Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 
Colectivul Tribunalului Giurgiu își exprimă profundul regret pentru încetarea din viață a domnului Achim Istrătescu, judecător în perioada iunie 1993 – decembrie 2018.
Vicepreședinte al Tribunalului Giurgiu în perioada 01.06.2002 - 01.08.2006 și președinte al secției penale din cadrul Tribunalului Giurgiu de la data de 01.02.2008, până la data pensionării, respectiv 06.12.2018, domnul judecător a reprezentat un important factor de echilibru, rațiune și înțelepciune, punând în slujba justiției
întreaga sa erudiție, experiență profesională și de viață, dar și calitățile umane deosebite.
Colegii judecători, personalul auxiliar din cadrul Tribunalului Giurgiu și toți cei care au avut prilejul de a-l fi cunoscut și de a fi lucrat împreună cu domnul judecător Achim Istrătescu îi vor purta o binemeritată prețuire și neștearsă amintire.
 
         Condoleanțe familiei îndoliate!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tribunalul Giurgiu işi desfăşoară activitatea în  sediul din str. Episcopiei nr.13; are în compunere două secţii : o secţie penală şi o secţie civilă care soluţionează şi cauze comerciale , de contencios administrativ , precum şi litigii de muncă şi asigurări sociale. În circumscripţia sa  funcţionează Judecătoria Giurgiu şi Judecătoria Bolintin Vale. 
 
 
 
Tribunalul Giurgiu are un sediu nou, inaugurat în Martie 2004; are 3 săli de judecată. 
 
 Preşedintele tribunalului este doamna judecător Adriana PENCEA.    
 
 
  1. Istoric
În urma reorganizării administrative a teritoriului în anul 1981, prin  Decretul 15 / 1981 - privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România, a luat fiinţă judeţul Giurgiu.        
        
Tribunalul Giurgiu a fost înfiinţat prin Hotărârea  Consiliului de Miniştri Nr. 25 din 27 februarie 1981 – privind modificarea Hotărârii Consiliului de Miniştri Nr. 367 / 1968 pentru stabilirea numărului judecătoriilor şi notariatelor de stat local, precum şi a razei lor teritoriale.
 
Prin aplicarea Decretului  Consiliului de Stat Nr. 70 / 30 Martie 1981 – privind unele măsuri pentru organizarea unităţilor din judeţele Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa, art.10, Judecătorii şi asesorii populari care au funcţionat la instanţele judecătoreşti desfiinţate au fost încadraţi ca magistraţi şi personal auxiliar la Tribunalul.
        
Primul preşedinte al Tribunalului Giurgiu a fost numit în anul 1981 - judecătorul Ioan Militaru.
 

Actualitate

 
 
 
 
 
 
 
Atenţie !!
 
Începând cu data de 1 Martie 2017,
s-a modificat adresa de e-mail REGISTRATURĂ
registratura-tr@just.ro
 
S-a modificat NUMĂRUL DE FAX Proceduri judiciare !!
 
FAX Proceduri judiciare​(Documente dosare)
0374.093.347
 
 

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public

 

Functii si venituri la 30 septembrie 2019 (Conform Legii 153 din 2017)

 

Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date este disponibilă pe portalul legislativ la următoarea adresă URL: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32733
 
Începând cu data de 25 mai 2018 intră în aplicabilitate Regulament (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă URL: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

 

Extras din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


Contact