Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Tribunalul GALAŢI
Adresă: Mun. Galați, str. Brăilei nr. 153, cod poștal 800319, jud. Galaţi

Portal solicitări și acces electronic dosare:
 
Telefon: 0236/460.027
 
       int. 316/315 - Centrul de informare şi relaţii cu publicul - luni, miercuri și joi, între orele 9:00 și 11:00;
       int. 315 - Birou Apostilă - luni, miercuri și joi, între orele 9:00 și 11:00;
       int. 312/313 - Arhiva Secției I Civilă - luni-joi, între orele 08:30-12:30;
       int. 305/306 - Arhiva Secției a II-a Civilă - luni-joi, între orele 08:30-12:30;
       int. 311/314 - Arhiva Secției de Contencios Administrativ și Fiscal -  luni-joi, între orele 08:30-12:30;
       int. 310/414 - Arhiva Secției Penale -  luni-joi, între orele 08:30-12:30;
       int. 339/340 - Compartimentul executări penale;
       int. 326 - Consilier juridic;
       int. 317 - Biroul local de expertize tehnice judiciare;
       int. 344/345 - Contabilitate şi administrativ;
       int. 347/348 - Compartimentul achiziţii;
       int. 304/303 - Compartimentul Resurse Umane;
       int. 302 - Prim- grefier;
       int. 411 - Biroul de informare și relații publice, pentru informații în baza Legii nr. 544/2001 (informații publice, dar nu din dosare);   
 
Fax:  0236/412.130
 
 
 
 
Portal depunere cereri și documente și plăți taxe de timbru:

1.   Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor din circumscripția Curții de Apel Galați. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:
-     Depunerea acțiunilor, însoțită sau nu de plata taxei de timbru – Înregistrează un dosar nou pe rolul instanței de judecată
-     Declarare căi de atac într-un dosar -  Declară cale de atac într-un dosar existent
-     Depunere alte acte la dosar -  Depunere acte și documente într-un dosar existent
-     Plata taxelor judiciare de timbru, fără comision – Plata taxei judiciare de timbru într-un dosar existent prin integrare cu platforma Ghiseul.ro
-     Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
-     Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
-     Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție – Programări cu prezență fizică
-     Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia
 
Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.
 
 
2.    Vă recomandăm să folosiți portalul cagl.ro pentru a avea acces la următoarele servicii:
  •      - Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
  •      - Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
  •     - Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție - Programări cu prezență fizică
  •      - Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia
 
3.  Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.
Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.
 
4.    Pentru erori acces dosar electronic folosiți adresa cagl.ro/contacteaza-instanta
 
5.  Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari
 
6. În eventualitatea în care cauza dedusă judecății poate fi soluționată prin mediere, procedură prevăzută de Legea nr. 192/2006, se recomandă utilizarea acestei proceduri. În măsura în care vor opta pentru procedura medierii, părțile vor depune la dosarul cauzei dovada de participare la ședința de informare, precum și, eventual, acordul de mediere, în vederea pronunțării unei hotărâri prin care se încuviințează învoiala lor.
 
În vederea gestionării eficiente a înscrisurilor înaintate instanței mai ales prin mijloace de comunicare la distanță, vă recomandăm ca toate cererile și înscrisurile care privesc cauzele aflate pe rolul instanței să fie transmise prin portalul registratura.rejust.ro cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată fixat în cauzele respective.
Totodată, documentele transmise prin portalul registratura.rejust.ro sau prin poșta electronică trebuie să fie în format pdf, iar dimensiunea să nu depășească limita permisă de portal sau 10 MB pentru poșta electronică.
De asemenea, vă solicităm să fie transmise doar documente scanate, nu fotografiate cu telefonul. În imposibilitatea utilizării de către dumneavoastră a unui scaner, vă recomandăm folosirea unei aplicații gratuite de scanare pe telefon.
 
Vă recomandăm să urmăriți primirea mesajului de confirmare primire de fiecare dată când trimiteți o solicitare prin portal sau email către instanță.
 
Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri etc.​

Camere de lucru cu publicul

 
Centrul de Informare şi Relaţii cu Publicul - camera P25, parter;
Arhiva Secţiei Penale, pentru studierea dosarelor de către persoanele aflate în stare de deţinere (cu excepţia cauzelor urgente) - camera P16, parter/camera P25;
Biroul de Informare şi Relaţii Publice - în cadrul Centrului de Informare şi relaţii cu Publicul - camera P25, parter;
Biroul Local de Expertize Judiciare - camera P8, parter;
Biroul Apostilă - în cadrul Centrului de Informare şi Relaţii cu Publicul - camera P25, parter;
Camera 128, etaj I - Primiri/eliberări CAUŢIUNI de la Secția I civilă și Secția CAF;
Camera 129, etaj I - Primiri/eliberări CAUŢIUNI de la Secția a II-a civilă și Secția Penală;

 

Program de funcţionare

 
Programul normal de funcţionare al Tribunalului Galați este următorul:

   1. Programul de lucru cu publicul la Centrul de informare și relații cu publicul, camera P25, parter pentru primirea acţiunilor, documentelor, consultarea dosarelor şi comunicarea altor relaţii în cadrul centrului înființat în acest scop:
LUNI, MIERCURI şi JOI: 9:00 - 11:00
 
    2. Programul de lucru cu publicul la Biroul APOSTILĂ se desfășoară la camera P25, parter:
LUNI ŞI MIERCURI între orele 09:00 - 11:00 – primiri acte/cereri
MIERCURI între orele 09:00 - 11:00 – eliberare acte apostilate pt. cererile primite luni
JOI între orele 09:00 - 11:00 – eliberare acte apostilate pt. cererile depuse miercuri

   3. Programul de lucru cu publicul pentru înregistrare/eliberare CAUŢIUNI se desfășoară   la   etajul I: 
       - camera 128 de la Secția I civilă și Secția de contencios administrativ și fiscal
                                        și 
       - camera 129 de la Secția a II-a civilă și Secția Penală
 
       joi  şi vineri, între orele  12:30 şi 14:00 depunerea şi înregistrarea cererilor privind eliberarea recipiselor de consemnare a cauţiunilor​
                                                       și
       miercuri, între orele ​12:30 - 14:00restituirea recipiselor de consemnare a cauţiunilor.

    4. Programul pentru studierea dosarelor de către persoanele încarcerate:
Luni şi miercuri - 13:00-14:00  la Arhiva Secţiei penale - cam. P 16, parter sau la Centrul de informare și relații cu publicul, cam. P25, parter
   5. Programul de lucru cu publicul pentru depunerea petiţiilor (în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002) şi a cererilor de acces la informaţii de interes public (în temeiul Legii nr. 544/2001) în cadrul B.I.R.P.:
Luni: 07:30 - 18:30​
Marți-Joi: 07:30-15:30
Vineri: 07:30-12:30

     6. Programul de lucru al instanței:
Luni - Vineri: 07:30-15:30

În afara programului de lucru cu publicul mai sus afişat, acţiunile ori înscrisurile pot fi transmise prin intermediul portalului registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat.
 

Programul de lucru al Centrului de fotocopiere (prestator privat), situat la demisol în sediul instanţei, este:

Luni - Vineri: 08:30 - 15:00 

Program de audienţe

Persoanele interesate pot depune petiţii în formă scrisă, urmând a li se comunica răspuns. Nu se organizează audienţe.

Petiţii

Pentru informaţii şi sesizări în legatură cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor din raza de competenţă, vă rugăm să contactaţi Persoana responsabilă cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail dpo@cagl.ro

 

Politici de confidențialitate:

Nota informare privind protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în relaţiile cu angajaţii şi în ce priveşte recrutarea personalului 

​​Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în activitatea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice

Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în ce priveşte supravegherea video în sediile instanţelor​


 
Petiţiile pot fi depuse în scris la Biroul Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 

Relaţia cu presa

Interacţiunea instanţei de judecată cu presa se realizează în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 şi a Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 197/17.09.2019

Persoane de contact: 
    Purtator de cuvant:  judecător Giulio-Costel Nedelcu
    Înlocuitor:  judecător Florian Costin

    Consilier B.I.R.P. – expert superior Aurora-Elena Soare, înlocuită de către prim-grefier Gabriela Gagu/grefier Mihaela Prangate
        telefon: 0236/460027 int. 316/411 - Centrul de informare și relații cu publicul/Biroul de informare și relații publice                         
        e-mail: aurora.soare@just.ro

Harta