Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :4882/121/2021
Data inregistrarii25.10.2021
Data ultimei modificari:16.05.2022
Sectie:Sectia a II-a Civila
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
UBIMEDIA SRLDebitor
UBIMEDIA SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUD. ENAGEA LICHIDARARI IPURLDebitor
IDEA BANK SACreditor
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.Creditor
UNICREDIT BANK SA- REPREZ.CONV.C.I.A. DINU SORIN LAURENTIUCreditor
SC GEHO AQUA INDUSTRIES SRLCreditor
SC ENZYMES&DERIVATES SACreditor
SC LORDAS SRLCreditor
ALPHA BANK ROMANIA SACreditor
NEW DESIGN COMPOSITE SRLCreditor
LABOREX SRLCreditor
AGROCOM SOIMULCreditor
SC AGFD TANDAREI SRLCreditor
X-OIL GRUP SRLCreditor
TAGAMA SRLCreditor
IVAS SRLCreditor
CONSERVFRUCT SRLCreditor
OVITRANSI SRLCreditor
FARMAVET SA - PRIN AV. GHEORGHE ?TEFANIA MONICACreditor
JOSI LOGISTIC SRLCreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

20.05.2022
Ora estimata: 9:00
Complet: C5 MAI
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

10.05.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C5 INSOLV
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Incheiere : Respinge cererea de repunere in termen formulata de CHILI PRODUKT KFT ca ramasa fara obiect. Constata ca aceasta a fost inscrisa in tabelul de creante cu suma solicitata
Document: Hotărâre intermediară  88/2022  10.05.2022

10.03.2022
Ora estimata: 9:00
Complet: C5 MAI
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: rezolutie:Fixeaza termen pentru solutionarea cererii de repunere in termen formulata de CHILI PRODUKT KFT, la data de 12.04.2022. Ia act ca s-a depus proces verbal al adunarii creditorilor din data de 28.01.2022 prin care a fost confirmat administratorul judiciar ENACEA LICHIDARI IPURL cu un onorariu fix de 3.000 lei lunar. Acorda termen administrativ de control la data 20.05.2022, pentru continuarea procedurii si solutionarea contestatiilor la tabelul preliminar. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Martie 2022
Document: Rezolutie    10.03.2022

02.02.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 LJ CIV II
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Incheiere : Respinge ca nefondată excepţia netimbrării cererii de repunere în termen formulată de Legume Fructe Buzău SA. Respinge ca nefondată cererea de repunere în termen formulată de Legume Fructe Buzău SA. Constată că Mercedes-Benz Leasing IFN SA este de drept repusă în temrenul de declarare a creanţei şi respinge cererea de repunere în termen ca nefondată. Admite cererea formulată de Pak-Brand SRL şi repune creditoarea Pak-Band SRL în termenul de formulare a declaraţiei de creanţă. Respinge ca nefondată cererea de repunere în termen formulată de Chemsol Group SRL. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei azi, 2.02.2022.
Document: Hotărâre intermediară  31/2022  02.02.2022

13.01.2022
Ora estimata: 9:00
Complet: C2 LJ MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: rezolutie:Constata ca: - IDEA Broker de Asigurare SRL a achitat taxa de timbru de 200 lei; - Creditorul Farmavet a completat taxa de timbru cu 100 lei. Ia act ca s-a depus raportul de 20 zile conform art. 58 al. Si 92 al. 1 din Legea 85/2014, in sensul ca se propune continuarea perioadei de observa?ie întrucât debitoarea si-a manifestat inten?ia de reorganizare si are aceasta posibilitate neîncadrându-se in disp.art.38 al. 2 ; Ia act de desemnarea administratorului special in persoana lui Popa Octavian, prin hotărârea AGEA nr. 2/23.12.2021; Ia act de faptul ca s-a depus raport lunar de activitate din care rezulta ca au fost notifica?i creditorii cu crean?e respinse sau admise par?ial , au fost predate actele contabile, au fost men?inute 4 contracte de leasing pentru 4 autoturisme; Constata ca potrivit raportului a fost respinsa ca inadmisibila cererea de plata a crean?ei formulata de SAFIC ALCAN ROMANIA SRL; Constata ca s-a întocmit si depus tabelul preliminar; Adresa lichidatorului judiciar sa facă dovada publicării in BPI a tabelului preliminar si a actelor întocmite pana in prezent; Acorda termen administrativ de control, pentru continuarea perioadei de observa?ie, la data de 10.03.2022. Pronun?ată în ?edin?a publică de la 13 Ianuarie 2022
Document: Rezolutie    13.01.2022

10.12.2021
Ora estimata: 11:00
Complet: C2 LJ CIV.II SPECIAL
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea. Dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în dispozitivul şi în considerentele sent.civ.nr.204CC/02.11.2021 a Tribunalului Galaţi, în sensul că se va scrie în mod corect : - „Admite cererea formulata de debitorul UBIMEDIA SRL Gala?i pentru deschiderea procedurii generale de insolven?ă” in loc de „Admite cererea formulata de debitorul UBIMEDIA SRL Gala?i pentru deschiderea procedurii de faliment”, cum greşit a fost dactilografiat; - „În temeiul disp. art.71 alin. 1 din Legea nr.85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de insolven?ă împotriva debitorului UBIMEDIA SRL cu sediul în Gala?i, str. Colectivi?tilor nr. 23 corp C1, J17/221/2002, CUI 14526588”, în loc de „În temeiul disp. art.71 alin. 1 din Legea nr.85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitorului UBIMEDIA SRL cu sediul în Gala?i, str. Colectivi?tilor nr. 23 corp C1, J17/221/2002, CUI 14526588”, cum gresit a fost dactilografiat. Cu apel in termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei astăzi, 10.12.2021.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    10.12.2021

02.11.2021
Ora estimata: 12:00
Complet: C2 LJS CIV.II SPECIAL
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Incheiere : Admite cererea formulată de debitorul UBIMEDIA SRL Gala?i pentru deschiderea procedurii de insolvenţă . În temeiul disp. art.71 alin. 1 din Legea nr.85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului UBIMEDIA SRL Gala?i. În temeiul disp.art.45 al. 1 lit.d din Legea nr.85/2014 desemnează administrator judiciar provizoriu pe Enagea Lichidări IPURL. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014 şi fixează o remunera?ie de 1.000 lei pe lună din averea debitoarei, pe baza unui raport de activitate. În temeiul disp.art.97 al.1 şi al.4 din Legea nr.85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună un raport amănun?it asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apari?ia stării de insolvenţă, cu men?ionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, a posibilităţilor de reorganizare sau a propunerii de intrare în faliment, în termen de 40 de zile de la data desemnării. În temeiul art.100 din Legea nr.85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii asocia?ilor, creditorilor din lista depusă de debitor şi ORC de pe lângă Tribunalul Gala?i prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi. Fixează termen limită pentru înregistrarea de către creditori a opozi?iilor la sentinţa de deschidere – 10 zile de la primirea notificării. Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 13.12.2021. Fixează termen de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar la data de 2.01.2022. Fixează termen limită pentru definitivarea tabelului la data de 27.01.2022. Fixează termen pentru adunarea creditorilor la data de 7.01.2022 la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului . Fixează termen administrativ de control pentru verificarea stadiului procedurii la data de 13.01.2022. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar în termen de 2 zile de la notificarea procedurii, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei contul va fi deschis de către administratorul judiciar. În temeiul disp.art.76 din legea nr.85/2014 dispune comunicarea prezentei hotărâri instanţei în a cărei jurisdic?ie se află sediul debitorului –Judecătoria Gala?i, Tribunalul Galaţi şi Curtea de Apel Galaţi. Executorie. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei azi, 2.11.2021.
Document: Hotărâre intermediară  204/2021  02.11.2021


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.