Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :4635/121/2021
Data inregistrarii08.10.2021
Data ultimei modificari:27.04.2022
Sectie:Sectia a II-a Civila
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
DECIVIVYLAU CONFORT SRLDebitor
MG EXPERT DESEMAT PENTRU DEBITOREA DECIVIVYLAU CONFORT SRLLichidator
AJFP GALATICreditor
MUNICIPIUL TECUCICreditor

Şedinţe

18.04.2022
Ora estimata: 9:00
Complet: C1 MAI
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dosarul a fost solutionat la 13.04.2022.
Document: Rezolutie    18.04.2022

13.04.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C1 INSOLV
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite raportul întocmit de lichidatorul judiciar MG EXPERT SPRL, în calitate de lichidator al debitoarei societatea DECIVIVYLAU CONFORT SRL din Tecuci, jud. Galaţi, aflată în procedură simplificată de insolvenţă. În temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014, dispune închiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitoarei DECIVIVYLAU CONFORT SRL din Tecuci, jud. Galaţi. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014 descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul disp. art. 179 din Legea nr. 85/2014 dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorului, lichidatorului judiciar, DGFP Galaţi şi ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Aprobă decontul de cheltuieli. Dispune plata către lichidator a sumei de 5.082,19 lei, reprezentând onorariu (5.000 lei) şi cheltuieli de procedură (82,19 lei), din fondul de lichidare. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei la 13.04.2022.
Document: Hotarâre  133/2022  13.04.2022

25.01.2022
Ora estimata: 9:00
Complet: C1 LJ MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fixează termen administrativ de control 18.04.2022, până la care lichidatorul judiciar va depune la dosar raportul cauzelor si toate dovezile de publicare în BPI a tuturor actelor întocmite în procedură, precum si raportul cu propunere de închidere a procedurii, daca societatea nu de?ine bunuri.
Document: Rezolutie    25.01.2022

20.10.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: C1 LJS CIV II
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea societatea DECIVIVYLAU CONFORT SRL din municipiul Tecuci, judeţul Galaţi pentru deschiderea procedurii de insolvenţă. În temeiul disp. art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei societatea DECIVIVYLAU CONFORT SRL din municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. În temeiul disp. art. 73 coroborat cu art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 desemnează lichidator judiciar provizoriu pe MG EXPERT SPRL din Galaţi. Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014 şi fixează un onorariu lunar de 1.000 lei, din averea debitoarei, pe baza unui raport de activitate. În temeiul disp. art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească şi să depună un raport amănun?it asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apari?ia stării de insolvenţă, cu men?ionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, în termen de 40 de zile de la data desemnării. Dispune ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea societăţii debitoare. În temeiul disp. art. 100 din Legea nr. 85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii asocia?ilor, ac?ionarilor, creditorilor men?iona?i în lista depusa de debitor, organului fiscal si ORC de pe lângă Tribunalul Gala?i prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării men?iunii, precum şi tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi. Fixează termen-limită pentru înregistrarea de către creditori a opozi?iilor la sentin?a de deschidere-10 zile de la primirea notificării. Fixează termen-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 03.12.2021. Fixează termen de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar la data de 13.12.2021. Fixează termen-limită pentru definitivarea tabelului de creanţe la data de 07.01.2022. Fixează termen pentru adunarea creditorilor la data de 20.12.2021 ora 12 la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului. Fixează termen administrativ de control pentru verificarea stadiului procedurii la data 25.01.2022. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar în termen de 2 zile de la notificarea procedurii, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. În temeiul disp. art. 76 din Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea prezentei hotărâri instan?ei în a cărei jurisdic?ie se afla sediul debitorului –Judecătoria Tecuci. Executorie. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20.10.2021.
Document: Hotărâre intermediară  200/2021  20.10.2021


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.