Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA

ADRESĂ         
Judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3

TELEFON
0245/612344 - CENTRALĂ

FAX
0245/216622 - REGISTRATURĂ
0245/620837 - numai pentru executări penale


E-MAIL
tr-dambovita-arh@just.ro Registratura (cereri şi acte pentru dosare)
tr-dambovita-brp@just.ro Biroul de Informare şi Relaţii Publice (petiții, solicitări de informații de interes public)


WEBSITE
http://portal.just.ro/120/SitePages/acasa_default.aspx?id_inst=120
http://www.trdb.ro/Camere de lucru cu publicul

·         REGISTRATURA
TELEFON: 0245.612344 (CENTRALA)
FAX: 0245.216622
E-MAIL: tr-dambovita-arh@just.ro  (cereri şi acte pentru dosar)
·         ARHIVA
TELEFON: 0245.612344 (CENTRALA)
·         BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
TELEFON: 0245.612344 (CENTRALA)
E-MAIL: tr-dambovita-brp@just.ro (petiţii, solicitări de informaţii de interes public)
·         BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE ŞI CONTABILE 
TELEFON: 0245.217534, 0245.612344 (CENTRALA)
·         BIROUL DE APOSTILE
TELEFON: 0245.612344 (CENTRALA)

Program de funcţionare

 În perioada vacanţei judecătoreşti (lunile iulie-august 2022) programul de lucru cu publicul este următorul:

Programul de lucru cu publicul al Arhivei şi Registraturii:
 
Marţi şi Joi  9.00 - 11.00
Telefon: 0245612344 (centrala)
 
 
 
Programul Biroului de Apostile:
 
Marţi şi Joi  9.00 - 11.00
Telefon: 0245612344 (centrala)
 
 
 
Programul Biroului de Informare şi Relaţii Publice:
 
Marţi şi Joi  9.00 - 11.00
Telefon: 0245612344 (centrala)
 
 
 
Programul Biroului Local de Expertize
 
Marţi şi Joi  9.00 - 11.00
Telefon: 0245217534
Telefon: 0245612344 (centrala) 

Programul de lucru cu publicul al Arhivei şi Registraturii:
 
Luni - Vineri  8.30 - 12.30
Telefon: 0245612344 (centrala)
 
 
 
Programul Biroului de Apostile:
 
Luni - Vineri  9.00 - 13.00
Telefon: 0245612344 (centrala)
 
 
 
Programul Biroului de Informare şi Relaţii Publice:
 
Luni - Vineri  9.00 - 14.00
Joi 9.00 - 14.00, 16.00 - 19.00
Telefon: 0245612344 (centrala)
 
 
 
Programul Biroului Local de Expertize
 
Luni - Vineri  8.00 - 16.00
Telefon: 0245217534
Telefon: 0245612344 (centrala)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Program de audienţe

Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, nu prevede posibilitatea acordării de audiențe, de către conducerile instanțelor.

Petiţii

Petițiile/sesizările/memoriile se pot transmite și în format electronic, pe adresa de e-mail a Biroului de Informare și Relații Publice: tr-dambovița-brp@just.ro
* Orice petiție/sesizare adresată instanței, indiferent de modalitatea de transmitere (poștă, fax, poștă electronică)trebuie să conțină datele de identificare ale petentului (nume, prenume și adresă) sub sancțiunea neluării în considerare/clasării.

Relaţia cu presa

Purtător de cuvânt: Judecător GEORGIANA MURARU

Date de contact:

Tel - 0245612344

E-mail  - tr-dambovita-brp@just.ro


Harta