Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Despre instituţie


ACCES DOSAR ELECTRONIC

 Vă aducem la cunoştinţă că din data de 6 februarie 2020 a fost implementată la Tribunalul Dâmboviţa aplicaţia Dosarul electronic. Aplicaţia este disponibilă doar pentru dosarele nou înregistrate pe rolul Tribunalului Dâmboviţa începând cu data de 6 februarie 2020.
Pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar trebuie să trimiteţi Tribunalului Dâmboviţa (odată cu cererea de chemare în judecată sau cu întâmpinarea), cererea de acces dosar electronic, care va cuprinde obligatoriu adresa dumneavoastră de e-mail (o singură adresă) şi numărul de telefon mobil (un singur număr), însoţită de copie CI pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau de dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, procură notarială, etc.).
 Cererea completată şi semnată, însoţită  de documentele menţionate mai sus (în original sau în copie, în cazul în care originalul se află deja la dosar) se poate depune personal la Registratura Tribunalului Dâmboviţa sau se poate trimite prin fax, poştă, servicii de curierat ori prin e-mail la următoarea adresă: tr-dambovita-arh@just.ro.
Dosarul electronic poate fi accesat după ce veţi primi mesajul e-mail de confirmare de la instanţă ori prin pagina de internet https://www.caploiesti.ro/.
Cererea de acces dosar electronic este disponibilă în format pdf aici.
Cererea de comunicare acte în format electronic este disponibilă în format pdf aici.
Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.

Accesarea dosarului electronic se poate face şi prin utilizarea site-ului Tribunalului Dâmboviţa http://www.trdb.ro/, unde sunt postate instrucţiunile de utilizare, cererea de acces dosar electronic şi cererea de comunicare acate în format electronic.


Lista sedinţelor poate fi consultată din meniul ŞEDINŢE
          


Actualitate

 
ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG

CHESTIONAR REFERITOR LA PERCEPŢIA ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL TRIBUNALULUI DÂMBOVIŢA

Comunicat de presă 13.02.2024 - Ref. bilanţ 15.02.2024


Comunicat de presă 23.01.2024 - Ref. încetare protest

Hotărârea Adunării Generale nr. 2/23.01.2024 - Ref. încetare protest

Comunicat de presă 11.01.2024 - Ref. menţinere protest


Hotărârea Adunării Generale nr. 1/11.01.2024 - Ref. menţinere protest şi lista cauzelor care se judecă

Comunicat de presă 15.12.2023 - Ref. restrângerea cauzelor cu caracter urgent

Hotărârea Adunării Generale nr. 9/15.12.2023 - Ref. restrângerea cauzelor cu caracter urgent 


Comunicat de presă 13.12.2023 - Ref. suspendarea activităţii de judecată

Hotărârea Adunării Generale nr. 8/12.12.2023 - Ref. suspendarea activităţii de judecată

 

Comunicat de presă 09.11.2023 - Ref. inaugurarea sediului Judecătoriei Târgovişte 

 

Comunicat de presă 11.09.2023 - Ref. reluarea activității 

 

Hotărârea Adunării Generale nr.6/11.09.2023 - Ref. reluarea activității 

  

Comunicat de presă 06.09.2023 - privind menţinerea suspendării activităţii de judecată
 

Hotararea Adunarii generale nr.5/05.09.2023 privind mentinerea suspendarii activitatii de judecata 

 

Comunicat CSM privind lansarea portalului naţional registratura.rejust.ro

Portal naţional registratura.rejust.ro

Comunicat de presă 20.06.2023 - Ref. suspendarea activităţii de judecată


Hotărârea Adunării Generale nr. 4/20.06.2023 Ref. suspendarea activităţii de judecată“Vă informăm că vineri 11.11.2022, incepand cu ora 11:00, aplicatiile Dosar Electronic, TDS, Site-ul extern
www.caploiesti.ro, vor fi oprite temporar in vederea efectuarii unor lucrari de mentenata.”


Începând cu data de 15 mai 2020 Tribunalul Dâmboviţa şi judecătoriile arondate îşi vor relua activitatea cu publicul, precum şi activitatea de judecată, în raport de actele normative menţionate mai jos şi de reglementările interne stabilite prin ordine, decizii ale preşedinţilor instanţelor, cu respectarea strictă a regulilor de acces adoptate în aplicarea acestor norme.
Decizia nr.27/12.05.2020 a Preşedintelui Curţii de Apel Ploieşti
Reguli de acces în sediul Tribunalului Dâmboviţa pe durata stării de alertă
În aplicarea măsurilor prevăzute în Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul prevenirii infectării cu Coronavirus (COVID-19) sau alte alte infecţii respiratorii, pe perioada epidemiei cu acest virus, vă adresăm rugămintea de a evita prezenţa la sediul instanţei, dacă aceasta nu este absolut necesară, având posibilitatea utilizării aplicaţiei Dosar electronic/Info Dosar (pentru dosarele nou înregistrate pe rolul Tribunalului Dâmboviţa începând cu data de 6.02.2020), transmiterii documentelor, exclusiv, în format electronic,  solicitarea judecării în lipsă sau amânarea judecării, inclusiv pe considerente  de boală, dacă este cazul.
            Începând cu data de 15 mai 2020, accesul şi staţionarea justiţiabililor şi/sau a reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi participanţi la proces în incinta instanţei, în sălile de judecată, sau  în compartimentele care desfăşoară program cu publicul, cât şi în spaţiile de acces la acestea, din  cadrul Tribunalului Dâmboviţa, se realizează cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instituţiei şi este permis doar pentru timpul strict necesar desfășurării activității specifice şi numai cu respectarea următoarelor reguli, respectiv:
1.     solicitarea de acces în incinta instanţei se va face doar de către persoanele, care pe propria răspundere, îşi asumă faptul că nu au simptome ale infectării cu Coronavirus(COVID-19) sau alte alte infecţii respiratorii şi că nu au intrat în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu COVID 19;
2.     accesul va fi permis  numai cu purtarea echipamentului de protecţie stabilit pentru această perioadă, respectiv purtarea măştii de protecţie şi după verificarea temperaturii corporale (maxim 37,3 grade), realizată cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instanţei şi este permis numai cu 15 minute înainte de ora la care este menţionată cauza pe lista de şedinţă şi în ordinea fixată de către complet;
3.     pentru persoanele care solicită acces la compartimentele care desfăşoară activitate cu publicul, accesul va fi permis numai  în timpul programului stabilit de instanţă, zilnic (luni-vineri), între orele 9-12;
4.     persoanele care nu îndeplinesc condiţiile de acces şi care au dosar pe rol, au  posibilitatea să completeze o cerere pentru înştiinţarea completului de judecată prin care vor putea solicita, după caz, amânarea judecării cauzei / soluţionarea cauzei în lipsă / constatarea  lipsei de la termen ca fiind  justificată.
Hotărârea nr. 707/30.04.2020 a Secţiei pentru Judecători din cadrul CSM

Hotărârea nr. 11 din 23.04.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploieşti1. Începând cu data de 25.03.2020, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, activitatea de judecată a Tribunalului Dâmboviţa şi a Judecătoriilor arondate acestuia se va limita doar la soluţionarea cauzelor de urgenţă deosebită stabilite în conformitate cu dispoziţiile Capitolului V, art.41-47 din Decretul nr.195/16.03.2020 (vezi aici), cu Hotărârea nr.417/24.03.2020 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (vezi aici),  şi  cu Hotărârea nr.9/25.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploieşti (vezi aici).

Hotărârea nr. 417/24.03.2020 a Secției pentru judecători din cadrul C.S.M.
Comunicat de presă 19.03.2020 - Ref. măsuri pe perioada stării de urgență


2.
Pe toată perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, activitatea de judecată a Tribunalului Dâmboviţa şi a Judecătoriilor arondate acestuia se va limita doar la soluţionarea cauzelor de urgenţă deosebită stabilite în conformitate cu dispoziţiile Capitolului V, art.41-47 din Decretul nr.195/16.03.2020 (vezi aici), cu Hotărârea nr.257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (vezi aici),  şi  cu Hotărârea nr.8/18.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploieşti (vezi aici).
3. Pentru aceiaşi perioadă se suspendă activitatea directă cu publicul, cu excepţia cauzelor de urgenţă deosebită menţionate la pct. 1, care vor putea fi consultate de către părţi sau reprezentanţii acestora, în sala de judecată, cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată, doar dacă consultarea şi prezenţa părţilor este absolut necesară.
4. Pe aceiaşi perioadă se interzice accesul în sediul instanţelor a publicului, cu excepţia persoanelor menţionate la pct.2.
5. Măsurile luate anterior încetează în măsura în care contravin noilor reglementări.

  

 
În scopul prevenirii răspândirii la nivel național a infecției cu Coronavirus (COVID-19), situație care a determinat aprobarea de către Guvern a unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, având în vedere și Hotărârea nr. 191/10.03.2020 a Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Tribunalul Dâmbovița a stabilit următoarele măsuri și recomandări, valabile până la data de 01.04.2020 (consultați aici )

DESPRE DATE CU CARACTER PERSONAL 

Extras din Legea nr.677/2001 - CAP.IV Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal​

 

Modele de cereri pentru justițiabili​

 

 


Informaţii de interes public


Contact

TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA

ADRESĂ         
Judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3

TELEFON
0245/612344 - CENTRALĂ

FAX
0245/216622 - REGISTRATURĂ
0245/620837 - numai pentru executări penale


E-MAIL
tr-dambovita-arh@just.ro Registratura (cereri şi acte pentru dosare)

tr-dambovita-brp@just.ro Biroul de Informare şi Relaţii Publice (petiții, solicitări de informații de interes public)


WEBSITE
http://www.portal.just.ro