Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


1. Adresa Tribunalului COVASNA este:
       

Sf. Gheorghe, Str. Kriza János nr.2, cod 520023


Telefon prim grefier şi cabinet preşedinte:

       0267-311606
Fax:
       0267-313425 Secție penală

       ​0267-316053 Secție civilă

       0267-315195 Prim grefier

 

E-mail:

       tr.covasna.jpg
 

E-mail registratură(pentru acte procedurale,în format pdf):

      tr-covasna-reg.jpg

Persoane de contact:
       Neagoe Anton Monalisa

 

 


2. Programul de funcţionare al instituţiei: Luni – Vineri 8-16


 

3. Program de audienţe Biroul de informare şi relaţii publice :  Luni - Vineri 9- 11

                                   Persoana de contact: Monalisa Neagoe-Anton

                                   E-mail:

                                            tr.covasna.jpg

                                   Telefon: 0787234775


4. Petiţii: Petiţiile se vor trimite la adresa

                                             tr.covasna.jpg 

5. Numele şi prenumele funcţionarilor publici responsabili pentru accesul la informaţiile de interes public şi datele de contact: Monalisa Neagoe – Anton – consilier de informare publica

Telefon: 0267 – 311 606 int. 121  E-mail:

                                             tr.covasna.jpg

6. Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal: Monalisa Neagoe-Anton

                                            dpo.trcovasna.jpg

Camere de lucru cu publicul

Accesul publicului este permis astfel:
 
 
 
-în incinta instanţei– pe timpul programului de lucru, în locurile permise;
 
 
 
-în sălile de şedinţă– cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;
 
 
 
-în locurile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice –în timpul orelor de primire;
 

 

 
-arhiva şi registratura:

   
     Program cu publicul: Luni          09:00-12:00 și 14:00-15:00
                                          Marți         09:00-13:00
                                          Miercuri    09:00-12:00 și 14:00-15:00
                                          Joi              09:00-13:00  
                                          Vineri        09:00-13:00  
          
   În perioada vacanței judecătorești, respectiv perioada 01 iulie - 31 august, programul cu publicul va fi după cum urmează:
                                         Luni           09:00-10:00
                                         Joi              09:00-10:00
 

            Prezența în incinta arhivei pentru studiul dosarelor este permisă pentru o durată cuprinsă între 15 și 30 de minute/dosar, pentru cel mult două persoane în același timp (cu respectarea regulilor de igienă și distanțare socială și a intervalului de timp aprobat).

 

În afara programului stabilit mai sus, cererile adresate instanţei urmează a fi transmise, pe cât posibil, în format electronic, mail sau fax.

   
Se recomandă în continuare ca cererile adresate instanței să fie trimise, pe cât posibil, în format electronic, mail, sau fax. Se recomandă depunerea înscrisurilor pentru dosare prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax) cu cel puțin două zile înainte de termenul fixat pentru judecată, urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie prezentat completului la termen, dacă este solicitat de către acesta.


   

​                                     
-biroul de informare şi relaţii publice-audienţe

      Luni - Vineri  9:00-11:00
   
Se recomandă justițiabililor sau persoanelor interesate să formuleze cererile privind solicitarea de informații de interes public conform Legii nr. 544/2001, prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile pe portalul instanței.
 
                                                                                               
-apostile :

      Marţi  10:00-11:00
      Joi      10:00-11:00
 
Ședințele de judecată se vor desfășura pe ore, pe citațiile emise în vederea încunoștințării părților despre termenele fixate, este obligatorie menționarea orei la care este programată cauza pentru a fi judecată. În situația în care partea/avocatul nu se poate prezenta la ora stabilită, se va încerca pe cât posibil o nouă strigare a cauzei, până la sfârșitul ședinței de judecată.
Vor fi fixate ore pentru fiecare cauză în parte, putând fi grupate, pentru respectarea principiului publicității ședințelor de judecată și pentru evitarea pierderii unui interval de timp alocat unei cauze datorită neprezentării părților citate la judecată, în funcție de natura cauzelor, de complexitatea lor și de aprecierea completului asupra timpului necesar judecării unei cauze, câte două sau chiar trei cauze de la aceeași oră.
Nu este limitat numărul maxim de dosare pentru o ședință de judecată.
În cauzele penale care nu privesc fondul cauzei (liberări condiționate, contestații la executare) și în care persoanele private de libertate se află în centre de detenție (arest sau penitenciar) ședințele de judecată se pot organiza și în sistem videoconferință, cu respectarea normelor procesual penale în materie şi a drepturilor recunoscute părţilor în procesul penal.
 
 

Program de funcţionare

Programul de funcţionare a instanţei: 8:00 – 16:00
 
 
 


Program de audienţe

-biroul de informare şi relaţii publice-audienţe (camera 3, parter):


    Luni - Vineri  9:00-11:00    
  


Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta