Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


ActualitateInformare
 
       Tribunalul Covasna pune la dispoziţia persoanelor interesate Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţelor de judecată, adoptat prin HCSM nr. 2646/2023.
      Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Tribunalului Covasna (la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul), cât şi în format online, accesând următorul link:  Chestionar
Lista dosarelor ce se judecă pe timpul protestului: 
Informare lansare portal registratura.rejust.ro

   Portalul registratura.rejust.ro - portalul național ce permite depunerea cererilor, înscrisurilor și plata taxelor de timbru și îndeamnă cetățenii și profesioniștii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia, disponibil la nivel național, gratuit, putând fi accesat la adresa de internet https://registratura.rejust.ro.

    Site-ul permite interacțiunea electronică a justițiabililor și profesioniștilor dreptului cu instanțele de judecată, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu ușurință următoarele servicii: 

          *     depunerea unei cereri de chemare în judecată;

          *          declararea unei căi de atac într-un dosar  ;

          *          depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;

          *         plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;

          *         eliberarea certificatelor de grefă;

          *         eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești.

      Posibilitatea de a plăti taxa de timbru utilizând cardul bancar simplifică în mod semnificativ interacțiunea cu instanța de judecată, această modalitate de plată fiind implementată în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociația de Plăți Electronice din România și Ghișeul.ro.

    Noua interfață implementată la nivelul întregului sistem judiciar este benefică atât cetățenilor, ca destinatari ai serviciului public, cât și personalului specializat din instanțe.

    Astfel, utilizând formulare electronice din portal, informațiile sunt transmise către grefierii registratori în mod structurat, facilitându-se înregistrarea cu celeritate a cererilor și înscrisurilor în sistemele informatice proprii.

      În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.

Biroul de Informare și Relații Publice
-----------------------------------------------ROMÂNIA
 
 
 
 
AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ
TRIBUNALUL COVASNA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE                                                                                          
COMUNICAT
 
 
La data de 04 septembrie 2023, ora 11:00, la sediul Tribunalului Covasna a avut loc Adunarea generală a judecătorilor acestei instanţe, convocată de către domnul judecător Bogdan Dobriţoiu - preşedintele delegat al secţiei penale, locţiitor al preşedintelui Tribunalului Covasna în perioada în care lipsesc concomitent din instanţă atât președintele și vicepreşedintele instanței, cât şi judecătorul desemnat pentru înlocuirea acestora, conform art.55 alin.2 lit. b) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, şi art.14 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/2022.
Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr.467 din 2 august 2023 referitoare la obiecția de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.I-IV, ale art.XIII alin.(5) și (6) și ale art.XV din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr.1-3 la aceasta, precum și a legii în ansamblul său prin care s-a admis obiecția de neconstituționalitate şi stadiul actual al procesului legislativ privind modificarea și completarea actelor normative care reglementează pensia de serviciu a magistraţilor, judecătorii din cadrul Tribunalului Covasna, întruniţi astăzi în Adunarea generală, au decis, cu unanimitatea celor prezenţi, ca, începând cu data de 04 septembrie 2023, să înceteze protestul adoptat prin Hotărârea nr. 4 din 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul acestei instanţe şi reluarea activităţii.
În funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Covasna va fi reconvocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurilor adoptate.
 
 
   ​TDS

         Aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat  permite transmiterea  citațiilor și altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice(e-mail) sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Tribunalului Covasna care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri:
         Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Tribunalului Covasna sau se poate trimite prin e-mail la adresa:
                         tr-covasna-reg.jpg
sau fax 0267-315195.
         Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar.

          Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet: 


          Informații suplimentare despre aplicația TDS precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia:


          Corespondenţa actelor de procedură se poate face exclusiv prin adresa registraturii(în format pdf):

                                                            tr-covasna-reg.jpg

          Vă rugăm ca toate actele transmise instanţei prin e-mail să fie în format pdf.
 


Informaţii de interes public


Contact