Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


ANUNŢ

    

Datorită unor cauze tehnice, începând cu data de 06.11.2023, pentru o perioadă nedeterminată, la nivelul Tribunalului Constanţa nu se poate asigura scanarea documentelor în ECRIS (sistemul de evidenţa informatizată al instanţei).

Menţionăm că vom reveni cu informaţii cu privire la  remedierea acestei situaţii.


Tribunalului Constanţa aduce la cunoştinţă că începând cu data de 20.05.2022 va deveni operaţională pagina de internet www.tribunalulconstanta.ro, pagină care va deservi Tribunalul Constanţa şi judecătoriile arondate, respectiv Judecătoria Constanţa, Mangalia, Medgidia şi Hârşova.

    Noua pagină de internet reuneşte mai multe facilităţi care se regăsesc în rubricile:

 1. REZERVĂRI ONLINE

    a. Programare registratură 

    b. Programare studiere dosar 

 2. INFO DOSAR – cuprinde informaţii despre dosare, cu posibilitatea de accesare a documentelor din dosarul electronic folosind parola comunicată pe citaţii/comunicări;

 3. Fişă Dosar – cuprinde toate instanţele, din raza Tribunalul Constanţa, unde a fost înregistrat dosarul cu numărul căutat (nu conţine dosarele asociate (cu *) şi pe cele versionate (cu /a1..); 

  4. Dosarul Electronic – accesibil prin e-mail/sms, după formularea unei cereri de acces la dosarul electronic prin TDS https://www.curteapelconstanta.eu/FORMULAR/form.html

  5. Contact – informații despre adresa poștală/numere de telefon/fax/adrese de email. În lucru un “Formular de contact”.

     Elementul de noutate îl reprezintă lansarea serviciului REZERVARE ONLINE, astfel, compartimentul Registratură și compartimentul Arhivă din cadrul Tribunalului Constanţa și al Judecătoriilor Constanţa, Mangalia, Medgidia, Hârşova vor funcționa prin programare online. Prin intermediul acestui site se poate programa vizita în ziua și la ora aleasă în cadrul compartimentului dorit.

    Formularul de programare on-line este disponibil pentru cei interesați pe pagina de internet www.tribunalulconstanta.ro, Secțiunea - REZERVARE ONLINE.

    Tribunalul Constanţa adresează rugămintea persoanelor care urmează să fie prezente la sediul instanței în baza unei programări prealabile realizate on-line să respecte data și ora pentru care sunt programate, urmărindu-se astfel limitarea numărului de persoane prezente concomitent, iar pentru a putea justifica prezența în instanța acestea trebuie să facă dovada programării prin orice mijloc posibil (electronic – poză pe telefon sau tipărită pe hârtie).


Comunicat
Tribunalul Constanța, va organiza în data de 25 octombrie 2023, la sediul Tribunalului din str. Traian, nr.35C, ziua Porților Deschise.

Evenimentul se va desfășura între orele 11.00-13.00 și este prilejuit de sărbătorirea Zilei Europene a Justiției Civile.

Scopul acestei acţiuni este de a face cunoscută în rândul cetăţenilor activitatea instanţelor judecătoreşti, de a-i familiariza pe aceştia cu modul de desfăşurare a procesului judiciar în cadrul mai larg al realizării unei educaţii juridice şi al realizării prevenţiei faptelor antisociale.  Totodată se urmăreşte conştientizarea cetăţenilor că instanţele de judecată desfăşoară o activitate de interes public în folosul cetăţenilor.

În acest context, o deosebită importanţă o are implicarea elevilor de liceu şi a studenţilor care sunt la vârsta la care se formează din punct de vedere moral.

Programul manifestării va include un tur al sediilor instanţelor constănţene cu vizite în arhivele acestora, asistarea la desfăşurarea şedinţelor de judecată, întâlnirea cu judecători şi grefieri, însoţite de explicaţii şi răspunsuri la întrebările tinerilor privind etapele soluţionării unei cauze şi organizarea instanţelor.

De asemenea, în limita numărului de exemplare disponibil, vor fi oferite vizitatorilor ghiduri de orientare juridică întocmite de Consiliul Superior al Magistraturii, care pot fi ulterior prelucrate de cadrele didactice cu elevii.

 

COMUNICAT

 

        La data de 04 septembrie 2023 ora 1100 – la sediul Curţii de Apel Constanţa – Sala de şedinţe nr.2, parter – a avut loc şedinţa Adunării generale a judecătorilor, convocată de Preşedintele Tribunalului Constanţa, în temeiul art.7 pct.1 lit.r coroborat cu art. 9 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.3.243/2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, având înscrisă pe ordinea de zi Suspendarea formei de protest adoptate prin Hotărârea nr.2 din data de 20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul acestei instanţe.

După dezbateri şi supunere la vot, Adunarea generală a judecătorilor Tribunalului Constanţa, în temeiul dispoziţiilor art.13 lit.(c) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/2022 a hotărât:

 

„Art.1 – Cu unanimitatea voturilor exprimate de cei 35 judecători prezenţi la Adunarea generală, începând cu data de 04 septembrie 2023, suspendă forma de protest adoptată prin Hotărârea nr.2 din data de 20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa,  având în vedere decizia Curţii Constituţionale nr.467 din data de 02 august 2023 referitoare la legea privind pensiile de serviciu şi, în consecinţă, hotărăşte reluarea activităţii pentru toate cauzele şi comunicarea hotărârilor judecătoreşti către părţi.

În funcţie de stadiul procesului legislativ, măsuri necesare vor fi discutate şi adoptate în Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa.”

 

Extras din Hotărârea nr. 3/04.09.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa

Tribunalul Constanţa ,

prin Biroul de informare şi relaţii publice,

Judecător Adrian Oprea,

- purtător de cuvânt -


    La data de 20 iunie 2023 ora 10.00 - la sediul Tribunalului Constanţa , a avut loc şedinţa Adunării generale a judecătorilor, convocată de Preşedintele Tribunalului Constanţa, în temeiul art.7 pct.l lit.r din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.3.243/2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, având înscrisă în ordinea de zi exprimarea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri faţă de lipsa unui răspuns la solicitările judecătorilor Tribunalul Constanţa adresate autorităţilor executive şi legislative referitoare la preconizatele modificări ale statutului judecătorilor.
    Volumul inuman de muncă, în rândul judecătorilor, agravat de plecările masive din sistemul judiciar, în contextul incoerenţei şi lipsei de transparenţă a puterii legiuitoare, subdimensionarea cronică a schemelor de personal, neadaptate de ani de zile volumului uriaş de cauze, incompatibilitățile şi interdicţiile profesiei, sunt aspecte ce trebuiau cântărite de legiuitor, atunci când a decis să lovească nemeritat corpul judecătorilor, prin afectarea statutului şi a independenţei, prin lezarea chiar a demnităţii profesiei.  
    Facem cunoscut opiniei publice faptul că regretăm profund că am fost nevoiţi să recurgem la această formă de protest, însă este în interesul societăţii ca statutul judecătorului să fie unul puternic, respectat şi independent. Statutul judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci este dreptul societăţii de a avea o justiţie independentă şi imparţială. Independenţa judecătorului nu poate face obiectul negocierii politice, iar un corp profesional desconsiderat nu va mai oferi societăţii acele garanţii de independenţă, atât de necesare.
    Pensia judecătorilor, de serviciu şi nu specială, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, este consacrată în legislaţia naţională încă din anul 1997, iar legiuitorul nu a oferit niciun argument rezonabil pentru a o elimina. Ea a fost concepută tocmai pentru a consolida statutul judecătorului şi garanţiile de independenţă pe care acesta trebuie să le ofere.   
    După dezbateri şi supunere la vot Adunarea generală a judecătorilor Tribunalului Constanţa, în temeiul dispoziţiilor art.13 lit. c) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin H.C.S.M. nr. 3243/2022, a hotărât:
Art. l.  Cu majoritate de voturi, adoptarea formei de protest ce constă în:
1.    amânarea judecării cauzelor cu excepţia celor cu caracter urgent, mai jos menţionate:
a)    în materie civilă şi contencios administrativ: suspendarea executării hotărârii, suspendarea executării provizorii, măsuri de protecţie a minorilor - Legea nr. 272/2004. măsuri asigurătorii, suspendarea provizorie a executării silite, suspendare executare silită, ordonanţă preşedinţială, asigurare dovezi, tutelă/curatelă. ordin de protecţie, reţinere navă. suspendare executare act administrativ, cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. 11 din Legea nr. 85/2014; conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele în cauzele anterior menţionate, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii, orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită.
b)    în materie penala: cauze în care sunt inculpaţi sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, măsuri asigurătorii, cauze în care prescripţia răspunderii penale este iminentă, cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate, cauze în materia liberării condiţionate, cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013. contestaţii la executare, cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri, cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei, cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical, căi de atac extraordinare apreciate ca urgente, cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele anterior menţionate.
2.    necomunicarea hotărârilor judecătoreşti către părţi.
Art. 2 În unanimitate, transmiterea către preşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor. Avocatul Poporului a unei solicitări argumentate de sesizare a Curţii Constituţionale pentru realizarea controlului de constituţionalitate a priori, în situaţia în care proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor va fi adoptat (inclusiv amendamentele lansate în spaţiul public în data de 29.05.2023).
Art. 3 În unanimitate, mandatează preşedintele Curţii de Apel Constanţa pentru adoptarea unei rezoluţii pe această temă, împreună cu preşedinţii curţilor de apel, la întâlnirea acestora care va avea loc la Iaşi, în data de 30.06.2023.
Art. 4 În unanimitate, hotărăşte ca forma de protest să fie pe durata nedeterminată, începând cu data de 21.06.2023 şi până la adoptarea unei soluţii legislative adecvate, care să respecte statutul profesiei de magistrat, să aibă caracter previzibil şi să evite disfuncţiile şi inechităţile din sistemul judiciar, precum şi adoptarea unei noi hotărâri a adunării generale de încetare/ prelungire protest.”
    Extras din Hotărârea nr. 2/20.06.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa


Tribunalul Constanţa ,
prin Biroul de informare şi relaţii publice,
Judecător Adrian Oprea,
- purtător de cuvânt -

COMUNICAT

 La data de 31 mai 2023, ora 10.00, la sediul Tribunalului Constanţa a avut loc şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor, convocată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art.55 alin.(4) din Legea 304/20022 privind organizarea judiciară şi art. 38 lit. a) din Legea 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii având înscrisă în ordinea de zi exprimarea unui punct de vedere referitor la necesitatea adoptării unui sistem real de etapizare a vârstei standard de pensionare, care să evite disfuncţiile şi inechităţile din sistemul judiciar, cu asigurarea previzibilităţii şi respectării statutului constituţional al magistraţilor.

După dezbateri şi supunere la vot Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Constanţa, în temeiul dispoziţiilor art.13 lit. c) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin H.C.S.M. nr. 3243/2022, a hotărât:

„1. Cu unanimitate de voturi, susţinerea poziţiei exprimată de Consiliul Superior al Magistraturii faţă de actuala propunere de modificare a Legii 303/2022 în ceea ce priveşte condiţiile de pensionare a magistraților;

2. Cu unanimitate de voturi, emiterea unui punct de vedere nefavorabil propunerii de modificare a art.211 din Legea nr.303/2022, în sensul că se impune eliminarea oricărei condiţii privind limită de vârstă pentru acordarea pensiei de serviciu, iar în subsidiar, se impune ca orice modificare legislativă cu privire la acest aspect să fie aplicabilă exclusiv pentru viitor, respectiv pentru magistrații care vor intra în profesie ulterior modificării legii, fără a afecta drepturile judecătorilor aflaţi în funcţie;

3. Cu unanimitate de voturi, emiterea unui punct de vedere ca o eventuală modificare a legii prin instituirea unei vârste legale de pensionare să facă obiectul unei reglementări cu caracter  gradual, etapizat, care să evite disfuncţiile şi inechităţile din sistemul judiciar, cu asigurarea previzibilităţii şi respectării statutului constituţional al magistraților, în mod similar cu majorarea graduală a vârstei standard de pensionare ce s-a realizat în sistemul public de pensii (prin stabilirea vârstei de pensionare raportat la luna şi anul naşterii asiguratului şi pentru o perioadă de timp mai îndelungată) sau similar cu celelalte pensii de serviciu (militari, poliţişti, funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale), din 2030.

 

4. Cu unanimitate de voturi, propunerea de adoptare a unor forme de protest  dintre cele mai ferme, ca reacţie faţă de modul  neloial de comunicare cu reprezentanții autorităţii judecătoreşti, concretizat în necomunicarea proiectelor de modificare legislativă într-un termen rezonabil care să permită consultarea reală, efectivă a corpului de magistrați şi faţă de nesocotirea statului judecătorului, a efectelor clare pe care măsurile vizate le vor produce asupra sistemului judiciar pe fondul lipsei totale de preocupare pentru rezolvarea problemelor reale din justiţie.

Adoptată azi, 31 mai 2023, la sediul Tribunalului Constanţa.”

 

Extras din Hotărârea nr. 1/31.05.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa

 

Tribunalul Constanţa ,

prin Biroul de informare şi relaţii publice,

Judecător Adrian Oprea,

- purtător de cuvânt -

                                                                     
A N U N Ţ 
 
            Întrucât prin Decizia nr. 41/03.04.2023 a Preşedintelui Tribunalului Constanţa s-a dispus desfiinţarea completurilor   F13,  FMA13, CFond 12 începând cu data de 03.04.2023 şi a completurilor  Apel comercial 1, AC1, A3-3M şi Recurs comercial 3/R3TP începând cu data de 05.04.2023, completuri din cadrul Secţiei a II – a Civile, dosarele acestor completuri vor fi repartizate la celelalte completuri active, urmând a se fixa alte termene de judecată, pentru când părțile vor fi înștiințate prin citaţie.
         Prin urmare, URMĂTOARELE ŞEDINŢE NU VOR AVEA LOC:
ŞEDINŢELE COMPLETULUI F13 din următoarele date:
- 06.04.2023;
- 20.04.2023;
- 04.05.2023;
- 18.05.2023;
-08.06.2023. 
ŞEDINŢELE COMPLETULUI CFOND12 din următoarele date:
 -13.04.2023;
-11.05.2023;
-15.06.2023.
 ŞEDINŢELE COMPLETURILOR APEL COMERCIAL 1/AC1, RECURS COMERCIAL 3/R3TP şi A3-3M  din următoarele date:
 -02.05.2023;
-06.06.2023.
 

 Întrucât completurile de judecată  F15,  FMA15 şi CFond 14 din cadrul Tribunalului Constanţa – Secţia a II – a civilă  au fost desființate prin Decizia nr. 35/09.03.2023 a Preşedintelui Tribunalului Constanţa, dosarele acestor completuri au fost repartizate la celelalte completuri active, urmând a se fixa alte termene de judecată, pentru când părțile vor fi înștiințate prin citaţie. 

 Prin urmare, URMĂTOARELE ŞEDINŢE NU VOR AVEA LOC:

- şedinţa completului F15 din 16.03.2023;
- şedinţa completului FMA15 din 16.03.2023;
-şedinţa completului F15 din 28.03.2023;
-şedinţa completului FMA15 din 28.03.2023;
-şedinţa completului Cfond14 din 28.03.2023;
-şedinţa completului F15 din 25.04.2023;
-şedinţa completului FMA15 din 25.04.2023;
-şedinţa completului Cfond14 din 25.04.2023;
-şedinţa completului F15 din 11.05.2023;
-şedinţa completului FMA15 din 11.05.2023;
-şedinţa completului F15 din 23.05.2023;
-şedinţa completului FMA15 din 23.05.2023;
-şedinţa completului Cfond14 din 23.05.2023;
-şedinţa completului F15 din 13.06.2023;
-şedinţa completului Cfond14 din 20.06.2023.
 

Întrucât completurile de judecată (din secţia a II a civilă) F5,  FMA5 şi CFond 5 au fost desființate prin Decizia nr. 6/16.01.2023 a Vicepreşedintelui Tribunalului Constanţa, dosarele acestor completuri au fost repartizate la celelalte completuri active, urmând a se fixa alte termene de judecată, pentru când părțile vor fi înștiințate prin citaţie.

                           Prin urmare, URMĂTOARELE ŞEDINŢE NU VOR AVEA LOC:

- şedinţa completului F5 din 18.01.2023;

- şedinţa completului FMA5 din 18.01.2023;

- şedinţa completului CFond 5 din 01.02.2023;

- şedinţa completului F5 din 15.02.2023;

- şedinţa completului FMA5 din 15.02.2023;

- şedinţa completului CFond 5 din 01.03.2023;

- şedinţa completului F5 din 15.03.2023;

- şedinţa completului FMA5 din 15.03.2023;

- şedinţa completului CFond 5 din 29.03.2023;

Întrucât completurile de judecată F.2, F.5, F. 16, LM.9,  A3 și A9 au fost desființate prin Hotărârea nr.38/28.12.2022 a Colegiului de Conducere din cadrul Tribunalului Constanța, dosarele acestor completuri au fost repartizate la celelalte completuri active, urmând a se fixa alte termene de judecată, pentru când părțile vor fi înștiințate prin citație.
Prin urmare, următoarele ședințe nu vor avea loc:
-ședința completului F.2 din 10 ianuarie 2023;
-ședința completului F5 din 11.01.2023
-ședința completului F 16 și a completului LM.9 din 12.01.2023;
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Aducem la cunoştinţă publică faptul că la data de 22.11.2019 , la sediul Tribunalului Constanţa a avut loc o întâlnire oficială între judecători din cadrul Curţii Maritime Ningbo – Republica Populară Chineză şi judecători ai Tribunalului Constanţa, specializaţi în cauze civile şi penale în materie maritim-fluvială .

Instanţa română a fost reprezentată de d-nul judecător Teodor Viorel Gheorghe – preşedintele Tribunalului Constanţa , de d-nul judecător Lucian Lică – preşedintele Secţiei Penale, şi de către d-nii judecători Monica Laura Tănase , Luminiţa Dan şi  Adrian Oprea. 

În cadrul întâlnirii s-au discutat probleme privind organizarea sistemelor judiciare român şi chinez, cu aplicabilitate practică în ceea ce priveşte materia dreptului maritim atât în România cât şi în Republica Populară Chineză. 

S-a făcut schimb de informaţii în legătură cu specificul judecării cauzelor maritime cât şi cu soluţionarea acestora sau punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti , în cele două state , apte să ofere o perspectivă practică în materia dreptului maritim pentru judecătorii celor două instanţe.   

 

Preşedintele Tribunalului Constanţa

 

judecător Teodor Viorel Gheorghe


Purtător de cuvânt

                           judecător Lucian Lică

 

 
Comunicat 
 27.Februarie.2019 
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa, întrunită la solicitarea unui număr de 33 de judecători , în temeiul dispozițiilor art.50 alin. (3) şi 51 lit. c) şi e) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 17 alin. (2) şi (13), din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, în prezența unui număr de 48 de judecători şi cu votul majorităţii (exprimat de 42 din magistraţii prezenţi), a hotărât următoarele :
1.  Constată atingerea gravă a inamovibilităţii şi a independenţei judecătorului, prin edictarea art. 13 punctul 12 din O.U.G. nr. 7 din 2019, referitoare la instituirea posibilităţii demiterii arbitrare şi intempestive a judecătorilor, fără raportare la fapte imputabile concrete, săvârşite de aceştia ;
2. Sesizează Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a lua măsurile cele mai eficace şi mai urgente, din aria sa de competenţă, în vederea apărării şi restabilirii  normelor legale de protecţie împotriva imixtiunilor care afectează independenţa sau imparţialitatea judecătorilor, imixtiuni legitimate prin edictarea art. 13 punctul 12 din O.U.G. 7/2019 ;
3. Solicită public celorlalte autorităţi publice să ia măsuri concrete pentru respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Constituţia României (care prevăd că  Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale), prin abrogarea art. 13 punctul 12 din O.U.G. 7/2019 ;
4. Susținerea demersurilor în vederea abrogării în totalitate a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/2019, cu excepția dispozițiilor privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a magistraților, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiar, apreciind că prin modul de adoptare, în lipsa oricăror consultări publice prealabile, actul normativ menționat este de natură să aducă atingere principiilor de legiferare consacrate prin Constituția României, principiilor ce stau la baza independenței justiției și a celor privind cooperarea loială între puterile statului ;
5. Susținerea în parte a mesajului transmis de Asociația Profesională ”Forumul Judecătorilor din România” la data de 22.02.2019, în scopul apărării independenței justiției, din perspectiva următoarelor revendicări și declarații de principiu :
·       iniţierea procedurilor legislative de către titularii în drept, în vederea modificării Legii nr.90/2001, în scopul condiţionării exprese şi imperative a dreptului Guvernului de a legifera prin ordonanţe de urgenţă în domeniul legilor justiției și al legislației penale, după obţinerea avizului din partea Consiliului Superior al Magistraturii sau după acordarea unui termen rezonabil în vederea emiterii acestuia, cu obligația corelativă a Consiliului Superior al Magistraturii de aducere la cunoștință publică a oricărui act normativ cu impact asupra funcționării justiției și consultării tuturor instanțelor și parchetelor din României, acesta urmând a refuza să participe la activitățile de consultare interinstituțională, în cazul neîndeplinirii exigențelor legale specifice principiului transparenței decizionale;
·       efectuarea tuturor demersurilor legale de către instituţia Avocatului Poporului, în scopul sesizării Curţii Constituționale cu privire la dispoziţiile O.U.G. nr.77/2018, O.U.G. nr.90/2018, O.U.G. nr. 92/2018 şi O.U.G. nr. 7/2019, rolul său trebuind să fie extrem de activ în apărarea statului de drept, deci și a angajamentelor internaționale luate în acest sens de Statul român, aşa cum a învederat Comisia de la Veneţia;
·       respectarea competenţelor şi a rolului fiecărei Secţii a Consiliului Superior al Magistraturii şi implicarea Plenului în toate deciziile ce privesc întregul sistem judiciar, conform Constituţiei, redobândirea imediată de Consiliul Superior al Magistraturii a caracterului veritabil de organism colegial şi sistarea emiterii unor comunicate de presă de către preşedintele C.S.M. sau de către grupuri de membri, de natură a facilita preluarea mesajului de o parte a mass-media ca provenind de la instituţia însăşi;
·       încetarea imediată a atacurilor factorilor politici sau asociaţi ai acestora la adresa statului de drept și a statutului judecătorilor și procurorilor din România, încetarea acțiunilor care intimidează procurorii și afectează independența justiției;
·       îndeplinirea cu celeritate de către Consiliul Superior al Magistraturii a atribuţiei de a adopta măsuri imediate pentru a furniza un sprijin adecvat magistraților împotriva cărora sunt îndreptate critici care subminează independența justiției;
6. Solicitarea Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii de sesizare a Curții Constituționale, pentru constatarea unui conflict juridic de natură constituțională generat de adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/2019, prin încălcarea principiul constituțional al controlului ierarhic în activitatea Ministerului Public și împiedicării Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de exercitare a atribuțiilor legale .
7. Dispune aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, prin orice mijloace de comunicare .
Tribunalul Constanţa ,
prin Biroul de informaţii şi relaţii publice,
Judecător Dumitru Radu Comşa,
- purtător de cuvânt -
 
 
Anunţ
 
 
    Având în vedere implementarea aplicaţiei INFODOSAR demarată la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor arondate, începând cu data de 03.07.2017:
    Actele de sesizare ale instanţei şi înscrisurile aferente se vor depune şi în format electronic (DVD / CD) sau se vor transmite ca atare pe adresa de email arhivei unde este înregistrat dosarul. Aceste adrese de mail pot fi vizualizate aici.
    Notă: Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a emailurilor trimise de către dumneavoastră va rugam sa:
       - fişierul ataşat să nu depăşească 12 MB dimensiunea, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
       - folosiți pentru ataşament DOAR fişiere .pdf şi/sau  .docx (.doc), în caz contrar emailul va fi catalogat de către antivirus ca suspect şi va fi şters, lucru care nu îl dorim.

 

 
 
document2019-03-22-155007.pdfComunicat de presă 22 Martie 2019 activitati educative  " Școala Altfel  "

                                                  

 
Anunţ
 
 
       Dosarele privind cauzele referitoare la adopţii nu sunt publicate pe site, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal inserate în Legii 677/2001, precum şi a prevederilor Legii 273/2004 privind adopţiile.

 

 


Informaţii de interes public


Comunicat

 

                   Tribunalul Constanța, va organiza în data de 25 octombrie 2023, la sediul Tribunalului din str. Traian, nr.35C, ziua Porților Deschise.

         Evenimentul se va desfășura între orele 11.00-13.00 și este prilejuit de sărbătorirea Zilei Europene a Justiției Civile.

          Scopul acestei acţiuni este de a face cunoscută în rândul cetăţenilor activitatea instanţelor judecătoreşti, de a-i familiariza pe aceştia cu modul de desfăşurare a procesului judiciar în cadrul mai larg al realizării unei educaţii juridice şi al realizării prevenţiei faptelor antisociale.  Totodată se urmăreşte conştientizarea cetăţenilor că instanţele de judecată desfăşoară o activitate de interes public în folosul cetăţenilor.

         În acest context, o deosebită importanţă o are implicarea elevilor de liceu şi a studenţilor care sunt la vârsta la care se formează din punct de vedere moral.

         Programul manifestării va include un tur al sediilor instanţelor constănţene cu vizite în arhivele acestora, asistarea la desfăşurarea şedinţelor de judecată, întâlnirea cu judecători şi grefieri, însoţite de explicaţii şi răspunsuri la întrebările tinerilor privind etapele soluţionării unei cauze şi organizarea instanţelor.

         De asemenea , în limita numărului de exemplare disponibil, vor fi oferite vizitatorilor ghiduri de orientare juridică întocmite de Consiliul Superior al Magistraturii, care pot fi ulterior prelucrate de cadrele didactice cu elevii.

 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

 

Contact