Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


ActualitateContacte utile pentru depunerea apelurilor la art.16 şi 17 din Legea nr.136/2020

Corespondenta L136 pentru carantina: tr-ct-L136-carantina@just.ro

Corespondenta L136 pentru izolare: tr-ct-L136-izolare@just.ro 

  

Obiecte ce se judecă în perioada prevăzută de Decretul 195/2020

Hotărârea CSM 417 din 24.03.2020.pdfHotărârea CSM 417 din 24.03.2020.pdf

Hotararea nr. 4 din 18 martie 2020.pdfHotararea nr. 4 din 18 martie 2020.pdf

 

 

 
 
Liste cu cauzele care se judecă în perioada
16.03.2020 – 14.05.2020  se vor afişa la rubrica
 
 

 

11.05.2020

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
privind măsurile instituite la Tribunalul Constanţa şi Judecătoriile Constanţa, Medgidia, Mangalia şi Hârşova pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus la reluarea
activităţii de judecată
 
În atenţia persoanelor care au dosare pe rol la instanţele indicate mai sus:
1.Pentru evitarea aglomerării persoanelor în incintele instanţelor, s-a luat măsura programării judecării cauzelor pe intervale orare, de la data ridicării stării de urgenţă; drept urmare, în aplicaţia ECRIS şi pe portalul instanţelor de judecată s-au menţionat corespunzător orele de prezentare la instanţă a persoanelor citate (părţi, martori, avocaţi, etc). Solicităm persoanelor interesate să consulte portalul instanţelor de judecată portal.just.ro, secţiunea dosare/ora estimată, pentru a lua cunoştinţă despre ora la care urmează a se prezenta la instanţă.
2.Lista de ședință va fi configurată cu dosarele în ordinea orelor estimate de judecată, și va fi afișată inclusiv la ușa de intrare în instanță,
3. Persoanele ce intră în incinta instanţelor, atât la compartimentele având relaţii cu publicul cât şi în sălile de judecată, au obligaţia purtării măștii de protecție, precum şi obligaţia dezinfectării pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie de către instanţă, la intrare şi înainte de a consulta fizic dosarele.  
4.Accesul avocaţilor, experţilor, justiţiabililor, etc pentru studiul dosarelor în arhive se va face cu respectarea distanţei de protecţie de 1,5 m între aceştia pe perioada studiului, în funcţie de fiecare spaţiu de arhivă concret.
5.Aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distanţă de protecţie de 1,5-2 metri între aceştia.
6.Părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoştiinţate despre momentul în care pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin afişare pe monitorul de la intrarea în sală a succesiunii dosarelor, prin apelarea prin staţie de amplificare (unde există), prin afişarea listei de şedinţă cu menţionarea orei .
7.Se solicită persoanelor care cunosc faptul că prezintă un risc de a fi contaminate cu noul coronavirus (venite din străinătate, venite din zone din ţară în care s-a instituit carantină generalizată, aflate în carantină ori care prezintă simptome Covid 19 -febră, tuse, durere de cap, dificultate la înghiţire, dificultăţi de respiraţie) să anunţe acest aspect şi să evite prezentarea fizică la instanţă. În cazul observării unor astfel de simptome, persoanei respective i se va verifica temperatura corporală şi se vor evalua măsurile necesar a fi luate pentru protecţia publică.
8.Se solicită justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.
9. Solicităm comunicarea datelor de contact electronic (e-mail) astfel încât corespondenţa instanţă-părţi/avocaţi să se realizeze cât mai mult în formă electronică, iar părţile/avocaţii să poată studia dosarele fără a se prezenta fizic la instanţă.
10.Vor fi afișate, atât în instanțe cât și pe portal, informații adresate publicului privind regulile, specifice protecției împotriva Covid 19, de acces în instanță, de studiu dosare și de participare la ședințele de judecată, pe care vă rugăm să le consultaţi.
 
                                                       Preşedinte Tribunalul Constanţa
Jud. Teodor-Viorel Gheorghe 
 
 
COMUNICAT

        Măsuri care să asigure de o manieră eficientă evitarea răspândirii virusului COVID 19, la Tribunalul Constanţa în perioada 13.03.2020 – 04.05.2020 cu privire la soluţionarea cauzelor s-a dispus:

- preschimbarea administrativă a termenelor  aferente perioadei mai sus menţionată în materie civilă, comercială si de contencios administrativ, încunoştinarea părţilor;

- în măsura în care se impune prezenţa părţilor, se  vor acorda  termene de judecată numai la  ore distinct  stabilite,  pentru aerisirea  şi igienizarea sălii  de şedinţe;

- în  cauzele cu persoane  privative de libertate, excepţie de la  audierea acestora prin videoconferinţă va fi  apreciată de completul de judecată şi numai dacă este strict  necesară prezența inculpatului;

- fiecare complet de judecată va stabili efectiv care dosare se judecă la termenul iniţial stabilit si care vor primi amânare sau li se va preschimba termenul urmând a cita părţile în acest sens, iar lista cu aceste dosare fiind afişată pe portal;

- tipuri de cauze care se judecă în această perioadă:

- Secţia I civilă : ordin de protecţie,  plasament minori în regim de urgenţă;

- Secţia a II-a civilă: abţinere, recuzare, incompatibilităţi, reţinere navă, sechestru /ridicare sechestru navă, ordonanţe preşedinţiale, suspendare provizorie, suspendare executare;

- Secţia de contencios: suspendare act administrativ, sancţiune neexecutare hotărâre, ordonanţă preşedenţială, contestaţii decizii măsuri asigurătorii, litigii privind achiziţiile publice, reexaminare amendă judiciară, indreptare/lămurire/completare dispozitiv hotărâre;

- Secţia penală: cauze având ca obiect proceduri reglementate de Titlul V (Executarea hotărârilor penale), Capitolele II, III, IV din Codul de Procedură Penală, indiferent de stadiul procesual,cauze judecate potrivit procedurii infracţiunilor flagrante, indiferent de stadiul procesual, cauze cu inculpaţi arestaţi preventiv, arestați la domiciliu sau aflați sub control judiciar sau pe cauţiune, în respectivul dosar, indiferent de stadiul procesual, cauze privind măsurile preventive, indiferent de stadiul procesual, cauze privind luarea măsurilor de siguranţă, indiferent de stadiul procesual,cauze având ca obiect procedurile reglementate de dispoziţiile art. 516 şi urm. C. Pr. Pen., indiferent de stadiul procesual, cauze având ca obiect procedurile reglementate de Legea nr. 302/2004, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,alte cauze care, potrivit legii, se soluţionează de îndată, de instanța de judecată sau de judecătorul de cameră preliminară.

 

                                                                                                                                                 13 martie 2020

 
                                 Comunicat secţia de contencios administrativ si fiscal
 
 
COMUNICAT
 
12 martie 2020 
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Constanţa este abilitat să aducă la cunoştinţa publică următoarele:
 Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri corespunzătoare care să asigure de o manieră eficientă evitarea răspândirii virusului COVID 19, începând cu data de 13.03.2020, Secția I civilă a Tribunalului Constanța,
  suspendă activitatea de judecată, până la data de 31.03.2020 inclusiv. 
 Se vor soluţiona doar cauzele având ca obiect Ordin de protecție şi plasament minori în regim de urgență.
 Termenele de judecată aferente lunii martie se vor preschimba la date ulterioare celei de 01 aprilie 2020 şi urmează a fi comunicate părților potrivit dispozițiilor procedurale privind citarea şi comunicarea actelor de procedură.
BIROUL DE INFORMARE SI RELAŢII PUBLICE
prin Purtătorul de cuvânt
 jud. Radu Comşa 
COMUNICAT
 
  11 martie 2020 
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Constanţa este abilitat să aducă la cunoştinţa publică următoarele:
 
           Miercuri, 11 martie 2020, având în vedere hotărârea nr. 191/10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători, în contextul actual generat de răspândirea virusului COVID -19 care impune măsuri cu caracter preventiv în vederea limitării răspândirii acestui virus, la nivelul Tribunalului Constanţa a fost emis Ordinul nr. 1/11.03.2020 ce prevede următoarele:
  Începând cu data emiterii prezentului ordin, se limitează accesul publicului în incinta instanţei astfel încât accesul justiţiabililor va fi permis doar pentru sălile de judecată şi doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care are calitatea de parte.
 Se recomandă participanţilor  la îndeplinirea actului de justiţie (avocaţi, părţi, experţi, lichidatori, etc.) depunerea înscrisurilor prin mijloacele de comunicare  electronică: e-mail, fax. afişate pe portalul instanţei, urmând ca originalul acestor înscrisuri, în măsura în care este solicitat de completele de judecată să fie trimise prin poştă.
 Instanţa va asigura depunerea personală a înscrisurilor  cu permiterea accesului în sediul instanţei doar în cursul şedinţelor de judecată potrivit regulilor stabilite de fiecare complet de judecată referitoare la accesul în şedinţă publică.
 Începând cu data de 12.03.2020 si până la data de 01.04.2020, se suspendă programul cu publicul în cadrul compartimentelor arhivă-registratură  din cadrul Tribunalului Constanţa.
 Actele de procedură (întâmpinări, cereri, etc.) precum si înscrisurile în susţinerea cauzelor vor fi depuse  în format electornic prin mijloacele de comunicare electronică: e-mail, fax. afişate pe portalul instanţei sau prin intermediul serviciilor  poştale.
 Se recomandă fiecărui complet să ia măsurile necesare în vederea limitării accesului în sala de şedinţă a publicului (avocaţi, părţi, experţi, lichidatori, etc.), prin stabilirea unor intervale orare de apelare a cauzelor.
       
 
BIROUL DE INFORMARE SI RELAŢII PUBLICE
 
prin Purtătorul de cuvânt
 
jud. Radu Comşa
 

COMUNICAT DE PRESĂ


Aducem la cunoştinţă publică faptul că la data de 22.11.2019 , la sediul Tribunalului Constanţa a avut loc o întâlnire oficială între judecători din cadrul Curţii Maritime Ningbo – Republica Populară Chineză şi judecători ai Tribunalului Constanţa, specializaţi în cauze civile şi penale în materie maritim-fluvială .

 

Instanţa română a fost reprezentată de d-nul judecător Teodor Viorel Gheorghe – preşedintele Tribunalului Constanţa , de d-nul judecător Lucian Lică – preşedintele Secţiei Penale, şi de către d-nii judecători Monica Laura Tănase , Luminiţa Dan şi  Adrian Oprea.

 

În cadrul întâlnirii s-au discutat probleme privind organizarea sistemelor judiciare român şi chinez, cu aplicabilitate practică în ceea ce priveşte materia dreptului maritim atât în România cât şi în Republica Populară Chineză.

 

S-a făcut schimb de informaţii în legătură cu specificul judecării cauzelor maritime cât şi cu soluţionarea acestora sau punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti , în cele două state , apte să ofere o perspectivă practică în materia dreptului maritim pentru judecătorii celor două instanţe.   

 

Preşedintele Tribunalului Constanţa

 

judecător Teodor Viorel Gheorghe


Purtător de cuvânt

                           judecător Lucian Lică


 
A N U N T

          În temeiul art. 26 alin. 2 din Legea nr. 33/2007, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Tribunalul Constanţa aduce la cunoştinţă faptul că, la data de 28 martie 2019,  orele 13.00, va avea loc  la sediul din Constanţa, str. Traian nr. 35C – sala de ședința nr. 3 - şedinţa de desemnare, prin tragere la sorţi, a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral judeţean Constanţa, conform Hotărârii Guvernului României nr. 81/15.02.2019.
 
PREŞEDINTE,
 
Teodor Viorel Gheorghe

 
Comunicat 
 27.Februarie.2019 
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa, întrunită la solicitarea unui număr de 33 de judecători , în temeiul dispozițiilor art.50 alin. (3) şi 51 lit. c) şi e) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 17 alin. (2) şi (13), din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, în prezența unui număr de 48 de judecători şi cu votul majorităţii (exprimat de 42 din magistraţii prezenţi), a hotărât următoarele :
1.  Constată atingerea gravă a inamovibilităţii şi a independenţei judecătorului, prin edictarea art. 13 punctul 12 din O.U.G. nr. 7 din 2019, referitoare la instituirea posibilităţii demiterii arbitrare şi intempestive a judecătorilor, fără raportare la fapte imputabile concrete, săvârşite de aceştia ;
2. Sesizează Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a lua măsurile cele mai eficace şi mai urgente, din aria sa de competenţă, în vederea apărării şi restabilirii  normelor legale de protecţie împotriva imixtiunilor care afectează independenţa sau imparţialitatea judecătorilor, imixtiuni legitimate prin edictarea art. 13 punctul 12 din O.U.G. 7/2019 ;
3. Solicită public celorlalte autorităţi publice să ia măsuri concrete pentru respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Constituţia României (care prevăd că  Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale), prin abrogarea art. 13 punctul 12 din O.U.G. 7/2019 ;
4. Susținerea demersurilor în vederea abrogării în totalitate a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/2019, cu excepția dispozițiilor privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a magistraților, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiar, apreciind că prin modul de adoptare, în lipsa oricăror consultări publice prealabile, actul normativ menționat este de natură să aducă atingere principiilor de legiferare consacrate prin Constituția României, principiilor ce stau la baza independenței justiției și a celor privind cooperarea loială între puterile statului ;
5. Susținerea în parte a mesajului transmis de Asociația Profesională ”Forumul Judecătorilor din România” la data de 22.02.2019, în scopul apărării independenței justiției, din perspectiva următoarelor revendicări și declarații de principiu :
·       iniţierea procedurilor legislative de către titularii în drept, în vederea modificării Legii nr.90/2001, în scopul condiţionării exprese şi imperative a dreptului Guvernului de a legifera prin ordonanţe de urgenţă în domeniul legilor justiției și al legislației penale, după obţinerea avizului din partea Consiliului Superior al Magistraturii sau după acordarea unui termen rezonabil în vederea emiterii acestuia, cu obligația corelativă a Consiliului Superior al Magistraturii de aducere la cunoștință publică a oricărui act normativ cu impact asupra funcționării justiției și consultării tuturor instanțelor și parchetelor din României, acesta urmând a refuza să participe la activitățile de consultare interinstituțională, în cazul neîndeplinirii exigențelor legale specifice principiului transparenței decizionale;
·       efectuarea tuturor demersurilor legale de către instituţia Avocatului Poporului, în scopul sesizării Curţii Constituționale cu privire la dispoziţiile O.U.G. nr.77/2018, O.U.G. nr.90/2018, O.U.G. nr. 92/2018 şi O.U.G. nr. 7/2019, rolul său trebuind să fie extrem de activ în apărarea statului de drept, deci și a angajamentelor internaționale luate în acest sens de Statul român, aşa cum a învederat Comisia de la Veneţia;
·       respectarea competenţelor şi a rolului fiecărei Secţii a Consiliului Superior al Magistraturii şi implicarea Plenului în toate deciziile ce privesc întregul sistem judiciar, conform Constituţiei, redobândirea imediată de Consiliul Superior al Magistraturii a caracterului veritabil de organism colegial şi sistarea emiterii unor comunicate de presă de către preşedintele C.S.M. sau de către grupuri de membri, de natură a facilita preluarea mesajului de o parte a mass-media ca provenind de la instituţia însăşi;
·       încetarea imediată a atacurilor factorilor politici sau asociaţi ai acestora la adresa statului de drept și a statutului judecătorilor și procurorilor din România, încetarea acțiunilor care intimidează procurorii și afectează independența justiției;
·       îndeplinirea cu celeritate de către Consiliul Superior al Magistraturii a atribuţiei de a adopta măsuri imediate pentru a furniza un sprijin adecvat magistraților împotriva cărora sunt îndreptate critici care subminează independența justiției;
6. Solicitarea Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii de sesizare a Curții Constituționale, pentru constatarea unui conflict juridic de natură constituțională generat de adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/2019, prin încălcarea principiul constituțional al controlului ierarhic în activitatea Ministerului Public și împiedicării Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de exercitare a atribuțiilor legale .
7. Dispune aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, prin orice mijloace de comunicare .
Tribunalul Constanţa ,
prin Biroul de informaţii şi relaţii publice,
Judecător Dumitru Radu Comşa,
- purtător de cuvânt -
 
Listei cu rezultatele definitive după suplimentarea posturilor scoase la concursul de admitere în magistratură, sesiunea iulie - octombrie 2017.
 
 
Anunţ
    Având în vedere implementarea aplicaţiei INFODOSAR demarată la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor arondate, începând cu data de 03.07.2017:
    Actele de sesizare ale instanţei şi înscrisurile aferente se vor depune şi în format electronic (DVD / CD) sau se vor transmite ca atare pe adresa de email arhivei unde este înregistrat dosarul. Aceste adrese de mail pot fi vizualizate aici.
    Notă: Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a emailurilor trimise de către dumneavoastră va rugam sa:
       - fişierul ataşat să nu depăşească 12 MB dimensiunea, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
       - folosiți pentru ataşament DOAR fişiere .pdf şi/sau  .docx (.doc), în caz contrar emailul va fi catalogat de către antivirus ca suspect şi va fi şters, lucru care nu îl dorim.

 

Comunicat de presa
 

                                                  

 
Anunţ
       Dosarele privind cauzele referitoare la adopţii nu sunt publicate pe site, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal inserate în Legii 677/2001, precum şi a prevederilor Legii 273/2004 privind adopţiile.

 

 


Informaţii de interes public


Contact