Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

INFORMARE

Tribunalul Călăraşi şi instanţele arondate (Judecătoria Călăraşi, Judecătoria Olteniţa, Judecătoria Lehliu) au implementat sistemul informatic „Trimitere Document Securizat” (TDS), prin intermediul căruia citarea şi comunicarea actelor de procedură se realizează cu ajutorul poștei electronice (email) / sms.
Pentru a putea beneficia de comunicarea documentelor în format electronic și pentru accesarea dosarului electronic, părţile/participanţii vor completa cererea, pe care o vor inainta instanței de judecată, prin e-mail la adresa trcl.reg@just.roANUNŢ:  În perioada 24.12.2021-03.01.2022, compartimentele Tribunalului Călăraşi care desfăşoară activităţi cu publicul, respectiv Biroul Arhivă şi Registratură, vor avea program cu publicul, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 12:00
Rezultatul tragerii la sorţi privind desemnarea președinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, din Județul Călărași, pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021


Anunț - privind desemnarea, prin tragerea la sorți, a președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021


Anunț - privind desemnarea, prin tragerea la sorți, a președintelui Biroului Electoral Județean Călărași și a locțiitorului acestuia, pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021


În baza Hotărârii nr.17 din 09 aprilie 2021 a Colegiului de Conducere din cadrul Tribunalului Călăraşi, programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă/Registratură se va desfăşura în intervalul 09:00 - 13:00


Anunţ privind ocuparea prin transfer la cerere a două funcţii publice din cadrul Tribunalului Călăraşi

 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

 Comunicat Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Călăraşi întrunită în data de 25 februarie 2020

 
 
 

 Comunicat Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Călăraşi întrunită în data de 22 ianuarie 2020

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


Informaţii de interes public

 Informatii

 


 
 

 
 

  Acces la date cu caracter personal

 


 

Tribunalul Călăraşi este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 2922.

 

 

 
 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Tribunalul Călăraşi  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

 

 

 
 

Scopul colectării datelor este administrarea justiţiei.

 

 

 
 

Conform legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţiala a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Tribunalului CĂLĂRAŞI Str.Bucureşti nr.106, 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi, sau o puteţi depunde personal la Registratura instituţiei.

 

 

 
 

Tribunalul Călăraşi, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

 

 
 

Exercitarea dreptului de acces la date este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

 

 

 
 

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Tribunalului CĂLĂRAŞI, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia situat în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

 

 
 

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

 

 

 
 

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la  înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Tribunalul Călăraşi.

 

 

 
 

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

 

 

 
 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon  0727813334 sau  e-mail: relatii.publice.trcl@just.ro  

 

 

 
 

 

 

- sau puteţi obţine de pe pagina de internet: http://portal.just.ro la Tribunalul Călăraşi, secţiunea Informaţii de interes public, Acces la date cu caracter personal

 

 

 
 


 


 Contact