Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


ActualitateTribunalul Călărași își exprimă profundul regret
pentru încetarea fulgerătoare din viață
 a doamnei MACOVEI ADINA-EUGENIA, 
judecător în cadrul Judecătoriei Lehliu-GarăPortalul de jurisprudență  (https://www.rejust.ro) reprezintă o aplicație concepută şi dezvoltată de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a permite cetățenilor şi practicienilor din cadrul sistemului judiciar accesul mai facil la hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele naționale. Se realizează în acest mod o mai bună cunoaștere a practicii judiciare în anumite domenii, asigurându-se totodată o transparență sporită în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

INFORMARE

Tribunalul Călăraşi şi instanţele arondate (Judecătoria Călăraşi, Judecătoria Olteniţa, Judecătoria Lehliu) au implementat sistemul informatic „Trimitere Document Securizat” (TDS), prin intermediul căruia citarea şi comunicarea actelor de procedură se realizează cu ajutorul poștei electronice (email) / sms.
Pentru a putea beneficia de comunicarea documentelor în format electronic și pentru accesarea dosarului electronic, părţile/participanţii vor completa cererea, pe care o vor inainta instanței de judecată, prin e-mail la adresa trcl.reg@just.roanunt_CSM_concurs_INM_judecatori.png


 


ANUNŢ:  În perioada 24.12.2021-03.01.2022, compartimentele Tribunalului Călăraşi care desfăşoară activităţi cu publicul, respectiv Biroul Arhivă şi Registratură, vor avea program cu publicul, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 12:00
Rezultatul tragerii la sorţi privind desemnarea președinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, din Județul Călărași, pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021


Anunț - privind desemnarea, prin tragerea la sorți, a președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021


Anunț - privind desemnarea, prin tragerea la sorți, a președintelui Biroului Electoral Județean Călărași și a locțiitorului acestuia, pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021


În baza Hotărârii nr.17 din 09 aprilie 2021 a Colegiului de Conducere din cadrul Tribunalului Călăraşi, programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă/Registratură se va desfăşura în intervalul 09:00 - 13:00


Anunţ privind ocuparea prin transfer la cerere a două funcţii publice din cadrul Tribunalului Călăraşi

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Comunicat Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Călăraşi întrunită în data de 25 februarie 2020


 Comunicat Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Călăraşi întrunită în data de 22 ianuarie 2020

 
 
 Comunicat privind proiectul de lege referitor la eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi personalului auxiliar şi la eliminarea sporului pentru condiţii periculoase şi vatamatoare​


Informaţii de interes public

 Informatii

   Acces la date cu caracter personal

 Tribunalul Călăraşi este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 2922.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Tribunalul Călăraşi  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.Scopul colectării datelor este administrarea justiţiei.Conform legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţiala a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Tribunalului CĂLĂRAŞI Str.Bucureşti nr.106, 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi, sau o puteţi depunde personal la Registratura instituţiei.Tribunalul Călăraşi, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.Exercitarea dreptului de acces la date este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.
În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Tribunalului CĂLĂRAŞI, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia situat în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la  înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Tribunalul Călăraşi.
Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro
 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon  0727813334 sau  e-mail: relatii.publice.trcl@just.ro  

 - sau puteţi obţine de pe pagina de internet: http://portal.just.ro la Tribunalul Călăraşi, secţiunea Informaţii de interes public, Acces la date cu caracter personal
 

Contact


ADRESA Tribunalului CĂLĂRAŞI este:  

Str.Bucureşti nr.106, 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi


REGISTRATURA - ARHIVA (SECŢIA PENALĂ ŞI SECŢIA CIVILĂ)

E-mail: trcl.reg@just.ro   Pentru transmiterea cererilor şi a altor documente în dosar 

Tel/fax: 0242315736


CABINET PREŞEDINTE 

E-mail:  trcl@just.ro            Documentele primite pe această adresă nu se depun la dosar

Tel: 0242311947; 0242312505; 0242311516

Fax: 0242316157


DEPARTAMENTUL ECONOMIC FINANCIAR ADMINISTRATIV

E-mail:  trcl.defa@just.ro​     Documentele primite pe această adresă nu se depun la dosar

Tel/fax: 0242318299

 

BIROUL DE EXPERTIZE 

E-mail: trcl.expertize@just.ro​

 

BIROU DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Judecător delegat în relaţiile cu mass media – Judecător Iulia Andreea Culcearu 

Grefier delegat la Birolu de Informare şi relaţii publice - Cosmina Tatiana PĂPURICĂ

E-mail: relatii.publice.trcl@just.ro

Tel: 0242311947