Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Anunțuri de actualitate

Dorim să vă informăm că Ministerul Justiției a pus la dispoziție aplicația informatică numită Dosarul Electronic Național (DEN), care în prezent se află în faza de testare în instanțele din circumscripția Curții de Apel Timișoara, Curții de Apel Alba Iulia și Curții de Apel București. Aplicația Dosarul Electronic Național este accesibilă prin intermediul paginii web den.just.ro.
Pentru detalii suplimentare privind accesul la Dosarul Electronic Național, vă rugăm să accesați adresa den.just.ro/informatii.
 
 
 
 
 
 
 
 
<<ACCES DOSARUL ELECTRONIC>>
 
 
<<ACCES DOSARUL ELECTRONIC NAȚIONAL>>
   
 
 
 

 
    
 
LISTA DOSARELOR CARE SE VOR SOLUȚIONA ÎN ȘEDINȚELE DE JUDECATĂ DIN CADRUL TRIBUNALULUI CARAȘ-SEVERIN
 
 
SECȚIA PENALĂ

 11-04-2024 - Lista sedinte SECTIA PENALA.pdf11-04-2024 - Lista sedinte SECTIA PENALA.pdf

SECȚIA I CIVILĂ

 

SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 11-04-2024 - Lista sedinte SECTIA II CIVILA.pdf11-04-2024 - Lista sedinte SECTIA II CIVILA.pdf
 
  
  
Vă rugăm să completați chestionarul nostru privind percepția
 
  ​participanților la actul de justiție asupra activității Tribunalului Caraș-Severin
   
și a instanțelor din raza sa de activitate
 
 
 
SOLICITARE TRANSMITERE EXPRESII DE INTERES (CdEI)
Servicii de consultanță privind proiectarea pentru sediile Judecătoriei Șimleu Silvaniei și Judecătoriei Oravița – monumente de patrimoniu național
Guvernul României a primit finanțare de la Banca Mondială pentru Proiectul Consolidarea Bazelor pentru Îmbunătățirea Furnizării Serviciilor Judiciare și intenționează utilizeze o parte din aceste fonduri pentru servicii de consultanță privind proiectarea pentru sediile Judecătoriei Șimleu Silvaniei și Judecătoriei Oravița – monumente de patrimoniu național, în conformitate cu prevederile legislației românești și politicilor și procedurilor de salvgardare ale Băncii Mondiale.
Anunțul și termenii de referință pot fi descărcați de pe următorul link:
 
 
ANUNŢ privind organizarea interviului pentru dobândirea
calităţii de expert tehnic judiciar - ANEVAR - Evaluarea de întreprinderi
 
Vă comunicăm faptul că în cursul zilei de ieri, 21 februarie 2024, a fost publicat Anunțul privind organizarea interviului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea „Evaluarea de întreprinderi” de către persoanele care au fost atestate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ca evaluatori autorizați în specializarea „Evaluarea întreprinderii”, pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea „Carieră”, subsecțiunea „Posturi vacante”.
Anunțul poate fi accesat direct la următorul link:
                      model-cerere-inscriere-interviu-ANEVAR-2024.docmodel-cerere-inscriere-interviu-ANEVAR-2024.doc
 
ANUNȚ privind organizarea interviului pentru dobândirea
 calităţii de expert tehnic judiciar - RUR - Urbanism și amenajarea teritoriului
 
Vă comunicăm faptul că în cursul zilei de ieri, 21 februarie 2024, a fost publicat Anunțul privind organizarea interviului pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar în specializarea „Urbanism și amenajarea teritoriului” de către specialiștii atestați de Registrul Urbaniștilor din România și înscriși în Tabloul național al urbaniștilor, care au drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului (simbolul B) şi/sau al urbanismului (simbolul D), pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea „Carieră”, subsecțiunea „Posturi vacante”. 
Anunțul poate fi accesat direct la următorul link:
                    model-cerere-inscriere-interviu-urbanisti-2024.docmodel-cerere-inscriere-interviu-urbanisti-2024.doc
 
ANUNŢ 
 
  Pe portalul Tribunalului Caraş-Severin, la secţiunea "Informaţii de interes public" au fost postate informaţiile privind implementarea aplicaţiei "Dosar electronic", respectiv :
       - cererea de solicitare a accesului pentru consultarea dosarului în format electronic;
       - instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei.
  
 
 
 
Având în vedere lucrările de mentenanţă ale Ministerului Justiţiei asupra portalului, dacă la secţiunea Dosare - Căutare Dosare, nu se găseşte dosarul căutat, se poate utiliza pentru căutare şi următorul link : http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx

 

 


Informaţii de interes public

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​

Portalul si datele cu caracter personal.PDFPortalul si datele cu caracter personal.PDF       

 


Contact