Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


TRIBUNALUL BUZĂU

Adresa:
Strada Arhitect Petre Antonescu, Nr.4, Buzău, Judeţul Buzău, România
Cod Poştal 120187

Telefon:
0238/717 960 sau 0238/717 961

 Fax:
0238/717 959

E-mail:
tr.buzau@just.ro 

______________________________________________________________________________________________________


PROGRAMARE ONLINE LA ARHIVA TRIBUNALULUI BUZĂU
 
       Consultarea dosarelor în format fizic, legalizarea de acte, eliberarea certificatelor și copiilor simple la arhiva
Tribunalului Buzău se fac cu prioritate pe baza unei programări online la adresa   https://tribunalulbuzau.ro/programari/   
 
______________________________________________________________________________________________________
 
      

PROGRAM CU PUBLICUL
PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI 01.07.-31.08.2024


REGISTRATURĂ
Marţi               -09:00-11:00
  Joi                  -09:00-11:00

ARHIVĂ
Marţi               -09:00-11:00
  Joi                  -09:00-11:00

APOSTILA

Marţi   -09:00-11:00-primirea documentelor

              -12:00-13:00-eliberarea actelor
_____________________________________________________________________________
PROGRAM CU PUBLICUL
 

ARHIVĂ zilnic în intervalul orar 09:00-13:00, diferentiat, dupä cum urmeazä:

            -09:00-11:00 consultare dosare/obtinere relatii/formula orice alte solicitări  în sfera activităţii de lucru cu publicul 

                                părtile, reprezentantii legali/conventionali (cu exceptia avocatilor,consilierilor juridici, 

                                expertilor practicienilor în insolvenţă)/ terte persoane;

 

            -11:00-12:00 vor putea consulta dosarele/obtine relatii/formula orice alte solicitări ce se înscriu 

                                în sfera activitătii de lucru cu publicul practicienii în insolventă şi expertii;

 

           -12:00-13:00 vor putea consulta dosarele/obtine relatii/formula orice alte solicitări 

                                ce se înscriu in sfera activităţii de lucru cu publicul avocaţii,consilierii juridici.

     

 
                  Programările vor fi făcute de grefierul arhivar la numerele de telefon 0238717960 sau 0238717961​
 

 

            REGISTRATURĂ zilnic, în intervalul orar 08:30-12:30, diferentiat, dupä cum urmează:

                    -08:30-10:30 se va desfăşura programul cu publicul larg;

      -10:30-11:30 vor avea acces pentru a depune cereri/înscrisuri practicienii în insolvenţă expertii;               

                   -11:30-12:30 vor avea acces pentru a depune cereri/înscrisuri avocatii ,consilierii juridici.


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL   

       zilnic  între orele 09:30-13:30

BIROUL LOCAL DE EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE ŞI CONTABILE

      zilnic  între orele 09:30-12:30​; Tel/Fax : 0238/725974 ; adresa de mail: tr-buzau-blej@just.ro​ 

BIROUL APOSTILA -marţi şi miercuri  între orele 09:00-12:00 -primire documente 

                                      -eliberarea documentelor în aceeaşi zi la ora 14:00

 
_____________________________________________________________________________________________________
 
IMPORTANT:
Pentru comunicarea prin poştă electronică recomandăm transmiterea documentelor în timp util numai pe adresa de corespondenţă  tr.buzau@just.ro, să nu depăşească 20MB/email şi  fişierele să fie în format de tip .doc,​ .docx,pdf sau .jpg​. 
Documentele sau arhivele transmise sa nu fie parolate ! 


Camere de lucru cu publicul


Program de funcţionare

PROGRAM DE FUNCŢIONARE AL INSTANŢEI : LUNI-VINERI INTRE ORELE 08:00-16:00

Program de audienţe

În Regulamentul de Ordine interioară al instanţelor judecătoreşti nr.3243/27.12.2022​​​,  nu mai este prevăzută posibilitatea acordării de audienţe, de către conducerile instanţelor​

Petiţii

Petiţiile se pot trimite la adresa de mail tr.buzau@just.ro  sau  se pot depune personal la Registratura instanţei.
IMPORTANT:pentru comunicarea prin poştă electronică recomandăm transmiterea documentelor în timp util numai pe adresa de corespondenţă tr.buzau@just.ro ,să nu depăşească 20MB/email şi fişierele să fie în format de tip .doc,​ .docx,pdf sau .jpg​. Documentele sau arhivele transmise sa nu fie parolate !​
 


Relaţia cu presa

Persoane de contact:

VLAD ELENA CRISTINA-judecător delegat B.I.R.P. 
Niţă Delia-consilier relatii cu publicul​,
Telefon: 0787570497​,
Adresă mail: trbz-birp@just.ro

Harta