Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


TRIBUNALUL BUZĂU

ROMÂNIA, Jud. Buzău, Buzău,  

Strada Arhitect Petre Antonescu nr.4, Cod 120187

________________________________________________________________________

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL ÎN PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI,01.07.2022-31.08.2022


REGISTRATURA

   Marţi   - 09.00 – 11.00

   Joi      - 09.00 – 11.00

 

ARHIVA

   Marţi   - 09.00 – 11.00

    Joi     - 09.00 – 11.00


 APOSTILA

   Marţi  - primirea actelor  09.00 – 11.00

               - eliberarea actelor  12.00 – 13.00
_____________________________________________________________________

ANU​NŢ  DE INTERES PUBLIC

Anunt concurs muncitor Tribunalul Buzau 15 iulie 2022


ANU​NŢ  DE INTERES PUBLIC

DECIZIA PRESEDINTELUI NR.16 DIN 9 MARTIE 2022


ANU​NŢ  DE INTERES PUBLIC 

               

Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţei  prin poştă să nu fie capsate,ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.

    ___________________________________________________________________________________________

ANU​NŢ  DE INTERES PUBLIC 
 

              Conform dispoziţiilor art. 114 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, grefierul de şedinţă preia, de regulă, dosarele din arhivă cu două zile înaintea termenului de judecată şi, după îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acelaşi act normativ, le predă membrilor completului de judecată. 

          Pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei, având în vedere interesul primordial al justiţiabilului, dar şi necesitatea asigurării timpului necesar studierii dosarelor de către membrii completului de judecată, vă adresăm rugămintea ca studierea cauzelor, de către părţile şi participanţii la proces, să se realizeze, pe cât posibil, anterior ridicării dosarelor din arhivă de către grefierul de şedinţă. 

 

PREŞEDINTE, 

Judecător Elena Cristina Vlad​ ​
___________________________________________________________________________________________

REGULI  DE TRIMITERE EMAIL-URI LA INSTANŢELE TRIBUNALULUI BUZĂU

Pentru disocierea mesajelor de la justiţiabili de cele de tip virus sau spam, precum şi pentru facilitatea lucrului pe  documentele primite prin email şi posibilitatea ataşării lor în ECRIS, vă rugăm să respectaţi următoarele reguli minimale:

-        toate emailurile să conţină în corpul mesajului date clare despre dosar: număr dosar, nume expeditor, tip de document ataşat etc;

-        subiectul mesajului, care trebuie să conţină doar câteva cuvinte, trebuie să conţină date relevante privind mesajul trimis pentru a nu fi confundat cu SPAM sau VIRUS;

-        fişierul ataşat să nu depăşească dimensiunea de 12 MB, în caz contrar acestea nu vor putea fi recepţionate;

-        să se folosească pentru ataşament DOAR fişiere .pdf şi/sau  .docx (.doc). Acest lucru este important deoarece se trimit multe documente tip imagine, realizate cu telefonul mobil, care nu pot fi lizibile întotdeauna sau nu pot fi prelucrate de personal.

_________________________________________________________________________________________


 PROGRAMARE ONLINE LA ARHIVA TRIBUNALULUI BUZĂU
 
Consultarea dosarelor în format fizic, legalizarea de acte, eliberarea certificatelor și copiilor simple la arhiva tribunalului se fac cu prioritate pe baza unei programări online la adresa:

____________________________________________________________________________________________________


Pentru vizualizarea listelor de ședință de la Tribunalul Buzău puteţi accesa linkul de mai jos: 
 

 LISTE DE SEDINTA TRIBUNALUL BUZAU  

__________________________________________________________________________________________


ANU​NŢ  DE INTERES PUBLIC 
 

                TOATE CERERILE ADRESATE INSTANŢEI ŞI FORMULATE ÎN BAZA LEGII NR. 136/2020-MASURI CARANTINARE SE VOR COMUNICA PE ADRESA DE CORESPONDENŢĂ

  contest.trbuzau@just.ro.  

ATRAGEM ATENTIA ca aceasta adresa de corespondenta este dedicata exclusiv cererilor formulate in materia Legii nr.136/2020.

Orice alte cereri, care excedeaza acestui act normativ, transmise instantei la adresa mentionata anterior, nu vor fi luate in considerare!

_________________________________________________________________________________________

  
 
ANU​NŢ  DE INTERES PUBLIC

Reglementari privind transmiterea electronica a citatiilor si comunicarilor:

anexa dec.13.pdf

Acorduri de colaborare privind comunicarea actelor de procedură în format electronic:COMUNICAREA SI ACCESUL ELECTRONIC LA DOSARE

 

 Pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar şi de comunicarea documentelor în format electronic (link-uri prin e-mail şi SMS) vă recomandăm să completaţi şi  să trimiteţi Cererea de comunicare documente în format electronic (care cuprinde adresa dvs de e-mail şi numărul de telefon mobil) însoţită de copie CI pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau împuternicire avocaţială/dovada calităţii de reprezentant .

 

Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail pe care îl veţi primi de la instanţă ori prin paginile de internet caploiesti.ro

 Model cerere de comunicare in format word:cerere_comunicare

 Model cerere de comunicare in format pdf:  cerere_comunicare

 Instructiuni  de comunicare şi acces electronic la dosar​:instructiuni dos electronicInformaţii de interes public

Informare prin introducerea informațiilor prevăzute de art. 12 Legea nr. 677/2001 : Legea 677 2001 Art 12
 

Contact