Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Tribunalului BRĂILA:
     Mun. Brăila, Calea Călăraşilor nr. 47, cod poștal 810017, jud. Brăila
 
 
 
Cabinet preşedinte şi vicepreşedinte: tel 0239/613.370
 
Centrala: 0239/613.975
 
                0239/613.976
 
 
Secretariat
: 0239/613.370
 
Nr.fax: 0239/625.020
 
 
 
Birou Expertize judiciare: 0239/612.708

Interioare telefonice birouri:
  Secretariat - 103
  Registratura - 114
  Arhiva - 224
  Grefier şef Sectia I Civilă - 145
  Grefier şef Secţia II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - 181
  Grefier şef Secţia Penală - 111
  Executări penale - 137
  Biroul de expertize judiciare - 233
  Biroul de Informare şi Relatii Publice - 119

Adrese e-mail:

 registratura.tr-braila@just.ro  pentru transmiterea documentelor care urmează să fie ataşate la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Brăila.
  Pentru solicitările mass-media, solicitări în baza Legii nr.544/2001 şi Ordonanţei nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:  tr-braila-brp@just.ro 


    
 
Portal solicitări și acces electronic dosare:
1. Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor judecătorești. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:

    Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.

 

2. Vă recomandăm să folosiți portalul cagl.ro pentru a avea acces la următoarele servicii:

  •     Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
  •     Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
  •     Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție - Programări cu prezență fizică
  •     Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia

 

3. Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.

    Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.

 

4. Pentru erori acces dosar electronic folosiţi adresa cagl.ro/contacteaza-instanta
 

5. Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari

 

6. În eventualitatea în care cauza dedusă judecății poate fi soluționată prin mediere, procedură prevăzută de Legea nr. 192/2006, se recomandă utilizarea acestei proceduri. În măsura în care vor opta pentru procedura medierii, părțile vor depune la dosarul cauzei dovada de participare la ședința de informare, precum și, eventual, acordul de mediere, în vederea pronunțării unei hotărâri prin care se încuviințează învoiala lor.

 

 
Camere de lucru cu publicul

Săli de judecată:

Sala 1 Tribunal - etajul 2
Sala 2 Tribunal - etajul 2
Registratura - demisol
Arhiva - demisol


Program de funcţionare

 


PROGRAM SPECIFIC COMPARTIMENTE:

1. Arhivă şi Registratură - luni - joi, în intervalul orar 09.00-12.00.

2. Grefieri sindici
Program lichidatori şi justiţiabili: luni - joi, în intervalul orar 10.00-14.00
Program arhiva veche sindic:
   - primire cereri - cererile prin care se solicită copii de pe acte din dosar sau se solicită studiul dosarelor se depun la Registratura Tribunalului Brăila în zilele de luni, miercuri şi joi între orele 09.30 - 11.30.
   - eliberare acte - eliberarea actelor solicitate se realizează în ziua de LUNI a fiecărei săptămâni între orele 10.00 - 12.00.

În afara programului de lucru cu publicul mai sus afişat, acţiunile ori înscrisurile pot fi transmise prin intermediul portalului  https://registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat.

Cererile sau documentele în legătură cu dosarele cu termen în ziua respectivă, NU se primesc prin serviciul registratură, ci părţile vor depune documentele direct la grefierul de şedinţă. Nu se vor depune cereri sau documente în lipsa persoanei delegate la registratură.
 
3. Biroul de Informare şi Relaţii Publice:
                 Luni, Marți, Miercuri și Vineri: 7.30 - 15.30
                 Joi : 7.30 - 18.30.
                                                                        
Purtător de cuvânt – Expert Streche Georgiana, telefon 0741.050.590 (doar pentru mass-media)
înlocuită în lipsă de judecător Speranța Diaconescu
Macarenco.
E-mail: tr-braila-brp@just.ro pentru solicitarile mass-media, solicitări în baza Legii nr.544/2001 şi Ordonanţei nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
4. Apostila:
Program primire acte - marți și joi, 10.00 - 11.00
Program eliberare acte – marți și joi ora 12.00.
 
5. Ghişeul de încasare taxe judiciare de timbru (în numerar) al Primăriei municipiului Brăila, situat la demisol în sediul instanţei, este: 
Luni - Vineri: 09:00 - 11:00

6. Ghișeu poștal:
Luni - Vineri - 8.00 -14.30

7. Birouri fotocopiere acte (xerox):
Luni - Vineri - 8.00 -14.00.


Program de audienţe

Potrivit Hotararii CSM nr.1375/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se acorda audiente, dar persoanele interesate au posibilitatea sa adreseze memorii, petitii sau solicitari de informatii de interes public, la care se va raspunde in scris, in termenul legal.


Petiţii

Pentru informaţii şi sesizări în legatură cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor din raza de competenţă, vă rugăm să contactaţi Persoana responsabilă cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail dpo@cagl.ro

 

Politici de confidențialitate:

- Nota informare privind protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în relaţiile cu angajaţii şi în ce priveşte recrutarea personalului 

- ​​Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în activitatea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice

- Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în ce priveşte supravegherea video în sediile instanţelor


Relaţia cu presa


Harta