Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
      În conformitate cu art. 126 din Constituţie, tribunalul face parte din sistemul instanţelor judecătoreşti, fiind autoritate publică.
      În conformitate cu art. 34 (1) din L.304/2004 tribunalul are personalitate juridică. Activitatea tribunalului este finanţată din bugetul de stat.
     Tribunalul Bistriţa-Năsăud se află în raza de activitate a Curţii de Apel Cluj şi are în circumscripţie 3 judecătorii :
     - Judecătoria Bistriţa
     - Judecătoria Năsăud
     - Judecătoria Beclean
     Tribunalul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Palatului de Justiţie, situat în municipiul Bistriţa, strada Alba Iulia , nr. 1.   
 
  
ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA TRIBUNALULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD :
- Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară privind organizarea judiciară
- Legea nr. 303/2022 privind statutul magistraţilor
- Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 
- Hotărârea CSM nr. 3243/2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti 
- Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicată , cu modificările ulterioare
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă , republicată , cu modificările ulterioare
- Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificările ulterioare
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările şi copmpletările ulterioare
- Legea nr. 567/2004 statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001
- Legea nr. 677/2001 protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
- Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
- Ordonanţa nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimare a cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la 5 octombrie1961
 

Istoric

​    Justiţia bistriţeană îşi găseşte începuturile în activitatea organelor administrative pâna în anul 1762, când puterea judecătorească devine separată de puterea administrativă pentru început numai în ce priveşte cauzele penale, cauzele civile fiind judecate de puterea administrativă.
Din anul 1854 puterea judecatorească se separă definitiv şi complet de puterea administrativă.     Începând cu acest an ,1854, competenţa teritorială şi materială a puterii judecătoreşti este influenţată de modificările în organizarea administrativ teritorială a ţinutului autonom săsesc Bistriţa.
     În ordine cronologică instanţele înfiinţate au fost:
            -Tribunalul de primă instanţă Bistriţa şi Judecătoriile de plasă din subordinea acestuia între anii 1858-1861;
            -Tribunalul colegial Bistriţa având în subordine Judecătoriile de plasă  între anii 1861-1867;
            -Tribunalul Comitatului Bistriţa având în subordine Judecătoriile de plasă între anii 1867-1918;
            -Tribunalul Năsăud cu reşedinţa la Bistriţa ce avea în subordine Judecătoriile de ocoale (sau mixte) în Bistriţa, Năsăud şi Rodna între anii  1919-1939, apoi judecătoriile de pace în perioada 1940-1944 (perioada ocupaţiei maghiare)şi apoi Judecătoriile de plasă în perioada 1945-1949;
            -Tribunalul regional Rodna cu reşedinţa la Bistriţa ce avea în subordine Judecătoriile populare Năsăud, Beclean şi Bistriţa în perioada 1950-1952;
            -Tribunale raionale la Bistriţa, Năsăud, Beclean în perioada 1952-1967;
            -Tribunalul Bistriţa-Năsăud ce a avut şi are în circumscripţie Judecătoria Bistriţa şi Năsăud în perioada 1968-1994, iar din anul 1994 şi Judecătoria Beclean.
     Tribunalele ce au funcţionat la Bistriţa precum şi Judecătoria Bistriţa şi-au desfăsurat activitatea până în anul 2001, la sediul situat în municipiul Bistriţa, str. Liviu Rebreanu nr.29, unde în prezent în parte din spaţiu îşi desfăşoară activitatea Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi Judecătoria Bistriţa.
Palatul de Justiţie , a cărei naştere este legată de conducerea tribunalului din anii 1990-1991, dat în folosinţă în anul 2001,este situat pe malul drept al râului Bistriţa pe fostul amplasament al unor vechi depozite. 
Edificiul a fost proiectat în anii 1990-1991 de S.C.” Stil Proiect” Bistriţa într-un stil modern, influenţat de cadrul istoric al centrului medieval aflat în apropierea sediului.
 palat2.jpg
     
 
Construcţia are o arie desfăşurată de 6100 mp. Amplasamentul clădirii este concesionat şi are o suprafaţă de 9683 mp. Construcţia este realizată pe cinci nivele în interior regăsindu-se 7 săli de judecată ce asigură desfăşurarea activităţii de judecată a celor două instanţe: Tribunalul  Bistriţa-Năsăud şi Judecătoria Bistriţa, birouri pentru întreg personalul cu cuprinderea tuturor activităţilor impuse de legea de organizare judiciară şi Regulamentul de organizare judiciară a instanţelor judecătoreşti.
Interiorul edificiului are o funcţionalitate bine zonată şi asigură prin construcţia  sălilor de judecată solemnitatea adecvată actului de justiţie.
 


 
    Zonele de acces părăsesc atmosfera austeră şi impunătoare a sălilor stabilind un climat specific unui serviciu public organizat.