Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1163/111/2019
Data inregistrarii18.04.2019
Data ultimei modificari:09.05.2022
Sectie:Secţia a II-a Civila
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC ARTPEL GRUP SRLDebitor
SC SARA EXPERT SRLCreditor
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARADCreditor
DGFP PRIN AJFP BIHORCreditor
FNGC PT. ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCIICreditor

Şedinţe

20.09.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

03.05.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    03.05.2022

08.02.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru întocmirea tabelului definitiv
Document: Încheiere de şedinţă    08.02.2022

19.10.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii de observaţie
Document: Încheiere de şedinţă    19.10.2021

07.09.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii de insolvenţă
Document: Încheiere de şedinţă    07.09.2021

06.04.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii de faliment
Document: Încheiere de şedinţă    06.04.2021

12.01.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii de faliment
Document: Încheiere de şedinţă    12.01.2021

22.09.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii de observaţie
Document: Încheiere de şedinţă    22.09.2020

12.05.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Suspendat de drept potrivit Decretului nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgentă, dat de Presedintelui Romaniei
Document:    

03.03.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii de insolvenţă
Document: Încheiere de şedinţă    03.03.2020

10.12.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge ca lipsită de interes cererea de repunere în termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă, cerere formulată de creditoarea SC SARA EXPERT SRL în contradictoriu cu CABINETUL DE INSOLVENŢĂ SĂLĂJAN GABRIEL COSMIN, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ARTPEL GRUP SRL, În temeiul art.42 alin.3 rap. la art.99 alin.3 din Legea nr.85/2014 constată că creditoarea SC SARA EXPERT SRL este de drept în termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă. Dispune ca administratorul judiciar să analizeze declaraţia de creanţă înregistrată de creditoarea SC SARA EXPERT SRL la data de 02.08.2019. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea hotărârii în BPI, cu menţiunea că exercitarea căii de atac a apelului se va depune la Tribunalul Bihor Secţia a II-a civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 10.12.2019.
Document: Hotărâre intermediară  1352/2019  10.12.2019

17.09.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE OBSERVAŢIE
Document: Încheiere de şedinţă    17.09.2019

23.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: FALIMENTE 08 - camera de consiliu
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea SC ARTPEL GRUP SRL, În temeiul art. 71 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC ARTPEL GRUP SRL, Ia act de intenţia de reorganizare a debitoarei. În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, Numeşte administrator judiciar provizoriu SĂLĂJAN GABRIEL COSMIN, , care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând să se depună un decont în acest sens. În temeiul art. 53 alin. (1) din L85/2014 pune în vedere administratorului judiciar ca în maxim de 5 zile de la notificarea deschiderii procedurii să convocare adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special. În baza art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească lunar un raport de activitate. În temeiul art. 97 ( 1) din Legea 85/2014, pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la încetarea de plăţi a debitoarei, în termen de 40 de zile de la data desemnării. În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar desemnat provizoriu să procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului. În temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei; Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă , se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea privind procedura de insolvenţă. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 07.06.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 27.06.2019. Fixează termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 22.07.2019. Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 17.09.2019, cam.66, ora 9. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi tuturor băncilor unde are deschise conturi. In temeiul art.39 alin (2) din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la publicarea în BPI. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 23.04.2019.
Document: Încheiere admitere in principiu  123/2019  23.04.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.