Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

                                                                          ANUNŢ

Având în vedere implementarea dosarului electronic la nivelul Tribunalului Bacău, începând cu data de 16.11.2020, vă aducem la cunoştinţă că cele două adrese de e-mail, create pentru transmiterea în format editabil a înscrisurilor pentru dosarele aflate pe rolul Secțiilor civile ale instanţei, respectiv   trbc-acte1civil@just.ro și trbc-acte2civil@just.ro au fost inactivate începând cu data de 25.11.2020.

 

                                              PURTĂTOR DE CUVÂNT,

                Vicepreședinte Tribunalul Bacău- Judecător CAMELIA IONESCU
ANUNŢ

  Începând cu data de 1 februarie 2019, toate mesajele cu referire la dosare sau pentru înaintarea de documente la dosare aflate pe rolul Tribunalului Bacău vor fi adresate exclusiv pe adresele de mail sau la  numerele de fax corespunzătoare secţiei pe rolul căreia se află dosarul sau în care aveţi calitatea de parte,  aşa cum sunt indicate în tabelul următor:

Secţii Tribunalul Bacău Adresa de e-mail Număr de fax
Secţia I civilă tr-bacau-reg1@just.ro 0234.207606
Secţia penală tr-bacau-reg1@just.ro 0234.207606
Birou executări penale tr-bacau-reg1@just.ro 0234.207619
Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal tr-bacau-reg2@just.ro 0234.525211
 

Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf, cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb. Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.

  Adresa de mail tr-bacau-info@just.ro este destinată în exclusivitate pentru transmiterea, către Biroul de informare şi relaţii publice al Tribunalului Bacău, a solicitărilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sau a cererilor/sesizărilor/petiţiilor/memoriilor formulate în temeiul OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

De asemenea, adresa de mail tr-bacau-info@just.ro poate fi utilizată în corespondenţa cu autorităţile publice sau schimbul de date cu celelalte instanţe judecătoreşti.  

           Această adresă nu mai poate fi utilizată pentru înaintarea înscrisurilor necesare pentru a fi depuse la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Bacău.

Sediu principal
- secţia penală
- secţia I civilă

Adresa: Str.Cuza Vodă nr.1 Cod 600274
Tel: 0234/207604, arhivă: 0234/207605, birou expertize tehnico-judiciare:0234/207603
Fax: 0234/207601
Fax registratură : 0234/207606
e-mail: tr-bacau-info@just.ro

Sediu secundar
- secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Adresa: Str. Stefan cel Mare nr. 4 Cod 600356
- tel: 0234/514419, arhivă: 0234/525221
- fax 0234/525211

        Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!Serviciul de Probaţiune
Adresa: Str. Maramureş, nr. 30, mun.Bacău, jud.Bacău
Tel. - 0234.515839
Fax - 0234.541875
E-mail: probatiune.bacau@just.ro


Camere de lucru cu publicul

Sediu principal - strada Cuza Vodă nr. 1:


Arhiva - parter, camera 6

Registratura - mezanin

Apostile - parter, camera 6 (arhivă)

Agenţi procedurali - parter, camera 6 (arhivă)


Sediu secundar - strada Ştefan cel Mare nr. 4:


Arhiva - parter, camera 4

Arhiva falimente - parter, camera 8

Registratura - parter, camera 6


Program de funcţionare


PROGRAM ARHIVĂ VACANŢĂ JUDECĂTOREASCĂ 2023

   Ø            În perioada 1 iulie 2023 – 31 august 2023, va fi următorul program de lucru cu publicul:

Registratură: marţi şi joi, 10.00 – 12.00- pentru depunere înscrisuri

Arhivă: marţi şi joi, 10.00 - 12.00 - pentru studiu dosare

 

   Ø            În perioada 1 iulie 2023 – 31 august 2023, va fi următorul program de lucru exclusiv

          pentru avocaţi, consilieri juridici, practicieni în insolvenţă, experţi şi interpreţi:

Registratură: miercuri,  10.00 – 12.00 - pentru depunere înscrisuri

Arhivă: miercuri, 10.00 - 12.00 - pentru studiu dosare

 


 

ARHIVĂ- PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL :

- zilnic 08.30 - 09.00 pentru relaţii cu publicul

- zilnic 10.00 - 13.00 pentru studiere dosare

- luni, miercuri, vineri10.00 - 10.30 pentru eliberare acte legalizate


 REGISTRATURĂ - PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

- zilnic : 08.30 - 13.00: pentru relaţii şi primire documente


BIROUL APOSTILE - PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

- joi : 10.00 - 11.30: primire acte

         15.00 - 15.30: eliberare acte


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE :

- zilnic 07.30 - 15.30 (persoană de contact Albescu Mihaela) 

- luni 15.30 - 18.30 (persoană de contact Roman Maria)

- miercuri, joi, vineri10.00 - 13.00 program cu publicul  

 


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta