Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate 

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 

 

 

  Vă informăm că începând cu data de 16.11.2020, va fi deschisă publicului pagina de internet care permite accesul la dosarul electronic - aplicația EcrisPub - la nivelul Curții de Apel Bacău și al instanțelor arondate, la adresa:

 

www.ca-bacau.ro

 

   Pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicației Ecris Pub, începând cu data de 16.11.2020, se completează o nouă cerere, după modelul anexat, cerere care se depune în fiecare dosar în parte corespunzător instanței și stadiului procesual în care se află.


Cerere Dosar Electronic 18.11.2020.pdfCerere acces Dosar Electronic şi de Comunicare a actelor de procedură prin email     În cadrul dosarului electronic vor putea fi vizualizate doar documentele depuse și scanate începând cu data de 23.09.2020 în materie civilă și cu data de 17.11.2020 în materie penală pentru Curtea de Apel Bacău, respectiv cu data de 30.09.2020 în materie civilă și cu data de 24.11.2020 în materie penală pentru instanțele arondate.


    Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţelor să nu fie capsate, rupte sau îndoite, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.


 

 
 

ANUNȚ 

 

 

             Vă aducem la cunoştinţă că justiţiabilii nu trebuie să prezinte certificatul verde pentru a avea acces în sediul instanţei. Se aplică, în continuare, toate măsurile necesare pentru evitarea răspândirii Sars Cov-2. 

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________


ANUNŢ STUDIU DOSARE ÎN ARHIVĂ

 

       În perioada stării de alertă,  studiul dosarelor în arhivele Tribunalului Bacău se va face după o programare prealabilă - 
 telefonic sau prin e-mail transmis pe adresele de corespondenţă ale instanţei.


_______________________________________________________________________________________________________________
 


Anunţ privind desfiinţarea completelor C 4A, C 4ALP, C  4AIPF.pdfAnunţ privind desfiinţarea completelor C 4A, C 4ALP, C 4AIPF  de la Secţia a II-a Civilă şi de Contencios
Comunicat privind desemnarea prin tragere la sorţi în data de 28 mai 2021 a preşedintelui  şi locţiitorului BEC Tamaşi .pdfComunicat privind desemnarea prin tragere la sorţi, în data de 28 mai 2021, a preşedintelui şi locţiitorului
BEC Tamaşi
 ________________________________________________________________________________________________                                                                   
                                                                                          COMUNICAT                                                                                                                                                                           5 noiembrie 2020

 

Biroul de informare și relații publice aduce la cunoştinţa publicului următoarele:

În vederea prevenirii răspândirii necontrolate a virusului Sars-CoV-2, pentru asigurarea sănătăţii şi securității în muncă                 la nivelul întregului personal al Tribunalului Bacău şi pentru evitarea afectării bunei desfăşurări a activităţii curente a                      instanţei, prin hotărârea nr.5/II/A/7 din 03.11.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bacău s-a stabilit                   următoarea modalitate de lucru în cazul unui rezultat pozitiv sau al unei decizii de izolare pentru un judecător de la secţiile                  civile ale Tribunalului Bacău:

            În cazul unui rezultat pozitiv sau al unei decizii de izolare pentru un judecător de la secţiile civile ale                             Tribunalului Bacău, dosarele programate în şedinţe în următoarele două săptămâni (pe completele în care judecătorul                   respectiv este titular) vor fi preschimbate cu termene ulterioare, cu excepţia cauzelor urgente.

 

                                                             BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,

PURTĂTOR DE CUVÂNT,

Vicepreşedinte CAMELIA IONESCU___________________________________________________________________________________________________________

lista 06.11.2020 C a IV - sala 3.docSecţia I civilă - listă şedinţă 06.11.2020 complet C a IV - sala 3

____________________________________________________________________________________________________________

Comunicat de presă 21.09.2020 privind desemnarea.pdfComunicat de presă 21.09.2020 privind desemnarea,  prin tragere la sorţi, a celor trei judecători care vor constitui BEJ Bacău, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

anunt.pdfAnunt privind desemnarea prin tragerea la sorţi a preşedinţilor şi locţiitorilor Birourilor electorale de circumscripţie 7.08.2020

decizia nr 48.pdfDecizia nr 48 din 03.08.2020 privind soluţionarea contestaţiilor/cererilor de apel la legea electorală

Comunicat privind planul de reluare graduală a activităţii la nivelul Tribunalului Bacău, începând cu data de 15.05.2020.pdfComunicat privind planul de reluare graduală a activităţii la nivelul Tribunalului Bacău, începând cu data de 15.05.2020

Decizia 31 din 13.05.2020 a Preşedintelui Tribunalului Bacău privind măsuri pentru perioada 15.05.2020 - 31.08.2020.pdfDecizia 31 din 13.05.2020 a Preşedintelui Tribunalului Bacău privind măsuri pentru perioada 15.05.2020 - 31.08.2020

Declaraţie Covid-19.docxDeclaraţie Covid-19 ce trebuie completată la intrarea în instanţă

________________________________________________________________________


        Listele şedinţelor de judecată, pe intervale orare, nu vor mai fi publicate pe portal.
Ca urmare a modificării aplicaţiei Ecris , ora estimată pentru  judecarea fiecărui dosar este      afişată pe portal la secţiunea "dosare - termene de judecată", sau la secţiunea  "şedinţe"  prin selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea     dosarului.
 ____________________________________________________________________________________________________________

                                                                            ANUNŢ


           Tribunalul Bacău, în temeiul art. 26, alin. 9 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, coroborată cu dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, aduce la cunoştinţă publică următoarele:

           La data de 7 august 2020, ora 11.00, va avea loc la sediul Tribunalului Bacău din strada Cuza Vodă nr. 1, sala de şedinţă nr. 2, desemnarea, prin tragere la sorti, a preşedinţilor locţiitorilor Birourilor electorale de circumscripţie, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020.                                                   
                                                      PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BACĂU,
                                                                 Judecător IOANA LILIANA POCOVNICU
____________________________________________________________________________________________________________

DECIZIA NR. 48/II/A/8 din 03.08.2020

 

a Preşedintelui Tribunalului Bacău, judecător Ioana Liliana Pocovnicu


                  În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. 2, coroborat cu art. 7 alin. 1 lit. a) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015, coroborat cu dispoziţiile Legii nr.115/19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor locale (Legea nr.215/2001-republicatä), precum pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

                                                                                         DECIDE:

                   Art. 1) Stabileşte, în vederea soluţionării contestaţiilor/cererilor de apel la legea electorală pentru perioada : 08.08.2020 - 23.08.2020 inclusiv, următorul program :

         - contestaţiile/cererile de apel la legea electorală pot fi depuse personal în fiecare zi de luni până vineri, la Registratura Tribunalului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, judeţul Bacău, între orele 8.30 - 9.30 şi 10.00 — 11.00 sau prin fax la nr.0234.207.606, ori email: tr-bacau-reg1@just.ro;

         - după închiderea programului cu relaţii cu publicul, contestaţiile/cererile de apel la legea electorală pot fi depuse prin fax la nr.0234.207.606 sau e-mail : tr-bacau-reg1@just.ro.

         - în zilele de sâmbătă şi duminică, contestaţiile/cererile de apel la legea electorală pot fi depuse personal la Registratura Tribunalului Bacău, cu sediul în str. Cuza Vodă nr. l, judeţul Bacău, între orele 8.00-11.00 sau prin fax la nr.0234.207.606 ori email tr-bacau-reg1@just.ro, iar după orele 11.00 doar prin fax sau e-mail.

______________________________________________________________________________________________
                                                 Planul de reluare graduală a activităţii, la nivelul Tribunalului Bacău,

începând cu data de 15.05.2020

 

1. Şedinţele de judecată vor avea o durată de maximum 3 ore, cu excepţia Secţiei penale unde, în cazuri excepţionale, preşedintele completului de judecată va putea hotărî prelungirea duratei şedinţei de judecată peste cele 3 ore, cu respectarea          tuturor normelor sanitare care se impun pentru combaterea răspândirii virusului COVID -19.

2. Pentru fiecare şedinţă de judecată, cauzele vor fi programate pe intervale orare, citaţiile urmând a fi emise cu această menţiune. Intervalele orare şi numărul de cauze ce vor fi alocate unui astfel de interval se vor stabili de către fiecare secţie în    parte, în funcţie de specificul activităţii secţiei, urmând ca deciziile adoptate în acest sens să fie comunicate de către preşedinţii       de secţie către Colegiul de conducere, cel târziu până la data de 14 mai 2020.

3. Pe toată perioada de valabilitate a acestor măsuri, nu se vor mai striga cu prioritate amânările fără dezbateri, dosarele     se vor lua doar la ordine, în intervalul de timp stabilit.

4. Pe citaţie se va trece ora de începere  a intervalului orar alocat cauzei (de exemplu: pentru intervalul orar 9-10,  pe         citaţie va figura ora 9). De asemenea, pe citaţie se va menţiona că accesul părţii în incinta instanţei va fi permis cu 15 minute        înainte de începerea şedinţei de judecată şi până la momentul începerii şedinţei de judecată ( de exemplu: accesul va fi permis     pentru intervalul 9-10 , între 8.45- 9).

5. Fiecare preşedinte de secţie va verifica exact modalitatea de formulare de pe citaţie.

6. Accesul participanților la procedurile judiciare, în sălile de ședință, va fi permis cu 15 minute înainte de începerea          şedinţei de judecată.

7. Pe întreaga perioadă în care se află în incinta instanței, justițiabilii, alți participanți la procesele civile și penale, precum        și publicul sunt obligați să poate măști de protecție facială pentru evitarea și prevenirea infestării cu virusul COVID-19.

8. Grefierul va fi prezent în sala de ședință cu 15 minute înainte de începerea ședinței de judecată. Anterior începerii         şedinţei de judecată, dosarele nu vor mai fi puse la dispoziţia părţilor de către grefier, iar pe parcursul desfăşurării şedinţei          rămâne la aprecierea completului de judecată punerea la dispoziție a dosarelor, spre consultare, procurorului, părților, reprezentanților sau avocaților acestora,  în intervalele orare alocate cauzelor respective, după o prealabilă verificare a identității     și calității.

9. În lunile iunie şi iulie 2020 vor primi termen, cu prioritate, dosarele suspendate ca urmare a declarării stării de urgenţă,    urmând ca dosarele aflate în procedură prealabilă şi cele care vor fi înregistrate, pe rolul Tribunalului Bacău, începând cu data        de 15.05.2020, să primească termen de judecată cel mai devreme în luna septembrie 2020, cu excepţia cauzelor cu  caracter     urgent.

10. Judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Bacău vor înainta, în căile de atac,maximum 5 dosare zilnic pentru fiecare      dintre cele 3 secţii ale Tribunalului Bacău (în total, maximum 15 dosare de fiecare instanţă), cu excepţia Judecătoriei Bacău care      va înainta zilnic Tribunalului Bacău maximum 10 dosare pentru fiecare dintre cele 3 secţii ale Tribunalului Bacău (în total,     maximum 30 dosare).

11. Procedura de regularizare a cauzelor se va relua începând cu data de 15 mai 2020. Se vor regulariza, cu prioritate, dosarele aflate deja în procedura de regularizare, urmând ca dosarele ce vor fi înregistrate pe rolul instanţei începând cu data de       15 mai 2020 să fie regularizate cu respectarea regulilor privind procedura de regularizare în vigoare, stabilite prin Hotărârea Colegiului de conducere nr.10/2017.

12. În  cauzele în care s-a stabilit deja termen de judecată în şedinţele ce urmează a avea loc începând cu data de 15       mai 2020, completul de judecată va hotărî modalitatea în care urmează a se desfăşura şedinţa de judecată, dar cu respectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri (mai puţin dispoziţiile referitoare la citarea părţilor),  urmând ca lista de şedinţă, cu intervalele       orare  respective, să fie afișată pe portalul instanţei cu cel puţin  24 de ore înainte de termenul de judecată. 

13. Fiecare complet de judecată va lua orice alte măsuri pe care le apreciază necesare pentru evitarea şi prevenirea răspândirii cu virusul COVID-19.

14. Programul ședințelor de judecată, programul de lucru cu publicul și informațiile necesare programării prealabile         pentru accesul în compartimentele care desfășoară activități cu publicul vor fi aduse la cunoștință prin afișare la loc vizibil şi        prin publicare pe pagina de internet a instanței.

15. În cauzele penale, desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință se va face în condițiile Codului de            procedură penală sau ale legilor speciale, cu respectarea principiilor care guvernează procesul penal.

 

CONDUCEREA TRIBUNALULUI BACĂU

 ____________________________________________________________________________________________________________

ANUNŢ

VĂ INFORMĂM CĂ PURTAREA MĂŞTILOR DE PROTECŢIE (NU NEAPĂRAT MĂŞTI MEDICALE)   ESTE OBLIGATORIE ÎN SEDIILE   TRIBUNALULUI BACĂU – DIN STRADA CUZA VODĂ NR.1 ŞI DIN   STRADA ŞTEFAN CEL MARE NR. 4 - PE TOATĂ DURATA RĂMÂNERII ÎN SEDII,  MĂSURA FIIND OBLIGATORIE PENTRU ORICE PERSOANĂ INTRĂ ÎN SEDIILE TRIBUNALULUI BACĂU, INCLUSIV PENTRU ANGAJAŢI.

Vă rugăm să respectaţi măsurile de igienă şi de protecţie impuse de autorităţi pentru protejarea sănătăţii dumneavoastră şi a tuturor persoanelor aflate în sediile instanţei.

 VĂ MULŢUMIM PENTRU CĂ PURTAŢI MĂŞTI DE PROTECŢIE!

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

COMUNICAT  16 martie 2020

 Judecătorii din cadrul Secţiei a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bacău  au decis în unanimitate preschimbarea termenelor de judecată stabilite în perioada 23 martie – 30 aprilie, în cauze care nu au caracter urgent si acordate termene de judecată ulterior datei de 04.05.2020.

Măsura preschimbării va fi adusă la cunoştinţa părţilor din toate dosarele prin citaţii pentru noile termene fixate.

Lista cauzelor urgente ce vor fi soluţionate în perioada imediat următoare este cea stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bacău din 11 martie 2020.

 __________________________________________________________________

COMUNICAT 

 

Astăzi, 11.03.2020, s-a desfăşurat la Tribunalul Bacău Adunarea Generală a judecătorilor ce  funcţionează  la   această instanţă, în cadrul căreia s-a hotărât luarea unor măsuri în vederea prevenirii  răspândirii virusului Covid-19, în  completarea deciziilor date de Preşedintele Tribunalului Bacău.

Pentru perioada 12 martie 2020 -10 aprilie 2020 judecătorii Tribunalului Bacău au hotărât judecarea doar a cauzelor urgente, a cauzelor pentru care nu se impune citarea părţilor potrivit legii, precum şi a cauzelor în care  toate părţile din cauză au solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Părţile care nu au solicitat şi doresc judecarea cauzelor şi în lipsă pot formula în scris cererea şi o vor  comunica pe emailul sau faxul instanţei (portal.just.ro) fără a se prezenta la sediul Tribunalului Bacău.

Solicităm tuturor persoanelor să evite deplasarea în instanţă pentru obținerea de informații ce se găsesc pe portalul instanțelor (portal.just.ro) sau care pot fi obținute telefonic.

De asemenea solicităm tuturor persoanelor care au călătorit în zone afectate de infecția cu COVID-19 sau  persoane care au intrat în contact cu pacienți confirmați cu acest virus, care sunt în carantină ori a persoanelor care  prezintă anumite simptome (febră, tuse ori dificultăți de respirație) să nu se prezinte la sediul Tribunalului.

Lista cu persoanele care fac parte din tipurile de cauze ce se judecă va fi predată efectivelor de jandarmi de la intrările care asigură accesul publicului în sediul Tribunalului Bacău, iar accesul justițiabililor va fi  permis doar dacă prezența acestora privește tipul de cauze care se judecă de către instanţă şi vor completa o  declaraţie pe propria răspundere cu privire la deplasarea efectuată în ultima lună şi cu privire la intrarea în contact  cu persoane care au fost diagnosticate cu coronavirus.

Studiul dosarelor la arhiva instanţei este limitat doar la cauzele urgente care se judecă.

Programul cu publicul a fost limitat astfel, arhivă: luni-vineri orele 9-10 şi 12-13, registratură: luni-vineri  orele 9-10, apostile joi orele 10-11(depunere acte) şi ora 15 (eliberare acte)

Vă solicităm ca pentru depunerea actelor la dosar/instanţă să folosiţi mijloacele de comunicare  electronică, e-mail, fax sau prin poştă şi să evitaţi deplasarea la sediul instanţei.

§  La Secţia penală: cauzele cu părţi în stare de detenție, cauze cu minori, cauze în care inculpaţii sunt  sub imperiul unei masuri preventive sau masuri de siguranţă, cauzele de competenta judecătorului   de drepturi şi libertăţi, cauzele în care există riscul împlinirii termenului de prescripţie a  răspunderii penale în următoarele 12 luni, sesizările în vederea confirmării redeschiderii urmăririi  penale.

§  La Secţia a I-a civilă: măsura plasamentului de urgenţă pe calea ordonanţe preşedinţiale, ordonanţe  preşedinţiale, ordine de protecţie, suspendarea executării silite, măsuri asiguratorii.

§  La Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal: cererea debitorului, mandatul ad-hoc, concordatul preventiv în materia insolvenţei, suspendarea executării silite în litigiile civile şi cu  profesioniştii, suspendarea executării în litigiile de contencios administrativ şi fiscal, ordonanţe preşedinţiale în litigiile cu profesioniştii, măsuri asiguratorii, autorizare intrare în încăperi,  achiziţii publice, cereri introduse de prefect care suspendă de drept executarea actului.

 

 

Cu toată consideraţia şi în vederea evitării răspândirii virusului Covid-19 vă solicităm să evitaţi prezenţa  la Tribunalul Bacău!

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,

PURTĂTOR DE CUVÂNT,

Vicepreşedinte CAMELIA IONESCU

___________________________________________________________________

Decizia 18/10.03.2020 a Preşedintelui Tribunalului Bacău privind necesitatea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID-19 şi de gripa sezonieră

_________________________________________________________________

Comunicat de presă - prevenire răspândire infecţii respiratorii cauzate de COVID 19 şi de gripa sezonieră

_________________________________________________________________

COMUNICAT DE PRESĂ 13 februarie 2020

Astăzi, 13.02.2020, s-a desfăşurat la Tribunalul Bacău Adunarea Generală a judecătorilor ce funcţionează la       această instanţă, în cadrul căreia s-a hotărât continuarea protestului în următoarea formă :

- Secţiile civile judecă începând de luni, 17.02.2020, cauzele care au primit termen şi vor lăsa cauzele aflate         în procedura prealabilă fixării primului termen fără a se întreprinde nicio măsură,

- Secţia penală judecă începând de luni, 17.02.2020, toate cauzele.

În cadrul Adunării Generale, Tribunalul Bacău a hotărât refuzul explicit şi general al judecătorilor de a participa la constituirea birourilor electorale.


Forma de protest adoptată azi de Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Bacău continuă până la    pronunţarea Curţii Constituţionale pe sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie privind controlul constituţionalităţii, înainte        de promulgare,  a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită            de vârstă, precum si   pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,

PURTĂTOR DE CUVÂNT,

Vicepreşedinte CAMELIA IONESCU


 
_________________________________________________________________________________________________________Comunicat de presă privind protestul din data de 18.12.2017

COMUNICAT 25 octombrie 2017 ziua "uşilor deschise" la Tribunalul Bacău

Comunicat de presă privind exerciţiu de intervenţie al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău

Decizia 70/09.08.2017 a Preşedintelui Tribunalului Bacău privind recuperarea zilei de 14 august 2017              
    

Comunicat de presă - purtător de cuvânt Tribunalul Bacău

Decizia 30/30.05.2017 a Vicepreşedintelui Tribunalului Bacău privind recuperarea zilei de 2 iunie 2017

Anunţ privind şedinţele de judecată din data de 02.06.2017

Proces verbal privind tragerea la sorţi, a preşedintelui BEC Moineşti şi a locţiitorului acestuia, la legerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017

Decizia 4/19.01.2017 a Preşedintelui Tribunalului Bacău  privind recuperarea zilei de 23 ianuarie 2017

Decizia 105/23.11.2016 a Preşedintelui Tribunalului Bacău privind recuperarea zilei de 2 decembrie 2016

COMUNICAT  25 octombrie 2016   ziua "uşilor deschise" la Tribunalul Bacău

Proces verbal privind desemnarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Bacău.PDF

Anunţ: 30 09 2016 tragerea la sorţi pentru constituirea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Bacău

Concurs pentru ocuparea a 12 posturi de executie vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecătorilor şi procurorilorPDF

Anunţ şi tematică examen pentru definitivare în funcţie a personalului auxiliar de specialitate - 08.10.2016

Adresele instanţelor din raza Tribunalului BacăuCirculară memorandum privind "creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public"
  - Adresă.PDF 
 

 
  PROBAŢIUNE   lista cu institutii publice cu care colaboram pentru punerea in executare a sentintelor penale
 

______________________________________________________________________________________________
 
     Informații privind datele cu caracter personal - art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

 

    Drepturile persoanei vizate în contextul datelor cu caracter personal

    ART. 12 -  Informarea persoanei vizate

    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.


________________________________________________________________________________________________


          Începând cu data de 25 mai 2018 intră în aplicabilitate Regulament (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă URL: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016       

Concursuri
____________________________________________________________________________________


                                                                                                  ________________________      ________
 

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune, sesiunea decembrie 2016 - iunie 2017.PDF

Anunț examen de promovare în grade și trepte profesionale grefieri (10.12.2016).PDF

Anunț concurs aprod (12.11.2016).PDFInformaţii de interes public


Contact