Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

B-dul I.C. BRĂTIANU NR.7
Piteşti - Argeş
Tel. 0248/216599, 0248/224019
 
 
Pentru transmis documente, dosare ale secţiilor CIVILĂ, PENALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Fax (0248) 212 410
 
Informatii despre dosare: http://www.justitie-ag.ro/tr-ag/tr_app
http://portal.just.ro (Portalul instanţelor de judecată pus la dispoziţie de către Ministerul Justiţiei)

E-mail: tr-arges@just.ro (Pentru Secția Civilă și Secția pentru Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale)
           tr-arges-penal@just.ro (Pentru Secția Penală)


Taxe judiciare de timbru:
Cont RO25TREZ04621070203XXXXX

Trezoreria Pitesti, Beneficiar Consilul Local al municipiului Piteşti, CF: 4317967


Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!

ANUNȚ
 

Începând cu data de 12.04.2022, adresa de e-mail pentru transmiterea actelor de procedură ce vizează dosarele penale ale Tribunalului Argeș, direct la Serviciul Registratură/Arhivă Penală a Tribunalului Argeș este tr-arges-penal@just.ro
 


Având în vedere faptul că Tribunalul Argeș a dezvoltat aplicații care facilitează accesul la propriul dosar, justițiabililor și reprezentanților acestora li se recomandă să utilizeze aplicaţia privind programarea on-line la Arhivă și Registratură - http://213.177.22.10:8888, respectiv utilizarea aplicației EDC-Electronic Documents Communication - http://www.curteadeapelpitesti.ro/edc-doc.html (a se vedea și Anunțul) evitând deplasarea la sediul instanței.

 ANUNȚ – 15.03.2024

Din cauza incidentului care a avut loc în clădirea Tribunalului Argeș, pentru a evita riscurile de sănătate pentru personalul instanței și pentru participanții la ședințele de judecată, conducerea instanței a decis ca ședințele de judecată să nu mai aibă loc, iar cele suspendate să nu mai fie reluate în cursul zilei de 15.03.2024, urmând să fie acordate termene de judecată, măsură necesară și pentru asigurarea uniformității măsurilor la nivelul completurilor implicate în ședințe.

În ceea ce privește dosarele penale cu caracter urgent, în special măsuri preventive, acestea vor fi soluționate în cursul acestei zile, urmând ca participanții să fie anunțați de către grefierii de ședință implicați.

Noile termene acordate, soluțiile din dosarele judecate până la apariția incidentului, precum și toate celelalte informații publice vor fi încărcate pe portalul instanței în dimineața zilei de 18 martie 2024.

 Biroul de Informare și Relații PubliceANUNȚ IMPORTANT

Prin hotărârea Secției pentru Judecători nr. 2646/16.11.2023 a Consiliului Superior al Magistraturii a fost adoptat chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacție al părților interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025.

Vă adresăm rugămintea de a accesa și completa acest chestionar, cu ajutorul codului QR de mai jos, sau accesând link-ul:

https://forms.gle/UyGX7bgPgaDdRt7C7

Chestionarul conține 25 de întrebări, iar timpul necesar pentru completare este de aproximativ 10 minute. Răspundeți la întrebări cu variantele care se aplică în cazul dumneavoastră.

Vă mulțumim pentru sprijin!

QR.png

Prin Hotărârea nr. 1/08.01.2024, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Argeș, a hotărât următoarele:

Suspendarea protestului adoptat prin Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Argeş nr. 6/20.12.2023 şi reluarea activităţii începând cu data de 09 ianuarie 2024, cu majoritate de voturi.

Continuarea demersurilor de către conducerea Tribunalului Argeş în vederea aducerii la îndeplinire, în integralitate, a tuturor obligațiilor ce decurg din acte administrative şi hotărâri judecătoreşti, cu privire la drepturile salariale ale personalului din justiţie, în unanimitate.Începând cu data de 13 decembrie 2023, pe o perioadă nedeterminată, se vor judeca numai cauzele urgente prezentate mai jos, celelalte urmând a fi amânate:

Secţia penală: toate cauzele

Secţia civilă: ordin de protecție, suspendare executare silită, suspendare executare act administrativ, achiziții publice, sechestru asigurător, ordonanța preşedinţială, cauzele care se judecă de completele specializate de minori fond, măsuri de protecție, plasamente şi adopții, cerere de ajutor public judiciar (în cauze urgente).

Secţia pentru conflicte de munca si asigurări sociale: ordonanţă preşedinţială, suspendare executare, suspendare provizorie, cerere de ajutor public judiciar (în cauze urgente).


  
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
23.12.2020
 
Urmare a efortului constant al specialiștilor IT pentru dezvoltarea informatică a Tribunalului Argeș, în acord cu Recomandarea nr. 51 din Raportul Comisiei privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, în scopul prevenirii răspândirii în rândul populației a infecțiilor cu Coronavirus (COVID-19) și pentru a veni în sprijinul justițiabililor, Tribunalul Argeș  a dezvoltat  o nouă aplicație de management electronic al dosarelor aflate pe rolul instanțelor, prin care sunt asigurate instrumentele necesare administrării electronice a dosarelor aflate pe rol, atât la nivelul justițiabililor, cât și la nivelul instanțelor, avocaților, profesiilor juridice conexe sau oricăror alți actori implicați în proces.
Prin adresa nr. 390/03.12.2020, Tribunalul Argeş a încunoștințat Ministerul Justiției despre dezvoltarea acestei aplicații de management electronic al dosarelor, pentru demararea demersurilor administrative pentru implementarea unei scheme de pilotare și, în urma analizării rezultatelor, implementarea aplicației la nivel național.
Totodată, la data de 23.12.2020, aplicația va fi prezentată Curții de Apel Pitești, pentru a putea fi utilizată și de către instanțele din raza de competență a Tribunalului Argeș.
Principalele funcționalități ale aplicației sunt: citarea și comunicarea electronică a actelor de procedură, trimiterea și vizualizarea de documente de pe orice dispozitiv conectat la internet, atât la nivelul instanțelor către justițiabili, cât și de la nivelul justițiabililor către instanțe, semnarea electronică a tuturor comunicărilor, vizualizarea on-line a informațiilor privind dosarele aflate pe rol (lista părților și participanților, lista ședințelor), transmiterea de notificări, în timp real, direct pe telefonul mobil, acordarea de permisiuni în cadrul dosarului sau transmiterea electronică de înscrisuri din dosare către terți.
Aplicația urmează să fie disponibilă gratuit, neavând asociate în sarcina justițiabililor costuri suplimentare, fiind disponibilă pentru toate cauzele aflate pe rolul oricărei instanțe, indiferent de gradul de jurisdicție sau stadiu procesual, pentru cauzele care vizează toate materiile non-penale, fiind interconectată cu sistemul ECRIS.
Având în vedere faptul că Tribunalul Argeș a dezvoltat aplicații care facilitează accesul la propriul dosar, justițiabililor și reprezentanților acestora li se recomandă să utilizeze aplicaţia privind programarea on-line la Arhivă și Registratură - http://213.177.22.10:8888, evitând deplasarea la sediul instanței.
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

ANUNȚ

 
        
        Începând cu data de 25 mai 2020, arhiva şi registratura Tribunalului Argeş vor funcţiona prin programare online, sens în care va fi disponibilă pagina de internet http://213.177.22.10:8888
 

Începând cu data de 1 noiembrie 2020

programul de lucru cu publicul la arhivă şi registratură va fi 08,30 – 12,30, astfel:

 

- între orele 08,30 - 11,30 pentru programările online, iar în intervalul 11,30 - 12,30 pentru persoanele fără programare online. În situaţia în care nu există programări online sau acestea sunt limitate, în intervalul respectiv orar (08,30 - 11,30) vor avea acces şi persoanele fără programare (cu caracter excepţional).

       

 

ANUNŢ

Se interzice accesul în sediul Tribunalului Argeș pentru persoanele cu privire la care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestora. Persoanele aflate în această situație, care sunt citate, au obligația de a înștiința completul de judecată despre această situație, în scris sau prin poștă electronică.

Se interzice accesul în sediul Tribunalului Argeș pentru persoanele care au călătorit în ultimele 14 zile într-una dintre zonele de risc, care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecție cauzată de COVID-19 sau care prezintă una sau mai multe dintre simptomele considerate de OMS și autoritățile medicale române drept asociate cu infecția cu COVID-19 (în prezent una sau mai multe dintre următoarele manifestări clinice: febră, tuse, dificultăți de respirație).


ANUNŢ

În contextul măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu Coronavirusul COVID - 19, se recomandă evitarea prezenţei părţilor şi publicului larg la Tribunalul Argeș şi la judecătoriile arondate, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară.


Anunţ important!

În aplicarea Ordinului nr. 44 din 25 martie 2020 emis de Președintele Curţii de Apel Piteşti, în dosarele având ca obiect cauze urgente, înscrisurile se depun numai prin mijloace electronice iar dosarele vor fi studiate prin aplicaţia "InfoDosar".

www.curteadeapelpitesti.ro

 
 
 

 

 

 Actualitate


Informaţii de interes public


Contact