Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Tribunalului ARAD este:
       
Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod   310131
Registratura pentru transmitere acte la dosare: Fax: 0257256484  E-mail: tr-arad-reg@just.ro
Contabilitate Tribunalul Arad:                           Fax: 0257254606
Executari penale:                                            Fax: 0257212433
Prim grefier:                                                   Fax: 0257251700

Persoane de contact -
Purtător de cuvânt - Judecător Virgiliu Flavius Bradin

Locţiitor purtător de cuvânt - Judecător Horia Şurtea
                                           
Consilier pentru informaţii publice - Diana - Mirabela Dărăban
Email: tr-arad@just.ro

Telefon centrala - 0374491086
Telefon Serviciu de Probatiune - 0257253630
Camere de lucru cu publicul

COMPARTIMENTELE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CU PUBLICUL
 
Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii.
 
REGISTRATURA Tribunalului Arad este situată la parter, camera 15;
 
 
 ARHIVA Tribunalului Arad este situată la parter, camera 14;
 
 
 APLICAREA APOSTILEI, la REGISTRATURA  - la parter, camera 15;


 BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE din cadrul Tribunalului Arad este situat la parter, camera 13;
 
 
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea realizării  transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.
 
          Şedinţele de judecată încep la ora 9:00 la Tribunalul Arad şi la 8:30 la Judecătoria Arad, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în caz justificat şi după-amiaza.
 
           Accesul publicului este permis în incinta instanţei de la ora 8,00, după 30 minute de la începerea programului de lucru, în sălile de judecată cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată, iar în birourile unde îşi desfăşoară activitatea personalul instanţelor în timpul programului cu publicul conform orarului afişat.
 
            Programul şedinţelor de judecată şi cel de primire a publicului se aduce la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.
 
           Este interzis accesul altor persoane decât personalului angajat în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei după terminarea programului de lucru.
 

Program de funcţionare

PROGRAM  CU PUBLICUL

ÎN PERIOADA 03.07.2023 - 01.09.2023
COMPARTIMENTUL
 PROGRAM CU PUBLICUL

Arhivă – Parter – cam. 14

Luni – Vineri -  08:30 - 13:00Registratură – Parter – Camera  - 15

Luni – Vineri - 08:30 - 13:00Apostille - Parter - Camera 15

Luni - Vineri – 09:00 – 11:00 – primire acte

    Luni - Vineri – 14:00 - eliberare acte

Biroul de informare şi relaţii publice Parter - Cam. 13

Luni - Vineri - 08:30 - 13:00

Miercuri - 08:30 - 13:00

              15:00 - 18:00

 


                                   

        
 


Program de audienţePetiţii

 Adresă de e-mail pentru trimitere petiţii: tr-arad@just.ro

Relaţia cu presa

Purtător de cuvânt - Judecător Virgiliu Flavius Bradin - Preşedintele Tribunalului Arad

Locţiitor purtător de cuvânt - Judecător Horia Dorel Şurtea

Consilier pentru informaţii publice - Diana - Mirabela Dărăban


Harta