Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2619/107/2019
Data inregistrarii31.10.2019
Data ultimei modificari:09.02.2022
Sectie:SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV, FISCAL ŞI DE INSOLVENŢĂ
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată LA CEREREA DEBITORULUI
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC HOFMANN SPEDITION SRLDebitor
CH INSOLVENCY SPRL - ÎN CALITATE DE LICHIDATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI SC HOFMANN SPEDITION SRLLichidator
ADIMON S.R.L.Creditor
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.Creditor
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ALBACreditor
B2 KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL - ÎN CALITATE DE SUSCESOR ÎN DREPTURI AL DEBT COLLECTION AGENCY SRLCreditor
BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A.Creditor
UNIVERSAL TRUCKING S.R.L.Creditor
FBS TREND COMPANY S.R.L.Creditor
DUM INTERNATIONAL TRUCK S.R.L.Creditor
GTS TRUCK S.R.L.Creditor

Şedinţe

24.05.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

08.02.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acorda termen la data de 24.05.2022 - ora 9.00, pentru continuarea procedurii, conform masurilor dispuse in sedinta publica. Pune în vedere lichidatorului/administratorului judiciar sa depuna raportul de activitate cu cel putin 4 zile inaintea termenului de judecata, sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare in caz de neconformare.
Document: Încheiere de şedinţă    08.02.2022

26.10.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acorda termen la data de 08.02.2022 sala 5 - ora 9.00, pentru continuarea procedurii, conform masurilor dispuse in sedinta publica. Pune în vedere lichidatorului/administratorului judiciar sa depuna raportul de activitate cu cel putin 4 zile inaintea termenului de judecata, sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare in caz de neconformare.
Document: Încheiere de şedinţă    26.10.2021

22.06.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acorda termen la data de 26.10.2021 - ora 9.00, pentru continuarea procedurii, conform masurilor dispuse in sedinta publica. Pune în vedere lichidatorului/administratorului judiciar sa depuna raportul de activitate cu cel putin 4 zile inaintea termenului de judecata, sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare in caz de neconformare.
Document: Încheiere de şedinţă    22.06.2021

30.03.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acorda termen la data de 22.06.2021 - ora 9.00, pentru continuarea procedurii, conform masurilor dispuse in sedinta publica. Pune în vedere lichidatorului/administratorului judiciar sa depuna raportul de activitate cu cel putin 4 zile inaintea termenului de judecata, sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare in caz de neconformare.
Document: Încheiere de şedinţă    30.03.2021

26.01.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acorda termen la data de 30.03.2021 - ora 9.00, pentru continuarea procedurii, conform masurilor dispuse in sedinta publica. Pune în vedere lichidatorului/administratorului judiciar sa depuna raportul de activitate cu cel putin 4 zile inaintea termenului de judecata, sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare in caz de neconformare.
Document: Încheiere de şedinţă    26.01.2021

03.11.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acorda termen la data de 26.01.2021 pentru continuarea procedurii, conform masurilor dispuse in sedinta publica. Pune în vedere lichidatorului/administratorului judiciar sa depuna raportul de activitate cu cel putin 4 zile inaintea termenului de judecata, sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare in caz de neconformare.
Document: Încheiere de şedinţă    03.11.2020

30.06.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acorda termen la data de 03.11.2020 pentru continuarea procedurii, conform masurilor dispuse in sedinta publica. Pune în vedere lichidatorului/administratorului judiciar sa depuna raportul de activitate cu cel putin 4 zile inaintea termenului de judecata, sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare in caz de neconformare.
Document: Încheiere de şedinţă    30.06.2020

19.05.2020
Ora estimata: 09:20
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acorda termen la data de 30.06.2020 - ora 9.00 pentru continuarea procedurii, conform masurilor dispuse in sedinta publica. Pune în vedere lichidatorului/administratorului judiciar sa depuna raportul de activitate cu cel putin 4 zile inaintea termenului de judecata, sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare in caz de neconformare.
Document: Încheiere de şedinţă    19.05.2020

25.02.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acorda termen la data de 19.05.2020 pentru continuarea procedurii, conform masurilor dispuse in sedinta publica. Pune în vedere lichidatorului/administratorului judiciar sa depuna raportul de activitate cu cel putin 4 zile inaintea termenului de judecata, sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare in caz de neconformare.
Document: Încheiere de şedinţă    25.02.2020

14.01.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acorda termen la data de 25.02.2020, pentru continuarea procedurii, conform masurilor dispuse in sedinta publica. Pune în vedere lichidatorului/administratorului judiciar sa depuna raportul de activitate cu cel putin 4 zile inaintea termenului de judecata, sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare in caz de neconformare.
Document: Încheiere de şedinţă    14.01.2020

12.11.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: F 2 FALIMENT
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea SC HOFMANN SPEDITION SRL. Constată că debitoarea se află în încetare de plăţi. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr.85/2014 deschide procedura simplificată de insolvenţă împotriva debitoarei mai sus menţionate. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Numeşte lichidator judiciar provizoriu practicianul CH Insolvency IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, care va fi retribuit pe bază de decont justificativ ce se va achita din averea debitoarei, iar în lipsa disponibilităţilor din contul debitoarei, din fondul de lichidare prevăzut la art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Obligă debitoarea, prin administratorul social, să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar toate informaţiile cerute de acesta cu privire la activitatea şi averea sa. Obligă debitoarea ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 74, să depună la dosarul cauzei informaţiile ce-i vor fi notificate. În baza disp. art. 100 coroborat cu art. 147 din Legea nr. 85/2014 dispune lichidatorului judiciar notificarea deschiderii procedurii debitoarei, asociaţilor, tuturor creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii, în temeiul art. 99 alin 1 din lege, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art.86 alin.1 din Legea nr. 85/2014, dispune tuturor băncilor la care debitoarea are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. În temeiul art.86 alin.1 teza finala din Legea nr. 85/2014, dispune lichidatorului judiciar să comunice de urgenţă, băncilor, instituirea acestei interdicţii şi faptul că încălcarea interdicţiei comunicate atrage răspunderea băncilor, pentru prejudiciul creat, precum şi o amendă judiciara de la 4000 lei la 10.000 lei. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Pune în sarcina lichidatorului judiciar stabilirea termenelor limită pentru: - înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, - întocmirea tabelului preliminar de creanţe, - depunerea contestaţiilor, - întocmirea tabelului definitiv de creanţe, - prima adunare generală a creditorilor. Stabileşte termen pentru verificarea depunerii de către creditori a opoziţiilor prevăzute de art. 71 alin. 2 din lege si pentru soluţionarea acestora la data de 14.01.2020, pentru când se vor cita părţile şi prin BPI. În baza disp. art. 39 alin 2 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea de către de către lichidatorul judiciar a unui cont la o unitate bancara din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în BPI. Apelul şi motivele de apel se depun la Tribunalul Alba, sub sancţiunea nulităţii. Cu drept de opoziţie, pentru creditori, în termen de 10 zile de la notificare. Dată în camera de consiliu şi pronunţată public, azi 12.11.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre cameră consiliu  122/2019  12.11.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.