Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
ANUNŢ 02.11.2023
 
În atenția justițiabililor
 care au cauze pe rolul Tribunalului Alba,
 cu termen de judecată la sălile de ședințe 1 şi 2


                    Având în vedere că în perioada următoare la sălile de şedinţă 1 şi 2 din cadrul Tribunalului Alba se vor desfăşura lucrări de reparaţii capitale paţiale,  o parte dintre şedinţele de judecată care au termen stabilit în aceste săli se vor desfăşura în celelalte săli de judecată, respectiv : sala 5 a Tribunalului Alba, sălile 3 şi 4 ale Judecătoriei Alba Iulia.
                    În aceste condiţii, vă adresăm rugămintea de a verifica din timp informaţiile afişate la uşa sălii de şedinţă la care a fost iniţial planificată şedinţa, pentru a putea fi prezent la cauza la care aţi fost citat.      
CONDUCEREA TRIBUNALULUI ALBA
 
 
Chestionar on-line  
privind percepţia opiniei publice asupra activităţii Tribunalului Alba
 
Evaluarea managerială a activităţii Tribunalului Alba şi a personalului instanţei, precum şi identificarea punctelor vulnerabile sunt în continuare în atenţia conducerii instanţei pentru a găsi soluţii administrative concrete de îmbunătăţire a funcţionării instanţei şi a calităţii serviciilor oferite.
Prin completarea chestionarului on-line, participanţii la actul de justiţie pot să îşi exprime opinia asupra activităţii desfăşurate în cadrul Tribunalului Alba. Persoanele interesate pot să completeze, în perioada 1 noiembrie - 10 decembrie 2023, chestionarul on-line, anonim, accesând site-ul Tribunalului Alba www.tribunalulalba.ro sau următorul link :
Mulţumim anticipat participanţilor pentru timpul acordat şi aşteptăm cu interes sugestiile formulate, rezultatele acestui sondaj vor fi avute în vedere de conducerea instituţiei în organizarea activităţii instanţei şi măsurile ce vor fi adoptate.
 
TRIBUNALUL ALBA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 
 
 
Anunţ
 
Anunțul privind organizarea interviului pentru dobândirea calității de
expert tehnic judiciar de către persoanele care au titlul de academician,
 profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori
doctor într-o anumită specializare
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUNŢ
 
                   Consiliul Superior al Magistraturii a lansat luni, 10 iulie 2023, portalul naţional https://registratura.rejust.ro, portal ce permite depunerea cererilor, înscrisurilor şi plata taxelor de timbru şi îndeamnă cetăţenii şi profesioniştii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia.
          Portalul a fost dezvoltat în primă fază de Curtea de Apel Galaţi, iar acum este disponibil la nivel naţional, gratuit.
          Portalul naţional permite interacţiunea electronică a justiţiabililor şi profesioniştilor dreptului cu instanţele de judecată, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu uşurinţă următoarele servicii:
-           depunerea unei cereri de chemare în judecată;
-           declararea unei căi de atac într-un dosar;
-           depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;
-           plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;
-           eliberarea certificatelor de grefă;
-           eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti.
          Posibilitatea de a plăti taxa de timbru utilizând cardul bancar simplifică în mod semnificativ interacţiunea cu instanţa de judecată, această modalitate de plată fiind implementată în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociaţia de Plăţi Electronice din România și Ghiseul.ro .
          Astfel, utilizând formulare electronice din portal, informaţiile sunt transmise către grefierii registratori în mod structurat, facilitându-se înregistrarea cu celeritate a cererilor şi înscrisurilor în sistemele informatice proprii.
          În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.
          Instrucţiunile privind modul de utilizare al portalului https://registratura.rejust.ro, elaborate de specialiştii IT din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi alte noutăţi le puteţi urmări accesând pagina de internet a  Tribunalului Alba https://tribunalulalba.ro/.
           Comunicatul CSM îl puteţi vedea aici https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?Type=Title&FolderId=10540 .
 
 
TRIBUNALUL ALBA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 
 
 
 
  
IMPORTANT
 
PENTRU LISTA CAUZELOR LA TRIBUNALUL ALBA 
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
 
 
Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată şi pe portal la secţiunea :
 
- Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă,
 SAU
  - Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului.
 
 
 
 
ANUNȚ
 
 Începând cu data de 01.08.2022, la Tribunalul Alba este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate cu mențiunea definitivă și cu semnătură electronică.
 
Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate după hotărârile judecătorești, fără a mai fi necesară deplasarea la instanță, cu respectarea următorilor pași:
I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului
·         cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă:
E-mail: tribunalul.alba@just.ro , trab.falimente@just.ro       Fax: 0258811184
·         modelul de cerere este anexat prezentului anunţ.
 
 II. Atașarea la cerere a dovezii calității solicitantului
·         copia actului de identitate pentru părțile din dosar;
·         delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz.
 
 III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare timbru de 5 lei
·         taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească definitivă, se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul solicitantului, după caz;
·         chitanţa sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunţată hotărârea a cărei legalizare se solicită.
 
 BINE DE ȘTIUT!
ü      Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică, se realizează în termen de cel mult 3 zile.
ü      Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul la momentul solicitării.
ü      Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.
ü      Procedura implementată la nivelul Tribunalului Alba este disponibilă şi la Curtea de Apel Alba Iulia, urmând să fie implementată și la instanțele din circumscripția teritorială a Tribunalului Alba.
 
Preşedintele Tribunalului Alba,
Judecător Sîrbu Florin
 
 
 
IMPORTANT
 
 
Începând cu data de 30.03.2022  adresa de e-mail pentru transmiterea actelor de procedură ce vizează dosarele de faliment ale Tribunalului Alba direct la Serviciul Registratură/Arhivă Falimente a Tribunalului Alba este  trab.falimente@just.ro.
 
Adresa de e-mail pentru transmiterea actelor ce vizeaza achizitiile publice ale Tribunalului Alba, direct la Compartimentul de achizitii publice, este achizitiitralba@just.ro.
CONDUCEREA TRIBUNALULUI ALBA
 
 
 
Recomandări cu privire la transmiterea către Tribunalul Alba,
a actelor de procedură, în format electronic
  
      Mesajul electronic și fișierele atașate, referitoare la dosare aflate în curs de judecată, se transmit pe adresa de e-mail a instanței cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată, dată fiind nevoia de operare a unui volum mare de cereri depuse în această modalitate.
Se impune stabilirea acestui termen, deoarece există posibilitatea ca un act de procedură transmis în format electronic chiar înaintea începerii ședinței de judecată sau în timpul acesteia, să nu fie recepţionat în timp real pe adresa de e-mail a instanţei, având în vedere numărul foarte mare al e-mailurilor ce sunt primite zilnic. În plus, persoana responsabilă cu gestionarea adresei de corespondență operează cererile în ordinea primirii acestora, iar acest fapt poate să producă consecințe juridice defavorabile în cazul în care cererea sau actul privește un dosar care are stabilit termen de judecată în ziua depunerii lui.
      Fișierele atașate se trimit instanţei într-un format lizibil, respectiv în format PDF şi/sau, după caz, format Word (în situaţia în care nu este necesară semnarea olografă a documentului).
În cazul în care e-mailul transmis conține un link de unde urmează să fie descărcat documentul sau ataşamentul iar acesta nu este suficient de lizibil pentru a fi scanat şi depus la dosarul cauzei, se va genera un răspuns destinatarului, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece ataşamentul nu este lizibil/documentele nu pot fi descărcate etc.”.
Mesajul electronic și fișierele atașate, transmise într-un format lizibil, sunt tipărite și atașate la dosarul cauzei, fără excepție, independent de respectarea termenului recomandat pentru transmiterea lor (cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată), cu eventualele consecințe generate de această întârziere.
  
Preşedintele Tribunalului Alba,
Judecător SÎRBU FLORIN
 
 
   
 
  
 
  
I N F O R M A R E
 
Începând cu data de 01.12.2019 toate instanţele din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia utilizează aplicaţia „TDS ce facilitează citarea şi comunicarea actelor de procedură către persoanele care şi-au exprimat acordul pentru comunicarea actelor, în format electronic;
Prin utilizarea acestei aplicaţii, se asigură printre altele:
- comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil;
- reducerea timpului necesar soluţionării dosarului.
 
 
 
DOSARUL ELECTRONIC
ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019
 
Scanarea documentelor în format de hârtie din dosarele Tribunalului Alba s-a realizat începând cu data de 01.06.2019, indiferent de data înregistrării dosarului, exclusiv pentru documentele depuse la instanță după data de 01.06.2019.
 
Datorită noilor reglementări privind comunicarea prin SMS, temporar, codul de autentificare va fi transmis prin E-Mail. Vă rugăm verificați inclusiv mesajele marcate ca SPAM.
Rămâne valabilă în continuare, pentru accesul la dosarul electronic, indicarea în cerere a numărului de telefon mobil şi a adresei de E-Mail.
 
 
 
 
 
COMUNICATE  DE  PRESĂ
 
 
2023
 
2022
 
 
2021
 
 
2019
 
 
 
 
Anunţ
                Serviciul de probaţiune Alba, începând cu 4.10.2018, are un NOU SEDIU  în Alba Iulia str. Teilor nr.13 (lângă Baroul Alba).
telefon 0258 811433, 0726-755.316, 0726-754.448, 0726-754.613
adresa de e-mail probatiune.alba@just.ro
 


Informaţii de interes public


Contact

Date de contact

TRIBUNALUL ALBA
 
Piaţa Iuliu Maniu nr. 24
 
Alba Iulia, judeţul Alba, cod postal 510111
 
Telefon  0258813510  /  0258813511  Fax 0258811184
 
ARHIVĂ INT. 117   ,     REGISTRATURA  int. 118   email tribunalul.alba@just.ro
 
ARHIVĂ / REGISTRATURĂ FALIMENTE  int. 151  email trab.falimente@just.ro
 
Biroul de informare şi relaţii publice - telefon 0258811576
Biroul de expertize  - telefon 0258812099