Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
FERPAR
 
Colectivul Tribunalul Alba este alături de preşedintele Judecătoriei Aiud - domnul Mihai Roman în clipele de suferinţă pricinuite de trecerea la cele veşnice a tatălui său.
Dumnezeu să-l odihnească!
 
 
 
IMPORTANT
 
 
Începând cu data de 30.03.2022  adresa de e-mail pentru transmiterea actelor de procedură ce vizează dosarele de faliment ale Tribunalului Alba direct la Serviciul Registratură/Arhivă Falimente a Tribunalului Alba este  trab.falimente@just.ro.
 
Adresa de e-mail pentru transmiterea actelor ce vizeaza achizitiile publice ale Tribunalului Alba, direct la Compartimentul de achizitii publice, este achizitiitralba@just.ro.
 
 
CONDUCEREA TRIBUNALULUI ALBA
 
 
 
Recomandări cu privire la transmiterea către Tribunalul Alba,
a actelor de procedură, în format electronic
  
      Mesajul electronic și fișierele atașate, referitoare la dosare aflate în curs de judecată, se transmit pe adresa de e-mail a instanței cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată, dată fiind nevoia de operare a unui volum mare de cereri depuse în această modalitate.
Se impune stabilirea acestui termen, deoarece există posibilitatea ca un act de procedură transmis în format electronic chiar înaintea începerii ședinței de judecată sau în timpul acesteia, să nu fie recepţionat în timp real pe adresa de e-mail a instanţei, având în vedere numărul foarte mare al e-mailurilor ce sunt primite zilnic. În plus, persoana responsabilă cu gestionarea adresei de corespondență operează cererile în ordinea primirii acestora, iar acest fapt poate să producă consecințe juridice defavorabile în cazul în care cererea sau actul privește un dosar care are stabilit termen de judecată în ziua depunerii lui.
·      Fișierele atașate se trimit instanţei într-un format lizibil, respectiv în format PDF şi/sau, după caz, format Word (în situaţia în care nu este necesară semnarea olografă a documentului).
În cazul în care e-mailul transmis conține un link de unde urmează să fie descărcat documentul sau ataşamentul iar acesta nu este suficient de lizibil pentru a fi scanat şi depus la dosarul cauzei, se va genera un răspuns destinatarului, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece ataşamentul nu este lizibil/documentele nu pot fi descărcate etc.”.
Mesajul electronic și fișierele atașate, transmise într-un format lizibil, sunt tipărite și atașate la dosarul cauzei, fără excepție, independent de respectarea termenului recomandat pentru transmiterea lor (cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată), cu eventualele consecințe generate de această întârziere.
  
Preşedintele Tribunalului Alba,
Judecător SÎRBU FLORIN
 
 
   
TRIBUNALUL ALBA
 
în contextul măsurilor necesare pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 şi evitarea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii,   face următoarele recomandări :
 
·    Purtaţi corect masca de protecţie
 
·    Menţineţi o distanţă de 1,5 metri faţă de ceilalţi
 
·    Evitaţi prezenţa la instanţă, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară;
 
·    Utilizaţi mijloacele electronice şi tehnice pentru transmiterea actelor de procedură   
(  fax 0258/811184 ,    telefon 0258813510, 0258813511, e-mail  tribunalul.alba@just.ro );
 
·    Accesaţi  aplicaţia  informatică “Dosarul electronic” - site-ul www.tribunalulalba.ro;
 
·    Solicitaţi judecarea cauzei şi în lipsă sau amânarea judecării cauzei, pentru motive medicale
 
·    Persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa completul de judecată, cu privire la acest aspect,  telefonic sau  în scris
 
·    Respectaţi măsurile de igienă
 
CONDUCEREA TRIBUNALULUI ALBA
 
 
 
 
  IMPORTANT
 
PENTRU LISTA CAUZELOR LA TRIBUNALUL ALBA 
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
 
Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată şi pe portal la secţiunea :
 
- Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă,
 SAU
  - Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului.
 
  
 
  
  
IMPORTANT  -   În atenția experților judiciari, consultanților fiscali judiciari,specialiștilor judiciari
 
 
 
  
I N F O R M A R E
 
Începând cu data de 01.12.2019 toate instanţele din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia utilizează aplicaţia „TDS ce facilitează citarea şi comunicarea actelor de procedură către persoanele care şi-au exprimat acordul pentru comunicarea actelor, în format electronic;
Prin utilizarea acestei aplicaţii, se asigură printre altele:
- comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil;
- reducerea timpului necesar soluţionării dosarului.
 
 
 
DOSARUL ELECTRONIC
ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019
 
Doar dupa primirea pe email a mesajului
"Bună ziua,
În sistemul electronic al Tribunalului Alba( sau alta instanta), a fost deschis dosarul cu numărul xxx/yyy/zzzz  în care sunteți parte sau participant.
Ați primit această notificare deoarece, acum puteți consulta on-line dosarul dumneavoastră în format electronic, accesând adresa url de mai jos, autentificându-vă cu această adresă de e-mail respectiv codul trimis prin sms."
Scanarea documentelor în format de hârtie din dosarele Tribunalului Alba s-a realizat începând cu data de 01.06.2019, indiferent de data înregistrării dosarului, exclusiv pentru documentele depuse la instanță după data de 01.06.2019.
 
 
 
 
 
COMUNICATE  DE  PRESĂ
 
2021
 
 
2019
 
 
 
 
Anunţ
                Serviciul de probaţiune Alba, începând cu 4.10.2018, are un NOU SEDIU  în Alba Iulia str. Teilor nr.13 (lângă Baroul Alba).
telefon 0258 811433, 0726-755.316, 0726-754.448, 0726-754.613
adresa de e-mail probatiune.alba@just.ro
 


Informaţii de interes public


Contact

Date de contact

TRIBUNALUL ALBA
 
Piaţa Iuliu Maniu nr. 24
 
Alba Iulia, judeţul Alba, cod postal 510111
 
Telefon  0258813510  /  0258813511  Fax 0258811184
 
ARHIVĂ INT. 117   ,     REGISTRATURA  int. 118   email tribunalul.alba@just.ro
 
ARHIVĂ / REGISTRATURĂ FALIMENTE  int. 151  email trab.falimente@just.ro
 
Biroul de informare şi relaţii publice - telefon 0258811576
Biroul de expertize  - telefon 0258812099