Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul PRAHOVA  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

 Editor de conținut

 
 
 
Adresa:   
                  
 Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr.42
 
 
 
Obiectul de activitate:
 
       Tribunalul judecă procese privind raporturile juridice civile, comerciale, de muncă, de familie, administrative, penale, în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de art. 2 din Codul de procedură civilă, de art. 27 din Codul de procedură penală, precum şi de legi speciale
Componenţa  instanţei:
        În conformitate cu prevederile Legii privind organizarea judiciară nr. 304/2004 şi ale Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Tribunalul Prahova are 3 secţii:
-  secţia  I civilă;
-  secţia a-II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal;
-  secţia penală.
 
Compartimentele   auxiliare ale instanţei:
 
-         Grefa
-         Registratura
-         Arhiva
-         Biroul de informare şi relaţii publice
-         Biroul de Aplicare a Apostilei
-         Compartimentul Executări Penale
-         Compartimentul Executări Civile
-         Biroul Reorganizare Judiciară şi Faliment
-         Biroul de aplicare apostila
-         Biroul Persoanei Juridice (Federaţii)
-         Biroul Specialitate Informatică
-         Biroul Local pentru Expertize Tehnice Judiciare
-         Biroul pentru luarea în evidenţă a interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi
-        Departamentul economico financiar – administrativ (pentru activitatea proprie precum şi pentru activitatea judecătoriilor din circumscripţie)

 

Istoric

          În prezent, Tribunalului Prahova îi sunt arondate  5 judecătorii: Judecătoria Ploieşti, Judecătoria Câmpina, Judecătoria Vălenii de Munte, Judecătoria Mizil, Judecătoria Sinaia.
 
 
     În ceea ce priveşte conducerea administrativ – judiciară a instanţei, începând cu anul 1955, aceasta a fost asigurată de următorii preşedinţi:
 
·        BĂDULESCU  HARALAMBIE    - în perioada 1955 – 1957;
·        MUNTEANU  IOAN - în perioada 1958 – 1967;
·        BEJAN  AUREL  - în perioada 1968 – 1979;
·        BĂLĂNESCU  HARALAMBIE  - în perioada 1979 – 1989;
·        FAVA IOAN  NICOLAE  - în perioada 08.11.1989 – 01.07.1993;
·        PREDA  JOIŢA  - în perioada 04.09.1993  -  31.12.2001;
·        NEGULESCU ELENA - în perioada 1.01.2002 - 15.11.2005;
-        MARIN VIOREL - în perioada 01.01.2006 - 27.03.2007;
-        REBEGEA DUMITRU - în perioada 19.04.2007 - 31.12.2007;
-        HARHOI ALICE GABRIELA -  în perioada 01.01.2008 - 31.12.2010;
-        RADU MIHAIL - în perioada 01.01.2011 - 31.12.2016
-        STOENAC CIRSTEA IOANA  -în perioada 01.01.2017- 14.07.2018
-        LETEA CRINA MIHAELA - în perioada 25.07.2018 -prezent