Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

  În imobilul din strada Gheorghe Doja nr.42, Ploieşti – îşi desfăşoară activitatea cele trei secții ale instanţei (Sectia penala, Sectia I civilă, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal)

    
- Centrală:                     0244/ 544781, 0244/ 544598,  0244/ 511110
                                      
- Registratură: (pentru corespondenta destinata dosarelor instantei) -sectia penala si sectia civilă I a instanței:
                           Fax:      - 0244/523265 
                           E-mail: tb-prahova-reg@just.ro
- Registratura: (pentru corespondenta destinata dosarelor instantei) -Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal  
                          Fax :  0244/ 529107
                           E-mail:tr-ph-contencios@just.ro
- Biroul local de expertize tehnice judiciare: tel/fax :0244/519525
 

E-mail primire documente dosare exclusiv Tribunalul Prahova 
 
Secţia I civilă şi Secţia penală: tb-prahova-reg@just.ro

Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal :tr-ph-contencios@just.ro

 
IMPORTANT: Pentru a putea fi luate în considerare, documentele la dosare se vor trimite în

timp util şi numai pe cele 2 adrese de mai sus!


 

Recomandări de utilizare a adreselor de e-mail a Tribunalului Prahova în vederea transmiterii unor acte de procedură

  

Având în vedere că, la nivelul Tribunalului Prahova s-a constatat în ultimul timp, că pe adresa electronică sunt trimise numeroase e-mail-uri ce au multe documente atașate, de dimensiuni foarte mari, sau arhivate ce nu pot fi deschise din cauza lipsei soft-ului necesar dezarhivării, iar pentru listarea acestor documente au apărut probleme tehnice din cauza suprasolicitării aparaturii, ne găsim în situația de stabilire a unor reguli comune pentru utilizarea comunicării în această modalitate:

§  Mesajul electronic și fișierele atașate, referitoare la dosare aflate în curs de judecată, se transmit pe adresa de e-mail a instanței cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată, dată fiind nevoia de operare a unui volum mare de cereri depuse în această modalitate.

Se impune stabilirea acestui termen, deoarece există posibilitatea ca un act de procedură transmis în format electronic chiar înaintea începerii ședinței de judecată sau în timpul acesteia, să nu ajungă la dosarul cauzei în timp real și util dat fiind faptul că persoana responsabilă cu gestionarea adresei de corespondență operează cererile în ordinea primirii acestora, iar acest fapt poate să producă consecințe juridice defavorabile în cazul în care cererea sau actul privește un dosar care are stabilit termen de judecată în ziua depunerii lui.

           §  Fișierele atașate se trimit doar în format PDF, DOC, DOCX.

          Atașamentele ce conțin documente având alte tipuri de extensii, respectiv:  JPG, PNG, TIF, RAR, ZIP etc., nu vor fi tipărite.

          În cazul în care e-mailul transmis conține un link de unde urmează să fie descărcat documentul, acesta nu va fi accesat și nici descărcat.

          Mesajul tip e-mail pentru care nu s-a reușit tipărirea documentelor din atașament, întrucât nu a fost respectată cerința privind formatul, va fi urmat de un mesaj transmis prin e-mail, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece nu s-au respectat regulile de folosire a poștei electronice”.

          Mesajul electronic și fișierele atașate, ce îndeplinesc condițiile privind formatul, sunt tipărite și atașate la dosarul cauzei, fără excepție, independent de respectarea termenului recomandat pentru transmiterea lor (cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată), cu eventualele consecințe generate de această întârziere.

          §  Dimensiunea maximă a fișierelor atașate poate avea cumulat cel mult 20 Mb.

Documentele ce depășesc dimensiunea maximă admisă de 20 Mb se pot depune la instanță pe suport de hârtie, prin poștă , curier rapid, în vederea atașării lor la dosarul cauzei.

          §  Cererea cu înscrisurile anexate se va transmite prin poștă electronică într-un singur exemplar.

Se recomandă  depunerea pe suport de hârtie, prin poștă, a celorlalte exemplare necesare pentru comunicare.

În cazul în care se transmit prin poșta electronică mai multe exemplare ale cererii, scanate succesiv, în vederea comunicării, și acestea sunt tipărite de instanță, sunt aplicabile dispozițiile art. 149 din Codul de procedură civilă. Așadar, având în vedere că obligația prevăzută  de art. 149 C.p.c nu este îndeplinită de părți, instanța va considera copiile efectuate din oficiu, urmând ca partea care avea această obligație să suporte cheltuielile aferente, respectiv 0,20 lei/pagină.

 

CONDUCEREA TRIBUNALULUI PRAHOVA              UTILIZARE ADRESE DE EMAIL TRIBUNALUL PRAHOVA

  

Camere de lucru cu publicul

 

                                          A N U N Ţ

 

 În perioada 17.04.2024 - 09.05.2024 stabileşte programul la Registratura Tribunalului Prahova în intervalul orar 09.00-12.00 pentru înregistrarea contestaţiilor împotriva hotărârilor pronunţate de Biroul Electoral Judeţean Prahova, a apelurilor împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de Birourile de circumscripţie, comunale, orăşeneşti şi municipale, depunerea dosarelor de candidatură pentru preşedintele Consiliului Judeţean Prahova şi consilierii judeţeni, precum şi pentru depunerea actelor în dosarele anterior menţionate. 

Primirea, înregistrarea, repartizarea conform regulilor aprobate prin Decizia nr. 45/17.04.2024 a Preşedintelui Tribunalului Prahova şi Hotărârea nr. 11/17.04.2024 a Colegiului de Conducere, acestor dosare se va face doar în modalităţile indicate mai jos:

PERSONAL în intervalul orar 09.00- 12.00

PRIN EMAIL tb-prahova-reg@just.ro

PRIN FAX : 0244 523 265
 
 

COMUNICAT

 

 

 

            Urmare a  schimbării sediului Tribunalului Prahova şi a activităţilor de mutare logistică aferente, în intervalul 23.08.2021 – 03.09.2021 se suspendă programul de lucru cu publicul la compartimentele Arhivă şi Registratură, Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice, Apostilă, Biroul Local de Expertize.

 

 

Persoanele interesate pot depune cereri, acţiuni, documente în dosar  etc. prin email la adresa tb-prahova-reg@just.ro, prin fax la nr.  0244523265 şi 0244529107  sau prin serviciile poştale sau de curierat.

 

 

Pentru  Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice, cererile în baza Legii nr. 544/2001 şi O.G. 27/2002 se vor trimite la adresa de email: tribunalul.prahova@yahoo.com, prin serviciile poştale sau de curierat şi prin fax la nr.  0244523265. 

 

 

De asemenea părţile din dosare, ceilalţi participanţi pot consulta prin intermediul aplicaţiei ,,dosar electronic” actele de procedură şi celelalte documente din dosare.

 

 

Începând cu data de 06.09.2021 Tribunalul Prahova îşi va desfăşura activitatea în noul sediul din Ploieşti, str. Ghe.Doja, nr, 42, jud.Prahova.

 

 

            Prezenta notă se va publica pe site-ul intern al instanţei, pe portalul instanţelor, se va afişa la sediul Tribunalului Prahova.

 

 

          Dată azi, 05.07.2021.

 

 

   

   

 
Activitatea directă de lucru cu publicul  în cadrul compartimentelor se va derula astfel:
 
1. Compartimentul Arhivă Secţia I Civilă, Secţia Penală, Secţia a II a  Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal:  
         -  Luni, marţi, miercuri, joi și vineri: 09.00-13.00
2.  Compartimentul Arhivă Faliment:
         -  luni, miercuri, vineri 10.00-12.00
3.Compartimentul Registratură :  
        -  zilnic 09.00-13.00
4.Biroul de Relaţii şi Informaţii Publice :
        -  luni 09.00-19.00
        -  marţi-vineri 09.00-16.00
5. Birou Expertize:  
       - zilnic 09.00-12.00
       - marţi 14.00- 15.30
6. Birou Apostilă:  
      -  marţi şi joi 09,30-11,30 depunere cereri  
      -  marţi şi joi 13.00-14.00 eliberare acte apostilate    

  
 
 BIROU INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Mezanin - M60
 
Luni
 
9:00-19:00 
Marti-Vineri
 
9:00-16:00
BIROU REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT
Parter - P04,P05
Luni
10:00 - 12:00
Miercuri
10:00 - 12:00
Joi
10:00 – 12:00
BIROU LOCAL EXPERTIZE
Mezanin - M60
Zilnic
9:00 - 12:00
Joi
14:00- 15:30
ARHIVĂ
Secţia Penală şi Secţia I Civilă -Parter - P13
Secţia A II a Civilă şi de Contencios Adm - Parter - P07,P08
Zilnic
 
          9:00 - 13:00            
Pentru Experti: Marti
14:00 - 16:00
REGISTRATURĂ Generală
Parter - P12
Registratură Secţia a II a Civilă
Parter -P06
Zilnic
9:00 – 13:00
BIROU PENTRU TRADUCĂTORI ŞI INTERPREŢI

Marţi, Joi
13:00 - 14:00
 BIROU PERSOANE JURIDICE
Registratură
Parter - P12
Zilnic
 
 
 Marți, Vineri
       9:00-13:00 Depunere cereri
 
10:00- 11:00 
Eliberare certificate de înscriere în registrele speciale
BIROUL DE APLICARE APOSTILĂ
Mezanin - M61
Marţi, Joi
9:30 -11:30 Depunere cereri
13:00 - 14:00
Eliberare acte legalizate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​
 

Program de funcţionare

  A N U N Ţ

 

 În perioada 17.04.2024 - 09.05.2024 stabileşte programul la Registratura Tribunalului Prahova în intervalul orar 09.00-12.00 pentru înregistrarea contestaţiilor împotriva hotărârilor pronunţate de Biroul Electoral Judeţean Prahova, a apelurilor împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de Birourile de circumscripţie, comunale, orăşeneşti şi municipale, depunerea dosarelor de candidatură pentru preşedintele Consiliului Judeţean Prahova şi consilierii judeţeni, precum şi pentru depunerea actelor în dosarele anterior menţionate. 

Primirea, înregistrarea, repartizarea conform regulilor aprobate prin Decizia nr. 45/17.04.2024 a Preşedintelui Tribunalului Prahova şi Hotărârea nr. 11/17.04.2024 a Colegiului de Conducere, acestor dosare se va face doar în modalităţile indicate mai jos:

PERSONAL în intervalul orar 09.00- 12.00

PRIN EMAIL tb-prahova-reg@just.ro

PRIN FAX : 0244 523 265

        

           


 
 
 BIROU INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 Mezanin - M60
 
Luni
 
 
9:00-19:00 
Marti-Vineri
 
9:00-16:00
BIROU REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT
Parter -P04,P05
Luni
10:00 - 12:00
Miercuri
10:00 - 12:00
Joi
10:00 – 12:00
BIROU LOCAL EXPERTIZE
Mezanin - M60
Luni
9:00 - 19:00
Marti -Vineri
9:00- 16:00
ARHIVĂ
Parter- P13
Zilnic


9:00 - 13:00


Pentru Experti: Marti
14:00 - 16:00
REGISTRATURĂ
Parter -P12
Luni-Vineri
9:00 – 13:00
BIROU PENTRU TRADUCĂTORI ŞI INTERPREŢI

Marţi, Joi
13:00 - 14:00
 
 
 
BIROUL DE APLICARE APOSTILĂ
Mezanin - M61
Marţi, Joi
9:30 -11:30 Depunere cereri
13:00 - 14:00
Eliberare acte legalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Ora de începere a ședințelor de judecată:
9:00 - pentru toate ședințele planificate la timpul I
12:00 - pentru ședințele planificate la timpul II
 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

Telefon:
      
0786381228- Biroul de Informare şi Relaţii Publice (petitii, cereri c.f. Lg. 544/2001)
Fax:
      
0244/519525
E-mail: tribunalul-prahova-birp@just.ro; lucian.dumitrescu@just.ro; tribunalul.prahova@yahoo.com
Persoane de contact:
       DUMITRESCU LUCIAN STELIAN- Biroul de informare şi relaţii publice
       Telefon mobil: 0786381228

Relaţia cu presa

Purtator de cuvant: Judecător Pavel - Anton Alina
Înlocuitori ai purtatorului de cuvânt:Judecător
                                                   Judecător Constantinescu Cristian
  
Telefon:
      
0786381228 -Biroul de Informare şi Relaţii Publice (petitii, cereri c.f. Lg. 544/2001)
      0244/515018 int 2160
Fax:
       
0244/519525
E-mail:
       tribunalul-prahova-birp@just.ro; lucian.dumitrescu@just.ro; tribunalul.prahova@yahoo.com
Persoane de contact:
       DUMITRESCU LUCIAN STELIAN- Biroul de informare şi relaţii publice
       Telefon mobil: 0786381228
 

Harta

 

 Editor de conținut