Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

  În imobilul din strada Gheorghe Doja nr.42, Ploieşti – îşi desfăşoară activitatea cele trei secții ale instanţei (Sectia penala, Sectia I civilă, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal)

    
- Centrală:                     0244/ 544781, 0244/ 544598,  0244/ 511110
                                      
- Registratură: (pentru corespondenta destinata dosarelor instantei) -sectia penala si sectia civilă I a instanței:
                           Fax:      - 0244/523265 
                           E-mail: tb-prahova-reg@just.ro
- Registratura: (pentru corespondenta destinata dosarelor instantei) -Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal  
                          Fax :  0244/ 529107
                           E-mail:tr-ph-contencios@just.ro
- Biroul local de expertize tehnice judiciare: tel/fax :0244/519525
 

E-mail primire documente dosare exclusiv Tribunalul Prahova 
 
Secţia I civilă şi Secţia penală: tb-prahova-reg@just.ro
Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal :tr-ph-contencios@just.ro   
 
IMPORTANT: Pentru a putea fi luate în considerare, documentele la dosare se vor trimite în timp util şi numai pe cele 2 adrese de mai sus!
Pentru a putea fi  descărcate și vizualizate, documentele nu trebuie sa depașească 10MB și să fie de tipul .doc, .docx, .pdf, .jpg
 

Camere de lucru cu publicul

 
COMUNICAT

 

 

 

            Urmare a  schimbării sediului Tribunalului Prahova şi a activităţilor de mutare logistică aferente, în intervalul 23.08.2021 – 03.09.2021 se suspendă programul de lucru cu publicul la compartimentele Arhivă şi Registratură, Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice, Apostilă, Biroul Local de Expertize.

 

 

Persoanele interesate pot depune cereri, acţiuni, documente în dosar  etc. prin email la adresa tb-prahova-reg@just.ro, prin fax la nr.  0244523265 şi 0244529107  sau prin serviciile poştale sau de curierat.

 

 

Pentru  Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice, cererile în baza Legii nr. 544/2001 şi O.G. 27/2002 se vor trimite la adresa de email: tribunalul.prahova@yahoo.com, prin serviciile poştale sau de curierat şi prin fax la nr.  0244523265. 

 

 

De asemenea părţile din dosare, ceilalţi participanţi pot consulta prin intermediul aplicaţiei ,,dosar electronic” actele de procedură şi celelalte documente din dosare.

 

 

Începând cu data de 06.09.2021 Tribunalul Prahova îşi va desfăşura activitatea în noul sediul din Ploieşti, str. Ghe.Doja, nr, 42, jud.Prahova.

 

 

            Prezenta notă se va publica pe site-ul intern al instanţei, pe portalul instanţelor, se va afişa la sediul Tribunalului Prahova.

 

 

          Dată azi, 05.07.2021.

 

 

N O T Ă

 

 

            În perioada 01 iulie 2022 - 02 septembrie 2022  la sediul Tribunalului Prahova departamentele  Arhiva, Arhiva faliment şi Registratura, vor funcţiona după cum urmează:

 

          Registratura:

 zilnic între orele 09.00-11.00

          Arhiva:

LUNI, MIERCURI, VINERI între orele 09.00-11.00   

 

          Arhiva faliment:

LUNI, MIERCURI între orele 10.00-12.00

        

 

                

 
Activitatea directă de lucru cu publicul  în cadrul compartimentelor se va derula astfel:
 
1. Compartimentul Arhivă Secţia I Civilă, Secţia Penală, Secţia a II a  Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal:  
         -  Luni, marţi, miercuri, joi și vineri: 09.00-13.00
2.  Compartimentul Arhivă Faliment:
         -  luni, miercuri, vineri 10.00-12.00
3.Compartimentul Registratură :  
        -  zilnic 09.00-13.00
4.Biroul de Relaţii şi Informaţii Publice :
        -  luni 09.00-19.00
        -  marţi-vineri 09.00-16.00
5. Birou Expertize:  
       - zilnic 09.00-12.00
       - marţi 14.00- 15.30
6. Birou Apostilă:  
      -  marţi şi joi 09,30-11,30 depunere cereri  
      -  marţi şi joi 13.00-14.00 eliberare acte apostilate    

  
 
 BIROU INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Mezanin - M60
 
Luni
 
9:00-19:00 
Marti-Vineri
 
9:00-16:00
BIROU REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT
Parter - P04,P05
Luni
10:00 - 12:00
Miercuri
10:00 - 12:00
Joi
10:00 – 12:00
BIROU LOCAL EXPERTIZE
Mezanin - M60
Zilnic
9:00 - 12:00
Joi
14:00- 15:30
ARHIVĂ
Secţia Penală şi Secţia I Civilă -Parter - P13
Secţia A II a Civilă şi de Contencios Adm - Parter - P07,P08
Zilnic
 
          9:00 - 13:00            
Pentru Experti: Marti
14:00 - 16:00
REGISTRATURĂ Generală
Parter - P12
Registratură Secţia a II a Civilă
Parter -P06
Zilnic
9:00 – 13:00
BIROU PENTRU TRADUCĂTORI ŞI INTERPREŢI

Marţi, Joi
13:00 - 14:00
 BIROU PERSOANE JURIDICE
Registratură
Parter - P12
Zilnic
 
 
 Marți, Vineri
       9:00-13:00 Depunere cereri
 
10:00- 11:00 
Eliberare certificate de înscriere în registrele speciale
BIROUL DE APLICARE APOSTILĂ
Mezanin - M61
Marţi, Joi
9:30 -11:30 Depunere cereri
13:00 - 14:00
Eliberare acte legalizate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​
 

Program de funcţionare


  

N O T Ă

 

 

            În perioada 01 iulie 2022 - 02 septembrie 2022  la sediul Tribunalului Prahova departamentele  Arhiva, Arhiva faliment şi Registratura, vor funcţiona după cum urmează:

           Registratura:

 zilnic între orele 09.00-11.00

          Arhiva:

LUNI, MIERCURI, VINERI între orele 09.00-11.00   

           Arhiva faliment:

LUNI, MIERCURI între orele 10.00-12.00

        


 
 
 BIROU INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 Mezanin - M60
 
Luni
 
 
9:00-19:00 
Marti-Vineri
 
9:00-16:00
BIROU REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT
Parter -P04,P05
Luni
10:00 - 12:00
Miercuri
10:00 - 12:00
Joi
10:00 – 12:00
BIROU LOCAL EXPERTIZE
Mezanin - M60
Luni
9:00 - 19:00
Marti -Vineri
9:00- 16:00
ARHIVĂ
Parter- P13
Zilnic


9:00 - 13:00


Pentru Experti: Marti
14:00 - 16:00
REGISTRATURĂ
Parter -P12
Luni-Vineri
9:00 – 13:00
BIROU PENTRU TRADUCĂTORI ŞI INTERPREŢI

Marţi, Joi
13:00 - 14:00
 
 
 
BIROUL DE APLICARE APOSTILĂ
Mezanin - M61
Marţi, Joi
9:30 -11:30 Depunere cereri
13:00 - 14:00
Eliberare acte legalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   


Ora de începere a ședințelor de judecată:
9:00 - pentru toate ședințele planificate la timpul I
12:00 - pentru ședințele planificate la timpul II
 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

Telefon:
      
0786381228- Biroul de Informare şi Relaţii Publice (petitii, cereri c.f. Lg. 544/2001)
Fax:
      
0244/519525
E-mail: tribunalul-prahova-birp@just.ro; lucian.dumitrescu@just.ro; tribunalul.prahova@yahoo.com
Persoane de contact:
       DUMITRESCU LUCIAN STELIAN- Biroul de informare şi relaţii publice
       Telefon mobil: 0786381228

Relaţia cu presa

Purtator de cuvant: Judecător Pavel - Anton Alina
Telefon mobil: 0786381222
Î
nlocuitori ai purtatorului de cuvânt:Judecător
                                                   Judecător Constantinescu Cristian
 
 
Telefon:
      
0786381228 -Biroul de Informare şi Relaţii Publice (petitii, cereri c.f. Lg. 544/2001)
      0244/515018 int 2160
Fax:
       
0244/519525
E-mail:
       tribunalul-prahova-birp@just.ro; lucian.dumitrescu@just.ro; tribunalul.prahova@yahoo.com
Persoane de contact:
       DUMITRESCU LUCIAN STELIAN- Biroul de informare şi relaţii publice
       Telefon mobil: 0786381228
 

Harta

 

 Editor de conținut