Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate
         Comunicate 2024

      25.01.2024  Comunicat de presă 25 ianuarie 2024
      11.01.2024  Comunicat de presă 11 ianuarie 2024


      Comunicate 2023

       14.12.2023  COMUNICAT 14 DECEMBRIE 2023
       11.12.2023  COMUNICAT BIRP 11 decembrie 2023

  

           Portal depuneri TAXE, CERERI, ÎNSCRISURI 

 

                Portalul permite interacțiunea electronică a justițiabililor cu instanțele de judecată (depunere documente, plata taxei judiciare de timbru, eliberarea certificatelor de grefă, eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor).              

 
                                         Reguli de acces in Palatul de Justitie

 COMUNICAT 

 
E-mail primire documente dosare exclusiv Tribunalul Prahova 
 
 
 
 
 
Secţia I civilă şi Secţia penală: tb-prahova-reg@just.ro
 
 
 
 
 
 
 
Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal tr-ph-contencios@just.ro   
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT!!!: Pentru a putea fi luate în considerare, documentele la dosare se vor trimite

în timp util şi numai pe cele 2 adrese de mai sus.

 

 

Recomandări de utilizare a adreselor de e-mail a Tribunalului Prahova în vederea transmiterii unor acte de procedură

  

Având în vedere că, la nivelul Tribunalului Prahova s-a constatat în ultimul timp, că pe adresa electronică sunt trimise numeroase e-mail-uri ce au multe documente atașate, de dimensiuni foarte mari, sau arhivate ce nu pot fi deschise din cauza lipsei soft-ului necesar dezarhivării, iar pentru listarea acestor documente au apărut probleme tehnice din cauza suprasolicitării aparaturii, ne găsim în situația de stabilire a unor reguli comune pentru utilizarea comunicării în această modalitate:

§  Mesajul electronic și fișierele atașate, referitoare la dosare aflate în curs de judecată, se transmit pe adresa de e-mail a instanței cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată, dată fiind nevoia de operare a unui volum mare de cereri depuse în această modalitate.

Se impune stabilirea acestui termen, deoarece există posibilitatea ca un act de procedură transmis în format electronic chiar înaintea începerii ședinței de judecată sau în timpul acesteia, să nu ajungă la dosarul cauzei în timp real și util dat fiind faptul că persoana responsabilă cu gestionarea adresei de corespondență operează cererile în ordinea primirii acestora, iar acest fapt poate să producă consecințe juridice defavorabile în cazul în care cererea sau actul privește un dosar care are stabilit termen de judecată în ziua depunerii lui.

           §  Fișierele atașate se trimit doar în format PDF, DOC, DOCX.

          Atașamentele ce conțin documente având alte tipuri de extensii, respectiv:  JPG, PNG, TIF, RAR, ZIP etc., nu vor fi tipărite.

          În cazul în care e-mailul transmis conține un link de unde urmează să fie descărcat documentul, acesta nu va fi accesat și nici descărcat.

          Mesajul tip e-mail pentru care nu s-a reușit tipărirea documentelor din atașament, întrucât nu a fost respectată cerința privind formatul, va fi urmat de un mesaj transmis prin e-mail, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece nu s-au respectat regulile de folosire a poștei electronice”.

          Mesajul electronic și fișierele atașate, ce îndeplinesc condițiile privind formatul, sunt tipărite și atașate la dosarul cauzei, fără excepție, independent de respectarea termenului recomandat pentru transmiterea lor (cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată), cu eventualele consecințe generate de această întârziere.

          §  Dimensiunea maximă a fișierelor atașate poate avea cumulat cel mult 20 Mb.

Documentele ce depășesc dimensiunea maximă admisă de 20 Mb se pot depune la instanță pe suport de hârtie, prin poștă , curier rapid, în vederea atașării lor la dosarul cauzei.

          §  Cererea cu înscrisurile anexate se va transmite prin poștă electronică într-un singur exemplar.

Se recomandă  depunerea pe suport de hârtie, prin poștă, a celorlalte exemplare necesare pentru comunicare.

În cazul în care se transmit prin poșta electronică mai multe exemplare ale cererii, scanate succesiv, în vederea comunicării, și acestea sunt tipărite de instanță, sunt aplicabile dispozițiile art. 149 din Codul de procedură civilă. Așadar, având în vedere că obligația prevăzută  de art. 149 C.p.c nu este îndeplinită de părți, instanța va considera copiile efectuate din oficiu, urmând ca partea care avea această obligație să suporte cheltuielile aferente, respectiv 0,20 lei/pagină.

 

CONDUCEREA TRIBUNALULUI PRAHOVA

 

 
 

02.11.2022 COMUNICAT BIRP.pdf 
         Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI

    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI

    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​  

Programări online arhivă şi registratură https://trprahova.ro/programari/.    Atenţie! Programările on-line sunt valabile doar pentru dosarele aflate pe rolul instanţei.
  
Listele de şedinţă cu precizarea intervalului orar planificat sunt afișate la intrarea în instituţie,  ele putând fi consultate şi aici:
 
                               
                Liste sedinţe Tribunalul Prahova -  Acces
 
                Şedinţe online Tribunalul Prahova -Acces


  


COMUNICAT
27.10.2021

         ACCESUL ÎN SEDIUL TRIBUNALULUI PRAHOVA NU ESTE CONDIŢIONAT DE PREZENTAREA  CERTIFICATULUI VERDE,  raportat la necesitatea asigurării dreptului constituțional de acces la justiție, urmând a se realiza după regulile aplicabile anterior datei de 25.10.2021.

            Potrivit comunicării realizate de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prevederile HG nr. 1131/2021 nu sunt aplicabile instanţelor şi parchetelor – Descarcă document.
            Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii a emis Nota referitoare la aplicabilitatea la nivelul instanțelor judecătorești a prevederilor HG 1130/2021 – Descarcă document.
 
 
     ACCES DOSAR ELECTRONIC ŞI COMUNICARE DOCUMENTE ÎN FORMAT ELECTRONIC
 
 
  
1) Vă recomandăm ca, în dosarele aflate în curs de judecată la Tribunalul Prahova, să completaţi şi să trimiteţi „Cererea de comunicare documente şi/sau accesare dosar  în format electronic”,  pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar şi de comunicarea documentelor în format electronic.
            Cererea, completată şi semnată, însoțită de copie a cărţii de identitate, pentru persoanele care au calitatea de parte în dosar, sau împuternicire avocațială/dovada calității de reprezentant, în cazul persoanelor care au o asemenea calitate (în original sau în copie, în cazul în care originalul se află deja la dosar), se poate depune personal la Registratura Tribunalului Prahova ori se poate trimite prin fax, poștă, servicii de curierat sau email la următoarele adrese:
 -pentru Secţia I civilă şi Secţia penală: tb-prahova-reg@just.ro
 -pentru Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal : tr-ph-contencios@just.ro
Cererea de comunicare documente şi/sau accesare dosar  în format electronic este disponibilă în format editabil  word.
Este obligatoriu ca, în cererea pe care o completaţi, să indicaţi adresa dvs. de e-mail și numărul de telefon mobil.
Pentru accesul la dosarul electronic este obligatoriu să indicaţi un număr de telefon mobil ce funcţionează în reţeaua unui furnizor de telefonie mobilă din România. Nu este posibil accesul la dosarul electronic în cazul telefonului fix sau dintr-o reţea a unui furnizor de telefonie mobilă din afara României.
Comunicările efectuate în format electronic pot fi accesate direct din emailul şi/sau SMS-ul primit de la instanţă (fără introducerea vreunui cod), dar şi prin pagina de internet http://www.trprahova.ro, situaţie în care trebuie introdus corect şi complet (cu toate literele, cifrele şi semnele care îl compun) „Codul de acces indirect” primit prin SMS.
Dosarul electronic poate fi accesat din emailul de notificare acces dosar electronic primit de la instanță ori prin pagina de internet http://www.trprahova.ro, în ambele situaţii autentificându-vă cu adresa de e-mail şi codul trimis prin sms.
Informații suplimentare despre aplicație, precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți  aici. 
           Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţei, să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
 
            2) Puteți accesa Lista on-line cu desfăşurarea în timp real a şedinţelor de judecată  de la Tribunalul Prahova prin pagina de internet   http://www.trprahova.ro.
     
            3) Modelul de cerere, pentru comunicare documente şi/sau accesare dosar  în format electronic pentru experţii judiciari este disponibil, în format editabil, aici.

​COMUNICAT 

          Începând cu 3 septembrie 2021, Tribunalul Prahova îşi desfăşoară activitatea în noul sediu, Palatul de Justiţie
    Prahova, str. Gheorghe Doja nr.42.

                                                                                COMUNICAT 

 

           Urmare a  schimbării sediului Tribunalului Prahova şi a activităţilor de mutare logistică aferente, în intervalul 23.08.2021 – 03.09.2021 se suspendă programul de lucru cu publicul la compartimentele Arhivă şi Registratură, Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice, Apostilă, Biroul Local de Expertize.

Persoanele interesate pot depune cereri, acţiuni, documente în dosar  etc. prin email la adresa tb-prahova-reg@just.ro, prin fax la nr.  0244523265 şi 0244529107  sau prin serviciile poştale sau de curierat.

Pentru  Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice, cererile în baza Legii nr. 544/2001 şi O.G. 27/2002 se vor trimite la adresa de email: tribunalul.prahova@yahoo.com, prin serviciile poştale sau de curierat şi prin fax la nr.  0244523265. 

De asemenea părţile din dosare, ceilalţi participanţi pot consulta prin intermediul aplicaţiei ,,dosar electronic” actele de procedură şi celelalte documente din dosare.

Începând cu data de 06.09.2021 Tribunalul Prahova îşi va desfăşura activitatea în noul sediul din Ploieşti, str. Gheorghe.Doja, nr, 42, jud.Prahova.

            Prezenta notă se va publica pe site-ul intern al instanţei, pe portalul instanţelor, se va afişa la sediul Tribunalului Prahova.

          Dată azi, 05.07.2021.

                                                                              COMUNICAT 

                                                                               

Având în vedere manifestarea unei tendinţe crescătoare a ratei de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei din judeţul Prahova, în scopul stopării infectării şi răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi asigurării desfăşurării activităţii în condiţii de bio-securitate; 

         În conformitate cu Ordinul nr. 11/10.11.2020 al Preşedintelui Tribunalului Prahova;

           SE INTERZICE accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi

participanţi la proces care: 

- au o temperatură mai mare de 37,3 C;

- au dificultate de a înghiţi;

- au dificultate de a respira;

- au tuse intensă;

- în ultimele 21 zile au călătorit în zonele de risc menţionate de Departamentul de Situaţii de   Urgenţă;

- au intrat în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu virusul COVID – 19; 

- s-a luat faţă de acesta măsura izolării la domiciliu sau de carantinare;

 Persoanele care se află într-una din situaţiile menţionate mai sus şi care sunt citate în dosarele aflate pe rolul instanţei, au obligaţia de a înştiinţa jandarmii care asigură paza la sediul Tribunalului Prahova.

 
                                                                               N O T Ă 

  Privind modalitatea de transmitere a înscrisurilor în dosarele ce formează obiectul legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

  

 
            În cauzele ce formează obiectul Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic ce urmează să fie înregistrate pe rolul Tribunalului Prahova în apel, transmiterea înscrisurilor destinate acestor dosare se va realiza electronic la adresa de email: tb-prahova-reg@just.ro şi la numărul de fax: 0244.523.265
 
  
COMUNICAT 
 

              Având în vedere situaţia actuală, generată de starea de alertă, pentru a nu depune cu întârziere actele în dosarele aflate pe rolul Tribunalului Prahova, dacă optaţi pentru trimiterea lor pe adresele de e-mail sau pe numerele de telefax, aflate la dispoziţia justiţiabililor, vă adresăm respectuoasa rugăminte, ca actele de procedură care urmează să fie ataşate în dosarele aflate pe rolul Tribunalului Prahova să fie depuse, atunci când acest lucru este posibil, cu cel puţin 24 de ore înaintea termenului de judecată.

 
COMUNICAT 
 
Începând cu data de 29 iunie 2020, la Tribunalul Prahova se pot face programări on-line pentru accesul la Compartimentul Arhivă în vederea consultării dosarelor pe rol de către justiţiabili, avocaţi, consilieri juridici, experţi etc.
 
Această aplicație poate fi accesată pe site-ul propriu al Tribunalului Prahova, la adresa de web https://trprahova.ro/programari/.
 
 Aplicaţia electronică asigură prioritate avocaţilor, consilierilor juridici şi experţilor prin  definirea unor intervale de timp separate pentru aceste categorii, cu respectarea art. 93  alin.3 din ROI
 
        În paralel cu gestionarea aplicaţiei informatice de programări on – line,  persoanele care nu au acces la  mijloace electronice, pot efectua programări telefonic la serviciul arhivă al Tribunalului Prahova.
        Accesul la compartimentele Registratură, Biroul de Informare şi Relaţii Publice, Apostilă, eliberare recipise CEC se poate face, fără o programare stabilită, cu informarea personalului din cadrul compartimentului.
        Personalul de pază va asigura accesul persoanelor la compartimentele Registratură, Biroul de Informare şi Relaţii Publice, Apostilă, eliberare recipise CEC.
 
      
COMUNICAT 

            Începând  cu data de 15 mai 2020, Tribunalul Prahova îşi reia gradual activitatea de judecată.
Listele de şedinţă vor fi structurate în loturi de dosare, fiecare lot având un minim de 5 dosare în materie nonpenală şi 3 dosare în materie penală, pentru care se vor stabili intervale orare, pe citaţiile emise urmând a fi menţionată ora de începere a intervalului orar alocat.
Listele de şedinţă vor fi publicate pe portalul Tribunalului Prahova, cu cel puţin două zile înaintea termenului stabilit pentru şedinţa de judecată, pentru a se asigura o informare corectă şi în timp util a publicului şi justiţiabililor, cu excepţia cauzelor pentru care s-a fixat un termen de judecată mai scurt de 2 zile, în conformitate cu dispoziţiile legale.
         Un exemplar al listelor de şedinţă cuprinzând dosarele care se judecă în ziua respectivă va fi predat de către grefierul de şedinţă, cu o zi înaintea şedinţei de judecată jandarmului de la postul de pază situat la intrarea principală în sediul Tribunalului Prahova care asigură accesul publicului în instituţie şi se va afişa în dimineaţa şedinţei pe uşa de intrare în instituţie.
          Pentru a nu se încălca dreptul la apărare al părților, nu se vor striga cauze mai devreme decât ora stabilită pentru  judecată, cu excepția situației în care toate părțile sunt prezente sau este sigur că nu se vor prezenta.
În scopul prevenirii infectării cu Coronavirus(COVID-19) sau alte infecţii respiratorii, pe perioada epidemiei cu acest virus, vă adresăm rugămintea de a evita prezenţa la sediul instanţei, dacă aceasta nu este absolut necesară, prin utilizarea aplicaţiei TDS (acces dosar electronic), transmiterea documentelor, exclusiv, în format electronic, solicitarea judecării în lipsă sau amânarea judecării, pe considerente  de boală, dacă este cazul.
Pentru dosarul electronic, accesaţi http://www.trprahova.ro, precum şi  http://portal.just.ro .
Accesul în sala de şedinţă nu se va putea face mai devreme de 10 minute de ora stabilită. 
Pentru a respectă orele fixate în citaţie, se recomandă părţilor să se prezinte la sediul tribunalului cu aproximativ 20 minute înainte de ora stabilită în citaţie pentru a completa formularul obligatoriu de acces în instanţă.
La sediul instanţei este obligatorie purtarea de măşti şi opţional mănuşi/viziere de către toţi participanţii la proces.
Completurile de judecată specializate în domeniul dreptului penal vor examina posibilitatea utilizării, în continuare, în condiţii procedurale a mijloacelor tehnice necesare asigurării audierii persoanelor private de libertate prin videoconferinţă. Această măsură va putea fi dispusă şi utilizată şi în cauzele nonpenale, dacă se apreciază necesar.
 
Activitatea directă de lucru cu publicul  în cadrul compartimentelor se va derula astfel:
 
1. Compartimentul Arhivă Secţia I Civilă, Secţia Penală, Secţia a II a  Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal:  
                   -  zilnic 09.00-13.00
2.  Compartimentul Arhivă Faliment:
                  -  luni, miercuri, vineri 10.00-12.00
3.Compartimentul Registratură :  
                  -  zilnic 09.00-13.00
4.Biroul de Relaţii şi Informaţii Publice :
                  -  luni 09.00-19.00
                  -  marţi-vineri 09.00-16.00
5. Birou Expertize:  
                  - zilnic 09.00-12.00
                  - marţi 14.00- 15.30
6. Birou Apostilă:  
                 -   marţi şi joi 09,30-11,30 depunere cereri  
                 -   marţi şi joi 13.00-14.00 eliberare acte apostilate
     
Grefierii delegaţi la Biroul de Relaţii şi Informaţii Publice şi la Biroul de Apostilă vor  prelua şi vor elibera cererile şi documentele solicitate în arhiva aflată la parterul clădirii.
            Studiul dosarelor de pe rolul Secţiei I Civile, Secţiei Penale conform planificării va fi efectuat la sala 7 etajul 2.
            Studiul dosarelor de pe rolul Secţiei a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal se va realiza la arhiva respectivei secţii aflată la parter.
Studiul dosarelor de către experţi va fi realizat în arhiva de la etajul 4.
            Studiul dosarelor de insolvenţă de către lichidatori şi avocaţi va fi realizat în arhiva de la etajul 4.
Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune, în principal, prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului.
Se recomandă tuturor participanţilor la proces depunerea înscrisurilor şi cererilor pentru dosarele care au termen de judecată prin mijloacele electronice cu cel puţin 48 de ore înaintea şedinţei.
Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor prevăzute la alin.2 se vor transmite, în principal, prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poşta electronică.
 
 Conducătorii compartimentelor care desfăşoară activitate cu publicul vor lua măsurile necesare şi imediate pentru evitarea aglomerării spaţiilor, implicit prin programarea prealabilă a solicitanţilor, realizată on-line sau telefonic.
Intervalele de timp alocate studiului dosarelor în arhivă prin planificarea efectuată de conducătorul compartimentului arhivă va avea în vedere durata estimată de solicitant prin cerere.
            În cerere solicitantul va indica dosarele ce urmează a fi studiate şi timpul estimat.
            Conducătorii compartimentelor cărora le sunt aplicabile prevederile prezentului articol vor adopta măsurile necesare pentru asigurarea, pe toată durata stării de alertă și a restrângerii activităţii de lucru cu publicul, de asistenţă telefonică pentru justiţiabili şi reprezentanţii acestora, zilnic, pe toată durata programului de lucru.
              
 
REGULI DE CONDUITĂ ÎN INSTANŢĂ PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

            
   Accesul şi staţionarea justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi participanţi la proces în incinta instanţei, în sălile de judecată sau în compartimentele care desfăşoară program cu publicul, cât şi în spaţiile de acces la acestea (holuri de acces)   este permis DOAR PENTRU TIMPUL STRICT NECESAR DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII SPECIFICE ŞI NUMAI CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR REGULI, respectiv:
   a. COMPLETAREA, PE PROPRIE RĂSPUNDERE, A CHESTIONARULUI DIN ANEXA NR. II LA  ORDINUL NR.7/2020 AL PREŞEDINTELUI TRIBUNALULUI PRAHOVA.
 Se interzice accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi participanţi la proces care declară, pe propria răspundere, efectivelor de jandarmi care asigură paza, că în ultimele 21 zile au călătorit în zonele de risc menţionate de Departamentul de Situaţii de Urgenţă, au intrat în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu virusul COVID - 19, s-a luat faţă de acestea măsura izolării la domiciliu sau de carantinare ori care au răspuns afirmativ la oricare din întrebările cuprinse în chestionarul din Anexa nr.II la prezentul ordin.
Persoanele care se află într-una din situaţiile menţionate la pct. 1.a.1 .şi care sunt citate în dosarele aflate pe rolul instanţei, au obligaţia de a înştiinţa  completul de judecată despre această situaţie, în scris sau prin poştă electronică.
    a1. NUMAI DUPĂ TERMOMETRIZAREA, LA INTRAREA ÎN INSTITUŢIE. TERMOMETRIZAREA SE VA REALIZA CU SPRIJINUL JANDARMILOR CARE ASIGURĂ PAZA INSTITUŢIEI.
 a2. Se interzice accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi  participanţi la proces care la termometrizarea la intrarea în instituţie au o temperatură mai mare de 37,3 grade C .

 B. Purtarea echipamentului de protecţie stabilit pentru această perioadă, respectiv purtarea măştii de protecţie.

  c. Numai după utilizarea dezinfectantelor, special amplasate în acest sens la intrarea în instituţie/săli de judecată/compartimente care desfăşoară activitate cu publicul.

  d. Respectarea distanţei obligatorii de 1,5 m între persoane, conform marcajelor special amplasate în acest sens

   Justiţiabilii şi/sau reprezentanţii precum şi ceilalţi participanţi la proces   cărora nu  li se permite accesul în instituţie vor putea completa modelul de cerere –tip, pentru care nu este permis accesul în instituţie -în scopul prevenirii infectării şi răspândirii cu virusul COV-19 , existent la jandarmii care asigură paza instanţei.
    Accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi participanţi la proces în incinta instanţei, pentru participarea la şedinţele de judecată, se va realiza cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instanţei şi  este permis după deschiderea sălii de către grefierul de şedinţă, numai cu 10 minute înainte de ora la care este menţionată cauza pe lista de şedinţă şi în ordinea fixată de către complet. 

   Se interzice staţionarea în interiorul sediul instanţei a publicului, avocaților, reprezentanților ori experților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanței sau care au activități administrative la compartimentele instanțelor ori baroului. În acest caz, prezența în sediu este permisă strict pe perioada desfășurării respectivei activități.

  Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată se va restricţiona accesul în sălile de judecată pentru însoţitori/rude ale părţilor, în sensul că se va permite accesul numai participanţilor la proces (ex:părţi, martori, avocaţi, procuratori, curatori, experţi, interpreţi, traducători, etc .

 Accesul justiţiabililor  şi/sau  reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi  participanţi la proces în incinta compartimentelor care desfăşoară activitate cu publicul, cât şi în spaţiile de acces la acestea (holuri de acces) se va realiza cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instanţei şi este permis numai pentru numărul maxim de persoane  stabilit pentru fiecare spaţiu  în condiţiile respectării distanţei de 1,5 metri între persoane şi va fi comunicat jandarmilor în funcţie de planificare.

Se interzice staţionarea în incinta compartimentelor respective, în afara timpului necesar desfășurării studiului de dosare, respectiv soluţionării cererilor formulate.

Accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi participanţi la proces în incinta tribunalului prahova se va realiza pe uşa principală, iar ieşirea din sediu de la mezanin şi etajele superioare se va efectua prin uşa aflată în dreapta intrării principale. 

 Prin excepţie, persoanele care vor avea acces numai la parterul clădirii vor utiliza uşa principală pentru ieşire.

Accesul avocaţilor/părţilor din cauzele care se găsesc pe listele de şedinţă din ziua respectivă este permis în camera avocaţilor – anexă la clădirea principală cu intrare distinctă de intrarea în tribunalul prahova, cu condiţia ca simultan în respectiva încăpere să nu fie mai mult de 5 persoane.

Se va permite la cerere, accesul avocaţilor părţilor din cauzele care se găsesc pe listele de şedinţă din ziua respectivă la orele specificate în liste şi în incinta celeilalte camere a avocaţilor aflată în interiorul clădirii tribunalului, la parter, cu condiţia ca simultan în respectiva încăpere să nu fie mai mult de 3 persoane.

 

  
                                                                           COMUNICAT 

 ​20.01.2017

   

        Din cauza unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, corespondenţa electronică transmisă de pe domeniul just.ro către domeniul yahoo.com este restituită, în foarte multe cazuri, cu mesaj de eroare.
De aceea, pentru a facilita transmiterea răspunsurilor de către această instanţă, vă recomandăm  să indicați, la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile -, adrese de e-mail de pe alte domenii (de exemplu: Gmail - mail.google.com, Hotmail - login.live.com, GMX - gmx.com, AOL Mail - mail.aol.com, MSN - msn.com, Lycos - mail.lycos.com, Zoho Mail  - zoho.com/mail, Inbox - inbox.com, Hush mail - hushmail.com ).
Vă mulțumim pentru înţelegere!
 
                                                                        

 
                                                                    COMUNICATE  BIRP
 
 
22.01.2020 Comunicat 22 01 2020 -suspendare activitate
 


 


 


 

Informaţii de interes public


Contact