Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Tribunalului OLT este:
                                             Slatina, Str. Mânăstirii, Nr. 2, Jud.Olt, Cod. 230038

 

Corespondenţa electronică referitoare la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Olt se trimite la adresa de e-mail corespondenta-olt@just.ro sau la numărul de fax 0249 43.73.70

Pentru asigurarea recepționării documentelor transmise pe adresa de email a Tribunalului Olt, este necesar să fie respectate următoarele cerințe:

- Fișierele atașate se trimit exclusiv în format PDF;

- Fiecare fișier individual atașat va avea o dimensiune de maxim 3 MB;

- Înscrisurile trimise instanţei prin poşta electronică NU se acceptă sub formă de link către diverse site-uri, ci numai prin ataşare la respectivul email;

-  Mesajul tip e-mail la care nu s-a reușit tipărirea documentelor, întrucât nu au fost respectate cerințele anterior expuse, sau în situaţia în care cuprinsul acestora nu este lizibil, va fi urmat de un mesaj transmis tot prin e-mail, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece nu s-au respectat regulile de folosire a poștei electronice”.

Se va evita:

- transmiterea pe adresa de e-mail a instanței /fax-ul instanţei a înscrisurilor destinate a fi depuse la dosarele aflate în curs de judecată, în ziua şedinţei de judecată (recomandarea  fiind de respectare a  dispoziţiilor legale – de înaintare cu minim 5 zile anterior termenului de judecată; în situaţii excepţionale, acestea să fie transmise cu cel puţin 24 de ore anterior termenului fixat);

- înaintarea prin fax / e-mail a documentelor cu un număr de pagini excesiv de mare.

 

Conducerea Tribunalului Olt


 

Registratura Tribunalului Olt

tel. 0249 414 989 / interior 167

fax. 0249 43 73 70

e-mail: corespondenta-olt@just.ro

Arhiva Tribunalului Olt

tel. 0249 ​436 193

Grefa secţiei I civilă

 

tel. 0249 414 989 / interior 160

Grefa secţiei II civila, de contencios administrativ şi fiscal

 

tel. 0249 414 989 / interior 152

Grefa secţiei penale

 

Executări penale​

Tel. 0249 414 989 / interior 154

fax: 0249 437 383

tel. 0249 414 989 / interior 133

Biroul Informare şi Relaţii Publice

tel. 0249 414 989 / interior 167          

e-mail: tr-olt@just.ro

C​​a​binet preşedinte

tel. ​0249 414 989

     0249 435 638

fax. 0249 435 782

e-mail: tr-olt@just.ro

Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile

tel. 0249 438 791

e-mail: tr-olt-blej@just.ro

Departamentul Economico Financiar şi Administrativ​

 

tel. 0249 414 989 / int. 119, 120

Manager economic

 

tel. 0249 414 989 / interior 115

Serviciul de probaţiune​

tel. 0726 760 570

       0726 760 579

       0726 754 538

fax: 0372 007 387

e-mail: probatiune.olt@just.ro


 
 
COORDONATELE DE CONTACT PENTRU JUDECATORIILE DIN CIRCUMSCRIPTIA TRIBUNALULUI
 
 Instanţa
Sediul
Telefon
Fax 
Judecatoria Slatina
Slatina, str.Lipscani, nr.49
0249/435526        
0249/432663        
Judecatoria Caracal 
Caracal, str.Iancu Jianu, nr.37 
0249/511030        
0249/516689        
Judecatoria Bals
Bals, str.N.Balcescu, nr.1
0249/450300        
0249/450111        
Judecatoria Corabia
Corabia, str.C.A.Rosetti, nr.53
0249/563991        
0249/563995
 

Camere de lucru cu publicul

La nivelul Tribunalului Olt este organizat şi funcţionează Biroul de Informare şi Relaţii Publice în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale Hotărârii de Guvern nr.123/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, a Ordonanţei de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor aprobată şi modificată prin Legea nr.233/2002, la care se adaugă prevederile Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi a Hotărârii nr.159/2004 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii şi privind Regulamentul de ordine interioară a instanţelor.
  

Biroul de Informare si Relatii Publice​

Asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea asigurării transparenţei activităţii judiciare precum şi asigurarea activităţii de soluţionare în termen a petiţiilor formulate în nume propriu de către cetăţeni.
 
PROGRAMUL DE LUCRU al Biroului de informare şi relaţii publice: 
 
Luni, Miercuri, Joi, Vineri : 08.00 - 16.00
Marti : 08.00 - 19.00
 
DATE DE CONTACT
 
Conducator birou de informare si relatii publice
- Purtator de cuvant - Judecator  Curiman Sorina Rodica - telefon: 0753.312.230
- Inlocuitor purtator de cuvant - Judecator Mogosanu Elena Luiza - telefon: 0786.482.751
 
 
Tel:     0249 414989         0249 414989 int 167
 
 
expert informare publică – Manolache Marinela Alina
Tel:   0249 414989         0249 414989 int 167 
       
Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile
 
Program cu publicul

Luni – Joi: 08:30 – 12:30                  

 
      
Solicitările privind informaţiile de interes public pot fi adresate:
           - verbal;
           - în scris.

Program de funcţionare

PROGRAM DE LUCRU REGISTRATURA:
Luni-Vineri: 09.00 - 13.00
PROGRAM DE LUCRU ARHIVA:
Luni-Joi: 09.00 - 13.00
Vineri: 08.00 - 12.00
PROGRAMUL DE LUCRU
al Biroului de informare şi relaţii publice: 
Luni, Miercuri, Joi, Vineri : 08.00 - 16.00
Marţi : 08.00 - 19.00
 
PROGRAMUL DE LUCRU
al Biroului Executari Penale
Luni si Joi:   09.00 - 11.00
 
 
PROGRAM CU PUBLICUL
al Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile

Luni – Joi: 08:30 – 12:30

  

 
 
 
 
 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta