Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 

 
 
Pentru moment, datele referitoare la dosare sunt în curs de reindexare totală. Pentru că această operațiune se întinde pe mai multe zile, puteți utiliza motorul alternativ de căutare disponibil  
 
 

Actualitate

 

 Vizualizator imagini

 
 

 Imagini

 

COMUNICAT

INFORMARE DOSARUL ELECTRONIC

Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se face exclusiv pe baza adresei de email si a numărului de telefon mobil (parola prin sms) - mai multe informatii regasiti pe https://www.curteadeapelcraiova.eu/informatii-dosare

Incepand cu data de 01.04.2022 nu vor mai fi emise parole de acces in plic pentru dosarul electronic. Parolele comunicate in plic pana la aceasta data vor fi valabile pana la 30.04.2022.

Va recomandam ca in perioada urmatoare să accesați dosarul electronic comunicand instantei adresa de email si numarul de telefon mobil folosind cererea tip care este disponibila la registratura instantei sau pe Internet – Portalul Instanțelor, portal.just.ro

Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro , sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC


 
 

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG


 ============================================================================

 

 

COMUNICAT

 

 

            Colegiul de conducere al Tribunalului Olt, întrunit în şedinţa din 08 ianuarie 2024, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Olt, în prezenţa judecătorilor instanţei a hotărât, în unanimitate, încetarea efectelor Hotărârii nr. 17 din data de 11.12.2023 a Colegiului de conducere și reluarea activităţii instanței, conform dispozițiilor legale și regulamentare.

                Programul de lucru cu publicul se va asigura conform Deciziei nr. 109 din data de 29.12.2023, emisă de Președintele instanței, astfel :

-          programul de lucru cu publicul la Compartimentul  arhivă se va desfășura între orele 09.00 – 13.00 (luni, marți, miercuri și joi) și între orele 08.00 – 12.00  (vineri) ;

-          programul de lucru cu publicul la Compartimentul  registratură se va desfășura zilnic, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 13.00.

 

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL TRIBUNALULUI OLT

 

============================================================================

11.12.2023
               
C O M U N I C A T
 
Urmare a informării Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL cu nr.144/SNGJ din data de 10 decembrie 2023, referitor la adoptarea unor forme de protest la nivel naţional de către personalul auxiliar de specialitate, personalul conex şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la nivelul Tribunalului Olt în şedinţa din data de 11 decembrie 2023 a Colegiului de conducere al Tribunalului Olt, în vederea asigurării desfăşurării activităţii de judecată, cu respectarea formei de protest adoptată, formă de protest care nu îmbracă forma grevei, s-a hotărât susţinerea formelor de protest adoptate de corpul grefierilor din cadrul Tribunalului Olt, în acord cu Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023.
Măsurile organizatorice privind activitatea instanţei sunt următoarele:
● Pe perioada desfășurării acțiunii de protest adoptată de corpul grefierilor din cadrul Tribunalului Olt se vor soluţiona:
I.   Cauzele urgente potrivit legii;
II. Cauzele comunicate de conducerile administrativ judiciare ale secţiilor instanţei, respectiv:
A) Secţia I civilă:
> în materie civilă: ordonanţă preşedinţială, contestaţie la executare, încuviinţare executare silită, suspendare provizorie, suspendare executare, sechestru asigurător, sechestru judiciar, asigurare dovezi, conflict de competenţă, incidente procedurale din cauzele cu obiectele menţionate precum şi cererile de îndreptare eroare materială, completare, lămurire dispozitiv cu aceste obiecte.
> în materie minori şi familie: ordin de protecţie, ordonanţă preşedinţială, stabilirea măsurii de protecţie specială - adopţii şi plasamente, suspendare provizorie, suspendare executare, sechestru asigurător, sechestru judiciar, tutelă, curatelă, internare medicală nevoluntară, conflict de competenţă, incidente procedurale din cauzele cu obiectele menţionate precum şi cererile de îndreptare eroare materială, completare, lămurire dispozitiv cu aceste obiecte.
> în materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale: ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie, suspendare executare, sechestru judiciar, suspendare grevă, incidente procedurale din cauzele cu obiectele menţionate precum şi cererile de îndreptare eroare materială, completare, lămurire dispozitiv cu aceste obiecte.
B) Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal:
Materia juridică- litigii cu profesionişti:
                               -încuviinţarea executării silite;
                               -ordonanţă preşedinţială;
-plângere contestaţie tergiversare;
-sechestru asigurator;
-sechestru judiciar;
-suspendare executare silită;
-suspendare provizorie a executării;
-termen de graţie/eşalonare plată obligaţie;
-contestaţie la executare;
-acţiune in constatarea dării în plată;
-contestaţie creditor Legea 77/2016;
-alte cereri  cu privire la care legea prevede judecata in regim de urgenţa ;
-cereri de reexaminare (taxa judiciara de timbru, ajutor public judiciar, etc), incidente procedurale - incompatibilitati, abtineri, recuzare, cereri de acordare facilitati sau de ajutor public judiciar,cereri de indreptare, completare, lamurire aferente cauzelor urgente.
Materia juridică- contencios administrativ şi fiscal
- cerere privind fixarea unui termen de urgenţă (Legea 554/2004 art.21);
-contestaţie tergiversare cauză;
-litigiu privind achiziţiile publice;
-litigiu privind achiziţiile publice - contestaţie atribuire;
-litigiu privind achiziţiile publice - suspendare atribuire;
-litigiu privind achiziţiile publice - suspendare executare contract;
-măsuri asigurătorii;
-ordonanţă preşedinţială;
-ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.;
-plângere contestaţie tergiversare;
-sechestru asigurator;
-sechestru judiciar;
-suspendare executare act administrativ;
-suspendare provizorie a executarii;
-termen de graţie/eşalonare plată obligaţie;
-Alte cereri în materia achiziţiilor publice;
-alte cereri  cu privire la care legea prevede judecata in regim de urgenţa;
 -cereri de reexaminare( taxa judiciara de timbru, ajutor public judiciar, etc), incidente procedurale- incompatibilitati, abtineri, recuzare, cereri de acordare facilitati sau de ajutor public judiciar,cereri de indreptare, completare, lamurire aferente cauzelor urgente.
                Materia juridică- Faliment
-concordat preventiv;
-mandat ad-hoc;
-cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014;
-contestaţie tergiversare cauză;
-măsuri asigurătorii;
-ordonanţă preşedinţială;
-plângere contestaţie tergiversare;
 -alte cereri  cu privire la care legea prevede judecata in regim de urgenţa ;
  -cereri de reexaminare (taxa judiciara de timbru, ajutor public judiciar, etc), incidente procedurale-  incompatibilitati, abtineri, recuzare, cereri de acordare facilitati sau de ajutor public judiciar,cereri de indreptare, completare, lamurire aferente cauzelor urgente.
C) Secţia penală:
                -cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (cauze directe şi cauze soluţionate de completuri de contestaţie – judecător de drepturi şi libertăţi)
                -cauzele având ca obiect măsuri preventive  sau alte cauze în care figurează inculpaţi sub puterea unor măsuri preventive;
                -cauzele reglementate de Legea nr.302/2004 ( extrădare, mandat european de arestare, transfer de persoane condamnate);
                -regulator de competenţă;
                -contestaţii la executare ;
                -măsurile asiguratorii;
                -măsuri de siguranţă;
                -cauzele cu inculpaţi minori;
                -cauzele apreciate de judecător sau de instanţa de judecată ca fiind urgente (ex: cauze în care există iminenţa prescrierii răspunderii penale, cauze in materia executării pedepselor privative de libertate, în materia măsurii de siguranţa a internării medicale si obligării la tratament medical)
                -cererile având ca obiect contestaţie privind durata procesului;
                -incidentele procedurale in cauzele apreciate ca având un caracter urgent.
III. Cauzele apreciate ca atare de către instanţa de judecată.
● Pe perioada desfășurării acțiunii de protest adoptată de corpul grefierilor din cadrul Tribunalului Olt, se vor efectua actele de procedură prevăzute de lege cu privire la faza de procedură prealabilă şi de cameră preliminară, în cauzele urgente stabilite pe fiecare materie potrivit legii şi în cauzele apreciate ca atare de instanţa de  judecată.
Adresarea recomandării judecătorilor ca şedinţele de judecată să nu depăşească ora 16:00 a zilelor lucrătoare cu judecarea cu prioritate a cauzelor urgente la fiecare şedinţă de judecată;
Asigurarea permanenţei pentru secţia penală în zilele lucrătoare, nelucrătoare, sărbători legale, vacanţa judecătorească;
Asigurarea funcţionării programului cu publicul la Compartimentul Registratură şi Compartimentul Arhivă, în intervalul orar 08:30 – 10:00; 12:00 – 13:00.
Solicitarea adresată unităţilor de parchet de a formula propunerile de luarea/prelungirea măsurilor preventive, emiterea mandatelor de percheziţie, de mijloace speciale de investigare, etc., pe cât posibil în prima parte a zilelor lucrătoare.
Se vor comunica aspectele susmenţionate prin Biroul de Informare şi Relaţii Publice către: Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Olt, Baroul de Avocaţi Olt, precum şi prin grefierii de şedinţă participanţilor la actul de justiţie, în cauzele respective.
 
 
PREŞEDINTE,
Judecător – PIŢU MARIN CONSTANTIN

==========================================================================

Comunicat privind Hotararea Guvernului nr. 1217/29.11.2023 privind stabilirea localitatilor care fac arte din cicumscripțiile judecătoriior și parchetelor de pe lângă acestea

- comunicat Tribunalul Olt

- hotarare a Guvenului Romaniei privind stabilirea localitatilor care fac parte din circumscriptiile judecatoriilor si parchetelor de pe langa acestea

===========================================================================

Comunicat inaugurare Judecatoria Slatina

===========================================================================

 

 

Comunicat  - ziua usilor deschise la Tribunalul Olt

===========================================================================


COMUNICAT

 

 

            Adunarea Generală a Judecătorilor  Tribunalului Olt, întrunită în şedinţa din 04 septembrie 2023, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Olt, în prezenţa judecătorilor instanţei a hotărât, în majoritate, suspendarea protestului  adoptat prin Hotărârea nr. 4 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Olt şi reluarea activităţii începând cu data de 05 septembrie 2023, în funcţie de soluţia legislativă referitoare la pensiile de serviciu şi statutul magistraţilor ce urmează a fi adoptată urmând să fie convocată o nouă Adunare Generală.

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


 

 

 

Extras din Hotărârea nr.5 din 04.09.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Olt:

Art.1 Suspendarea protestului adoptat prin Hotărârea nr.4 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Olt şi reluarea activităţii începând cu data de 05 septembrie 2023, în funcţie de soluţia legislativă referitoare la pensiile de serviciu şi statutul magistraţilor ce urmează a fi adoptată, urmând să fie convocată o nouă Adunare Generală
===========================================================================

 

PROGRAM

de lucru cu publicul în perioada vacanţei judecătoreşti - 03 iulie 2023 – 31 august 2023

 

ARHIVĂ

de  luni până vineri  între orele 0900- 1000

REGISTRATURĂ

de luni până vineri   între orele 0900- 1000

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

de luni până vineri între orele 0800- 1600

BIROUL APOSTILĂ

În ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, între orele 0900- 1100, respectiv:

- în zilele   : 05.07.2023, 12.07.2023, 19.07.2023,  26.07.2023, 02.08.2023,

         16.08.2023, 23.08.2023, 30.08.2023 - primire şi eliberare acte

- în data de : 09.08.2023  - primire acte

 


 

 


===========================================================================


Sectia Penala

lista-11-iulie-2023.pdflista-11-iulie-2023.pdf

 

- lista cauzelor ce se judeca la data de 04.07.2023

- lista cauzelor ce se judeca la data de 29.06.2023

Sectia I Civila

- lista cauzelor ce se judeca luna iunie 2023

- lista cauzelor ce se judeca in perioada 03.07 - 07.07.2023

Sectia II Civila de contencios administratiiv si fiscal

- lista cauzelor ce se judeca in data de 29.08.2023

- lista cauzelor ce se judeca in 22.08.2023

- lista cauzelor ce se judeca in perioada 16-18.08.2023

- lista cauzelor ce se judeca in perioada 07-11.08.2023
- lista cauzelor ce se judecă în perioada 31.07-04.08.2023

- lista cauzelor ce se judecă în perioada 24-28.07.2023

- lista cauzelor ce se judecă în perioada 17-21.07.2023.pdf

- lista cauzelor ce se judeca in perioada 10-14.07.2023

- lista cauzelor ce se judeca in data de 05.07.2023 complet CCF5

- lista cauzelor ce se judeca in data de 06.07.2023

- lista cauzelor ce se judecain data de 05.07.2023

- lista cauzelor ce se judeca in data de 04.07.2023

- lista cauzelor ce se judeca in data de 03.07.2023===========================================================================

 

ANUNŢ

Având în vedere că zilele de 01 iunie (ziua copilului) şi 05 iunie (a doua zi de Rusalii) sunt declarate zile libere legale, 

iar conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr­­­­.1555/28.12.2022, ziua de 02 iunie 2023 a fost declarată zi liberă,

vă aducem la cunoştinţă că în zilele anterior precizate serviciile cu publicul din cadrul Tribunalului Olt nu vor funcţiona

(compartimente arhivă şi registratura, activităţi de apostilare).

CONDUCEREA TRIBUNALULUI OLT

===========================================================================

Comunicat 20.06.2023 - privind adoptarea unei forme de protest fata de parcursul procesului legislativ, constand in amanarea tuturor cauzelor pe o perioada nedeterminata incepand cu data de 23 iunie 2023, cu exceptia cauzelor urgente prin natura lor, care urmeaza a fi judecate si in perioada protestului

 

- hotararea Adunarii Generale a Judecatorilordin cadrul Tribunalului Olt - nr.4 din data de 20.06.2023

===========================================================================

Comunicat privind noul site al Curtii de Apel Craiova

===========================================================================

Anunt remediere defectiune fax

===========================================================================

Datorita unei defectiuni tehnice echipamentul de fax de la biroul Registratura cu nr. 0249.437.370 nu functioneaza. Pana la remedierea defectiunii va rugam sa folositi adresa de email: corespondenta-olt@just.ro

===========================================================================

Anunt remediere defectiune fax

===========================================================================

Datorita unei defectiuni tehnice echipamentul de fax de la biroul Registratura cu nr. 0249.437.370 nu functioneaza. Pana la remedierea defectiunii va rugam sa folositi adresa de email: corespondenta-olt@just.ro.

===========================================================================

Faţă de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1555 din 28 decembrie 2022, potrivit căreia zilele de 23 ianuarie, 2 iunie  şi 14 august 2023 au fost stabilite ca zile libere, vă aducem la cunoştinţă faptul că în aceste zile serviciile cu publicul din cadrul Tribunalului Olt nu vor funcţiona (compartimente arhivă şi registratura, activităţi de apostilare).

===========================================================================
===========================================================================

Hotărârea nr.7 din 03.11.2022 adoptată în cadrul Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Olt, pentru Consultarea judecătorilor şi formularea unui punct de vedere cu privire la aspectele de actualitate privind asigurarea stabilităţii statutului magistraţilor, garanţie a independenţei justiţiei.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avand in vedere ca se exectua lucrari de reparatii la fatada cladirii Tribunalului Olt in perioada 02.11.2022-04.11.2022 va rugam ca pentru accesul in institutie sa folositi poarta de acces nr. 2 aflata la demisolul cladirii.
===========================================================================

===========================================================================
Anunt defectiune echipament telefonie si fax - data 20.07.2022
===========================================================================
===========================================================================
===========================================================================
===========================================================================​​
===========================================================================​​
Datorita unei defectiuni tehnice echipamentul de fax de la biroul Registratura cu nr. 0249.437.370 nu functioneaza. Pana la remedierea defectiunii va rugam sa folositi adresa de email: corespondenta-olt@just.ro.​
===========================================================================
Echipamentul de fax de la birou Cabinet Presedinte cu nr. 0249.435.782 este din nou functional.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​
Datorita unei defectiuni tehnice echipamentul de fax de la biroul Cabinet Presedinte cu nr. 0249.435.782 nu functioneaza. Pana la remedierea defectiunii va rugam sa folositi adresa de email: tr-olt@just.ro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicat - privind programul activitatii Tribunalului Olt pe perioada vacantei judecatoresti 12.07.2021-27.08.2021​

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datorita unei defectiuni tehnice echipamentul de fax de la biroul Registratura cu nr. 0249.437.370 nu functioneaza. Pana la remedierea defectiunii va rugam sa folositi adresa de email: corespondenta-olt@just.ro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​​

 

Anunt privind inscrierea candidatilor la concursul de admitere la scoala naţionala de grefieri in anul 2021​

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Hotararea colegiului de conducere nr. 25 din 31.08.2020 privind activitatea instantei incepand cu data de 01.09.2020​

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului​

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

 

 

Extras din  Anexa la procesul -verbal nr.26442/20.08.2020 privind înlocuirea presedintelui Biroului Electoral de Circumscriptie nr.82 Seaca


ANEXĂ la PROCESUL-VERBAL nr. 25040 din 06.08.2020 actualizat la data de 12.08.2020 conform PROCESELOR-VERBALE DE ÎNLOCUIRE​​​

 

 


ANEXĂ la PROCESUL-VERBAL nr. 25040 din 06.08.2020 actualizat la data de 11.08.2020 conform PROCESELOR-VERBALE DE ÎNLOCUIRE​​

 

 


ANEXĂ la PROCESUL-VERBAL nr. 25040 din 06.08.2020 actualizat la data de 10.08.2020 conform PROCESELOR-VERBALE DE ÎNLOCUIRE​


COMUNICAT PRIVIND DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ELECTORALE​

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​
Comunicat privind reluarea activitatii de judecata incepand cu data de 15.05.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adresa Curtii de Apel Craiova nr.14642 din data de 31.03.2020​

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adresa CSM - in legatura cu aplicarea Hotararii Sectiei pentru judecatori a CSM 417/24.03.2020 vizand asigurarea unei practici unitare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta​

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Hotărârea Secţiei pentru Judecători a CSM - Privind activitatea de judecata , in fond sau în căile de atac, a următoarelor cauze , in funcţie de competenţa acestora , pe durata stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020​

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

​- Decizie privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca si pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii curente la Tribunalul Olt​

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-Ordinul 34 din 13.03.2020 - se continuă implementarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinată de infectarea cu COVID-19

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Comunicat colegiu de conducere referitor la prevenirea raspandirii coronavirus la Tribunalul Olt - 13.03.2020

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 


 

Comunicat colegiu de conducere referitor la prevenirea raspandirii coronavirus la Tribunalul Olt​

 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

 

Comunicat  - referitor la procedura de comunicare a actelor de procedura prin e-mail

 

- comunicat de presa​

 

- cerere tip​

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Comunicat reluare activitate incepand cu 11.02.2020​

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

Precizări privind modul de organizare a activităţii începând cu 31.01.2020

 
 ​
 
Precizare
 
 
 

Începând cu data de 31.01.2020 Secţia penală a Tribunalului Olt va judeca si cauzele cu arestaţi.​

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 ​COMUNICAT
 
 
 
 Având în vedere articolele apărute în presă, referitoare la modalitatea de transmitere către mass-media a rechizitoriului privind pe inculpatul D.G., Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Olt este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice că acest rechizitoriu nu a fost transmis reprezentanților presei de către Tribunalul Olt .
 

 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

                                                  BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 

 

 

     Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Olt este abilitat să aducă la cunoştinţă publicului faptul că la data de 22.01.2020 a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Olt care a hotărât suspendarea activității de judecată a cauzelor aflate pe rolul instanţei, începând cu data de 23.01.2020, pe o durată nedeterminată, cu excepţia cauzelor urgente în materie civilă (ordonanţe preşedinţiale, măsura plasamentului de urgenţă, ordine de protecţie, adopţia, suspendări provizorii de executare, grevă) şi a cauzelor penale, având în vedere specificul acestei secţii - comunicat​

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 COMUNICAT DE PRESA - Lansare servicii Info dosar si Fisa dosar
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 

Date cu caracter personal

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal​

Prin art.34 alin. (2) din Legea 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, s-a instituit rolul consiliului de autoritate competenta pentru supravegherea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre instantele Judecatoresti in exercitarea atributiilor  lor judiciare, in sensul art.55 par. (3) din Regulamentul general privind protectia datelor)
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESUL PUBLICULUI ESTE PERMIS 
 
 
 
         - În sălile de şedinţă, începând cu ora 8.30 
 
         - La compartimentele care au relaţii cu publicul:

    
 
                   - Arhivă:
 
                                      luni, marti, miercuri, joi: 9.00-13.00 
 
                                      vineri: 8.00-12.00
 

 
                   - Registratură:
 
                                      între orele 9.00-13:00
 

 
                   - Birou apostilare 
 
                                      primire acte: luni-joi: 9.00 - 11.00
 
                                      eliberare acte: luni-joi: 13.00 - 15.00
 

 
                   - Biroul de expertize judiciare
 

                                      Luni – Joi: 08:30 – 12:30

                                      
 
                                       
 

 
                   - Serviciul de probatiune  
 
                                       luni - vineri: 8.00-16.00
 
 
 
         Notă: Publicul nu are acces în birourile judecătorilor.
 
   
 
 
 
 
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 


Informaţii de interes public

...
Activitatea Tribunalului Olt este finanţată de la bugetul de stat, din timbrul judiciar, din amenzi judiciare, cheltuieli de judecată, şi din alte surse extrabugetare, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
 
 
 
       Conform prevederilor art.92 din H.G. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti:
 
(1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă.
 
(2) Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea, cu datele de identificare ale solicitantului, se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. Cererile formulate de ziarişti se aprobă de purtătorul de cuvânt sau, în lipsa acestuia, de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă.
 
(21) Cererile prevăzute la alin. (2) se depun în dosarul cauzei.
 
(3) Accesul la dosar şi la evidenţele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor art. 31 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 14 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public.
 
(4) Documentele prevăzute la alin. (2) se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere, se verifică integritatea documentelor.
 
(5) Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.
           (6) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (5), în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate.

 

 

 

 

 

 
CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SAU GESTIONATE
 
 
 
Potrivit Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, pentru evidenţa activităţii instanţelor se întocmesc şi se păstrează: 
 
1.Registrul general de dosare. În acest registru se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate la Curtea de Apel, cu rubricile stabilite în acest scop; sub acelaşi număr se vor înregistra toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legătură cu cauza respectivă.
 
2.Opisul alfabetic. În acest registru se trec numele şi prenumele părţilor din dosar, inclusiv ale celor introduse ulterior în proces, precum şi numărul dosarului.
 
3. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative. În acest registru se înregistrează corespondenţa care nu are legătură cu dosarele. Corespondenţa de serviciu care nu este destinată publicităţii se va înregistra într-un registru separat.
 
4. Registrul informativ. Aici se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică, primul termen de judecată şi termenele ulterioare; data ieşirii dosarului din arhivă şi persona căreia i s-a predat, data reintrării dosarului în arhivă; numărul şi data sentinţei, deciziei sau încheierii, după caz, şi soluţia pe scurt; data trimiterii dosarului la alte instanţe, la parchete sau alte autorităţi şi data revenirii dosarului, conexării sau ataşării dosarului la alt dosar.
 
5. Registrul de termene al arhivei. În acest registru se trec toate dosarele pe termenele de judecată fixate, consemnându-se numărul şi data înregistrării lor.
 
6. Condica şedinţei de judecată. În acest registru se trec: dosarele din şedinţa respectivă, separat pe complete, în ordinea înscrisă în lista cauzelor, termenele de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta.
 
7.Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor. În acest registru se trec în ordinea numerică, separat pe materii, după caz, toate sentinţele, deciziile sau încheierile pronunţate şi se notează: numărul dosarului, numele judecătorului care a motivat hotărârea, data predării de către judecător a conceptului pentru redactare şi data redactării.
 
8. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale. Aici se trec, în ordinea numerică, hotărârile penale, înscriindu-se datele şi lucrările prevăzute în art. 117-123 din regulament.
 
9. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile – se ţine evidenţa creanţelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru care executarea se face din oficiu, inclusiv cele care provin din amenzi contravenţionale.
 
10. Registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor civile şi registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor penale.
 
11.Registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor civile şi registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor penale.
 
12.Registrul de evidenţă al altor căi de atac speciale. În acest registru se trec data declarării căii de atac, numele şi prenumele părţilor, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii atacate, numărul şi data hotărârii prin care s-a soluţionat calea de atac, observaţii.
 
13.Registrul valorilor şi corpurilor delicte. În acest registru de evidenţă se va face descrierea valorilor care constituie mijloc de probă în procese, prin indicarea caracteristicilor de identificare, pentru a se evita confuzia sau posibilitatea de înlocuire.
 
14.Registrul de control. În acest registru se vor înscrie constatările şi măsurile dispuse de către persoanele care efectuează controlul, menţionându-se numărul şi data actului de control.
 
15. Registrul de evidenţă a petiţiilor.
 
16. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public.
 
17. Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul urmăririi penale.
 
18. Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii.
 
19.Registrul de evidenţă a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor autorizate de judecător în cursul urmăririi penale.
 
20.Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport.
 
21. Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor pronunţate în recurs.
 
22. Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal.
 
23. Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale.
 
24. Registrul sesizărilor privind prelungirea arestării preventive.


Contact

COORDONATE DE CONTACT ALE TRIBUNALULUI
Prim grefier                                                     - 0249-414989; 0249-414989
Arhivă                                                             - 0249-414989; 0249-414989 / int.173
Biroul local pentru expertize tehnice judiciare      - 0249-438791; 0249-438791
Biroul de informare şi relaţii publice                   - 0249-414989; 0249-414989 / int. 167
Biroul de apostila                                              - 0249.414.989, 0249.435.638 / int.135
 
INSTANTA                            SEDIUL                                                    TELEFON                           FAX
JUDECATORIA SLATINA         SLATINA, str.LIPSCANI nr.49                      0249/43.55.26                   0249/43.26.63
JUDECATORIA CARACAL        CARACAL, str.IANCU JIANU nr.37                0249/51.10.30                   0249/51.66.89
JUDECATORIA BALS              BALS, str.N.BALCESCU nr.1                         0249/45.03.00                   0249/45.01.11
JUDECATORIA CORABIA        CORABIA, str.C.A.ROSETTI nr.53                0249/56.39.91                   0249/56.39.95