Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Tribunalul Neamt
Sediu principal:

B-dul Decebal, nr.5

Piatra Neamţ

Cod poştal 610012


Vă rugăm ca toate comunicările prin email în dosarele aflate pe rolul Tribunalului Neamț să le faceți pe adresele de email ale secțiilor unde acestea sunt pe rol, așa cum sunt afișate mai jos !!!

 

Sectia Penala:  tr-neamt-spenal@just.ro


Sectia I Civila: tr-neamt-scivil@just.ro


Sectia  a II-a Civila: tr-neamt-scomerciala@just.ro    


 

Vă rugăm ca toate documentele trimise prin email să fie formatate astfel încât să poată fi listate pe format A4 (cu excepția documentelor grafice: hărți, fotografii, proiecte tehnice).


Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţei să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.TELEFON = 0233212717

TELEFON secretariat = 0233235449

TELEFON contabilitate = 0233213827


 

adresa e-mail (doar pentru corespondență administrativă, nu pentru dosarele aflate pe rolul instanței):

 tr-neamt@just.ro

 

FAX = 0233232363 (doar pentru corespondență administrativă, nu pentru dosarele aflate pe rolul instanței)

 

Sectia Penala:

B-dul Decebal, nr.5

Piatra Neamţ

Cod poştal 610012

adresa e-mail: tr-neamt-spenal@just.ro

TELEFON Secţia penală= 0233212717

FAX Secţia penală = 0233216591


 

Sectia I Civila si de Contencios Administrativ 

B-dul Decebal, nr.5

Piatra Neamţ

Cod poştal 610012

adresa e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro

TELEFON Secţia I civilă, de contencios adm. si fiscal = 0233219493

FAX Secţia I civilă, de contencios adm. si fiscal = 0233210247


Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal

B-dul Republicii, nr.16

Piatra Neamţ

Cod poştal 610005

adresa e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro

TELEFON Secţia a II-a civilă, de contencios adm. şi fiscal și Serviciul de probațiune = 0233212294

FAX Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal= 0233235655

 

TELEFON Biroul de informare și relații cu publicul = 0233212717


Persoana de contact: Judecător Iulia Apostol - adresa e-mail:  iulia.apostol@just.ro

Camere de lucru cu publicul

Salile de sedinta: 

Sala A civil din b-dul Decebal, nr.5, parter

Sala B penal din b-dul Decebal, nr.5, etajul 1

Sala C mixt (penal+civil) din b-dul Decebal, nr.5, etajul 1

Sala A Civil din b-dul Republicii, nr.16, parter

Sala B Civil din b-dul Republicii, nr.16, etajul 1

Arhivele:

Penal din b-dul Decebal, nr.5, etajul 1

Sectia I Civila din b-dul Decebal, nr.5, parter

Sectia a II-a Civila, Contencios Administrativ si Fiscal din b-dul Republicii, nr.16, parter


Program de funcţionare


  
PROGRAMUL DE FUNCTIONARE  AL TRIBUNALULUI NEAMT
 

         luni - vineri: 8 – 16

 

 

 

PROGRAM CU PUBLIC - ARHIVĂ


 

SECTIA PENALĂ


PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL,

********************************************************************************
În conformitate cu decizia Preşedintelui Tribunalului Neamţ nr.18/09.032022, începând cu 09.03.2022 programul compartimentului arhivă va fi următorul: 

        pentru depunerea cererilor şi a actelor, pentru consultarea dosarelor şi solicitarea de relaţii de părţi, avocaţi, consilieri juridici, consilieri de probaţiune, experţi:


            - luni - vineri, între orele 9:00 – 13:00;


    Programarea se face  la numărul de telefon: 0233/235449 – interior 223; 
          e-mail: tr-neamt-spenal@just.ro;
 
 

 

 

SECTIA I CIVILĂ ȘI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV


********************************************************************************

În conformitate cu decizia Preşedintelui Tribunalului Neamţ nr.18/09.03.2022, începând cu 09.03.2022 programul compartimentului arhivă va fi următorul:
                              -luni – joi, între orele:

                - 09:00 – 11:00 – depunere/ridicare înscrisuri;

                        - 11:00 – 13:00 – program studiu dosare de către avocaţi/ consilieri juridici/experţi (în baza unei programări prealabile telefon – 0233-219493) şi depunere înscrisuri; program studiu dosare de către părţi (în baza unei programări prealabile telefon – 0233-219493).
 

 

 
SECTIA a II-a CIVILĂ ȘI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

În conformitate cu decizia Preşedintelui Tribunalului Neamţ nr.18/09.03.2022, începând cu 09.03.2022 programul compartimentului arhivă va fi următorul:

     PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL,

       

           - luni – joi,  între orele-  8:00 – 12:00;


Pentru fluidizarea activităţilor compartimentului arhivă, studierea dosarelor de către avocaţi/consilieri juridici, practicieni în insolvenţă şi de către justiţiabili, se va realiza pe baza programării telefonice prealabile (telefon 0233-212294, interior 221 - la compartimentul arhivă), urmând ca la momentul prezentării la acest sector, dosarul să fie pregătit pentru studiu.
 


 

 

PROGRAMUL DE LUCRU-BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE

 


luni - marti: 8-16;

 

miercuri: 10-18;

 

joi - vineri: 8-16.

 

********************************************************************************

La compartimentul apostile - pentru perioada 20.06.2023-11.09.2023


luni               - 09:00-11:00 pentru primire acte
                      - 14:00-15:00 pentru eliberarea actelor apostilate
miercuri       - 09:00-11:00 pentru primire acte
       - 14:00-15:00 pentru eliberarea actelor apostilate

 


Program de audienţe

...

Petiţii

Petiţiile se pot trimite la adresa tr-neamt@just.ro sau  se pot depune personal la Registratura instanţei.

Relaţia cu presa

COMPONENȚA  BIROULUI DE INFORMARE ȘI RELAȚII  CU PUBLICUL este:   
    

-  coordonator: judecător Alina Marcela Curelaru, înlocuit în lipsă de judecător  Iulia Emilia Apostol
.

-  purtător de cuvânt: judecător   Iulia Emilia Apostol, înlocuit în lipsă de judecător Alina Marcela Curelaru.


Datele de contact ale magistraţilor cu atribuţii în cadrul acestui compartiment sunt următoarele:

- doamna Alina Marcela Curelaru – președintele Tribunalului Neamţ, adresa de e-mail  alina.labis@just.ro; telefon 0233/212717;​

- doamna Iulia Emilia Apostol – judecător în cadrul Secţiei Penale a Tribunalului Neamţ, adresa de e-mail iulia.apostol@just.ro; telefon 0233/212717;


    


 

Harta