Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


CHESTIONAR – referitor la percepţia activităţii în cadrul Tribunalului Neamț

Aveți ocazia să ne transmiteți părerea privind experiența dumneavoastră  la Tribunalul Neamț.

Prezentul chestionar conține 25 de întrebări, iar timpul necesar pentru completare este de aproximativ 5 – 10 minute. Răspundeţi la întrebările care se aplică în situaţia dumneavoastră.

Apăsați pe linkul următor: Chestionar************************************************************************************

Rezultatul tragerii la sorti a presedintilor si loctiitorilor pentru circumscriptiile electorale din judetul Neamt.pdfRezultatul tragerii la sorti a presedintilor si loctiitorilor pentru circumscriptiile electorale din judetul Neamt.pdf

Anunt tragere la sorti Birou Electoral Circumscriptie Judeteana.pdfAnunt tragere la sorti Birou Electoral Circumscriptie Judeteana.pdf

************************************************************************************

************************************************************************************


************************************************************************************

Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor 20240112.pdfHotararea Adunarii Generale a Judecatorilor 20240112.pdf


************************************************************************************

Nr.306/II/A/7/2024

Din 12 ianuarie 2024

E X T R A S

 

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR

Nr.1 din 12 ianuarie 2024

 

         

     Adunarea Generală a fost convocată de preşedintele Tribunalului Neamţ, conform art.14 alin. 1 din H-SJ a C.S.M. nr. 3243 din 22 decembrie 2022 pentru aprobarea R.O.I.I.J. şi art. 55 alin. 3 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, pentru data de 12 ianuarie 2024, ora 1000.

      Adunarea generală a fost prezidată de doamna judecător Alina Marcela CURELARU – preşedintele Tribunalului Neamţ.          

     Au participat un număr de 25 judecători, din totalul de 28, conform tabelului anexă la prezenta hotărâre.

     Secretariatul a fost asigurat de doamna Elena ANDRIEŞ    prim grefier;

 

Având în vedere dispoziţiile art. 56 alin. 1 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară şi art. 13, 14 alin. 1 din R.O.I.I.J.,

Doamna Preşedinte a Tribunalului Neamţ declară deschisă şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Neamţ şi prezintă ordinea de zi a convocării:

 

                        - Poziţia judecătorilor Tribunalului Neamţ referitoare la menţinerea/ încetarea formei de protest adoptată, în şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor nr.7 din 11 decembrie 2023.

HOTĂRĂȘTE:

 

                      Art. 1. – Cu majoritate de voturi judecătorii din cadrul Tribunalului Neamţ hotărăsc suspendarea, până la data de 12 februarie 2024, a formei de protest adotate prin Hotărârea Adunării generale a Judecătorilor din data de 11 decembrie 2023.

                        Art.2. - Efectuarea demersurilor instituţionale în vederea alocării fondurilor necesare plăţii integrale a drepturilor salariale curente şi restante.

                        Art.3. – Convocarea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Neamţ pentru data de 12 februarie 2024, ora 8,30 în vederea rediscutării situaţiei protestului suspendat prin prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Prezenta hotărâre va fi transmisă, în extras, Baroului de Avocaţi Neamţ, Penitenciarului Bacău, Inspectoratului Județean de Poliție Neamţ. 

(2) Hotărârea, în extras, va fi adusă la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina de internet a instanţei.

 

PREȘEDINTELE

ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR

DIN CADRUL TRIBUNALULUI NEAMŢ,

 

Judecător Alina Marcela CURELARU


************************************************************************************Comunicat forme de protest AGE SNGJ Dicasterial-14.12.2023.pdfComunicat forme de protest AGE SNGJ Dicasterial-14.12.2023.pdf************************************************************************************

                                    Secția Penală


Cauze aflate pe rol la 15.01.2024-lista 1.pdfCauze aflate pe rol la 15.01.2024-lista 1.pdf

Cauze aflate pe rol la 15.01.2024-lista 2.pdfCauze aflate pe rol la 15.01.2024-lista 2.pdf

Cauze aflate pe rol la 15.01.2024-lista 3.pdfCauze aflate pe rol la 15.01.2024-lista 3.pdf

Cauze aflate pe rol la 15.01.2024-lista 4.pdfCauze aflate pe rol la 15.01.2024-lista 4.pdf

Cauze aflate pe rol la 16.01.2024-lista 1.pdfCauze aflate pe rol la 16.01.2024-lista 1.pdf

Cauze aflate pe rol la 16.01.2024-lista 2.pdfCauze aflate pe rol la 16.01.2024-lista 2.pdf

Cauze aflate pe rol la 16.01.2024-lista 3.pdfCauze aflate pe rol la 16.01.2024-lista 3.pdfSecţia a I-a Civilă, de Contencios Administrativ


Cauze aflate pe rolul Sectiei I Civilă și de Contencios Administrativ  la data de 12.01.2024-complet LMN1.pdfCauze aflate pe rolul Sectiei I Civilă și de Contencios Administrativ la data de 12.01.2024-complet LMN1.pdf
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal


Lista sedinta 18.01.2024 complet F1, F2, F3.pdfLista sedinta 18.01.2024 complet F1, F2, F3.pdf

 

************************************************************************************


Accesaţi!​
 
 
Facilităţi electronice

Adresa de acces: registratura.rejust.ro
 

Puteţi face operaţii necesare în dosare folosind internetul:


  • - Plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent

  • - Creare dosar nou

  • - Declarare cale de atac într-un dosar

  • - Depunere alte documente într-un dosar existent

  • - Eliberare certificat de grefă

  • - Eliberare copie legalizată hotărâre
 
Proiect realizat de Curtea de Apel Galaţi şi Consiliul Superior al Magistraturii
 

************************************************************************************

CHESTIONAR REFERITOR LA PERCEPȚIA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL TRIBUNALULUI NEAMȚ

Aveți ocazia să ne trasmiteți opiniile privind experiența dvs. la instanța noastră, completând formularul online de la următoarea adresă:

https://forms.office.com/r/BqBh0mh32X

Chestionarul conține 25 de întrebări, iar timpul necesar pentru completare este de aproximativ 5 – 10 minute. Răspundeţi la întrebările care se aplică în situaţia dumneavoastră.


*************************** ZIUA EUROPEANA A JUSTITIEI 2023 **************************

Ziua Europeana a Justitiei.jpg 

************************************************************************************Comunicat privind transmiterea prin email, în materie civilă, de la instanță către părți a citaţiilor, a actelor procedurale, inclusiv a hotărârilor judecătoreşti cu certificarea autenticității prin semnarea electronică a acestora


-----------------------------------------------------------------------------------------


DOSAR ELECTRONIC

ANUNŢ IMPORTANT

Optați pentru comunicarea actelor de procedură și a documentelor în format electronic de către instanță

            Vă recomandăm ca, în dosarele instanţei în materie civilă, să completaţi şi să trimiteţi „Cererea de comunicare documente în format electronic” cu indicarea adresei dvs. de e-mail şi a numărului de telefon, însoţit de împuternicire avocaţială/dovada calităţii de reprezentant, pentru a putea beneficia de comunicarea citaţiilor, actelor procedurale, a documentelor din dosar, precum şi a hotărârilor judecătoreşti în format electronic, cu certificarea autenticității prin semnarea electronică a acestora.

      Formularul cererii de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibil în format Cerere comunicare prin email in materie civila.pdfPDF şi Cerere comunicare prin email in materie civila.docxWORD .

            Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic la dosar, citind aceste Instructiuni-comunicare-electronica.pdfInstructiuni

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------Vă rugăm ca toate documentele trimise prin email să fie


formatate astfel încât să poată fi listate pe format A4 (cu


excepția documentelor grafice: hărți, fotografii, proiecte tehnice).


 
ANUNȚ IMPORTANT !

 

 
Vă informăm că începând cu data de 16.11.2020, va fi deschisă publicului pagina de internet care permite accesul la dosarul electronic - aplicația EcrisPub - la nivelul Curții de Apel Bacău și al instanțelor arondate, la adresa:
 

 
Pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicației Ecris Pub, începând cu data de 16.11.2020, se completează o nouă cerere, după modelul anexat, cerere care se depune în fiecare dosar în parte corespunzător instanței și stadiului procesual în care se află pe rol.


 
În cadrul dosarului electronic vor putea fi vizualizate doar documentele depuse și scanate începând cu data de 23.09.2020 în materie civilă și cu data de 17.11.2020 în materie penală pentru Curtea de Apel Bacău, respectiv cu data de 30.09.2020 în materie civilă și cu data de 24.11.2020 în materie penală pentru instanțele arondate.

 

 


 ​         Corespondenţa electronică trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 455 din 18.07.2001 privind semnătura electronică: 

 

      Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. 

 

        În caz contrar, vă rugăm să transmiteţi corespondenţa prin poştă, curier sau fax.


 

        Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţelor din raza Curţii de Apel Bacău să nu fie capsate, rupte sau îndoite, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.​************************************************************************************

************************************************************************************
************************************************************************************

************************************************************************************

Anunt concurs muncitor calificat Judecatoria Onesti.pdfAnunt concurs muncitor calificat Judecatoria Onesti.pdf
************************************************************************************

ANUNT interviu ptr experti judiciari - decembrie 2023-.docxANUNT interviu ptr experti judiciari - decembrie 2023-.docx

************************************************************************************

Anunt concurs posturi de grefieri CA Bacau si Tribunalul Bacau.pdfAnunt concurs posturi de grefieri CA Bacau si Tribunalul Bacau.pdf


************************************************************************************

Anunt concurs admitere INM 2023-2024.pdfAnunt concurs admitere INM 2023-2024.pdf


************************************************************************************

Anunt concurs admitere SNG - 7 mai 2023.pdfAnunt concurs admitere SNG - 7 mai 2023.pdf

************************************************************************************

Anunt concurs ocupare post expert psiholog CA Bacau.pdfAnunt concurs ocupare post expert psiholog CA Bacau.pdf

************************************************************************************

Anunt Concurs Admitere in Magistratura 2022-2023.pdfAnunt Concurs Admitere in Magistratura 2022-2023.pdf

Tabel rezultate obtinute la Admiterea la INM - admisi etapa I.pdfTabel rezultate obtinute la Admiterea la INM - admisi etapa I.pdf

Tabel rezultate obtinute la Admiterea la INM - admisi etapa I auditori justitie.pdfTabel rezultate obtinute la Admiterea la INM - admisi etapa I auditori justitie.pdf

************************************************************************************

Anunt valorificare aparate de aer conditionat.pdfAnunt valorificare aparate de aer conditionat.pdf

************************************************************************************

Anunt concurs ocupare post sofer Judecatoria Bacau.pdfAnunt concurs ocupare post sofer Judecatoria Bacau.pdf

************************************************************************************

CONCURS PENTRU PROMOVARE JUDECĂTORI IN FUNCȚII DE EXECUȚIE

Anunţ concurs promovare judecători pe loc pe funcţii de execuţie .pdfAnunţ concurs promovare judecători pe loc pe funcţii de execuţie .pdf

Circulara CA.pdfCirculara CA.pdf

1. Anunt concurs.doc1. Anunt concurs.doc

DC jud bibl promov 2022.docDC jud bibl promov 2022.doc

DC jud tematica promovare 2022.docxDC jud tematica promovare 2022.docx

DP jud bibl promov 2022.docDP jud bibl promov 2022.doc

DP jud tematica promov 2022.docDP jud tematica promov 2022.doc

DPC bibliografie promovare 2022.docDPC bibliografie promovare 2022.doc

DPC tematica promovare 2022.docDPC tematica promovare 2022.doc

DPP jud bibl promov 2022.docxDPP jud bibl promov 2022.docx

DPP tematica promov. jud. 2022.docxDPP tematica promov. jud. 2022.docx

D muncii jud bibl 2022.docD muncii jud bibl 2022.doc

D muncii tematica 2022.docxD muncii tematica 2022.docx

DA+DFF jud bibl promov 2022.docDA+DFF jud bibl promov 2022.doc

DA+DFF tematica promov 2022.docDA+DFF tematica promov 2022.doc

2. calendar promovare pe loc jud 2022-8.doc2. calendar promovare pe loc jud 2022-8.doc

Anunț privind modalitatea de înscriere la concurs.docAnunț privind modalitatea de înscriere la concurs.doc

D comercial bibliografie jud promovare 2022.docxD comercial bibliografie jud promovare 2022.docx

4071-III-A-38-2022.pdf4071-III-A-38-2022.pdf

************************************************************************************

Anunt sesiune de transfer judecatori.pdfAnunt sesiune de transfer judecatori.pdf

************************************************************************************

CONCURS PENTRU NUMIREA IN FUNCTII DE CONDUCERE A JUDECATORILOR

(Septembrie-Decembrie 2022)


Adresa CSM organizare concurs.pdfAdresa CSM organizare concurs.pdf

Anunt concurs 09-12-2022.pdfAnunt concurs 09-12-2022.pdf

Lista posturi de conducere 09-12-2022.pdfLista posturi de conducere 09-12-2022.pdf

Calendar concurs 09-12-2022.pdfCalendar concurs 09-12-2022.pdf

Tematica si bibliografie concurs 09-12-2022.pdfTematica si bibliografie concurs 09-12-2022.pdf

Cerere inscriere concurs 09-12-2022.pdfCerere inscriere concurs 09-12-2022.pdf

Regulament privind numirea si revocarea din functii de conducere HCSM  nr.188-2020.pdfRegulament privind numirea si revocarea din functii de conducere HCSM nr.188-2020.pdf************************************************************************************

Anunt post ptr transfer la cerere DEFA Tribunalul Bacau.pdfAnunt post ptr transfer la cerere DEFA Tribunalul Bacau.pdf

************************************************************************************

Anunt concurs admitere INM 2022-2023.pdfAnunt concurs admitere INM 2022-2023.pdf

************************************************************************************

CONCURS PENTRU NUMIREA IN FUNCTII DE CONDUCERE A JUDECATORILOR


Circulara catre CA.pdfCirculara catre CA.pdf

Tematica si bibliografia de concurs.pdfTematica si bibliografia de concurs.pdf

Hotararea 1882020 a SJ.pdfHotararea 1882020 a SJ.pdf

Anunt privind organizarea concursului.pdfAnunt privind organizarea concursului.pdf

Calendar estimativ al concursului.pdfCalendar estimativ al concursului.pdf

Concurs funcţii de conducere .pdfConcurs funcţii de conducere .pdf

Functii de conducere vacante.pdfFunctii de conducere vacante.pdf

Cerere tip de inscriere la concurs.pdfCerere tip de inscriere la concurs.pdf


************************************************************************************

ANUNT interviu expert topografie - iunie 2022.docxANUNT interviu expert topografie - iunie 2022.docx


************************************************************************************

Concurs recrutare muncitor calificat - fochist autorizat - Judecătoria Oneşti - 13.09.2023.pdfConcurs recrutare muncitor calificat - fochist autorizat - Judecătoria Oneşti - 13.09.2023.pdf


************************************************************************************

Anunt concurs recrutare consilier juridic la CA Bacau.pdfAnunt concurs recrutare consilier juridic la CA Bacau.pdf

************************************************************************************​


 


Informaţii de interes public

Tabloul mediatorilor din județul Neamț poate fi accesat de la următoarea adresa:  
 
 
sau numai mediatorii autorizați de la adresa:
 
 
 
 
Anunt foarte important
 
Conducerea Tribunalului Neamţ adresează justiţiabililor următoarea rugăminte:
         
În situaţia în care se depun ori se transmit prin e-mail  sau prin poșta obișnuită înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar să se folosească adresa de email a secției la care dosarul este pe rol, în cazul trimiterii prin email, respectiv adresa poștală cu înscrierea explicită a denumirii secției pentru cele trimise prin poșta obișnuită. Adresele poștale și de email ale secțiilor se află pe prezenta pagină la secțiunea  "Contact" la adresa: contact.aspx .


  
Anunt foarte important
 
Conducerea Tribunalului Neamţ adresează justiţiabililor următoarea rugăminte:
În situaţia în care se depun ori se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar să se facă cu cel puţin cinci zile înainte de termenul de judecată, astfel cum rezultă din prevederile art. 254 Cod procedură civilă. Astfel, înscrisurile pot ajunge la timp la dosarul cauzei, iar membrii completului de judecată au timpul necesar pentru studierea lor.
În caz contrar, Tribunalul Neamţ nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care pot să apară în circuitul documentelor pentru fiecare termen, la dosare.
Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu încrisul sub semnătură privată.
 
 
 

Contact