Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

  - Venind în întâmpinarea justiţibiabililor, vă  rugăm ca orice fel de document remis spre instanța de judecată prin e-mail ori prin orice fel de suport electronic să fie de forma : (  *.doc  sau  *.pdf    întrucât sistemul electronic de gestionare al dosarelor suportă doar acest tip de format.

 
 
TRIBUNALUL  MUREŞ
 
SECŢIA CIVILĂ
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCA
SECTIA PENALA 
 
Sediul: Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.250-254, judeţul Mureş, cod  poştal 540509
 
Telefon nr. 0265-260.323, fax nr. 0265-267.856 - pentru corespondenţă administrativă
 
 
Registratură etajul II cam.32
telefon nr. 0265-260.323 int. 117,
fax nr. 0265-222.776 - pentru corespondenţă dosare
e-mail: tr-mures-reg@just.ro - pentru corespondenţă dosare
 
Arhiva civilă etajul II cam.21
telefon nr. 0265-260.323  int. 123
 
Arhiva de contencios administrativ şi fiscal etajul II cam.22
telefon nr. 0265-260.323  int. 115
 
Arhiva Secţiei penale:  etajul II cam.20
telefon nr. 0265-260.323 int. 114
 
Sălile de judecată se află la etajul II
cam.23, cam.24, cam.25, cam.29 si cam.30     
 
Biroul de informare şi relaţii publice : cam.32
Telefon  nr. 0756162435
                     0787524579
expert principal - Veronica Ţambrea
           
 
Biroul de aplicare a apostilei
Actele se primesc şi se eliberează la arhiva civilă cam.21, etajul II,
conform următorului program
- primiri acte:luni miercuri și vineri - orele 09.00-10.00
- eliberări acte: luni miercuri și vineri - orele 12.00-13.00, în ziua depunerii
 
 
 
Plațile privind onorariile experților se vor efectua în contul:
 
Tribunalul Mureş  (CF 4323110) 
 
Biroul Local de Expertize judiciare - etaj II, cam.31
 
RO44CECEMS0137RON0105036
 
Deschis la CEC Tg.Mures
 
 
SPECIFICATI: nr.dosar, instanta si numele expertului pentru care se achita taxa
 
Telefon/Fax : 0265-250.858
                 0787-524.557
e-mail: tr-mures-blej@just.ro

  

Compartimentul Economic financiar şi administrativ

Telefon:  0265 265274

 

Serviciul Probaţiune Mureş

Telefon: 0739 012758

Fax: 0372 007691


Camere de lucru cu publicul

 

 

Program de funcţionare

 
Părțile au posibilitatea să comunice înscrisuri și prin intermediul faxului, prin email și poștă.
  - Venind în întâmpinarea justiţibiabililor, vă  rugăm ca orice fel de document remis spre instanța de judecată prin e-mail ori prin orice fel de suport electronic să fie de forma : (  *.doc  sau  *.pdf    întrucât sistemul electronic de gestionare al dosarelor suportă doar acest tip de format.
 
Program de funționare cu publicul este:
 
 
 
TRIBUNALUL MUREŞ
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
LA REGISTRATURĂ ȘI ARHIVE
luni - vineri
între orele 08:00 - 12:00
Accesul la arhivele Tribunalului Mureș în vederea consultării dosarelor se va permite, cu prioritate, pe baza unei programări prealabile, care se va realiza telefonic la numărul 0265 260323 (arhiva civilă și arhiva contencios administrativ și fiscal) și numărul 0265 220067 (arhiva penală)     
   
Programul de lucru cu publicul la Biroul de informare şi relaţii publice este:
                                  luni, miercuri, joi, vineri între orele 08:00 - 16:00
 marți  între orele 08:00 - 19:00 
 
Programul de lucru cu publicul la biroul de aplicare a apostilei este:
            luni, miercuri și vineri între orele 09:00-10:00 pentru depunerea cererilor
                                                între orele 12:00-13:00 pentru eliberarea actelor.
      
 

Program de audienţe

Dispoziţiile legale şi regulamentare nu prevăd, la nivelul instanţelor de judecată, organizarea audienţelor. 

În baza art.75 din Hot. CSM nr. 3243/22 dec.2022 privind  Regulamentul de ordine interioară al instanțelor de judecată, activitatea de soluţionare a petiţiilor se face de către Biroul de Informare şi Relaţii Publice.

...


Petiţii

adresa de e-mail pentru trimitearea electronică a petițiilor : tribunalul.mures@just.ro

Relaţia cu presa

       COMUNICAT DE PRESĂ 20 IUNIE 2023.pdf

       -   purtător de cuvânt, judecător - Veronica Szasz Tel: 0787 524578

       -   înlocuitor, judecător - 

       -   Expert principal - Veronica Tambrea, 0756 162.435

       -   Grefier delegat - Ioana Chiciudean, 0787 524.579
 
                   e-mail: tribunalul.mures@just.ro tel: 0265-220.063

 


Harta