Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 
 Important:
        Pentru procedura de transmitere electronica a documentelor la dosare sa aveti in vedere:
 
        Prin poştă electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit :
 
          •       pe adresa  de e-mail :     tr-mures-reg@just.ro
          •       doar in format acceptat – pdf, word ( doc sau docx) 
          •       fisierul PDF sa fie format Alb/Negru si rezolutie  maxim 300 dpi
          •       cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata
          •       fără ca mesajul şi ataşamentele să cumuleze o dimensiune mai mare de 10 MB
          •       NU atasati in e-mail link-uri externe catre diverse servicii de stocare ( ex. Dropbox, One Drive, Google Drive,
                   iCloud Drive  )
 
        De asemenea, va adresăm rugămintea ca documentele si cererile de chemare in judecată pe care le depuneţi la registratură sau le trimiteţi prin poştă să NU fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
           Nu este necesar sa mai trimiteţi documentele şi pe alta cale de comunicare (fax, posta, etc ) decât dacă vi se solicită în mod expres de instanţă .
 
 

Actualitate

 
I N F O R M A R E

Tribunalul Mureş pune la dispoziţia opiniei publice Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţelor de judecată, adoptat prin HCSM nr. 2646/2023. Chestionarul constituie un instrument de evaluare al gradului de satisfacţie al părţilor interesate privind activitatea Tribunalului Mureş.
Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Tribunalului Mureş (la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul), cât şi în format online, pe pagina de internet a instanţei, la secţiunea „Acasă – Actualitate”, accesând următorul link:
 
 
 
 
 
 
 
Comunicat de presa - protest spontan
 
AnuntMutare.jpg

 
 
 
Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 11.07.2023 aveți posibilitatea să depuneți în
format electronic, prin accesarea link-ului https://registratura.rejust.ro/ următoarele documente:
·         cerere de chemare în judecată;
·         declarare cale de atac;
·         eliberare certificat de grefă;
·         eliberare copie legalizată hotărâre;
·         plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent;
·         depunere alte documente într-un dosar existent;
 
 
 
 
 
 
    În conformitate cu prevederile art.12-14 din Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016, cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018, la nivelul Tribunalului Mureș se încheie acorduri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi transmiterea lor în diverse forme către terţi, atunci când transmiterea lor este necesară  pentru îndeplinirea unor atribuţii care servesc interesului public sau care face parte din îndeplinirea unei atribuţii ce servesc interesului public.
          Exemplificăm, în acest sens: acorduri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Tribunalul Mureş și păstrarea acestora pentru intervalul cerut de lege în vederea executării unor contracte, transmiterii/primirii de oferte financiare, obținerii certificatelor digitale, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de transparenţă instituțională, a standardelor de publicitate a informațiilor de interes public etc.        
         Persoanele responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Tribunalului Mureş Persoanele responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Tribunalului Mureş :dna Orza Ioana, funcţionar specializat pe domeniul resurselor umane, dna Şărban Simona Mirela, funcţionar public specializat pe domeniul achiziţiilor publice, dna Ruja Angela, funcţionar public pentru raporturile cu traducătorii autorizaţi. Tel : 0265-265.274
 
 
 
 
 
INFORMARE 
privind schimbarea sediului Judecătoriei Luduş
         Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 24 martie 2023, Judecătoria Luduş îşi va muta activitatea din sediul provizoriu situat în Luduş, bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 23, judeţul Mureş, într-o locaţie nouă, ce va  constitui sediul permanent, respectiv în: Luduş, strada Zăvoiului, nr. 21, judeţul Mureş.
            Întrucât operaţiunile privind mutarea se vor desfăşura începând cu orele 08:00, în data de 24  martie 2023, registratura şi arhiva instanţei nu vor avea program cu publicul.
            Pentru depunerea cererilor şi actelor de orice natură, vă rugăm să folosiţi serviciul poştal sau adresa de e-mail: jud-ludus-reg@just.ro.  

 
 

      


 
            Tribunalul Mureș anunță publicarea în SICAP a PROCEDURII SIMPLIFICATE pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de execuție și dotarea și echiparea sediului pentru obiectivul de investiții SEDIU JUDECĂTORIE LUDUȘ”

 

 

 

 
 
Lista centralizată a cauzelor ce se vor judeca la Tribunalul Mureş poate fi vizualizată la secţiunea „DOSARE”.
 
 
 
 
 
 
 
 

Măsurile adoptate la nivelul Tribunalului Mureş în perspectiva reluării activităţii normale de judecată începând cu data de 15 mai 2020, în condiții care să împiedice răspândirea infecțiilor respiratorii cauzate de virusul SARS-CoV-2 în rândul personalului instanţei, procurorilor, avocaților, părților şi participanților la procese .pdf

 
 

Comunicat donatii.pdf

 

COMUNICAT privind noile măsuri dispuse de conducerea Tribunalului Mureş pentru prevenirea infecţiei cu Coronavirus SARS CoV-2, începând cu data de 13 martie 2020.pdf

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Măsuri adoptate pentru prevenirea răspândirii infectiei cu Coronavirusul SARS  CoV-2.pdf

 

 
   

Comunicate-vechi

 

Noutati - Noua legislatie penala.doc 


Informaţii de interes public


Contact

 
 
TRIBUNALUL  MUREŞ
 
SECŢIA CIVILĂ
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCA
SECTIA PENALA 
 
Sediul: Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.250-254, judeţul Mureş, cod  poştal 540509
 
Telefon nr. 0265-260.323, fax nr. 0265-267.856 - pentru corespondenţă administrativă
 
 
Registratură etajul II cam.32
telefon nr. 0265-260.323 int. 117,
fax nr. 0265-222.776 - pentru corespondenţă dosare
e-mail: tr-mures-reg@just.ro - pentru corespondenţă dosare
 
Arhiva civilă etajul II cam.21
telefon nr. 0265-260.323  int. 123
 
Arhiva de contencios administrativ şi fiscal etajul II cam.22
telefon nr. 0265-260.323  int. 115
 
Arhiva Secţiei penale:  etajul II cam.20
telefon nr. 0265-260.323 int. 114
 
Sălile de judecată se află la etajul II
cam.23, cam.24, cam.25, cam.29 si cam.30     
 
Biroul de informare şi relaţii publice : cam.32
Telefon  nr. 0756162435
                     0787524579
expert principal - Veronica Ţambrea
 
Biroul de aplicare a apostilei
Actele se primesc şi se eliberează la arhiva civilă cam.21, etajul II,
conform următorului program
- primiri acte:luni miercuri și vineri - orele 09.00-10.00
- eliberări acte: luni miercuri și vineri - orele 12.00-13.00, în ziua depunerii
  
 
  Arhiva Secţiei penale:  
 
  Fax nr. 0371-517.282