Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!
 
Important: Corespondenţa referitoare la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se trimite pe adresa de e-mail registratura-TRMH@just.ro sau la numărul de fax 0252 314666.IMPORTANT

    Pentru asigurarea recepționării documentelor transmise pe adresa de email a Tribunalului Mehedinți, trebuie respectate următoarele cerințe:
-   Înscrisurile trimise instanţei prin poşta electronică NU se acceptă sub formă de link către diverse site-uri, ci numai prin ataşare la respectivul email;
-    Fișierele atașate se trimit exclusiv în format PDF;
-    Fiecare fișier individual atașat va avea o dimensiune de maxim 3 MB;
-    Pentru dosarele aflate în curs de judecată, transmiterea înscrisurilor pe adresa de e-mail a instanței se va face cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată;
-    Mesajul tip e-mail la care nu s-a reușit tipărirea documentelor, întrucât nu au fost respectate cerințele anterior expuse, va fi urmat de un mesaj transmis tot prin e-mail, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece nu s-au respectat regulile de folosire a poștei electronice”.
Conducerea Tribunalului Mehedinți 


 

 

Ca​binet preşedinte
tel. ​0252 208200
fax. 0252 314666
e-mail: tr-mehedinti[at]just.ro
Purtător de cuvânt
tel. ​0787 457109
e-mail: tr-mehedinti[at]just.ro
Arhiva tribunalului tel. 0252 208244​
Registratura tribunalului​
tel. 0252 208245
e-mail: registratura-TRMH[at]just.ro​
Serviciul de probaţiune​

tel. 0252 208248

Executări penale​
tel. 0252 208230
Contabilitate​ tel. 0252 208207​
Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile
tel./fax. 0252 314211

tel. 0252 208208

e-mail: tr-mehedinti-blej[at]just.ro

 

 


Camere de lucru cu publicul

ANUNŢ

În cadrul Tribunalului Mehedinţi funcţionează următoarele compartimente auxiliare de specialitate:

  - arhiva:

       program cu publicul: luni-vineri: 08:30 - 12:30

                                     telefon: 0252208244
  - registratura:
       program cu publicul: luni-vineri: 08:30 - 12:30
                                     telefon: 0252208245
  -  biroul executări penale
                                     telefon: 0252208230
  - grefa
  - biroul de informare şi relaţii publice:
       program cu publicul: luni-vineri:8-16
                                     luni:16-18
                                     telefon: ​0787 457109
  - biblioteca 

Program de funcţionare
Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta