Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Acceptarea condiţiilor
portal.just.ro înglobează site-urile oficiale ale instanţelor de judecată din Romania pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţii instanţelor.
Utilizarea site-ului portal.just.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.
 
Descrierea serviciilor
Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul portal.just.ro oferă Utilizatorilor informaţii şi documente specifice referitoare la organizarea şi activitatea sistemului judiciar din România.
 
Neangajarea răspunderii
Ministerul Justiţiei găzduieşte şi întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sistemului. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.
Informaţia prezentată în site-urile instanţelor de judecată este în directa administrare a acestora. Informaţia despre dosare şi şedinţe este replicată automat din sistemul intern de gestiune a dosarului în instanţă - ECRIS CDMS , administratorii de conţinut din instanţe având responsabilitatea urmăririi actualizării informaţiilor din aceste secţiuni. 
Informaţia oferită:
• este exclusiv de natură generală;
• nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
• poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora MJ nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate prin mijloace acreditate/legiferate de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei MJ de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile MJ impuse de lege.
 
Reguli generale
Administratorul siteului declară următoarele:
• va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru actualizarea cât mai frecventă a informaţiilor despre şedinţe şi dosare din site; cu toate acestea, pot exista întârzieri datorită procesului de aducerea automată a datelor (întârzieri datorate lanţului de paşi ce trebuie parcurşi pentru a avea o informaţie complet actualizată). Aceste întârzieri nu vor fi, în general, mai mari de 24 de ore faţă de sursa datelor - sistemul intern de gestiune a dosarului în instanţă - ECRIS CDMS - utilizat de către fiecare instanţă de judecată. 
• pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.
 
Limitări tehnice
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
 
Informaţii cu caracter personal
Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Ministerul Justiţiei va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.
 
Legături la alte site-uri
Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în ceea ce priveşte conţinutul. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
 
Drepturile asupra conţinutului - © Ministerul Justiţiei şi instanţele de judecată din România
Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.
 
Încheierea acordului
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.
În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.