Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Ghiduri pentru justiţiabili
  
  
  
HCSM387-2005_regulament_ordine_interioara.doc
  
25.03.2013 16:10
L303-2004_statutul_judecatorilor_procurorilor.doc
  
25.03.2013 15:59
L304-2004_organizarea_judiciara.doc
  
25.03.2013 15:59
General - caile de atac.doc
  
25.03.2013 15:59
General - punerea in executare a hotararii.doc
  
25.03.2013 15:59
Penal - asistenta judiciara.doc
  
25.03.2013 15:59
Penal - incompatibilitatea.doc
  
25.03.2013 15:59
Penal - judecata.doc
  
25.03.2013 15:59
Penal - martorul.doc
  
25.03.2013 15:59
Penal - partile.doc
  
25.03.2013 15:59
Penal - privarea de libertate.doc
  
25.03.2013 15:59
Penal - reabilitarea.doc
  
25.03.2013 15:59
OMJ359-2013_Anexa1 - Cereri valoare redusa.doc
  
25.03.2013 16:07
OMJ359-2013_Anexa3 - Cereri valoare redusa.doc
  
25.03.2013 16:07
OMJ359-2013_Cereri valoare redusa.pdf
  
25.03.2013 16:07
HCSM387-2005_regulament_ordine_interioara.doc
  
28.10.2014 10:24
L303-2004_statutul_judecatorilor_procurorilor.doc
  
28.10.2014 10:29
L304-2004_organizarea_judiciara.doc
  
28.10.2014 10:29
General - caile de atac.doc
  
28.10.2014 10:54
OMJ359-2013_Anexa1 - Cereri valoare redusa.doc
  
29.10.2014 17:37
OMJ359-2013_Anexa3 - Cereri valoare redusa.doc
  
29.10.2014 17:37
OMJ359-2013_Cereri valoare redusa.pdf
  
29.10.2014 17:37
General - punerea in executare a hotararii.doc
  
29.10.2014 18:08
Penal - asistenta judiciara.doc
  
29.10.2014 18:13
Penal - incompatibilitatea.doc
  
29.10.2014 18:13
Penal - judecata.doc
  
29.10.2014 18:14
Penal - martorul.doc
  
29.10.2014 18:14
Penal - partile.doc
  
29.10.2014 18:14
Penal - privarea de libertate.doc
  
29.10.2014 18:15
Penal - reabilitarea.doc
  
29.10.2014 18:15
Actiune in constatarea dizolvarii de drept a societatii.docx
  
31.10.2014 09:43
Actiune in anularea hotararii adunarii generale.docx
  
31.10.2014 09:44
Opozitie impotriva hotararii asociatilor.docx
  
31.10.2014 09:44
Actiune in declararea nulitatii societatii.docx
  
31.10.2014 09:44
Actiune in dizolvarea judiciara a societatii (dizolvarea judiciara sanctiune).docx
  
31.10.2014 09:49
Actiune in dizolvarea societatii la cererea asociatului.docx
  
31.10.2014 09:45
Actiune in excluderea asociatului.docx
  
31.10.2014 09:45
Actiune in radierea unei inmatriculari sau a unei mentiuni.docx
  
31.10.2014 09:45
Actiune in regularizarea societatii.docx
  
31.10.2014 09:46
Actiune in retragerea asociatului.docx
  
31.10.2014 09:46
Actiune privind plata dividendelor.docx
  
31.10.2014 09:46
Cerere de numire a lichidatorului.docx
  
31.10.2014 09:46
Cerere pentru suspendarea executarii hotararii adunarii generale.docx
  
31.10.2014 09:47
Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru nerealizarea planului de reorganizare.docx
  
31.10.2014 09:52
Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de creditor.docx
  
31.10.2014 09:52
Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de debitor.docx
  
31.10.2014 09:53
Cerere de deschidere a procedurii insolventei grupului de societati.docx
  
31.10.2014 09:53
Cerere de incetare a mandatului ad-hoc.docx
  
31.10.2014 09:53
Cerere de inchidere a procedurii concordatului preventiv.docx
  
31.10.2014 09:53
Cerere de inlocuire a membrilor comitetului creditorilor.docx
  
31.10.2014 09:54
Cerere de inlocuire judiciara a administratorului judiciar, lichidatorului.docx
  
31.10.2014 09:54
Cerere de instituire de masuri asiguratorii.docx
  
31.10.2014 09:54
Cerere de numire a mandatarului ad-hoc.docx
  
31.10.2014 09:55
Cerere de omologare a concordatului preventiv.docx
  
31.10.2014 09:55
Cerere de plata.docx
  
31.10.2014 09:55
Cerere de ridicare a dreptului de administrare si pentru intrarea in procedura de faliment.docx
  
31.10.2014 09:55
Cerere de ridicare a suspendarii actiunilor judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor.docx
  
31.10.2014 09:56
Cerere de suspendare operatiuni de instrainare de bunuri din averea debitorului.docx
  
31.10.2014 09:56
Cerere de suspendare provizorie a executarilor silite.docx
  
31.10.2014 09:56
Cerere de suspendare provizorie a urmaririlor silite individuale.docx
  
31.10.2014 09:56
Contestatie impotriva deciziei comitetului creditorilor.docx
  
31.10.2014 09:57
Contestatie impotriva desemnarii administratorului judiciar.docx
  
31.10.2014 09:57
Contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar, lichidator.docx
  
31.10.2014 09:57
Contestatie impotriva propunerii de valorificare de bunuri.docx
  
31.10.2014 09:57
Contestatie impotriva tabelului preliminar, suplimentar al creantelor.docx
  
31.10.2014 09:58
Contestatie la cererea de deschidere a procedurii insolventei.docx
  
31.10.2014 09:58
Obiectiuni impotriva raportului de evaluare.docx
  
31.10.2014 09:58
Opozitie impotriva incheierii de deschidere a procedurii insolventei la cererea debitorului.docx
  
31.10.2014 09:58
Actiune in anularea actelor juridice frauduloase incheiate in dauna drepturilor creditorilor.docx
  
31.10.2014 09:59
Actiune in anularea actelor juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale.docx
  
31.10.2014 09:59
Actiune in anularea hotararii adunarii creditorilor.docx
  
31.10.2014 09:59
Actiune in atragerea raspunderii administratorului special.docx
  
31.10.2014 09:59
Actiune in despagubiri.docx
  
31.10.2014 10:00
Actiune in nulitatea platilor sau operatiunilor efectuate dupa data deschiderii procedurii.docx
  
31.10.2014 10:00
Actiune in rezilierea contractului in derulare.docx
  
31.10.2014 10:00
Actiune in rezolutiunea concordatului preventiv.docx
  
31.10.2014 10:01
Actiune privind atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere pentru suportarea unei parti.docx
  
31.10.2014 10:06
Cerere de admitere a creantei la masa credala.docx
  
31.10.2014 10:01
Cerere de anulare a concordatului preventiv.docx
  
31.10.2014 10:01
Cerere de constatare a nulitatii absolute a concordatului preventiv.docx
  
31.10.2014 10:02
Cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv.docx
  
31.10.2014 10:02
Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru neachitarea creantelor curente.docx
  
31.10.2014 10:02
Cerere apel in materie penala.docx
  
31.10.2014 10:14
Cerere de amanare a executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata.docx
  
31.10.2014 10:15
Cerere de acces la mapele de hotarari ale instantei.docx
  
31.10.2014 10:15
Cerere de administrare de probe.docx
  
31.10.2014 10:16
Cerere de consultare a dosarelor si eliberarea de fotocopii.docx
  
31.10.2014 13:49
Cerere de anulare sau reducere a  amenzii judiciare in cursul urmaririi penale sau a judecatii.docx
  
31.10.2014 10:27
Cerere de comunicare a ordonantei de clasare.docx
  
31.10.2014 10:28
Cerere de comunicare a ordonantei de renuntare la urmarire penala.docx
  
31.10.2014 10:28
Cerere de constituire parte civila.docx
  
31.10.2014 10:28
Plangere prealabila.docx
  
31.10.2014 13:50
Cerere de consultare a dosarelor si evidentelor instantei.docx
  
31.10.2014 13:50
Cerere de consultare a dosarului.docx
  
31.10.2014 13:50
Cerere de contestatie in anulare in materie penala.docx
  
31.10.2014 13:50
Cerere de contestatie la executare.docx
  
31.10.2014 13:51
Cerere de continuare a procesului penal in cursul judecatii.docx
  
31.10.2014 13:51
Cerere de continuare a urmaririi penale formulata de suspect sau a inculpat.docx
  
31.10.2014 13:51
Cerere de disjungere a cauzelor in faza de judecata.docx
  
31.10.2014 13:51
Cerere de disjungere a cauzelor in faza de urmarire penala.docx
  
31.10.2014 13:52
Cerere de efectuare a expertizei.docx
  
31.10.2014 13:52
Cerere de efectuare a perchezitiei informatice, in cursul judecatii.docx
  
31.10.2014 13:52
Cerere de efectuare a unui supliment de expertiza.docx
  
31.10.2014 13:52
Cerere de eliberare de fotocopii ale actelor dosarului.docx
  
31.10.2014 13:53
Cerere de esalonare a platii amenzii penale formulata de condamnatul persoana fizica.docx
  
31.10.2014 13:53
Cerere de esalonare a platii amenzii penale formulata de condamnatul persoana juridica.docx
  
31.10.2014 13:53
Cerere de indreptare a erorilor materiale.docx
  
31.10.2014 13:53
Cerere de initiere a incheierii unui acord de recunoastere a vinovatiei.docx
  
31.10.2014 13:54
Cerere de inlaturare a unor omisiuni vadite.docx
  
31.10.2014 13:54
Cerere de intrerupere a executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata.docx
  
31.10.2014 13:54
Cerere de introducere in procesul penal a partii responsabile civilmente.docx
  
31.10.2014 13:54
Cerere de liberare conditionata.docx
  
31.10.2014 13:55
Cerere de modificare a pedepsei ca urmare a interventiei unei legi penale mai favorabile.docx
  
31.10.2014 13:55
Cerere de permitere a parasirii imobilului in cazul arestului la domiciliu.docx
  
31.10.2014 13:55
Cerere de reabilitare.docx
  
31.10.2014 13:56
Cerere de recurs in casatie.docx
  
31.10.2014 13:56
Cerere de recuzare in faza de judecata.docx
  
31.10.2014 13:56
Cerere de recuzare in faza de urmarire penala.docx
  
31.10.2014 13:56
Cerere de redeschidere a procesului penal in cazul judecarii in lipsa a persoanei condamnate.docx
  
31.10.2014 13:57
Cerere de renuntare la pretentiile civile.docx
  
31.10.2014 13:57
Cerere de restituire a cauzei la parchet.docx
  
31.10.2014 13:57
Cerere de restituire a inscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei.docx
  
31.10.2014 13:57
Cerere de retragere a plangerii prealabile.docx
  
31.10.2014 13:58
Cerere de reunire a cauzelor in faza de judecata.docx
  
31.10.2014 13:58
Cerere de reunire a cauzelor in faza de urmarire penala.docx
  
31.10.2014 13:58
Cerere de revizuire in materie penala.docx
  
31.10.2014 13:58
Cerere de revocare sau inlocuire a masurii preventive formulata de inculpat.docx
  
31.10.2014 13:59
Cerere de schimbare a incadrarii juridice in cursul judecatii.docx
  
31.10.2014 13:59
Cerere de stramutare a cauzei in faza de judecata.docx
  
31.10.2014 13:59
Cerere de suspendare a executarii hotararilor penale.docx
  
31.10.2014 13:59
Cerere de suspendare a judecarii cauzei in materie penala.docx
  
31.10.2014 14:00
Cerere formulata de partea civila de luare a masurilor asiguratorii.docx
  
31.10.2014 14:00
Cerere pentru eliberarea certificatelor.docx
  
31.10.2014 14:00
Cerere pentru eliberarea copiilor de pe hotarari sau de pe alte acte din dosar.docx
  
31.10.2014 14:00
Cererea inculpatului de inlocuire, incetare a obligatiilor in cazul controlului judiciar.docx
  
31.10.2014 14:01
Cererea persoanei vatamate de a fi informata cu privire la stadiul urmaririi penale.docx
  
31.10.2014 14:01
Cererea persoanei vatamate de autorizare a interceptarii.docx
  
31.10.2014 14:01
Contestatie impotriva incheierilor prin care se dispune asupra masurilor preventive.docx
  
31.10.2014 14:01
Contestatie privind durata procesului penal.docx
  
31.10.2014 14:02
Declaratie de impacare.docx
  
31.10.2014 14:02
Denunt.docx
  
31.10.2014 14:02
Instiintare de parasire a imobilului fara permisiune.docx
  
31.10.2014 14:03
Plangere adresata judecatorului de camera preliminara.docx
  
31.10.2014 14:03
Plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala.docx
  
31.10.2014 14:03
Plangere impotriva ordonantei de retinere.docx
  
31.10.2014 14:03
Plangere impotriva ordonantei procurorului de luare a masurii controlului judiciarsau cautiune.docx
  
31.10.2014 14:04
Plangere impotriva solutiilor de clasare ori de renuntare la urmarire penala.docx
  
31.10.2014 14:04
Plangere penala.docx
  
31.10.2014 14:04
Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta comisa de prepus.docx
  
31.10.2014 14:11
Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta comisa de un minor.docx
  
31.10.2014 14:11
Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta lucrului.docx
  
31.10.2014 14:11
Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta proprie.docx
  
31.10.2014 14:12
Actiune in raspundere civila delictuala pentru prejudiciul cauzat de animalele.docx
  
31.10.2014 14:12
Actiune in raspundere civila delictuala pentru ruina edificiu.docx
  
31.10.2014 14:12
Actiune in rectificare carte funciara.docx
  
31.10.2014 14:12
Actiune in restituirea platii nedatorate.docx
  
31.10.2014 14:13
Actiune in revendicare imobiliara.docx
  
31.10.2014 14:13
Actiune in revendicare mobiliara.docx
  
31.10.2014 14:13
Actiune in revocarea legatelor.docx
  
31.10.2014 14:13
Actiune in rezolutiunea contractelor, reziliere, constatare pact comisoriu.docx
  
31.10.2014 14:14
Actiune infiintare asociatie.docx
  
31.10.2014 14:14
Actiune infiintare fundatie.docx
  
31.10.2014 14:14
Actiune intemeiata pe gestiunea de afaceri.docx
  
31.10.2014 14:14
Actiune intemeiata pe imbogatire fara justa cauza.docx
  
31.10.2014 14:15
Actiune oblica (indirecta sau subrogatorie).docx
  
31.10.2014 14:15
Actiune pentru incuviintarea executarii hotararii arbitrale straine.docx
  
31.10.2014 14:15
Actiune privind recunoasterea hotararii arbitrale straine.docx
  
31.10.2014 14:16
Actiune reductiunea liberalitatilor excesive.docx
  
31.10.2014 14:16
Actiunea in nulitatea testamentului.docx
  
31.10.2014 14:16
Actiunea revocatorie (pauliana).docx
  
31.10.2014 14:16
Actiuni privind actele de stare civila.docx
  
31.10.2014 14:17
Actiunile posesorii.docx
  
31.10.2014 14:17
Anularea hotararii declarative de moarte.docx
  
31.10.2014 14:17
Cerere de ordonanta de plata.docx
  
31.10.2014 14:17
Cerere in anularea ordonantei de plata.docx
  
31.10.2014 14:18
Cererea de evacuare ca urmare a incetarii.docx
  
31.10.2014 14:18
Declararea judecatoreasca a mortii.docx
  
31.10.2014 14:18
Inregistrarea tardiva a nasterii.docx
  
31.10.2014 14:18
Nulitatea unui act juridic.docx
  
31.10.2014 14:19
Partaj succesoral.docx
  
31.10.2014 14:19
Petitia de ereditate.docx
  
31.10.2014 14:19
Punerea sub interdictie, ridicarea interdictiei.docx
  
31.10.2014 14:19
Rectificarea datei mortii.docx
  
31.10.2014 14:20
Actiune anulare hotarare adunare generala.docx
  
31.10.2014 14:20
Actiune care are ca obiect inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara.docx
  
31.10.2014 14:20
Actiune confesorie.docx
  
31.10.2014 14:20
Actiune in accesiune imobiliara asupra unei lucrari autonome cu caracter durabil.docx
  
31.10.2014 14:21
Actiune in anularea certificatului de mostenitor.docx
  
31.10.2014 14:21
Actiune in anularea hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari.docx
  
31.10.2014 14:21
Actiune in anularea hotararii arbitrale.docx
  
31.10.2014 14:21
Actiune in constatarea simulatiei.docx
  
31.10.2014 14:22
Actiune in daune.docx
  
31.10.2014 14:22
Actiune in daune-interese compensatorii.docx
  
31.10.2014 14:22
Actiune in granituire(fara revendicare).docx
  
31.10.2014 14:22
Actiune in nulitatea actului juridic de optiune succesorala.docx
  
31.10.2014 14:23
Actiune in predarea legatului cu titlu particular.docx
  
31.10.2014 14:23
Actiune in pretentii intemeiata pe dreptul de regres al asiguratorului.docx
  
31.10.2014 14:23
Actiune in pretentii intemeiata pe nerespectarea obligatiei privind plata comisionului.docx
  
31.10.2014 14:23
Actiune in pretentii intemeiata pe nerespectarea obligatiei.docx
  
31.10.2014 14:24
Actiune in pretentii intemeiata pe raspunderea civila.docx
  
31.10.2014 14:24
Actiune in pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract.docx
  
31.10.2014 14:24
Actiune in constatarea reprezentativitatii unei organizatii patronale.docx
  
03.11.2014 11:18
Actiune in constatarea reprezentativitatii unei organizatii sindicale.docx
  
03.11.2014 11:18
Actiune in pretentii formulata de angajator impotriva salariatului.docx
  
03.11.2014 11:18
Actiune in pretentii formulata de salariat impotriva angajatorului.docx
  
03.11.2014 11:19
Actiune pentru incetarea grevei ca nelegala.docx
  
03.11.2014 11:19
Cerere de acordare a personalitatii juridice organizatie sindicala.docx
  
03.11.2014 11:21
Cerere de acordare a personalitatii juridice organizatie patronala.docx
  
03.11.2014 11:19
Contestatie impotriva deciziei de concediere.docx
  
03.11.2014 11:20
Contestatie impotriva deciziei de sanctionare disciplinara.docx
  
03.11.2014 11:20
Apel provocat.docx
  
03.11.2014 11:32
Achiesare la hotararea pronuntata depunerea la dosar a achiesarii.docx
  
03.11.2014 11:32
Apel incident.docx
  
03.11.2014 11:33
Cerere de amanare a judecatii pentru lipsa de aparare.docx
  
03.11.2014 11:33
Cerere amanare a judecatii.docx
  
03.11.2014 11:34
Cerere de acordare despagubiri pentru amanarea nejustificata a judecarii ori a executarii silite.docx
  
03.11.2014 11:34
Cerere de chemare in garantie.docx
  
03.11.2014 13:24
Cerere de amanare pentru imposibilitate de prezentare la judecata.docx
  
03.11.2014 13:24
Cerere de apel, recurs impotriva incheierii de respingere, ca inadmisibila, a cererii de chemare in judecata.docx
  
03.11.2014 13:24
Cerere de apel, recurs impotriva incheierii de respingere, ca inadmisibila, a interventiei principale, accesorii.docx
  
03.11.2014 13:24
Cerere de apel, recurs impotriva incheierii de respingere, ca inadmisibila.docx
  
03.11.2014 13:25
Cerere de aplicare a amenzii judiciare.docx
  
03.11.2014 13:25
Cerere de aratare a titularului dreptului.docx
  
03.11.2014 13:25
Cerere de eliberare a unui certificat de grefa privind minuta.docx
  
03.11.2014 13:26
Cerere de chemare in judecata a altor persoane.docx
  
03.11.2014 13:26
Cerere de chemare in judecata.docx
  
03.11.2014 13:27
Cerere de completare a hotararii judecatoresti.docx
  
03.11.2014 13:27
Cerere de contestatie in anulare.docx
  
03.11.2014 13:27
Cerere de desfasurare a procesului fara prezenta publicului.docx
  
03.11.2014 13:27
Cerere de disjungere a cererii incidentale.docx
  
03.11.2014 13:28
Cerere de eliberare a unui certificat de grefa privind dovada existentei pe rolul instantei a unei cauze.docx
  
03.11.2014 13:28
Cerere de reexaminare timbraj.docx
  
03.11.2014 13:29
Cerere de executare silita.docx
  
03.11.2014 13:29
Cerere de indreptare a erorii materiale.docx
  
03.11.2014 13:29
Cerere de inlaturare a dispozitiilor potrivnice.docx
  
03.11.2014 13:30
Cerere de inlocuire a unui martor.docx
  
03.11.2014 13:30
Cerere de interventie accesorie.docx
  
03.11.2014 13:30
Cerere de interventie in interes propriu.docx
  
03.11.2014 13:30
Cerere de intoarcere a executarii silite.docx
  
03.11.2014 13:31
Cerere de introducere in cauza a mostenitorilor.docx
  
03.11.2014 13:31
Cerere de investire cu formula executorie.docx
  
03.11.2014 13:31
Cerere de lamurire a hotararii judecatoresti.docx
  
03.11.2014 13:32
Cerere de legalizare a copiei unei hotarari judecatoresti, incheieri de sedinta.docx
  
03.11.2014 13:32
Cerere de modificare, precizare a cererii de chemare in judecata (cerere aditionala).docx
  
03.11.2014 13:32
Cerere de ordonanta presedintiala.docx
  
03.11.2014 13:32
Cerere de poprire asiguratorie.docx
  
03.11.2014 13:33
Cerere de preschimbare a termenului de judecata.docx
  
03.11.2014 13:33
Cerere de recuzare a unuia din membrii completului de judecata.docx
  
03.11.2014 13:33
Cerere de reexaminare a despagubirilor acordate pentru amanarea nejustificata a judecarii.docx
  
03.11.2014 13:33
Cerere de reexaminare ajutor public.docx
  
03.11.2014 13:34
Cerere de reexaminare amenda judiciara.docx
  
03.11.2014 13:34
Cerere de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata.docx
  
03.11.2014 13:34
Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru.docx
  
03.11.2014 13:36
Cerere de refacere a  hotararii judecatoresti disparute.docx
  
03.11.2014 13:36
Cerere de refacere a dosarelor sau inscrisurilor disparute.docx
  
03.11.2014 13:36
Cerere de renuntare la dreptul pretins.docx
  
03.11.2014 13:36
Cerere de renuntare la judecata.docx
  
03.11.2014 13:37
Cerere de renuntare la mandat.docx
  
03.11.2014 13:37
Cerere de revizuire art. 509 alin. 1 pct. 11.docx
  
03.11.2014 13:46
Cerere de revizuire art. 509 alin. 1 pct. 2.docx
  
03.11.2014 13:49
Cerere de revizuire art. 509 alin. 1 pct. 1.docx
  
03.11.2014 13:49
Cerere de revizuire art. 509 alin. 1 pct. 3.docx
  
03.11.2014 13:50
Cerere de revizuire art. 509 alin. 1 pct. 9.docx
  
03.11.2014 13:50
Cerere de revizuire art. 509 alin. 1 pct. 10.docx
  
03.11.2014 13:50
Cerere de revizuire art. 509 alin. 1 pct. 4.docx
  
03.11.2014 13:51
Cerere de revizuire art. 509 alin. 1 pct. 5.docx
  
03.11.2014 13:51
Cerere de revizuire art. 509 alin. 1 pct. 6.docx
  
03.11.2014 13:51
Cerere de revizuire art. 509 alin. 1 pct. 7.docx
  
03.11.2014 13:51
Cerere de revizuire art. 509 alin. 1 pct. 8.docx
  
03.11.2014 13:52
Cerere de stramutare.docx
  
03.11.2014 13:52
Cerere de revizuire.docx
  
03.11.2014 13:53
Cerere de revocare mandat.docx
  
03.11.2014 13:53
Cerere de ridicare a masurilor asiguratorii.docx
  
03.11.2014 13:53
Cerere de sechestru asigurator.docx
  
03.11.2014 13:53
Cerere de sechestru judiciar.docx
  
03.11.2014 13:54
Cerere de suspendare a executarii.docx
  
03.11.2014 13:55
Cerere de suspendare a executarii in faza contestatiei in anulare.docx
  
03.11.2014 13:55
Cerere de suspendare a executarii in faza recursului.docx
  
03.11.2014 13:55
Cerere de suspendare a executarii in faza revizuirii.docx
  
03.11.2014 13:56
Cerere de suspendare a executarii provizorii.docx
  
03.11.2014 13:56
Cerere de suspendare a judecarii art. 413 alin. 1 pct. 2.docx
  
03.11.2014 13:56
Cerere de suspendare a judecarii art. 411.docx
  
03.11.2014 13:58
Cerere de suspendare a judecarii art. 242.docx
  
03.11.2014 13:58
Cerere de suspendare a judecarii art. 413 alin. 1 pct. 1.docx
  
03.11.2014 13:59
Cerere necontencioasa.docx
  
03.11.2014 14:00
Cerere de suspendare a judecarii cauzei.docx
  
03.11.2014 14:00
Cerere eliberare copie simpla de pe inscrisuri.docx
  
03.11.2014 14:01
Cerere facilitati taxa de timbru persoane juridice.docx
  
03.11.2014 14:01
Cerere instituire curatela.docx
  
03.11.2014 14:01
Cerere pentru proba contrara art. 254 alin. 3.docx
  
03.11.2014 14:02
Cerere numire curator cod procedura civila art. 58.docx
  
03.11.2014 14:02
Cerere pentru a se lua act de tranzactie.docx
  
03.11.2014 14:03
Cerere pentru depunerea listei de martori.docx
  
03.11.2014 14:03
Cerere pentru incuviintare a probelor.docx
  
03.11.2014 14:03
Cereri privind refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute.docx
  
03.11.2014 14:04
Cerere pentru reluarea dezbaterilor dupa suspendare.docx
  
03.11.2014 14:04
Cerere privind alegerea domiciliului, sediului procesual al partilor.docx
  
03.11.2014 14:04
Cerere privind asigurarea probelor.docx
  
03.11.2014 14:05
Cerere privind pronuntarea unei hotarari partiale.docx
  
03.11.2014 14:05
Cerere privind schimbarea domiciliului partii.docx
  
03.11.2014 14:05
Cererea de apel.docx
  
03.11.2014 14:05
Cererea de constatare a perimarii.docx
  
03.11.2014 14:06
Cererea de delegare a unui executor judecatoresc.docx
  
03.11.2014 14:06
Cererea de lasare a cauzei la sfarsitul sedintei.docx
  
03.11.2014 14:06
Cererea de recurs.docx
  
03.11.2014 14:06
Cererea de repunere pe rol.docx
  
03.11.2014 14:07
Cererea de validare a popririi.docx
  
03.11.2014 14:07
Cererea pentru depunerea de inscrisuri probatorii la dosar.docx
  
03.11.2014 14:07
Cererere reconventionala.docx
  
03.11.2014 14:07
Cereri privind incuviintarea acordarii de ajutor public judiciar sub forma platii onorariului de avocat.docx
  
03.11.2014 14:08
Cereri privind incuviintarea acordarii de ajutor public judiciar.docx
  
03.11.2014 14:08
Recurs provocat.docx
  
03.11.2014 14:09
Cereri privind suspendarea judecarii.docx
  
03.11.2014 14:10
Contestatie in anulare obisnuita.docx
  
03.11.2014 14:10
Contestatie in anulare speciala.docx
  
03.11.2014 14:10
Contestatie la executare silita.docx
  
03.11.2014 14:10
Contestatie la titlu.docx
  
03.11.2014 14:11
Contestatie privind tergiversarea procesului.docx
  
03.11.2014 14:11
Declaratie de apel fara motive.docx
  
03.11.2014 14:11
Declaratie de recurs.docx
  
03.11.2014 14:11
Declaratie pe proprie raspundere a persoanei.docx
  
03.11.2014 14:25
Recurs incident.docx
  
03.11.2014 14:25
Intampinare la apel.docx
  
03.11.2014 14:26
Intampinare la cererea de chemare in judecata.docx
  
03.11.2014 14:26
Intampinarea la cererea de recurs.docx
  
03.11.2014 14:26
Motive apel.docx
  
03.11.2014 14:26
Motive de recurs depuse prin cerere separata.docx
  
03.11.2014 14:27
Plangere impotriva incheierii de respingere a contestatiei privind tergiversarea procesului.docx
  
03.11.2014 14:27
Plangere impotriva refuzului executorului judecatoresc de comunicare.docx
  
03.11.2014 14:27
Raspuns la intampinarea formulata la cererea de apel.docx
  
03.11.2014 14:27
Raspuns la intampinarea formulata la cererea de chemare in judecata.docx
  
03.11.2014 14:28
Raspuns la intampinarea formulata la cererea de recurs.docx
  
03.11.2014 14:28
Actiune in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei.docx
  
03.11.2014 14:37
Actiune de divort din cauza starii sanatatii unui sot.docx
  
03.11.2014 14:37
Actiune de divort din culpa , pentru motive temeinice.docx
  
03.11.2014 14:37
Actiune de divort din culpa exclusiva a reclamantului.docx
  
03.11.2014 14:37
Actiune de divort prin acordul sotilor.docx
  
03.11.2014 14:38
Actiune in constatarea nulitatii absolute a casatoriei.docx
  
03.11.2014 14:38
Actiune in constatarea nulitatii absolute sau, dupa caz, in anularea adoptiei.docx
  
03.11.2014 14:38
Actiune in contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie.docx
  
03.11.2014 14:38
Actiune in contestarea recunoasterii de paternitate.docx
  
03.11.2014 14:39
Actiune in declararea nulitatii relative a casatoriei.docx
  
03.11.2014 14:39
Actiune in despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei.docx
  
03.11.2014 14:39
Actiune in despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate.docx
  
03.11.2014 14:39
Actiune in modificarea  prestatiei compensatorii acordate sotului nevinovat.docx
  
03.11.2014 14:40
Actiune in stabilirea filiatiei copilului fata de mama.docx
  
03.11.2014 14:40
Cerere pentru recunoasterea capacitatii de exercitiu  anticipata.docx
  
03.11.2014 14:42
Actiune in tagada paternitatii.docx
  
03.11.2014 14:42
Actiune pentru atribuirea provizorie a beneficiului folosintei locuintei familiei (ordonanta presedintiala).docx
  
03.11.2014 14:42
Actiune pentru incetarea masurii de protectie speciala a plasamentului copilului.docx
  
03.11.2014 14:42
Actiune pentru incuviintarea legaturilor personale cu minorul.docx
  
03.11.2014 14:43
Actiune pentru limitarea puterilor unuia dintre soti.docx
  
03.11.2014 14:43
Actiune pentru majorarea prestatiei periodice stabilite in temeiul obligatiei legale de intretinere.docx
  
03.11.2014 14:43
Actiune pentru modificarea judiciara a regimului matrimonial.docx
  
03.11.2014 14:43
Actiune pentru restituirea darurilor primite in cazul ruperii logodnei.docx
  
03.11.2014 14:44
Actiune pentru schimbarea locuintei minorului, in lipsa acordului celuilalt parinte.docx
  
03.11.2014 14:44
Actiune pentru sistarea, reducerea prestatiei periodice stabilite in temeiul obligatiei legale de intretinere.docx
  
03.11.2014 14:44
Actiune pentru stabilirea modalitatii de exercitare a autoritatii parintesti si a locuintei copilului din afara casatoriei.docx
  
03.11.2014 14:45
Actiune pentru stabilirea obligatiei de intretinere intre fostii soti.docx
  
03.11.2014 14:45
Actiune pentru stabilirea obligatiei legale de intretinere copil major.docx
  
03.11.2014 14:45
Actiune pentru stabilirea obligatiei legale de intretinere copil minor.docx
  
03.11.2014 14:45
Actiune pentru stabilirea obligatiei legale de intretinere drept comun.docx
  
03.11.2014 14:46
Actiune privind inapoierea copilului minor de la alte persoane.docx
  
03.11.2014 14:46
Actiune privind incuviintarea purtarii de catre copilul din afara casatoriei a numelui tatalui.docx
  
03.11.2014 14:46
Actiune privind partajarea bunurilor comune.docx
  
03.11.2014 14:47
Actiune privind restituirea intretinerii nedatorate.docx
  
03.11.2014 14:47
Cerere de deschidere a procedurii adoptiei interne.docx
  
03.11.2014 14:47
Cerere de incredintare in vederea adoptiei.docx
  
03.11.2014 14:47
Cerere de incuviintare a adoptiei internationale.docx
  
03.11.2014 14:48
Cerere de incuviintare a adoptiei interne.docx
  
03.11.2014 14:48
Cerere pentru autorizarea casatoriei minorului care a implinit varsta de 16 ani.docx
  
03.11.2014 14:48
toate cererile in materia insolventei.zip
  
03.11.2014 15:14
toate cererile civil in materia societatilor comerciale.zip
  
03.11.2014 15:15
toate cererile in materie penala.zip
  
03.11.2014 15:16
toate cererile valoare redusa.zip
  
03.11.2014 15:17
toate cererile drept civil.zip
  
03.11.2014 15:18
toate cererile drept procesual civil.zip
  
03.11.2014 15:19
toate cererile dreptul familiei.zip
  
03.11.2014 15:20
toate cererile dreptul muncii.zip
  
03.11.2014 15:21