Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 
COMUNICAT – 23.02.2017
 
Având în vedere dispozițiile Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 114 din 10.02.2015, care la art. 1 prevede: „Instanțele de judecată au obligația de a completa câmpurile referitoare la adresele de e-mail depuse la dosar de către părți și avocații acestora, cât și de a transmite încheierile şi hotărârile judecătoreşti pe adresele respective de e-mail”;
Față de unele dificultăți tehnice care au fost constatate la comunicarea prin e-mail a documentelor emise de Tribunalul Iași, în sensul că unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare sau nu ajung la destinație;
Aducem la cunoștința justițiabililor următoarele:
         Dificultățile tehnice nu sunt imputabile personalului instanței, acestea datorându-se schimbării politicilor de securitate ale domeniilor specifice (care gestionează adresele de e-mail ale destinatarilor/solicitanților), context în care documentele din ECRIS (atașate automat sau manual) sunt considerate ca potențial periculoase.
         Dificultățile tehnice de expediere sunt cunoscute de administratorul domeniului just.ro (Direcția Tehnologia Informației din cadrul Ministerului Justiției), care urmează a întreprinde măsuri pentru înlăturarea acestor impedimente.
         Din acest motiv, vă rugăm să aveți în vedere și comunicarea actelor de procedură prin celelalte modalități de comunicare prevăzute de legea procesuală.
 
                                               Vă mulțumim !
 
 
                   Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Tribunalului Iași
 
Date de contact:
     Adresa Tribunalului IAŞI  - Palatul de Justiţie din Iaşi
         România
          Iaşi, Judeţul Iaşi
          Strada Elena Doamna, nr. 1A
          Cod poştal 700398
Telefon:  
             
             Centrală automată: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666
               Opţiuni centrală automată:
                       0 - Biroul de Informare și relații publice
                       1 - Arhiva curentă
                       2 - Prim grefier
                       3 - Secţia 1 Civilă
                       4 - Secţia a 2-a Civilă şi de Contencios
                       5 - Secţia Penală
                       6 - Biroul de Executări Penale
                       7 - Biroul de Executări Civile
                       8 - Biroul de Executări Comerciale
                       9 - Financiar – contabilitate
 
              Registratura Tribunalului Iași: 0332.403.642
              Arhiva curentă: 0332.403.641 
              Arhiva curentă Sindic - insolvență: 0232.211.265
              Executări penale: 0232.219.662
              Grefier șef Secția penală - Iacob Amona: 0332.403.654
              Grefier șef Secția I civilă - Stupcanu Florentina: 0332.403.649
              Grefier șef Secția II civilă, de contencios administrativ și fiscal - Vatrici Ionela: 0332.403.647
              Prim-grefier: 0232.260.411
              BIRP: 0232.260.610
Fax:        Prim-grefier: 0232.219.660
              Registratură: 0332.435.700
Email:     tr-iasi-pgref@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă)
 
Preşedinte instanţă: Tarlion Lorena
       - telefon secretariat preşedinte : 0232/260411
Vicepreşedinte: Dămian Oana-Monica
Vicepreşedinte: Stoica Narcis Violin
 
        - telefon secretariat vicepreşedinte : 0232/260411
 
 
 Corespondenţa adresată Tribunalului Iaşi se poate trimite prin:
I.             pentru compartimentul de registratură (sediul principal):
 
                -       email: tr-iasi-reg@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv primirii, în situaţii excepţionale/urgente,
                                                        de cereri/înscrisuri referitoare la anumite dosare aflate pe rolul Tribunalului Iaşi).
                                                          În situaţiile menţionate anterior, rugăm ca documentele transmise electronic să fie în
                                                          format PDF.
          -       telefon: 0332.403.642
          -       fax: 0332.435.700
 
             pentru compartimentul arhiva curenta :
                  
              - telefon : 0332.403.641 
 
II.            pentru Secţia penală: 
         -   email tr-iasi-spen@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii)
            -      telefon: 0332.403.654
-              -   fax: 0232.213.9990232.213.999
 
 
III.           pentru Secţia I civilă:
         -   email tr-iasi-civ1@just.ro   (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii)
            -      telefon: - 0332403649 (grefier-şef de secţie)
            -      fax: -
 
III.      pentru Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal:
          -   email tr-iasi-civ2@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii);
            -      telefon: - 0332.403.647 (grefier-şef de secţie)
            -     fax: -
 
IV.      pentru Biroul Judecătorului Sindic – Insolvenţă din cadrul  Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi  fiscal:
              -    email tr-iasi-sin@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                       administrativă adresată acestui birou, precum şi primirii, în situaţii
                                       excepţionale (urgente), de cereri/înscrisuri referitoare la dosarele de insolvenţă);
          -   telefon: 
          -   fax:  0332.435.501
 
 
     V.      pentru Biroul Local pentru Expertize Judiciare (tehnice şi contabile) :
 
              - telefon : 0332.403.645
              - fax : 0232.264.583
 
         La Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate, desemnarea experţilor se face în mod aleator.
 
                 Biroul Local pentru Expertize Judiciare: Mazuru Petronela - expert (etaj 1, camera 102)
 
 
 
Adrese e-mail pentru sesizare practică neunitară:
 

-   tbiasi.practicaneunitarapenal@just.ro  – în materie penală

            -   tbiasi.practicaneunitaracivil@just.ro    – în materie civilă​ 


     Precizări:
Având în vedere faptul că:
1) instanţele sunt obligate să lucreze cu dosare scrise, astfel încât chiar dacă una din părţi trimite anumite documente în format electronic acestea trebuie listate şi ataşate în format scris la dosar;
2) dispoziţiile Codului de procedură civilă obligă părţile să depună cererile şi înscrisurile într-un număr de exemplare egal cu numărul celorlalte părţi din cauză, plus unul pentru instanţă;
3) instanţele au resurse materiale şi umane limitate, neavând posibilitatea de a face copii în locul părţii interesate;
4) imprimantele, multifuncţionalele şi celelalte componente IT din dotarea instanţei s-au defectat de mai multe ori, existând riscul reiterării unei asemenea situaţii şi, deci, riscul pentru părţi, ca o cerere trimisă prin fax să nu ajungă în termenul limită sau chiar deloc;
         Tribunalul Iaşi solicită justiţiabililor următoarele:
-          să prezinte, la registratură, personal sau prin avocat/mandatar cererile şi înscrisurile destinate
dosarelor aflate pe rolul instanţei ori să le trimită instanţei (prin poştă sau curier), în format scris, evitând deci, pe cât posibil, trimiterea acestora, prin fax sau email, aceste căi de comunicare urmând să fie utilizate doar în situaţi de excepţie/urgente;
-          dacă totuşi acest lucru este absolut necesar să fie făcut, fiind vorba de situaţii de excepţie, atunci
trimiterile prin fax sau email de cereri/înscrisuri destinate dosarelor să se limiteze la numărul minim posibil de pagini şi să se facă cu respectarea destinaţiilor mai sus menţionate ale adreselor de email (în acest caz în format PDF) şi/sau numerelor de fax indicate, respectiv doar la adresele de la compartimentul registratură şi, după caz, de la biroul judecătorului sindic ;
-           să aibă în vedere că instanţa nu are posibilitatea (nici resurse materiale şi nici umane) de a  face
copiile impuse de dispoziţiile procedurale în locul părţii;
                -      să aibă în vedere riscul ca, din motive tehnice, obiective, o cerere destinată unui anume dosar - trimisă prin fax sau email - să nu ajungă la acesta în termenele limită impuse de dispoziţiile procedurale sau chiar deloc.
 
           Vă rugăm ca documentele transmise electronic să fie în format PDF.
 
 
Birou Statistică: Stupcanu Florentina - grefier        
 
Departamentul economico-financiar şi administrativ:
                            Manager economic: Ursachi Violeta (parter, camera 30)
                                         telefon: 0332.403.643
                            Compartimentul financiar contabil (parter)
                                         telefon: 0232.261.539 (Perju Georgeta, Pupaza Mariana)
                                         fax: 0232.276.611
                                         salarizare: 0232.261583 (Nastase Carmen, Melinte Doinita)
                                         achiziții publice: 0332.403.650 (Bostan Genoveva)
                                         decontări: 0332.403.651 (Catana Gabriela)
                            Compartimentul administrativ
                                         Administrator: Chicireanu Eugen (parter, camera 26)
                                         telefon: 0232.243.279
 
Birou Expertize tehnico-contabile: Mazuru Petronela - referent (etaj 1, camera 102)
 
Registratura: Stoica Ana Nina - grefier (parter, camera 5)
 
Arhiva: State Claudia - grefier (parter, camera 2)
 
Birou Apostilări: Răileanu Elena - grefier (parter, camera 5)
 
Birou primire și eliberare copii (etal 1, camera 105)
                                           telefon: 0332.403.657
Birou IT: Specialist IT sef - Rusu Robert
                                         telefon: 0332.403.660
                                         fax: 0332.435.509
 
Săli de judecată: etajul 1   - completul SI
                            etajul 2   - completul SII
                            etajul 4   - completul SIII
                                          - completul SIV
                                          - completul SV
                                          - completul SVI
                                          - completul SVII
                                          - completul SVIII
 
 Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi
       
          Adresa poștală: str. Nicolae Gane nr. 20 A, mun. Iași, jud. Iași (sediul principal)
                                 str. Grădiniței nr. 8, mun. Pașcani, jud. Iași (sediul secundar)
                
         Șef serviciu: Mirela VLAD
 
         Nr. de telefon 0232.246090 și 0232.271114, precum si nr. de fax 0232.211216 nu mai sunt valabile.
 
                Noile nr. de telefon:
 
                Birou 1 - 037.134.2891 (consilieri Sandu Marian, Radu Raluca, Petrea Catalin,
                                                   Pavaleanu Alina, Ginju Liviu)
                Birou 2 - 037.134.2885 (consilieri Paicu Oana, Bruma Renata, Onici Giorgiana,
                                                   Nastasa Diana) - birou de primire a corespondentei
                Birou 3 - 037.134.2267 (consilieri Baltariu Lucian, Alecu Dana, Nica Roxana,
                                                   Irimia Cristina, Enachescu Iulica, Popa Irina)
                Birou consilier Florescu Astrid - 037.134.2685
                Sediul secundar Pașcani – 037.134.2915 (consilier Munteanu Mihaela)
                Birou sef serviciu Vlad Mirela - 037.134.3169
 
         Observatie: în prezent, serviciul nostru nu mai dispune de nr. de fax, motiv pentru care corespondența poate fi transmisa in forma scanata, prin e-mail, la adresa probatiune.iasi@just.ro. Adresa postala ramane aceeasi, atat la sediul principal cat si la sediul secundar.
 
Persoane de contact
       - purtător de cuvânt
- judecător Isepciuc Raluca-Elena, Bernardis Corina - prim-grefier (email: tr-iasi-pgref@just.ro)
 

Camere de lucru cu publicul

Parter

Arhiva curenta - cam. 2

Registratura - cam. 5

Birou informare publică - cam. 7
 
Birou manager economic - 30

 

Etaj 1

Birou expertiză - 102

Birou primire și eliberare copii - 105

Sală de şedinţă - SI 

 

Etaj 2

Sală de şedinţă - SII

 

Etaj 3
 
Prim grefier - 306

 

Etaj 4

Săli de şedinţe - SIII, SIV, SV, SVI, SVII, SVIII


Program de funcţionare

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
In perioada 01.07.2018 - 31.08.2018 programul de lucru este următorul:
 
Arhivă şi Registratură:                      zilnic                      09 - 11
 
Biroul de primire-eliberare copii:     luni, marţi şi joi:   09 - 11
 
 
Birou de Informare şi relaţii publice
                                     luni - vineri:      9 - 12
                                     joi:                 16 - 19
Registratura
                                     luni - vineri:      9 - 11 justiţiabili
                                                          11 - 13 avocaţi 
Arhiva
                                     luni, marţi, miercuri, vineri: 9 - 13
                                     joi:                                   9 - 13, 14 -17
Birou Apostilări (Birou primire-eliberare copii)        
                                    - primire acte:      marţi, joi:   9     - 11
                                    - eliberarea acte:  marţi, joi: 12:30 - 13
Judecător Sindic
                            Arhivă     
                                   - public şi avocaţi:            9 - 11
                                   - practicieni în insolvenţă: 9 - 12
                            Registratură                           9 - 11 justiţiabili
                                                                       11 - 13 avocaţi 
 
Biroul Local pentru Expertize Judiciare(tehnice şi contabile)
                                    luni – vineri: 09.00 – 13.00 
 
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi
                                     luni – vineri: 08.00 – 16.00 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

Petiţiile se pot trimite la adresa tr-iasi-reg@just.ro sau  se pot depune personal la Registratura instanţei.

Relaţia cu presa

Birou Purtător de cuvânt: 
                                           Isepciuc Raluca-Elena - judecător
                                                   email: elena.isepciuc@just.ro
 
Birou de Informare şi relaţii publice: Răduţă Gabriela - expert (parter, camera 7)
                                                           email: tr-iasi-info@just.ro
                                                           tel. 0232.260.610 
         Adresa de e-mail tr-iasi-info@just.ro este pusă la dispoziţia publicului pentru cererile de informare publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

HartaLocalizare Tribunalul Iasi