Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 
COMUNICAT – 23.02.2017
 
Având în vedere dispozițiile Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 114 din 10.02.2015, care la art. 1 prevede: „Instanțele de judecată au obligația de a completa câmpurile referitoare la adresele de e-mail depuse la dosar de către părți și avocații acestora, cât și de a transmite încheierile şi hotărârile judecătoreşti pe adresele respective de e-mail”;
Față de unele dificultăți tehnice care au fost constatate la comunicarea prin e-mail a documentelor emise de Tribunalul Iași, în sensul că unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare sau nu ajung la destinație;
Aducem la cunoștința justițiabililor următoarele:
         Dificultățile tehnice nu sunt imputabile personalului instanței, acestea datorându-se schimbării politicilor de securitate ale domeniilor specifice (care gestionează adresele de e-mail ale destinatarilor/solicitanților), context în care documentele din ECRIS (atașate automat sau manual) sunt considerate ca potențial periculoase.
         Dificultățile tehnice de expediere sunt cunoscute de administratorul domeniului just.ro (Direcția Tehnologia Informației din cadrul Ministerului Justiției), care urmează a întreprinde măsuri pentru înlăturarea acestor impedimente.
         Din acest motiv, vă rugăm să aveți în vedere și comunicarea actelor de procedură prin celelalte modalități de comunicare prevăzute de legea procesuală.
 
                                               Vă mulțumim !
                   Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Tribunalului Iași
 
Date de contact:
     Adresa Tribunalului IAŞI  - Palatul de Justiţie din Iaşi
         România
          Iaşi, Judeţul Iaşi
          Strada Elena Doamna, nr. 1A
          Cod poştal 700398
Telefon:  
             
             Centrală automată: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666
               Opţiuni centrală automată:
                       0 - Biroul de Informare și relații publice
                       1 - Arhiva curentă
                       2 - Prim grefier
                       3 - Secţia 1 Civilă
                       4 - Secţia a 2-a Civilă şi de Contencios
                       5 - Secţia Penală
                       6 - Biroul de Executări Penale
                       7 - Biroul de Executări Civile
                       8 - Biroul de Executări Comerciale
                       9 - Financiar – contabilitate
 
              Registratura Tribunalului Iași: 0332.403.642
              Arhiva curentă: 0332.403.641 
              Arhiva curentă Sindic - insolvență: 0232.211.265
              Executări penale: 0232.219.662
              Grefier șef Secția penală - Iacob Amona: 0332.403.654
              Grefier șef Secția I civilă - Stupcanu Florentina: 0332.403.649
              Grefier șef Secția II civilă, de contencios administrativ și fiscal - Bondar Ramona: 0332.403.647
              Prim-grefier: 0232.260.411
              BIRP: 0232.260.610
Fax:        Prim-grefier: 0232.219.660
              Registratură: 0332.435.700
Email:     tr-iasi-pgref@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă)
 
Preşedinte instanţă: OANA-MONICA DĂMIAN
       - telefon secretariat preşedinte : 0232/260411
Vicepreşedinte: Codreanu Alina - vicepreședinte delegat 
Vicepreşedinte: Stoica Narcis Violin
 
        - telefon secretariat vicepreşedinte : 0232/260411
 
 
 Corespondenţa adresată Tribunalului Iaşi se poate trimite prin:
I.             pentru compartimentul de registratură (sediul principal):
 
                -       email: tr-iasi-reg@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv primirii, în situaţii excepţionale/urgente,
                                                        de cereri/înscrisuri referitoare la anumite dosare aflate pe rolul Tribunalului Iaşi).
                                                          În situaţiile menţionate anterior, rugăm ca documentele transmise electronic să fie în
                                                          format PDF.
          -       telefon: 0332.403.642
          -       fax: 0332.435.700
 
             pentru compartimentul arhiva curenta :
 
               -       email: tr-iasi-arh@just.ro
                  
              - telefon : 0332.403.641 
 
II.            pentru Secţia penală: 
         -   email tr-iasi-spen@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii)
            -      telefon: 0332.403.654
-              -   fax: 0232.213.9990232.213.999
 
 
III.           pentru Secţia I civilă:
         -   email tr-iasi-civ1@just.ro   (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii)
            -      telefon: - 0332403649 (grefier-şef de secţie)
            -      fax: -
 
III.      pentru Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal:
          -   email tr-iasi-civ2@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii);
            -      telefon: - 0332.403.647 (grefier-şef de secţie)
            -     fax: -
 
IV.      pentru Biroul Judecătorului Sindic – Insolvenţă din cadrul  Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi  fiscal:
              -    email tr-iasi-sin@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                       administrativă adresată acestui birou, precum şi primirii, în situaţii
                                       excepţionale (urgente), de cereri/înscrisuri referitoare la dosarele de insolvenţă);
          -   telefon: 
          -   fax:  0332.435.501
 
 
     V.      pentru Biroul Local pentru Expertize Judiciare (tehnice şi contabile) :
 
              - telefon : 0332.403.645
              - fax : 0232.264.583
 
         La Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate, desemnarea experţilor se face în mod aleator.
 
                 Biroul Local pentru Expertize Judiciare: Mazuru Petronela - expert (etaj 1, camera 102)
 
 
 
Adrese e-mail pentru sesizare practică neunitară:
 

-   tbiasi.practicaneunitarapenal@just.ro  – în materie penală

            -   tbiasi.practicaneunitaracivil@just.ro    – în materie civilă​ 

 
 
Birou Statistică: Stupcanu Florentina - grefier        
 
Departamentul economico-financiar şi administrativ:
                            Manager economic: Ursachi Violeta (parter, camera 30)
                                         telefon: 0332.403.643
                            Compartimentul financiar contabil (parter)
                                         telefon: 0232.261.539 (Perju Georgeta, Pupaza Mariana)
                                         fax: 0232.276.611
                                         salarizare: 0232.261583 (Nastase Carmen, Melinte Doinita, Gașpar Mihaela)
                                         achiziții publice: 0332.403.650 (Ciofu Cristina Maria)
                                         decontări: 0332.403.651 (Catana Gabriela)
                            Compartimentul administrativ
                                         Administrator: Chicireanu Eugen (parter, camera 26)
                                         telefon: 0232.243.279
 
Birou Expertize tehnico-contabile: Mazuru Petronela - referent (etaj 1, camera 102)
 
Registratura: Lungu Violeta, Badurlă Viorica - grefier (parter, camera 5)
 
Arhiva: Olăraşu Luminiţa - grefier (parter, camera 2)
 
Birou Apostilări: Cojocaru Alina - grefier (parter, camera 5)
 
Birou primire și eliberare copii (etal 1, camera 105)
                                           telefon: 0332.403.657
Birou IT: Specialist IT sef - Rusu Robert
                                         telefon: 0332.403.660
                                         fax: 0332.435.509
 
Săli de judecată: etajul 1   - completul SI
                            etajul 2   - completul SII
                            etajul 4   - completul SIII
                                          - completul SIV
                                          - completul SV
                                          - completul SVI
                                          - completul SVII
                                          - completul SVIII
 
 
Serviciul de Probațiune Iași 
 
Adresă poștală: str. Nicolae Gane nr. 20 A, mun. Iași, jud. Iași (sediul principal)
                            str. Grădiniței nr. 8, mun. Pașcani, jud. Iași (sediul secundar)
E-mail: probatiune.iasi@just.ro
Fax: 0371.603643
Numere de telefon:
Biroul nr. 1: 0371.342891 (consilieri: Florescu Astrid, Paicu Oana, Petrea Cătălin, Radu Raluca)
Biroul nr. 2: 0371.342885 (consilieri: Cîmpeanu Alexandra, Nastasă Diana, Munteanu Mihaela)
Biroul nr. 3: 0371.342267 (consilieri: Baltariu Lucian, Irimia Cristina, Popa Irina)
Biroul nr. 4: 0371.342685 (consilieri: Enăchescu Iulica, Gînju Liviu, Sandu Marian)
Biroul nr. 5: 0371.343169 (consilieri: Ancuța Monica, Brumă Renata, Paparega Oxana, Păvăleanu Alina)
Biroul nr. 6: 0726.755365 (consilieri: Cocîrță Dana, Nica Roxana, Onici Georgiana)
Sediul secundar Pașcani: 0371.342915 (consilier Munteanu Mihaela)
 
 

Camere de lucru cu publicul

Parter

Arhiva curenta - cam. 2

Registratura - cam. 5

Birou informare publică - cam. 7
 
Birou manager economic - 30

 

Etaj 1

Birou expertiză - 102

Birou primire și eliberare copii - 105

Sală de şedinţă - SI 

 

Etaj 2

Sală de şedinţă - SII

 

Etaj 3
 
Prim grefier - 306

 

Etaj 4

Săli de şedinţe - SIII, SIV, SV, SVI, SVII, SVIII


Program de funcţionare

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Birou de Informare şi relaţii publice
 
                                     luni - vineri:      9 - 12
                                     joi:                 16 - 19
Registratura
                                     luni - vineri:      9 - 11 justiţiabili
                                                          11 - 13 avocaţi 
Arhiva
                                     luni - vineri:      9 - 13
                                    
   In acest interval orar, accesul în cadrul compartimentului Arhiva curenta este de 6 persoane programate online/pe oră, restul de până la un număr de 10, fiind persoanele care se prezintă pentru studiu fără programare.

 

 Cererile pentru studiu dosar pot fi trimise pe adresa de email tr-iasi-arh@just.ro

Birou Apostilări (Birou primire-eliberare copii)        
                                    - primire acte:      marţi, joi:   9     - 11
                                    - eliberarea acte:  marţi, joi:  12    - 13
Judecător Sindic
                            Arhivă     
                                   - public şi avocaţi:            9 - 11
                                   - practicieni în insolvenţă: 9 - 12
                            Registratură                           9 - 11 justiţiabili
                                                                       11 - 13 avocaţi 
 
Biroul Local pentru Expertize Judiciare(tehnice şi contabile)
                                    luni – vineri: 09.00 – 13.00 
 
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi
                                     luni – vineri: 08.00 – 16.00 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

Petiţiile se pot trimite la adresa tr-iasi-reg@just.ro sau  se pot depune personal la Registratura instanţei.

Relaţia cu presa

Birou Purtător de cuvânt: 
                                           Isepciuc Raluca-Elena - judecător
                                                   email: elena.isepciuc@just.ro
 
Birou de Informare şi relaţii publice: Răduţă Gabriela - expert (parter, camera 7)
                                                           email: tr-iasi-info@just.ro
                                                           tel. 0232.260.610 
         Adresa de e-mail tr-iasi-info@just.ro este pusă la dispoziţia publicului pentru cererile de informare publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

HartaLocalizare Tribunalul Iasi