Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :982/99/2018
Data inregistrarii20.02.2018
Data ultimei modificari:20.09.2019
Sectie:Secţia penală
Materie:Penal
Obiect:omorul (art.188 NCP) tentativă la omor - art.32 alin.1 Cod penal rap.la art.188 alin.1 Cod penal
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ)Inculpat
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢE "SF.SPIRIDON"Parte civilă
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢE "PROF.DR.N.OBLU"Parte civilă
Dumitraş Dorel IulianParte vătămată
GRIGORIU CONSTANTINInculpat

Şedinţe

31.07.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: I. Condamnă pe inculpatul HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ), la o pedeapsă de 8 (opt) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la infracţiunea de omor, prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal rap. la art. 188 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 67 alin. 1 Cod pen. cu referire la art. 68 alin. 1 lit. c Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n Cod pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu persoana vătămată Dumitraş Iulian Dorel ori de a se apropia de aceasta, dreptul de a comunica cu inculpatul Grigoriu Constantin ori de a se apropia de acesta, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod pen. cu referire la art. 65 alin. 3 Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n Cod pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu persoana vătămată Dumitraş Iulian Dorel ori de a se apropia de aceasta, dreptul de a comunica cu inculpatul Grigoriu Constantin ori de a se apropia de acesta, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) Cod proc.pen. raportat la art. 72 Cod pen., deduce din pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă, durata reţinerii şi arestului preventiv în prezenta cauză începând cu data de 28.01.2018 la zi. În temeiul art. 399 alin. 1 Cod proc.pen. menţine măsura arestării preventive luată prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi nr. 21/JDL/2018 din data de 29.01.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 503/99/2018 faţă de inculpatul HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ). În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1, art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Dumitraş Iulian Dorel şi, în consecinţă, obligă pe inculpatul HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ) la plata sumei de 94.600 lei (echivalentul a sumei de 20.000 de euro la cursul BNR de la data pronunţării) către partea civilă cu titlu de daune morale. În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1, art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi, şi, în consecinţă, obligă pe inculpatul HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ) la plata sumei de 461,78 lei reprezentând cheltuielile de spitalizare pentru persoana vătămată Dumitraş Iulian Dorel, precum şi a dobânzii legale calculată de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la achitarea sumei anterior menţionate. În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1, art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi, şi, în consecinţă, obligă pe inculpatul HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ) la plata sumei de 2250,29 lei reprezentând cheltuielile de spitalizare pentru persoana vătămată Dumitraş Iulian Dorel, precum şi a dobânzii legale calculată de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la achitarea sumei anterior menţionate. În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 cu referire la Anexa 1 din Legea nr. 187 din 24.10.2012 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ în vederea introducerii profilului genetic în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. În temeiul art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare informează inculpatul HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ) că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic. În temeiul art. 404 alin. 6 ind. 1 Cod proc. pen. persoana vătămată beneficiară a măsurilor de protecţie poate solicita emiterea unui ordin european de protecţie în condiţiile legii. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală rap. la art. 397 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 249 Cod procedură penală admite cererea persoanei vătămate şi dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpatului Holban Constantin Radu până la concuren?a sumei totale la care a fost obligat potrivit prezentei hotărâri, în vederea reparării prejudiciului cauzat păr?ii civile, a executării măsurii de siguranţă a confiscării speciale şi a executării cheltuielilor judiciare. În temeiul art. 112 alin. 5 Cod penal confiscă de la inculpatul Holban Constantin Radu suma de 20 de lei reprezentând contravaloare cuţit folosit la săvârşirea infracţiunii. În temeiul art. 162 alin. 3, 5 Cod proc. pen. dispune restituirea către persoana vătămată, la data rămânerii definitive a prezentei, a următorului bun: geacă, aflată în sac nr. 1, conform procesului verbal din data de 20.02.2018 aflat la dosarul cauzei- f. 5 d.i. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod proc.pen., obligă pe inculpatul HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ) la plata către stat a sumei de 6.796,44 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 2.796,44 lei din cursul urmăririi penale şi 4.000 lei din cursul cercetării judecătoreşti. II. Condamnă pe inculpatul GRIGORIU CONSTANTIN, în prezent în stare de deţinere în executarea unei alte pedepse în Penitenciarul Iaşi, la o pedeapsă de 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 67 alin. 1 Cod pen. cu referire la art. 68 alin. 1 lit. c Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, n Cod pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a comunica cu inculpatul Holban Constantin Radu ori de a se apropia de acesta pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod pen. cu referire la art. 65 alin. 3 Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, n Cod pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a comunica cu inculpatul Holban Constantin Radu ori de a se apropia de acesta de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Constată că infracţiunea din prezenta cauză a fost săvârşită de inculpat în stare de concurs de infracţiuni cu infracţiunile de trafic de droguri de risc în formă continuată şi de?inere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1477/31.10.2017 a Tribunalului Iaşi pronunţată în dosarul nr. 7511/99/2015, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 218/21.03.2019 a Curţii de Apel Iaşi. Descontopeşte pedeapsa rezultantă principală de 5 (cinci) ani şi 8 (opt) luni închisoare, precum şi pedepsele complementare şi accesorii aplicate prin sentinţa penală nr.1477/31.10.2017 a Tribunalului Iaşi pronunţată în dosarul nr. 7511/99/2015, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 218/21.03.2019 a Curţii de Apel Iaşi, în pedepsele componente, respectiv: - pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 43 alin. 2 Cod penal, art. 5 Cod penal (fapte comise în perioada noiembrie 2012-mai 2013), pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b Cod penal, pentru o perioadă de 3 ani, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b Cod penal pe durata şi in condiţiile prev. de art. 65 Cod penal - pedeapsa principală de 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de de?inere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 republicată, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 43 alin. 2 Cod penal, art. 5 Cod penal (fapte comise în perioada 2011- mai 2013), pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b Cod penal, pentru o perioadă de 1 an, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b Cod penal pe durata şi in condiţiile prev. de art. 65 Cod penal - pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 6 (şase) luni închisoare aplicată anterior prin sentinţa penală nr. 278/30.04.2008 a Tribunalului Ia?i, definitivă prin decizia penală nr. 3170/21.09.2011 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie – Sec?ia Penală, cu privire la care s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, conform art. 43 alin. 2 Cod penal cu referire la art. 16 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal În temeiul art. 40 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod pen. contope?te pedepsele de 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare, 3 (trei) ani închisoare şi 6 (şase) luni închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 (patru) ani închisoare şi 6 (şase) luni închisoare, la care adăugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, respectiv 1 an şi 2 luni, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 5 (cinci) ani şi 8 (opt) luni închisoare. Adaugă la pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 8 (opt) luni închisoare, menţionată în alineatul anterior, pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 278/30.04.2008 a Tribunalului Ia?i, definitivă prin decizia penală nr. 3170/21.09.2011 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie – Sec?ia Penală, cu privire la care prin sentinţa penală nr. 1477/31.10.2017 a Tribunalului Iaşi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 218/21.03.2019 a Curţii de Apel Iaşi, s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, conform art. 43 alin. 2 Cod penal cu referire la art. 16 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, stabilind astfel pedeapsa totală de executat de către inculpatul Grigoriu Constantin, respectiv: 8 (opt) ani şi 2 ( două) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 1 şi alin. 2 şi 3 lit. a Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, n Cod pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a comunica cu inculpatul Holban Constantin Radu ori de a se apropia de acesta pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 45 alin. 5 C. pen. cu referire la art. 45 alin. 1 şi alin. 2 şi 3 lit. a Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, n Cod pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a comunica cu inculpatul Holban Constantin Radu ori de a se apropia de acesta de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) Cod proc.pen. raportat la art. 40 alin. 3 Cod penal deduce din pedeapsa totală aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă: perioada executată în baza sentinţei penale nr. 1477/31.10.2017 a Tribunalului Iaşi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 218/21.03.2019 a Curţii de Apel Iaşi, de la data de 23.03.2019 la zi, precum şi durata reţinerii şi arestului preventiv în cauza nr. 7511/99/2015, de la 20.05.2013 la 16.01.2014. Retrage mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 7511/2017/21.03.2019 emis în baza sentinţei penale nr. 1477/31.10.2017 a Tribunalului Iaşi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 218/21.03.2019 a Curţii de Apel Iaşi şi dispune emiterea unui nou mandat de executare la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod proc.pen., obligă pe inculpatul GRIGORIU CONSTANTIN la plata către stat a sumei de 2.938,5 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1.438,50 lei din cursul urmăririi penale şi 1.500 lei din cursul cercetării judecătoreşti. Executorie în ceea ce priveşte măsura preventivă, potrivit art. 399 alin. 4 Cod proc. pen. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.07.2019.
Document: Hotarâre  964/2019  31.07.2019

19.07.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.07.2019. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 19.07.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    19.07.2019

17.07.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 391 alin. (1) şi (3) Cod procedură penală, deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 19.07.2019. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.07.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    17.07.2019

15.07.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea cu privire la care inculpatul Holban Constantin Radu a fost trimis în judecată, respectiv din tentativă la infracţiunea de omor, prev. de art. 32 alin. 1 Cod penal rap. la art. 188 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către inculpatul Holban Constantin Radu în sensul reţinerii incidenţei în speţă a prevederilor art. 75 alin. 1 lit. a) din Codul penal, respectiv reţinerea circumstanţei atenuante a provocării. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 iulie 2019.
Document: Încheiere de şedinţă    15.07.2019

01.07.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.07.2019. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.07.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    01.07.2019

25.06.2019
Ora estimata: 13:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţă de cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de către inculpatul Holban Constantin Radu, prin apărători aleşi, fixează termen pentru pronunţare la data de 01.07.2019. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.07.2019, ora 09.00, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    25.06.2019

05.06.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cecetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.06.2019, ora 13.00, complet DO4G.
Document: Încheiere de şedinţă    05.06.2019

14.05.2019
Ora estimata: 13:30
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.06.2019, ora 12.00, complet DO4G.
Document: Încheiere de şedinţă    14.05.2019

22.04.2019
Ora estimata: 13:30
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 14.05.2019, ora 13.30, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    22.04.2019

02.04.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cuaza şi fixează termen de judecată la data de 22.04.2019, ora 13.30, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    02.04.2019

21.03.2019
Ora estimata: 12:30
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.04.2019, ora 12.00, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    21.03.2019

06.03.2019
Ora estimata: 13:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea audierii martorilor propuşi şi reaudierea părţii civile, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.03.2019, ora 12.30, complet DO4G.
Document: Încheiere de şedinţă    06.03.2019

26.02.2019
Ora estimata: 13:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului Grigoriu Constantin în vederea studierii actelor dosarului, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 06.03.2019, ora 13.00, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    26.02.2019

25.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 43 alin. 2 lit. c Cod proc. pen. reuneşte dosarul nr. 6294/99/2018 al Tribunalului Iaşi la dosarul nr. 982/99/2018 al Tribunalului Iaşi. Respinge solicitarea inculpatului Holban Constantin Radu formulată prin apărători aleşi privitor la efectuarea unui supliment la raportul de expertiză şi cu obiectivul: defalcarea zilelor de îngrijiri medicale în privinţa persoanei vătămate pentru fiecare dintre cele două vătămări. Admite solicitarea persoanei vătămate Dumitraş Iulian formulată prin apărător ales privind efectuarea unei expertize criminalistice pentru detecţia comportamentului simulat- testul poligraf- în ceea ce îi priveşte pe inculpatul Holban Constantin Radu şi pe inculpatul Grigoriu Constantin. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 25.02.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    25.02.2019

21.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.02.2019. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.02.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    21.02.2019

07.02.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare cu privire la probele solicitate şi cu privire la oportunitatea reunirii dosarului nr. 6294/99/2018 la dosarul nr. 982/99/2018 la data de 21.02.2019. În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.02.2019, ora 13.00, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    07.02.2019

04.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: 1. Ia act de renunţarea inculpatului la probă şi dispune ca proba cu cei doi martori- Boboc Andrei şi Soficu Andrei- să nu mai fie administrată. 2. Respinge solicitarea inculpatului prin apărător de audiere în calitate de martor a numitului Irimia Radu ca nefiind relevantă- concludentă în raport cu obiectul probaţiunii în cauză. 3. Respinge solicitarea inculpatului prin apărător de audiere în calitate de martori a numiţilor Adochiei Costinel, Grecu Flavia Maria, Bişog Viorel şi Tărâţă Lucian- ca nefiind utilă soluţionării cauzei. 4. Respinge solicitarea inculpatului prin apărător de comunicare de către partea civilă a numărului său de telefon ca nefiind relevantă- concludentă în raport cu obiectul probaţiunii în cauză. 5. Respinge solicitarea inculpatului prin apărător de identificare şi audiere în calitate de martori a personalului de gardă din dimineaţa zilei de 28.01.2018 de la UPU Sf. Spiridon, dar şi la Spitalul Clinic de Urgenţe Dr. N. Oblu ca nefiind relevantă- concludentă în raport cu obiectul probaţiunii în cauză. 6. Respinge solicitarea inculpatului prin apărător de efectuare a unei adrese la UPU Sf. Spiridon pentru înaintarea la dosarul cauzei a fişelor medicale iniţial întocmite- fişe de preluare pentru numiţii Holban Radu Constantin, Dumitraş Iulian şi Covalciuc Anastasia ca nefiind utilă soluţionării cauzei. 7. Încuviinţează solicitarea inculpatului prin apărător şi dispune a se efectua adresă la STS Iaşi în vederea transmiterii conţinutului apelului efectuat la data de 28.01.2018 de către echipajul de ambulanţă. 8. Respinge solicitarea inculpatului prin apărător de identificare şi audiere în calitate de martor a persoanei care a asistat la audierea martorei Aniţa Vasilica alături de procurorul de caz ca nefiind relevantă- concludentă în raport cu obiectul probaţiunii în cauză. 9. Prorogă pronunţarea pe proba cu martorul solicitat de către inculpat prin apărător- conducător auto al taximetrului care a transportat la spital UPU Sf. Spiridon pe inculpatul Holban Radu, pe martorii Căruntu, Ghiurcă şi Aniţa după indicarea datelor de identificare ale acestuia, dat fiind că se efectuează demersuri în acest sens de către inculpat. 10. Încuviinţează solicitarea inculpatului prin apărător privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, urmând a se efectua adresă la IML Iaşi în acest sens; însă cu următoarele obiective stabilite: - în condiţiile în care victima şi agresorul ar fi fost faţă în faţă dacă aceste leziuni ( cele la care s- a făcut referire în raportul de expertiză medico legală ca fiind restul leziunilor de 25-30 zile îngrijiri medicale) puteau fi produse de o persoană care foloseşte mâna dreaptă sau mâna stângă - - dacă aceste leziuni la care s- a făcut trimitere în obiectivul anterior puteau fi comise cu un obiect denumit drec 11. Prorogă pronunţarea pe proba cu înscrisul reprezentat de o expertiză medico legală extrajudiciară despre care a precizat inculpatul prin apărător că o va solicita a se efectua la un medic legist. 12. Prorogă pronunţarea privitor la solicitările părţilor de efectuare a testului poligraf de către inculpat Holban Radu Constantin, persoana vătămată Dumitraş Iulian, martor Grigoriu Constantin. Pentru a se putea pronunţa pe solicitarea de încuviinţare a unei astfel de probe, instanţa apreciază necesar a se preciza de cele trei persoane, în faţa instanţei, în scris, în prezenţa unui apărător ales/oficiu, dacă îşi acordă consimţământul în vederea efectuării unei astfel de testări, precum şi precizări eventual privind probleme de sănătate. 13. Respinge ca nefiind concludentă în raport cu obiectul probaţiunii în cauză solicitarea inculpatului prin apărător privind emiterea de adresă la Euro Taxi pentru a preciza cum s- a solicitat/ realizat identificarea martorului Enachi Ciprian. 14. Respinge ca nefiind concludentă în raport cu obiectul probaţiunii în cauză solicitarea persoanei vătămate prin apărător de a se efectua adresă la Judecătoria Iaşi pentru a înainta la dosarul cauzei o copie a încheierii de şedinţă din data de 15.01.2019- dosar 6032/245/2018 pentru a se putea dovedi calitatea de apărător ales a numitului Irimia Radu în acel dosar pentru inculpatul Holban Radu Constantin. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 februarie 2019.
Document: Încheiere de şedinţă    04.02.2019

01.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţara la data de 04.02.2019. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.02.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    01.02.2019

21.01.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, având în vedere cererile de probe formulate în cauză, amână cauza şi fixează termen de judecată la data de 07.02.2019, ora 12.00, complet D04 G. Fixează termen de pronunţare cu privire la cererile de probe formulate la data de 01.02.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    21.01.2019

09.01.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza ?i fixează termen de judecată la data de 21.01.2019, ora 14.00, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    09.01.2019

27.12.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)    27.12.2018

18.12.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi fixează termen de judecată la data de 09.01.2019, ora 14.00, complet D04.
Document: Încheiere de şedinţă    18.12.2018

17.12.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, acordă termen de judecată la data de 27.12.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    17.12.2018

13.12.2018
Ora estimata: 13:30
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauZa si acordă termen de judecată la data de 18.12.2018, ora 13.00, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    13.12.2018

05.12.2018
Ora estimata: 11:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: scurt În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.12.2018, ora 13.30, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    05.12.2018

15.11.2018
Ora estimata: 11:30
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.12.2018, ora 11.00, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    15.11.2018

30.10.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.11.2018, ora 11:30, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    30.10.2018

18.10.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Având în vedere solicitarea inculpatului de acordare a unui termen de arhivă, admite cererea şi fixează termen de arhivă la data de 25.10.2018, ora 10.00. În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.10.2018, ora 13.00, complet D04G, sala IV, etaj IV.
Document: Încheiere de şedinţă    18.10.2018

05.10.2018
Ora estimata: 11:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vedera continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.10.2018, ora 13.00.
Document: Încheiere de şedinţă    05.10.2018

20.09.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audierea martorilor, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.10.2018, ora 11.00, complet D04G.
Document: Încheiere de şedinţă    20.09.2018

06.09.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea. Soluţionată şi pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 06.09.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    06.09.2018

05.09.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.09.2018, ora 13.00, complet DO4G.
Document: Încheiere de şedinţă    05.09.2018

28.08.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Cauza s-a amânat la data de 05.09.2018 - ora 12,00 pentru reaudierea martorilor din lucrări.
Document: Încheiere de şedinţă    28.08.2018

20.08.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fata de lipsa aparatorului ales al inculpatului, amana cauza si acorda termen la data de 28.08.2018, ora 12:00.
Document: Încheiere de şedinţă    20.08.2018

05.07.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 20.08.2018, ora 09.00, complet D04 G.
Document: Încheiere de şedinţă    05.07.2018

26.06.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.07.2018, ora 09.00, complet D04 G.
Document: Încheiere de şedinţă    26.06.2018

20.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: D 04 G
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Având în vedere cererile formulate în cauză, în vederea emiterii unor adrese necesare soluţionării acestora, amână cauza şi fixează termen de judecată în data de 26.06.2018, ora 13.00, complet D04 G.
Document: Încheiere de şedinţă    20.06.2018


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
01/08/2019 HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ), Apel
01/08/2019 GRIGORIU CONSTANTIN, Apel
01/08/2019 Dumitraş Dorel Iulian, Apel
06/08/2019 HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ), Apel
12/08/2019 HOLBAN CONSTANTIN RADU (FOST TALABĂ), Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.