Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :8801/99/2017 (530/2017 )
Data inregistrarii23.10.2017
Data ultimei modificari:01.04.2018
Sectie:Secţia II civilă-faliment
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC MOBILA GRANDE SRLDebitor
OMEGA SPRLLichidator judiciar
MUNICIPIUL IASI - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALECreditor
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI-AJFP IASICreditor
SC ISPAL SRLCreditor
SC 3D MAG SRLCreditor
SC MATRAX DISTRIBUTORS SRLCreditor
BANK LEUMI ROMANIA SACreditor
SC VODAFONE ROMANIA SACreditor

Şedinţe

03.05.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: com S1 fal
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

08.02.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: com S1 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 03.05.2018 pentru continuare procedură
Document: Încheiere de şedinţă    08.02.2018

02.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: com S1 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului. În temeiul art.71 alin 1 din Legea insolvenţei , Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC MOBILA GRANDE SRL. In temeiul art. 145 alin.2 din Legea insolvenţei, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare În temeiul art. 73 din Legea insolvenţei , Desemnează, în mod provizoriu, în calitate de lichidator judiciar pe OMEGA SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege . În lipsa unei convenţii încheiată cu creditorii, lichidatorul judiciar va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul sindic. În temeiul art. 99 din Legea insolvenţei, Notificarea deschiderii procedurii se va face de către lichidatorul judiciar debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi în vederea efectuării de menţiuni. Comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii se va face şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară, atunci când este cazul , conf. art. 42 alin.5, precum şi instituţiilor prevăzute la art. 76 din aceeaşi lege. În temeiul art. 75 alin.1 din Lg.85/2014, De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Până la data de 13 12 2017 lichidatorul judiciar va depune raportul cauzelor impus de art. 97 alin.1, raport întocmit în conformitate cu cerinţele prev. de art. 64 lit. a şi în care va menţiona dacă sunt persoane vinovate de apariţia stării de insolvenţă, precum şi dacă există premisele angajării răspunderii acestora. Conform art.74 din Legea insolvenţei, În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul este obligat sa depună la dosarul cauzei actele si informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1)din Lg.85/2014. Conform art.83 din Legea insolvenţei, După rămânerea irevocabila a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele si corespondenta emise vor cuprinde, in mod obligatoriu si cu caractere vizibile, in limbile romana, engleza si franceza, menţiunea in insolvenţă, in insolvency, en procedure collective. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 19 12 2017 . Declaraţiile de creanţă se vor depune în două exemplare, timbrate corespunzător şi însoţite de acte doveditoare. Se atrage atenţia creditorilor că depăşirea termenului fixat pentru declararea creanţelor atrage decăderea din drepturile enumerate la art 114 alin. din Lg. 85/2014. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 3 01 2018 . Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în B.P.I. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 31 01 2018. Data, locul şi ordinea de zi a primei adunări a creditorilor vor fi stabilite de lichidatorul judiciar conform art.100 alin.1 lit. e din Lg.85/2014. In temeiul art.39 din Legea insolvenţei , Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 8 02 2018 , ora 9:00 CS1 fal. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 2 11 2017
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)  236/2017  02.11.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.