Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :5832/99/2013
Data inregistrarii29.04.2013
Data ultimei modificari:16.01.2017
Sectie:Secţia II civilă-contencios administrativ şi fiscal
Materie:Litigii cu profesioniştii
Obiect:obligatia de a face
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
S.C. CONSTRUCŢII UNU SA IAŞIReclamant
S.C. LASER INVEST S.R.L. REPREZ. PRIN ADMIN. GRECU LUCIANPârât
GRECU LUCIAN - ADMINISTRATOR AL SC LASER INVEST SRLPârât

Şedinţe

24.05.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea Completează dispozitivul sentinţei menţionându-se: Obligă pârâta să plătească Municipiului Iaşi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale Iaşi suma de 3.958, 63 lei reprezentând reducerea acordată reclamantei privind taxa de timbru ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar. Se va comunica copie de pe hotărâre Municipiului Iaşi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale Iaşi Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare apel ce urmează a fi depus la Tribunalul Iaşi. Pronunţată, azi, 24.05. 2016 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art 396 al 2 din Codul de procedură civilă.
Document: Hotarâre  620/2016  24.05.2016

17.05.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 24.05.2016
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    17.05.2016

10.05.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.05.2016
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    10.05.2016

25.02.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii modificării acţiunii. Admite în parte acţiunea Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 84.925, 91 lei cheltuieli suplimentare şi suma de 130.781 lei cheltuieli suplimentare. Obligă pârâta să plătească reclamantei penalităţi de întârziere în cuantum de 116.049,29 lei calculate la suma de 215.705 lei, de la data de 01.08.2012 şi până la data de 26.04.2013 şi în continuare se vor calcula penalităţi de întârziere de 0,2 % de la data de 27.04.2013 şi până la plata efectivă. Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere privind achitarea sumei de 10.000 lei. Obligă pârâta să achite reclamantei dobânda legală aferentă sumei de 10.000 lei, în cuantum de 1.285,55 lei calculată pentru perioada 26.01.2012 şi până la data de 01.07.2014. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 23.486,5 lei cheltuieli de judecată din care suma de 18.600 onorariul de expert şi suma de 4886,5 lei taxa judiciară de timbru Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată, azi, 25.02. 2016 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art 396 al 2 din Noul Cod de procedură civilă.
Document: Hotarâre  217/2016  25.02.2016

10.02.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.02.2016
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    10.02.2016

26.01.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.02.2016
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    26.01.2016

24.11.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea de refacere a suplimentului raportului de expertiza Amână soluţionarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 26.01.2016
Document: Încheiere de şedinţă    24.11.2015

22.09.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână soluţionarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.11.2015 pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul expertului la obiecţiuni şi înscrisurile depuse la dosar
Document: Încheiere de şedinţă    22.09.2015

19.05.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.09.2015 pentru a se comunica expertului obiectiunile formulate de părti la raportul de expertiză în vederea formulării unui răspuns
Document: Încheiere de şedinţă    19.05.2015

17.03.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 19.05.2015 pentru a se lua cunoştinţă de expertiză efectuată în cauză şi părţile să formuleze eventuale obiectiuni , reclamanta să facă dovada achitării diferentei de onorariu de expert de 9400 lei
Document: Încheiere de şedinţă    17.03.2015

09.12.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecata cauzei la data de 17.03.2014 pentru a se reveni cu adresă la expert în vederea depunerii raportului de expertiză
Document: Încheiere de şedinţă    09.12.2014

07.10.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 9.12.2014 pentru a se reveni cu adresă la expert în vederea depunerii raportului de expertiză
Document: Încheiere de şedinţă    07.10.2014

03.06.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 7.10.2014 de pentru a se lua cunoştinţă de expertiza tehnică efectuată în cauză , a se reveni cu adresă la expertul contabil în vederea depunerii lucrării
Document: Încheiere de şedinţă    03.06.2014

01.04.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 3.06.2014 pentru a se reveni cu adresăla expert în vederea depunerii raportului de expertiză
Document: Încheiere de şedinţă    01.04.2014

11.03.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 01.04.2014 pentru a se răspunde la interogatoriu şi pentru a se emite adresă expertului desemnat în cauză, în vederea efecuării expertizei
Document: Încheiere de şedinţă    11.03.2014

28.01.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 11.03.2014 pentru a se realiza legala citare a pârâtei, se vor comunica experţilor obiectivele expertizelor cotabilă şi în construcţii în vederea efectuării lucrărilor . Reclamanta va face dovada achitării onorariilor provizorii, sub sancţiunea decăderii din probă, va asigura prezenţa martorilor în instanţă
Document: Încheiere de şedinţă    28.01.2014

26.11.2013
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 28.01.2014 în vederea administrării probelor
Document: Încheiere de şedinţă    26.11.2013

28.05.2013
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de ajutor public judiciar Reduce cuantumul taxei judiciare de timbru de la 9.753,54 lei la 4.876,77 lei , în procent de 50%. Stabileşte în sarcina petentei obligaţia de a achita taxă judiciară de timbru în cuantum de 4.876,77 lei . Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 28.05.2013.
Document: Încheiere de şedinţă    28.05.2013

21.05.2013
Ora estimata: 9:00
Complet: D 9 com
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 28.05.2013
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    21.05.2013


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
13/04/2016 S.C. CONSTRUCŢII UNU SA IAŞI, Apel
14/04/2016 S.C. LASER INVEST S.R.L. REPREZ. PRIN ADMIN. GRECU LUCIAN, Apel
05/07/2016 S.C. LASER INVEST S.R.L. REPREZ. PRIN ADMIN. GRECU LUCIAN, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.