Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2476/89/2015
Data inregistrarii21.10.2016
Data ultimei modificari:20.04.2018
Sectie:Secţia II civilă-faliment
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei STRĂMUTARE DE LA TRIB. VASLUI
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC BASF SRLCreditor
SC COMCEREAL SADebitor
TRANSOIL ENTERPRISE HOLDING SARL-Creditor
SC AGRICOLARALU SRL PECHEACreditor
SC KWIZDA AGRO INTERNATIONAL SRL-CU SEDIU PROCESUALCreditor
SC AGRO INTERNATIONAL SRL VOLUNTARICreditor
SC VADECO SRL- CU SEDIUL PROCEDURAL ALES LA CA TAMARA CUNDIEVCreditor
TTS (TRANSPORT TRADE SEVICES) SA BUCUREŞTICreditor
AGRIMOL TRADE SRLCreditor
SC DEVASCOR SRL VASLUICreditor
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ STANCU MARCELA-NADIACreditor
OTP BANK ROMÂNIA SACreditor
SC COMCEREAL SA BUCUREŞTIIntervenient în numele altei persoane
SC TOTAL AGRI 1997 SRL-CU SEDIU PROCESUUAL ALESIntervenient în numele altei persoane
SC AGRIUM AGROPORT ROMANIA SA -CU SEDIU PROCESUALCreditor
TBI LEASING IFN SACreditor
BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SACreditor
WILHELM FRICKE GMBH -CU SEDIU PROCESUAL S.C.A.JINGA/ASOCIAŢIICreditor
UNICREDIT LEASING CORPORTION IFN SACreditor
SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN BUCUREŞTICreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

18.04.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge cererile de intervenţie formulate în prezenta cauză de către reprezentanţii SC TRANSOIL INTERPRISE HOLDING Sarl , în calitate de cesionar a creanţei declarate de către SC BASF SRL, SC COMCEREAL SA Bucureşti, SC TOTAL AGRI 1997 SRL, FUNDAŢIA GREEN respectiv FUNDAŢIA GREEN EDUCATION Respinge cererile formulate de creditorii SC AGRICOLARU SRL, SC AGROINTERNAŢIONAL SRL, SC KWIZDA AGRO ROMÂNIA SRL, SC VADECO SRL, SC CEREALCOM SRL Dolj, SC TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) SA), SC AGRIMOL TRADE SRL, SC TRANSOIL INTERPRISE HOLDING Sarl ( a cărui creanţă a fost cesionată către SC HERON GP SRL), OTP BANK ROMÂNIA SA, SC AGRIUM AGRIPORT ROMÂNIA SA, BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA , TBI LEASING IFN SA, WILHELM FRICKE GmbH, UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, NESTOR,NESTOR,DICULESCU,KINGSTON,PETERSEN, SC MUNAX SRL, SC RAGT SEMINŢE SRL, SCA VOICU & FILIPESCU, SC TOTTO SECURITY SRL, SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL, SC CLAUSAD SRL, SCA IPATELE, SC ELADA COMPANY SRL, SC VASYCOST SRL, SC FEDERAL BUSINESS, SIA „FERTCO”, SC FLOAREA SOARELUI Rep. Moldova, SC DEVASCOR SRL, Î.I. STANCU MARCELA-NADIA şi SC STRUGARIU & CO RIGAMS LM SNS, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC COMCEREAL SA Vaslui. Ia act că au renunţat la cererile de deschidere formulate creditorii BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA şi TBI LEASING IFN SA Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 18.04.2018.
Document: Hotarâre  681/2018  18.04.2018

04.04.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână prounţarea la data de 18.04.2018
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    04.04.2018

21.03.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 4.04.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    21.03.2018

15.03.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: com S5 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de dna judecător Barbir Clara-Roxana privitoare la abţinerea de la judecata cererii de recuzare a d-lui judecător Dan Artenie în dosarul nr. 2476/99/2015 al Tribunalului Iaşi. Cererea de recuzare va fi soluţionată de completul imediat următor, S5. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, 15.03.2018. Respinge cererea formulată de debitoarea COMCEREAL SA Vaslui, prin av. Carmen Budan, privind recuzarea domnului judecator ARTENIE DAN în cauza ce face obiectul dosarului nr. 2476/89/2015 al Tribunalului Iaşi. Fără cale de atac. Dată în Camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.03.2018.
Document: Încheiere – abţinere  9/2018  15.03.2018

12.03.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: com S5 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea de abţinere formulată de d-na judecator B.C.R. Anulează ca netimbrată cererea de recuzare formulată de debitoare prin reprezentant convenţional.
Document: Încheiere – recuzare  8/2018  12.03.2018

07.03.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 21.03.2018 pentru soluţionarea cererii de recuzare
Document: Încheiere de şedinţă    07.03.2018

21.02.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 7.03.2018 pentru a se lua la cunoştinţă de cuprinsul raportului privind situaţia financiară a debitoarei
Document: Încheiere de şedinţă    21.02.2018

06.12.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 21.02.2018, pentru citarea creditoarelor a căror viciu de procedură s-a constat
Document: Încheiere de şedinţă    06.12.2017

20.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Repus pe rol
Solutia pe scurt: Repune cauza pe rol şi fixează termen la data de 6.12.2017
Document: Încheiere de şedinţă    20.09.2017

13.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.09.2017
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    13.09.2017

11.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea de suspendare provizorie a executării silite. Cu drept de apel odată cu fondul.
Document: Încheiere de şedinţă    11.09.2017

28.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 13.09.2017 pentru citarea creditoarei DEVASCOR SRL
Document: Încheiere de şedinţă    28.06.2017

17.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 28.06.2017 refacerea procedurii de citare şi pentru comunicarea înscrisurilor
Document: Încheiere de şedinţă    17.05.2017

08.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 17.05.2017 pentru refacerea procedurilor de citare cu unii creditori
Document: Încheiere de şedinţă    08.03.2017

08.02.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt:
Document:    

25.01.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 8.03.2017 pentru timbrarea declaraţiei de creanţă
Document: Încheiere de şedinţă    25.01.2017

23.11.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea de preschimbare şi fixează termen la data de 25.01.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    23.11.2016


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.