Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 
                                   CAUTARE DOSARE http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx 
 
  Prezentare: 
                 Prezentare instanţă
                 Istoric
  Legislație :
  Conducere :
               Conducerea instanţei
               Structură organizatorică şi organigrama
               Competenţa şi instanţele arondate
                Carieră
 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 

Actualitate

comunicat - Ziua Uşilor Deschise.docxcomunicat - Ziua Uşilor Deschise.docx 

************************************************************************************************


TRIBUNALUL GORJ
P R O G R A M  CU  P U B L I C U L
PE TIMPUL VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI:
16 IULIE – 26 AUGUST 2018
          ARHIVE:
-         MARȚI:  10,00 - 12,00
-         JOI        :  10,00 - 12,00
         APOSTILA:
 
         PRIMIRE ACTE:
-         MARȚI:  10,00 - 12,00
-         JOI        :  10,00 - 12,00
 
         ELIBERARE ACTE:
  - 17 ŞI 19 IULIE 2018;
                                     - 24 ŞI 26 IULIE 2018;
                                     - 31 IULIE ŞI 02 AUGUST  2018;
                                     - 07 ŞI 09 AUGUST 2018;
  - 17 AUGUST 2018;
  - 21 ŞI 23 AUGUST 2018;
 
        MIERCURI - 15 AUGUST 2018 - ZI LIBERĂ LEGALĂ
 
CONDUCEREA,

**************************************************************************************

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Gorj este abilitat să remită următorul:


COMUNICAT DE PRESĂ

            În perioada 17 – 18 mai 2018 se desfăşoară la Tg-Jiu „Întâlnirea profesională bianuală a reprezentanţilor tribunalelor” organizată de Consiliul Superior al Magistraturii împreună cu Tribunalul Gorj.

Agenda întâlnirii profesionale cuprinde dezbaterea unor teme privind exercitarea atribuţiilor manageriale specifice instanţelor judecătoreşti.

La această întâlnire vor participa membri ai Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrul justiţiei, prof. univ. dr. Tudorel Toader.               

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

********************************************************************************************


Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Gorj este abilitat să remită următoarea:

INFORMARE

            În data de 30 ianuarie 2018, la sediul Tribunalului Gorj, va avea loc prezentarea Bilanţului activităţii desfăşurată în cursul anului 2017.

            La şedinţa de bilanţ au fost invitaţi reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Curţii de Apel Craiova.


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

               ************************************************************************************************************************

     PROGRAM CU PUBLICUL LA TRIBUNALUL GORJ

                                          PENTRU ZIUA DE 24 IANUARIE 2018

 24 IANUARIE 2018 (zi nelucrătoare potrivit art. 139 alin. 1 Codul Muncii):

-          Nu se desfăşoară program cu publicul.

************************************************************************************************************************

PROGRAM CU PUBLICUL LA TRIBUNALUL GORJ

PENTRU ZILELE DE 30 NOIEMBRIE 2017 ŞI 1 DECEMBRIE 2017


                30 NOIEMBRIE 2017 (zi nelucrătoare potrivit art. 139 alin. 1 Codul Muncii):

-          Nu se desfăşoară program cu publicul.

1 DECEMBRIE 2017 (zi nelucrătoare potrivit art. 139 alin. 1 Codul Muncii):

 

   -          Nu se desfăşoară program cu publicul.

 

*************************************************************************************************************************

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

            Tribunalul Gorj organizează miercuri, 25 octombrie 2017, între orele 10,00 – 13,00, la sediul său, „Ziua Uşilor Deschise”, pentru a celebra Ziua Europeană a Justiţiei.

 

 Ziua Europeană a Justiţiei, organizată în întreaga Europă la iniţiativa Consiliului Europei şi a Comisiei Europene, are ca scop informarea cetăţenilor cu privire la drepturile pe care le au şi furnizarea informaţiilor necesare exercitării lor, în vederea corectei înţelegeri a funcţionării sistemului judiciar.

 

Agenda evenimentului cuprinde vizitarea instanţei, prezentarea activităţilor desfăşurate de compartimentele auxiliare, precum şi a etapelor procesuale până la soluţionarea unei cauze, prezentare de materiale informative.

 

Invitaţia se adresează elevilor, studenţilor, reprezentanţilor societăţii civile, jurnaliştilor şi tuturor celor interesaţi să se informeze cu privire la specificul activităţii instanţelor.

 

                         BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 
********************************************************************************************
06.10.2017   Anunt - alegeri locale partiale -
 constituire Birou electoral de circumscriptie al comunei Telești
  ************************************************************************
 
P R O G R A M  CU  P U B L I C U L
PE TIMPUL VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI:
17 IULIE – 27 AUGUST 2017
          ARHIVE:
-          MARȚI:  10,00 - 11,00
-          JOI:  10,00 - 11,00
         APOSTILA:
 
         PRIMIRE ACTE:
-          MARȚI:  10,00 - 11,00
-          JOI:  10,00 - 11,00
 
         ELIBERARE ACTE:
- 18 ŞI 20 IULIE 2017;
                                    - 25 ŞI 27 IULIE 2017;
                                    - 01 ŞI 03 AUGUST  2017;
                                    - 08 ŞI 10 AUGUST 2017;
- 17 AUGUST 2017;
- 22 ŞI 24 AUGUST 2017;
 
        MARŢI - 15 AUGUST 2017 - ZI LIBERĂ LEGALĂ
 
CONDUCEREA,
****************************************************************************
Alegeri locale partiale 2017
08.05.2017 Anunt cons​tituire Birou Electoral Judetean Gorjanunt.pdfanunt.pdf
09.05.2017 Proces verbal privind desemnarea BEJ Gorj PV Alegeri locale 170509.pdfPV Alegeri locale 170509.pdf
******************************************************************************
INFODOSAR
Prin decizia nr. 2103/2017 a Preşedintelui Tribunalului Gorj, în scopul îmbunătăţirii accesului justiţiabililor la justiţie, începând cu data de 19 aprilie 2017 Tribunalul Gorj va utiliza aplicaţia informatică „InfoDosar”, accesibilă la adresa de internet:
Astfel, căutând după numărul de dosar, la un computer conectat la internet, se obţin informaţii legate de traseul dosarului (toate instanţele la care a fost înregistrat dosarul), data înregistrării, obiectul, stadiul procesual, termenele de judecată şi dispoziţiile instanţelor la fiecare dintre acestea, detaliat pentru fiecare instanţă. Prin autentificarea cu o parolă de acces, pusă exclusiv la dispoziţia părţilor, se pot vizualiza în integralitatea lor şi unele documente din dosarul selectat (documente emise de instanţă şi editate în ECRIS care sunt închise şi documentele depuse la dosar sau emise de instanţă scanate şi ataşate în ECRIS).
Adresăm rugămintea persoanelor juridice și persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentația scrisă pe care o înaintează instanței sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să atașeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiași document pentru a facilita operațiunea de scanare.
Vă oferim pentru consultare ghidul de utilizare al aplicației InfoDosar [Ghid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdfGhid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdf ] .
******************************************************************************
 
ALEGERI LOCALE 2016
 
Borderou comisii circumscriptii GORJ 2016.pdfBorderou comisii circumscriptii GORJ 2016.pdf - Imputernicirile membrilor comisiilor vor putea fi ridicate in zilele de luni 11 aprilie 2016 si respectiv marti 12 aprilie 2016 in intervalul orar 13:00-17:30 de la registratura-arhiva sectiei penale (demisol, biroul 604). Ridicarea documentului se face pe baza cartii de identitate a titularului.

******************************************************************************

 

PROGRAM CU PUBLICUL LA TRIBUNALUL GORJ

                                      PENTRU ZIUA DE 1 MAI 2017

 

1 MAI 2017 (zi nelucrătoare potrivit art. 139 alin. 1 Codul Muncii):

-          Nu se desfăşoară program cu publicul.


Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Gorj este abilitat să remită următoarea:

INFORMARE

În data de 14 februarie 2017, la sediul Tribunalului Gorj, va avea loc prezentarea Bilanţului activităţii desfăşurată în cursul anului 2016.
La şedinţa de bilanţ au fost invitaţi reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii şi Curţii de Apel Craiova.

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

PROGRAM CU PUBLICUL LA TRIBUNALUL GORJ PENTRU

ZILELE DE 23 IANUARIE 2017 ŞI 24 IANUARIE 2017

23 IANUARIE 2017 (zi declarată liberă prin H.G. nr. 28/18.01.2017):

-          Şedinţele de judecată se desfăşoară conform planificării pentru această dată;

-          Registraturile secţiilor din cadrul Tribunalului Gorj nu vor avea program cu publicul.

24 IANUARIE 2017 (zi nelucrătoare potrivit art. 139 alin. 1 Codul Muncii):

-          Nu se desfăşoară program cu publicul.

******************************************************************************
Ghidul  privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media
 

Informaţii de interes public

 Solicitarea informațiilor de interes public:

 

                         Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544-2001

 

                         Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

 

                         Lista cu documentele de interes public

 

                         Lista cu documentele produse/gestionate de instituție

 

                         Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

 Buget:

                      Bugetul din toate sursele de finanțare 

 

                      Situația plăților

 

                      ​Situația drepturilor salariale  

 

Bilanţuri contabile      

              

 Achiziții publice

 

                    Programul anual de achiziţii publice

 

                    Centralizatorul achiziţiilor publice

 

                   Contracte de achiziţii publice cu valoare mare

 

                    Solicitări oferte

 

Declarații de avere și interese

 

Formulare tip


Contact

Date de contact

 

Relații cu presa

 

Program de funcţionare

PROGRAM BIRP.docxPROGRAM BIRP.docx

 Program cu publicul pe timpul vacanţei judecătoreşti.pdfProgram cu publicul pe timpul vacanţei judecătoreşti.pdf

Program de audiențe:

            Potrivit art. 9 din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, atribuţiile preşedintelui tribunalului nu prevăd acordarea de audienţe.

 

Petiţii

 

Harta