Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria BUFTEA  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 


ANUNT IMPORTANT
 
 
- ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2016 ÎN SISTEM INFORMATIC ECRIS AL JUDECĂTORIEI BUFTEA-SECŢIA COMUNĂ  A FOST IMPĂRŢITĂ ÎN SECTIA CIVILĂ ŞI  SECŢIA PENALĂ.
DIN ACEST MOTIV, DOSARELE AFLATE PE ROL, VOR FI MUTATE DIN SECŢIA COMUNĂ ÎN SECŢIA CIVILĂ, RESPECTIV SECŢIA PENALĂ, URMÂND A PRIMI ACELAŞI NUMĂR LA CARE SE ADAUGĂ O *
 
Judecătoria Buftea îşi desfăşoară activitatea în oraşul Buftea, judeţul Ilfov şi se află în raza de competenţă a Tribunalului Ilfov.
            Specificul acestei instanţe rezidă în faptul că a fost  unica judecătorie din întreg judeţul Ilfov,raza de competenţă acoperind un număr impresionant de localităţi, 33 de comune şi  8 oraşe,cu o populaţie totală de peste 500.000 de locuitori.
            La data de 01.10.2006 s-a înfiinţat şi Judecătoria Cornetu care a preluat aproximativ o treime din volumul de activitate al Judecătoriei Buftea,creând şi o mai mare accesibilitate la serviciile justiţiei pentru persoanele care locuiesc în zona de sud – sud vest a judeţului.
          De la data de 01.11.2011 s-a înfiinţat şi Tribunalul Ilfov,cu sediul în oraşul Buftea,judeţul Ilfov.
          În prezent oraşul Buftea are o populaţie de 22.000 de locuitori.

Istoric

Localitatea Buftea a fost atestată documentar sub numele de Bufteni în zapisul trimis de Constantin Râmniceanu, vel comis,la data de 20.07.1752, mânăstirii Radu Vodă.Din document reiese că primul nucleu sătesc cu acest nume s-a format pe malul drept al râului Colentina,ulterior extinzându-se şi pe malul stâng.
            La acest nucleu s-au alipit ulterior alte trei aşezări,iniţial distincte,numite Măneşti,Atârnaţi şi Buciumeni.Cea mai veche aşezare – Măneşti,cunoscută şi sub denumirile de Flămânzeni sau Bucoveni – a reprezentat aşezare domnească,ajunsă în proprietatea vornicului Barbu Ştirbei.
            În 1968 Buftea a fost declarată localitate de tip urban.
            În prezent,oraşul Buftea are o populaţie de 22.000 de locuitori.
             Judecătoria Buftea îşi desfăşoară activitatea încă din anul 1968,iniţial într-un sediu ce a reprezentat o parte a domeniului Ştirbei.Lipsa spaţiului necesar şi aspectul modest al vechiului sediu(foste grajduri care deserviseră Palatul Ştirbei) au determinat mutarea acestuia într-un sediu nou,începând cu data de 1.04.2004.