Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria BUFTEA  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Judecătoria Buftea îşi desfăşoară activitatea încă din anul 1968, iniţial într-un sediu ce a reprezentat o parte a domeniului Ştirbei. Lipsa spaţiului necesar şi aspectul modest al vechiului sediu, foste grajduri care deserviseră Palatul Ştirbei, au determinat mutarea instanței într-un sediu nou începând cu data de 01.04.2004.

Specificul acestei instanţe rezidă în faptul că a fost unica judecătorie din întreg Judeţul Ilfov, raza de competenţă acoperind un număr impresionant de localităţi, respectiv 33 de comune şi  8 oraşe, cu o populaţie totală de peste 500.000 de locuitori.

La data de 01.10.2006 s-a înfiinţat Judecătoria Cornetu, care a preluat aproximativ o treime din volumul de activitate al Judecătoriei Buftea, creând o mai mare accesibilitate la serviciile justiţiei pentru persoanele care locuiesc în zona de sud – sud vest a judeţului.

Ulterior, la 01.11.2011 s-a înfiinţat Tribunalul Ilfov, împărțind același sediu cu Judecătoria Buftea, situat în Oraşul Buftea, Str. Ştirbei Vodă nr. 24, Jud. Ilfov.

Judecătoria Buftea a fost împărţită la începutul anului 2016 în două secții – Secția civilă și Secția penală, iar în prezent beneficiază de trei săli de şedinţă, două fiind folosite de către Secţia civilă, iar a treia fiind utilizată de către Secţia penală, alături de Secţia penală din cadrul Tribunalului Ilfov.

Conducerea instanţei este asigurată de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, în prezent ambele funcţii fiind exercitate de către dl. judecător Ilie Cristian Răzvan, Vicepreşedintele Judecătoriei Buftea, delegat în funcţia de Preşedinte începând cu data de 16.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, dar nu mai mult de 6 luni.

De asemenea, conducerea instanţei mai este asigurată de Grefierul-şef (dna. Nistor Cristiana), de Colegiul de Conducere, compus din 5 membri, precum şi de Adunarea Generală a Judecătorilor, constituită din toţi judecătorii instanţei.


Istoric

Localitatea Buftea a fost atestată documentar sub numele de Bufteni în zapisul trimis de Constantin Râmniceanu, vel comis, la data de 20.07.1752, Mânăstirii Radu Vodă. Din documentul respectiv reiese că primul nucleu sătesc cu acest nume s-a format pe malul drept al râului Colentina, ulterior extinzându-se şi pe malul stâng.

La acest nucleu s-au alipit ulterior alte trei aşezări, iniţial distincte, numite Măneşti, Atârnaţi şi Buciumeni. Cea mai veche aşezare, Măneşti,cunoscută şi sub denumirile de Flămânzeni sau Bucoveni, a reprezentat aşezare domnească, ajunsă în proprietatea vornicului Barbu Ştirbei.

În anul, 1968 Buftea a fost declarată localitate de tip urban.

În prezent, Oraşul Buftea are o populaţie de 22.000 de locuitori.