Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 34 din 15 mai 2017 – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – pag. 8-15-  prin care s-a admis sesizarea formulată şi a statuat că:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă,actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică, în ultima zi a termenului care se socoteşte pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanţă, nu este socotit a fi depus în termen"
 
 
 
 
Documentele pentru dosarele civile se transmit la fax 0372218847.
Documentele pentru dosarele penale se transmit la fax 0372218855.

 

În atenţia experţilor tehnici şi contabili judiciari:

Începând cu data de 01.07.2016, Biroul Local de Expertize Tehnice Ilfov va reţine din facturile emise de către experţii tehnici cota de 10% datorată Ministerului Justiţiei (conform art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare).
Biroul Local de Expertize Tehnice Ilfov nu va mai reţine cota de 10% reprezentând plată parţială a impozitului pe venitul din onorarii expertize judiciare tehnice şi contabile (cu excepţia experţilor care nu sunt constituiţi ca persoane fizice autorizate).

 
 
ANUNT IMPORTANT
 
 ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2016 ÎN SISTEM INFORMATIC ECRIS AL JUDECĂTORIEI BUFTEA-SECŢIA COMUNĂ  A FOST IMPĂRŢITĂ ÎN SECTIA CIVILĂ ŞI  SECŢIA PENALĂ.
DIN ACEST MOTIV, DOSARELE AFLATE PE ROL, VOR FI MUTATE DIN SECŢIA COMUNĂ ÎN SECŢIA CIVILĂ, RESPECTIV SECŢIA PENALĂ, URMÂND A PRIMI ACELAŞI NUMĂR LA CARE SE ADAUGĂ O *
 
 
 


 

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTANŢEI

 

             1. Constituţia României;

 

            2. Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a C.S.M cu modificările şi completările ulterioare;

 

             3. Legea 304/2004 modificată şi completată privind organizarea judiciară;

 

             4. Legea 303/2004 modificată şi completată privind statutul magistraţilor;

 

       5. Legea 567/2004 modificată şi completată privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti;

 

             6. Legea 544/2001 privind informaţiile de interes public;

 

       7. Legea 233/2002 modificată şi completată pentru aprobarea O.G. 27-2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

                                                            ***

 

INFORMARE ASUPRA MEDIERII CA MODALITATE ALTERNATIVĂ DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR:

 


    Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei. Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.
   Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.   Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator).

                                                                                           ***
   

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 

Prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituţiei.

 

 Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei

 

 Prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

 

***

 

Competenţa judecătorului de serviciu este definită de articolul 90 alin. (5)  din Hotarârea nr. 387/22.09.2005, reprodus mai jos:    

 

 ART. 87      (1) Personalul instanţelor este obligat să îndeplinească îndatoririle ce îi revin potrivit legii şi regulamentelor.    

 

 (2) Pentru depunerea cererilor şi a actelor sau obţinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, preşedintelui instanţei sau înlocuitorului acestuia, preşedintelui de secţie, judecătorului de serviciu, biroului de informare şi relaţii publice sau personalului de la registratură şi arhivă.    

 

 (3) În incinta instanţei, în locuri vizibile pentru public, vor fi afişate regulile de conduită, precum şi îndrumări către compartimentele care au relaţii cu publicul.   

 

  (4) La aceste compartimente se vor pune la dispoziţia publicului materiale informative ajutătoare pentru o mai bună adresabilitate.    

 

 (5) Preşedintele instanţei, cu aprobarea colegiului de conducere, va desemna, dacă se impune, prin rotaţie, unul sau mai mulţi judecători de serviciu care îndeplinesc următoarele atribuţii:
         a) primesc actele de sesizare a instanţei şi verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de normele procedurale;       

 

   b) iau măsurile necesare în scopul pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea fără întârziere a acţiunilor şi cererilor primite, cu respectarea normelor de repartizare aleatorie a cauzelor.    

 

 (6) Registratura şi arhiva vor fi deschise zilnic pentru public minimum 4 ore, repartizate în funcţie de programul şedinţelor de judecată. Toate şedinţele de judecată încep de la orele 8:30.

 

 

 

***

Brosuri CSM.pdfBrosuri CSM.pdf 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

declaratii avere interese 2013.rarDeclaratii de avere si interese 2013.rar
declaratii de avere si interese vechi.rardeclaratii de avere si interese vechi.rar

DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE MAGISTRAŢI

COJOCARU ADRIAN
DECLARAŢIE DE AVERE 2014.docDECLARAŢIE DE AVERE 2014.docDeclaratie de interese-2014.docDeclaratie de interese-2014.doc
2015
DECLARAŢIE AVERE 2015.docDECLARAŢIE AVERE 2015.docdeclaraţie interese 2015.docdeclaraţie interese 2015.doc


ILIE CRISTIAN RĂZVAN
Declaratie avere 2014.docDeclaratie avere 2014.docDeclaratie de interese 2014.docDeclaratie de interese 2014.doc
2015
DECLARAŢIE AVERE 2015.docDECLARAŢIE AVERE 2015.docDeclaratie de interese06.2015.docDeclaratie de interese06.2015.doc

ENE MARIANA
DECLARATIE DE AVERE 2014 EM.docDECLARATIE DE AVERE 2014 EM.docDeclaratie de interese-2014 em.docDeclaratie de interese-2014 em.doc

IORDĂCHESCU ELISABETA MIHAELA
Declaratie de avere-2014 IEM.docDeclaratie de avere-2014 IEM.docDeclaratie de interese -2014 IEM.docDeclaratie de interese -2014 IEM.doc
2015
Declaratie avere 2015.docDeclaratie avere 2015.docDeclaratie interese 2015.docDeclaratie interese 2015.doc

BURCEA LAURA ANDREEA
declaraţie avere 2014 BL.docdeclaraţie avere 2014 BL.docdeclaraţie interese 2014 BL.docdeclaraţie interese 2014 BL.doc
2015


RADU VLAD ALEXANDRU
declaraţie de avere Radu V.docdeclaraţie de avere Radu V.docDeclaraţie de interese Radu V.docDeclaraţie de interese Radu V.doc

TOMA STERICĂ DAN
Declaraţie de avere 2014 Toma S.PDFDeclaraţie de avere 2014 Toma S.PDFDeclaraţie de interese 2014 Toma S.docDeclaraţie de interese 2014 Toma S.doc

BĂDIŢA PETRE VALENTIN
Declaratie avere -2014 Badiţa doc.docDeclaratie avere -2014 Badiţa doc.docDeclaraţie de interese 2014 Badita P.docDeclaraţie de interese 2014 Badita P.doc

LAYET CARMEN MIHAELA
Declaratie avere -2014 Layet.docDeclaratie avere -2014 Layet.docDeclaraţie de interese 2014 Layet.docDeclaraţie de interese 2014 Layet.doc

MARTIN ANDREIA NICOLETA
Declaratie avere -2014 Martin A.docDeclaratie avere -2014 Martin A.docDeclaraţie de interese 2014 Martin Andreea doc.docDeclaraţie de interese 2014 Martin Andreea doc.doc
2015
declaratie avere.docdeclaratie avere.doc Declaratie de interese 10.06.2015.docDeclaratie de interese 10.06.2015.doc

TĂŞCAN ADRIANA
Declaratie avere -2014 Tascan A.docDeclaratie avere -2014 Tascan A.docDeclaraţie de interese 2014 Tascan A.docDeclaraţie de interese 2014 Tascan A.doc

DUMBRAVĂ EDGAR LAURENŢIU
Declaraţie avere DEL.docDeclaraţie avere DEL.docDeclaraţie de interese Dumbravă.docDeclaraţie de interese Dumbravă.doc

GHIHANIŞ ALINA

FLORESCU ALINA LOREDANA

GALAŢANU  NICOLETA

DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE PERSONAL AUXILIAR

GRIGORE LILIANA ADI
Declaratie avere -2014 GL.docDeclaratie avere -2014 GL.docDeclaratie de interese-2014 GL.docDeclaratie de interese-2014 GL.doc
2015
declaratie avere.docdeclaratie avere.doc           Declaratie interese.docDeclaratie interese.doc
NEGOIŢĂ DANIELA
Declaraţie avere - 2014 ND.docDeclaraţie avere - 2014 ND.docDeclaraţie interese - 2014 ND.docDeclaraţie interese - 2014 ND.doc
2015
Declaraţie avere - 2015 ND.docDeclaraţie avere - 2015 ND.doc interese NEGOITA DANIELA.docinterese NEGOITA DANIELA.doc

FLĂCĂU IOANA
Declaraţie de avere - 2014 FI.docDeclaraţie de avere - 2014 FI.docDeclaraţie de interese - 2014 FI.docDeclaraţie de interese - 2014 FI.doc
2015
Declaratie Avere 2015.docDeclaratie Avere 2015.doc declaratie-interese 2015.docdeclaratie-interese 2015.doc

JELTOPOP CONSTANŢA LEONTINA
Declaratie Avere_2014 JC.docDeclaratie Avere_2014 JC.docDeclaratie de interese-2014 JC.docDeclaratie de interese-2014 JC.doc
2015
Declaratie Avere ANI.docDeclaratie Avere ANI.doc declaratie-interese.docdeclaratie-interese.doc

NISTOR CRISTIANA
Declaratie avere 2014 NC.docDeclaratie avere 2014 NC.docDeclaratie de interese-2014 NC.docDeclaratie de interese-2014 NC.doc
2015
declaratieavere.docdeclaratieavere.docdeclaratie deinterese.docdeclaratie deinterese.doc

DINA SOFICA
Declaratie avere 2014 DS.docDeclaratie avere 2014 DS.docDeclaraţie interese 2014 ds.docDeclaraţie interese 2014 ds.doc
2015
Formular-declaratie-avere-ANI_.docFormular-declaratie-avere-ANI_.doc         Formular-declaratie-interese-ANI_(1).docFormular-declaratie-interese-ANI_(1).doc

MATEI GEORGETA
Declaraţie de avere 2014 MG.docDeclaraţie de avere 2014 MG.docDeclaraţie de interese 2014 MG.docDeclaraţie de interese 2014 MG.doc
2015
Formular-declaratieavere-ANI_.docFormular-declaratieavere-ANI_.doc  Formular-declaratieinterese-ANI_(1).docFormular-declaratieinterese-ANI_(1).doc

BUŞTEAN SIMONA SABINA
Declaratie avere 2014 BS.docDeclaratie avere 2014 BS.docDeclaraţie de interese 2014BS.docDeclaraţie de interese 2014BS.doc

FLUTURE GEORGETA
FDeclaratieAvere_2014 FG.docFDeclaratieAvere_2014 FG.docDeclaratie de interese-2014 FG.docDeclaratie de interese-2014 FG.doc
2015
Formular-declaratie-avere-ANI- Fluture Georgeta_.docFormular-declaratie-avere-ANI- Fluture Georgeta_.doc  Formular-declaratie-interese-ANi- Fluture _(1).docFormular-declaratie-interese-ANi- Fluture _(1).doc

CHIRIACOV VASILICA
DECLARAŢIE DE AVERE Chiriacov.2014.docDECLARAŢIE DE AVERE Chiriacov.2014.docDeclaratie de interese.2014 CV.docDeclaratie de interese.2014 CV.doc
2015
DECLARAŢIE DE AVERE Chiriacov.2015- ANI.docDECLARAŢIE DE AVERE Chiriacov.2015- ANI.doc Formular-declaratie-interese-Chiriacov 2015_(1).docFormular-declaratie-interese-Chiriacov 2015_(1).doc

POPESCU MIHAI COSMIN
DeclaratieAvere_2014 PM.docDeclaratieAvere_2014 PM.docDeclaratie de interese2014 PM.docDeclaratie de interese2014 PM.doc
2015
declaratie avere Mihai Popescu.docdeclaratie avere Mihai Popescu.doc declaratie interese Mihai Popescu.docdeclaratie interese Mihai Popescu.doc

ALEXE ELENA
Decl.Avere 2014 AE.docDecl.Avere 2014 AE.docDeclaratie interese 2014 AE.docDeclaratie interese 2014 AE.doc
2015
decl.Avere 2015.docdecl.Avere 2015.doc         Declaratie interese.docDeclaratie interese.doc

URSACHE ROXANA
DeclaratieAvere_2014 UR.docDeclaratieAvere_2014 UR.docDeclaratie de interese-2014 UR.docDeclaratie de interese-2014 UR.doc
2015
Formular-declaratie-avere-ANI_Ursache.docFormular-declaratie-avere-ANI_Ursache.doc  Formulardeclaratie-interese-ANI_(1).docFormulardeclaratie-interese-ANI_(1).doc

CAPANU LILIANA
Declaratie avere 2014 CL.docDeclaratie avere 2014 CL.docDeclaratie de interese 2014 CL.docDeclaratie de interese 2014 CL.doc
2015
Formular-declara tie-avere-ANI_.docFormular-declara tie-avere-ANI_.doc    Formular-declaratie-intere se-ANI_(1).docFormular-declaratie-intere se-ANI_(1).doc

DINCĂ FLORICA
DECLARAŢIE DE AVERE 2014 DINCĂ.docDECLARAŢIE DE AVERE 2014 DINCĂ.docDECLARAŢIE DE INTERESE 2014 DINCĂ.docDECLARAŢIE DE INTERESE 2014 DINCĂ.doc
2015

DECLARAŢIE DE INTERESE 2015 DINCĂ.docDECLARAŢIE DE INTERESE 2015 DINCĂ.doc

MANOLESCU SORINA IOANA
Declaraţie avere 2014 ms.docDeclaraţie avere 2014 ms.docDeclaraţie INTERESE 2014 ms.docDeclaraţie INTERESE 2014 ms.doc
2015
Formular-declaratie-avere-ANI2015.docFormular-declaratie-avere-ANI2015.docFormular-declaratie-interese-ANI 2015.docFormular-declaratie-interese-ANI 2015.doc

TUNARU MIHAI
Declaraţie de avere Tunaru Mihai.docDeclaraţie de avere Tunaru Mihai.docDeclaratie de interese Tunaru Mihai.docDeclaratie de interese Tunaru Mihai.doc
2015
Formular-declaratie-avere- TUNARU.docFormular-declaratie-avere- TUNARU.docFormular-declaratie-interese-TUNARU.docFormular-declaratie-interese-TUNARU.doc

DUMITRACHE IULIAN TRAIAN
declara'ie avere Dumitrache Iulian.docdeclara'ie avere Dumitrache Iulian.docdeclaratie de interese Dumitrache Iuliandeclaratie de interese Dumitrache Iulian
2015


GURGUŢĂ GEORGETA
DECLARAŢIE DE AVERE gurguţă.2014.docDECLARAŢIE DE AVERE gurguţă.2014.docDeclaratie de interese gurguţă.2014.docDeclaratie de interese gurguţă.2014.doc
2015
DECLARAŢIE DE AVERE gurguţă.2015.docDECLARAŢIE DE AVERE gurguţă.2015.docFormular-declaratie-interese-gurguţă 2015_(1).docFormular-declaratie-interese-gurguţă 2015_(1).doc

GHEORGHE LUMINIŢA
Declaratie avere 2014GL.docDeclaratie avere 2014GL.docDeclaratie de interese-2014 GL.docDeclaratie de interese-2014 GL.doc
2015
declaratie avere LUMI.docdeclaratie avere LUMI.docDeclaratie de interese-format nou luminiţa.docDeclaratie de interese-format nou luminiţa.doc


SIN DUMITRA
Declaraţie avere 2014 SD.docDeclaraţie avere 2014 SD.docDeclaratie de interese-2014 sd.docDeclaratie de interese-2014 sd.doc
2015
Avere.docAvere.docDeclaratie de interese-format nou.docDeclaratie de interese-format nou.doc

VIŞAN ELENA
declaraţie avere VIŞAN ELENA 2014.docdeclaraţie avere VIŞAN ELENA 2014.docDeclaratie de interese- 2014 VIŞAN ELENA.docDeclaratie de interese- 2014 VIŞAN ELENA.doc
2015
declaraţie avere VIŞAN ELENA 2015.docdeclaraţie avere VIŞAN ELENA 2015.docinterese VIŞAN ELENA.docinterese VIŞAN ELENA.doc

VELIJENCO BUJOREL
DeclaratieAvere Velijenco Bujorel_L2014.docDeclaratieAvere Velijenco Bujorel_L2014.docDeclaratie de interese-2014 Velijenco Bujorel.docDeclaratie de interese-2014 Velijenco Bujorel.doc

CHIŢU REMUS
Declaraţie de avere -2014 Chiţu Remus.docDeclaraţie de avere -2014 Chiţu Remus.docDeclaratie de interese 2014 -Chiţu Remus.docDeclaratie de interese 2014 -Chiţu Remus.doc

DUMITRACHE ELISABETA
Declaratie avere Dumitrache ElisabetaDeclaratie avere Dumitrache Elisabetadeclaratie de interese Dumitrache Elisabertadeclaratie de interese Dumitrache Elisaberta

FLOREA IVENIŢA
Declaratie Avere2014 FIDeclaratie Avere2014 FIDeclaratie de interese.2014 FI.docDeclaratie de interese.2014 FI.doc

OPRESCU MARIANA ADELA
Declaratie de avere 2014 OMA.docDeclaratie de avere 2014 OMA.docDeclaratie de interese 2014 OMA.docDeclaratie de interese 2014 OMA.doc

LIŢĂ MARIANA VERONICA
2014
_Declaratie Avere_Lita Mariana 2014.doc_Declaratie Avere_Lita Mariana 2014.docDeclaratie de interese-Lita mariana(1 2014.docDeclaratie de interese-Lita mariana(1 2014.doc_Declaratie Avere_Lita Mariana 2015.doc_Declaratie Avere_Lita Mariana 2015.docDeclaratie de interese-Lita mariana 2015.docDeclaratie de interese-Lita mariana 2015.doc

CREŢU ŞTEFANIA
Declaratie avere 2014 cs.docDeclaratie avere 2014 cs.docDeclaratie de interese2014 cs.docDeclaratie de interese2014 cs.doc

MIRICĂ ANETA
DeclaratieAvere_2014 ma.docDeclaratieAvere_2014 ma.docDeclaratie de interese 2014 MA.docDeclaratie de interese 2014 MA.doc