Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare

 

 Editor de conținut

 

Info taxe

Documente şi taxe necesare pentru operaţiuni legalizare a hotărârilor judecătoreşti sau a altor înscrisuri:

 

Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local (primăria), al unitatii administrativ – teritoriale în a cărei rază işi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal al debitorului, conform Legii nr.146/1997, art.19, modificată prin Legea nr. 276/2009  “.

 

CONTURI PRIMĂRII TAXE JUDICIARE VIRAMENT-1.docCONTURI PRIMĂRII TAXE JUDICIARE VIRAMENT-1.doc

Amenzile judiciare şi cheltuielile judiciare se plătesc în contul RO16TREZ4225032XXX001018 deschis la Direcţia de Trezorerie Buftea, Cod fiscal Tribunalul Ilfov: 29342362

 

Plăţile pentru  onorarii experţi – Biroul Local de Expertiză de pe lângă Tribunalul Ilfov se fac în contul RO17CECEB60144RON3228233, pentru achitarea prin numerar a expertizelor judiciare şi în contul RO51CECEB60130RON3073601, pentru achitarea prin ordin de plată a expertizelor judiciare, C.F. 29342362, deschis la CEC BANK AG. Buftea.

 Conform circularei nr. 5480/17.01.2018 a Ministerului Justiţiei privind modalitatea de plată a onorariului de expert/specialist, acesta se achită la CEC în contul Biroului Local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile unde expertul este înregistrat (Bucureşti sau Ilfov).

  Informare - Autorizatii experti tehnici.docInformare - Autorizatii experti tehnici.doc

În atenţia experţilor tehnici şi contabili judiciari:

Începând cu data de 01.07.2016, Biroul Local de Expertize Tehnice Ilfov va reţine din facturile emise de către experţii tehnici cota de 10% datorată Ministerului Justiţiei (conform art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare).
Biroul Local de Expertize Tehnice Ilfov nu va mai reţine cota de 10% reprezentând plată parţială a impozitului pe venitul din onorarii expertize judiciare tehnice şi contabile (cu excepţia experţilor care nu sunt constituiţi ca persoane fizice autorizate).

Cauţiunile pentru Judecatoria Buftea se plătesc in contul:

RO91CECEB50470RON0000000 deschis la CEC BANK VICTORIA


Circulara nr. 4-55105-26.07.2016.pdfCirculara nr. 4/55105/26.07.2016.pdf

***


Documente şi taxe necesare pentru operaţiuni de legalizare a hotărârilor judecătoreşti:

 

 LEGALIZARE:

- cerere tip legalizare;

- hotărârea a cărei legalizare se doreşte;

- taxă judiciară de timbru în valoare de: 

     · 5 lei pentru hotărâri/exemplar - conform art.9 lit.l din OUG 80/29.06.2013;

    · 1 leu/pagina pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar - conform art.9 lit.j din OUG 80/29.06.2013;

     ·1leu/pagina pentru eliberarea de certificateconform art.9 lit.k din OUG 80/29.06.2013;

 

NOTĂ:

      Persoanele care solicită eliberarea de copii legalizate de pe sentinţele pronunţate de Judecătoria Buftea, vor depune cererea de legalizare şi taxa de timbru aferentă în cadrul Serviciului Arhivă, în timpul programului cu publicul afişat pe site, iar înscrisurile legalizate se vor elibera pe loc.


Formulare