Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

COMUNICAT
 
 
         Faţă de dispoziţiile H.G. nr.512/2017, privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă, în ziua de 14 august 2017  serviciile cu publicul ale Judecătoriei Buftea nu vor funcţiona, cu excepţia magistraţilor şi a grefierilor de şedinţă implicaţi în soluţionarea proceselor cu termen în data de 14 august 2017  şi a participanţilor în aceste procese.
 
 
PREŞEDINTE
ILIE CRISTIAN RĂZVAN

 

 

 PROGRAM VACANTA JUDECATOREASCA 1 iulie – 31 august

Program cu publicul la compartimentele – Registratura şi Arhiva Secţiei civile şi a Secţiei penale, Biroul Executări Penale şi Biroul Persoane Juridice, pe perioada vacanţei judecătoreşti la Judecătoria Buftea, respectiv: perioada 1 iulie – 31 august este următorul: 

·         Luni: -  orele  9:00-13:00

·         Miercuri – orele 9:00-13:00

·         Biroul Persoane Juridice ( eliberare acte): Luni -   orele  9:00-13:00

 

 
 
COMUNICARE
 
VĂ FACEM CUNOSCUT CĂ PRIN HOTĂRÂREA COLEGIULUI DE CONDUCERE NR. 5/25.05.2017 S-A DISPUS DESFIINŢAREA COMPLETURILOR C17, C17 CC, C17 EXECUTĂRI SILITE DIN CADRUL SECŢIEI CIVILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2017.
TOATE DOSARELE AFLATE PE ROLUL ACESTOR COMPLETURI (DOSARE CU TERMEN DE JUDECATĂ ACORDAT, DOSARE AFLATE ÎN PROCEDURA PREALABILĂ ŞI DOSARELE SUSPENDATE) VOR FI REPARTIZATE CICLIC PE CELELALTE 16 COMPLETURI FUNCŢIONALE DIN CADRUL SECŢIEI CIVILE.
 
 
 
 
PREŞEDINTE
ILIE CRISTIAN RĂZVAN
 COMUNICARE

 

VĂ FACEM CUNOSCUT CĂ PRIN HOTĂRÂREA COLEGIULUI DE CONDUCERE NR. 15/06.09.2016 S-A DISPUS DESFIINŢAREA COMPLETURILOR C1, C1 CC, C1 EXECUTĂRI SILITE DIN CADRUL SECŢIEI CIVILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 09.09.2016.

TOATE DOSARELE AFLATE PE ROLUL ACESTOR COMPLETURI( DOSARE CU TERMEN DE JUDECATĂ ACORDAT, DOSARE AFLATE ÎN PROCEDURA PREALABILĂ ŞI DOSARELE SUSPENDATE) VOR FI REPARTIZATE CICLIC PE CELELALTE 13 COMPLETURI FUNCŢIONALE DIN CADRUL SECŢIEI CIVILE.

PREŞEDINTE

ILIE CRISTIAN RĂZVAN
ANUNT IMPORTANT

 

 ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2016 ÎN SISTEM INFORMATIC ECRIS AL JUDECĂTORIEI BUFTEA-SECŢIA COMUNĂ  A FOST IMPĂRŢITĂ ÎN SECTIA CIVILĂ ŞI  SECŢIA PENALĂ.

DIN ACEST MOTIV, DOSARELE AFLATE PE ROL, VOR FI MUTATE DIN SECŢIA COMUNĂ ÎN SECŢIA CIVILĂ, RESPECTIV SECŢIA PENALĂ, URMÂND A PRIMI ACELAŞI NUMĂR LA CARE SE ADAUGĂ O *
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA REGULARIZĂRII CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

Potrivit art. 200. alin 1 şi 2 Cod procedură civilă completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197. Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii.

 

Principiile actuale ale repartizării aleatorii au în vedere faptul că repartizarea dosarelor, de la data de 15.02.2013, se face potrivit noului Cod de procedură civilă către complet fără a fi stabilită data primului termen de judecată, dată care urmează a fi stabilită de complet, după parcurgerea procedurii prealabile.

 

Aşadar, pentru implementarea noului Cod de procedură civilă a fost necesară modificarea procedurii de repartizare aleatorie a dosarelor în activitatea instanţelor.

 

Pentru a nu bloca activitatea pe perioada de tranziţie şi pentru a nu crea o inechitate între petenţii care au formulat cereri sub imperiul vechii proceduri, a fost îmbinată repartizarea noului Cod de procedură civilă cu principiile programului privind volumul optim de activitate.

 

De asemenea, terminologia din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 cu modificările ulterioare „ data fixată pentru verificarea cererii de chemare în judecată” a fost transpusă în aplicaţia Ecris prin terminologia „ Data recomandată” pentru începerea procedurii prealabile, care este un termen administrativ şi nu unul procedural.

      Forma actuală a programului Ecris permite ca, odată cu repartizarea aleatorie a cauzei, să se stabilească data de verificare a cererii de chemare în judecată , verificarea de către judecător a cererii de chemare în judecată, fiind de îndată, în raport de data stabilită de programul Ecris.

 

 

CIRCULARĂ NOUA LEGISLAŢIE PENALĂ.doc 

 


 

Baza_institutiilor_din_comunitate.xlsBaza_institutiilor_din_comunitate.xls


Informaţii de interes public

...

Contact

...