Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul ILFOV  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 
Tribunalul Ilfov, cu sediul în oraşul Buftea, judeţul Ilfov si-a început activitatea începând cu data de 1 noiembrie 2011.
Anexa I organigram.doc

Istoric

Judetul Ilfov, situat in Câmpia Munteniei, a luat numele râului Ilfov care il strabate.  „Elhov” însemna, in limba slavă „ariniş”, loc acoperit cu „arini” sugerând vegetaţia bogată ce creştea pe malurile apelor din aceasta zona de deal si de campie.  Prima atestare documentara a judetului Ilfov apare in „hrisovul lui Basarab cel Tânăr Voievod”, de la Gherghita datat 1482, martie 23, prin care domnitorul daruieste manastirii Snagov cateva sate si unele privilegii. In contextul acestui hrisov apare si mentiunea judetului „Elhov”, a carui denumire era ,desigur , mai veche decat anul 1482, cand a fost scris documentul.  
             In toate structurile administrative mai vechi, Bucurestiul era inclus in judetul Ilfov. 
            Potrivit Legii administrative din anul 1875, judetul Ilfov cuprindea 6 plăşi cu 63 comune. In 1923, Judetul Ilfov includea  185 de comune rurale si 396 de sate.  
            În perioada 1936-1938, capitala judetului Ilfov era municipiul Bucuresti. Alt oras era Oltenita, iar cele 419 sate erau cuprinse în 10 plăşi.  
            In 1950, s-a trecut la o noua forma de organizare teritoriala a Romaniei, care pierduse dupa 1940, printr-o conjuctura nefasta istoriei, teritorii importante (Bucovina, Basarabia, Cadrilaterul).Astfel, dupa modelul tarii de la Rasarit , prin Legea Administrativa, votata in 1950 de Marea Adunare Nationala a R.P.R., impartirile se fac acum, in 18 regiuni, iar judetele sunt desfintate, Ilfovul facand parte din regiunea Bucuresti.  
            Prin Legea nr. 2/1968, judetele au fost reinfiintate. Judetul Ilfov era cel mai mare din Romania, atat ca suprafata, cat si ca populatie, cu 125 comune, 3 orase, (Oltenita, Urziceni, Buftea) si municipiul Giurgiu.  
        La 24 ianuarie 1981, judeţul Ilfov a fost desfiinţat si redus la Sectorul Agricol Ilfov, aflat in subordinea municipiului Bucuresti, cu sediul administrativ in comuna Balotesti. Initial, Sectorul Agricol Ilfov a avut 27 comune si orasul Bufea, apoi, din luna septembrie 1981, i s-au alaturat 3 comune din judetul Ialomita (Nuci, Gradistea si Petrachioaia) iar mai tarziu (odata cu demararea lucrarilor de amenajare a raului Argesului), au mai trecut la Sectorul Agricol Ilfov 8 comune din judetul Giurgiu: Ciorogarla, Domnesti, Clinceni, Darasti- Ilfov, 1 Decembrie, Vidra si Berceni.  
            Revenirea Ilfovului la statut de judet se face in 1996, conform Legii nr.24/1996 pentru modificarea si completarea Legii nr.66/1991, a administratiei publice locale, care prevedea la art.126, urmatoarele:” De la data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la noua organizare administrativ-teritoriala a tarii, Sectorul Agricol Ilfov se va numi Judetul Ilfov”  
            Corelativ,a existat în toată această perioadă şi Tribunalul Ilfov. Aşa cum s-a văzut,Ilfovul includea,pe atunci,şi Bucureştiul,astfel că Tribunalul Ilfov avea un rol asemănător celui îndeplinit azi de Tribunalul Bucureşti.  
            Se cunoaşte deja că  strada pe care azi se află clădirea ce adăposteşte Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti – şi-a luat numele de la Tribunalul Ilfov care funcţiona,pe atunci,în acea locaţie.  
     Tribunalul Ilfov este instanţa care apare menţionată încă din vremea lui Alexandru Ioan Cuza sub denumirea”judecătoria de ânteia cercetare a judeţului Ilfov” şi care acoperea,ca şi competenţă,întreaga zonă a Bucureştilor,inclusiv întinsa zonă limitrofă.  
            Potrivit art.1 al Anexei din 1850 - la procedura condicei de comerciu:” Osebimu sub numire de judecătorie de înteia cercetare, judecătoria ce se va aşeda în oraşilu scaunului ocârmuirei a fiă-cărui judeţu, avendu puterea de judece, la înteia cercetare şi cu pornire de apalaţie împotriva hotărârei ei, tote pricinile politicesci, corecţionale şi de comerciu ce se voru întempla în judeţulu acela în care va fi aşedată.”  
            Prin decretul 132/1952,urmare a reorganizării administrativ teritoriale de tip stalinist Tribunalul Ilfov se desfiinţează,fiind înlocuit de tribunalul capitalei şi tribunalele de raion.  
            Ulterior,în 1968,se reînfiinţează judeţele,inclusiv judeţul Ilfov,astfel că Tribunalul Ilfov îşi reîncepe activitatea,dar pentru foarte scurt timp,până la desfiinţarea judeţului Ilfov şi înlocuirea acestuia cu „Sectorul Agricol Ilfov”.  
             Judeţul Ilfov s-a reînfiinţat în 1996.  
          Deşi reşedinţa de judeţ este Bucureştiul,nu s-a putut identifica un sediu adecvat pentru Tribunalul Ilfov. Între timp,aşa cum s-a arătat,fostul sediu din strada Ilfov a fost ocupat de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.
            În aceste condiţii,în 2002 se modifică Legea de organizare judecătorească şi se stabileşte sediul Tribunalului Ilfov la Buftea.  
            În prezent, după aproape un deceniu de demersuri, în fine, se reînfiinţează această instantă de tradiţie.