Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Contact

Contact

Program de lucru

Harta


Contact

Adresa Tribunalului ILFOV este: Jud. Ilfov, Or. Buftea, Str. Ştirbei Vodă nr. 24

Centrala Telefonică: 021/312.23.43; 0372.21.88.16

Datele de contact ale Tribunalului Ilfov sunt:

- Fax Cabinet: 0372.21.88.16 ; 021/312.23.51
- Secţia Civilă -Registratură :Tel 0372/21.88.58, Fax: 021/312.23.59

- Secţia Civilă - Arhivă civilă :Tel:  0372/21.88.59 ;
- Secţia Civilă - Arhivă insolvenţă-comercial:Tel:  021/312.23.43 - interior 124, 172
- Secţia Penală (Registratură şi Arhivă):
Tel: 021/312.23.60 int 123; 134
Fax: 021/312.23.60
- Executări Penale: interior 144
- Birou Informare şi Relatii Publice:
Coordonator Birou Informare si Relatii Publice: Ciornei Alma Manuela
Purtător de cuvant: Ciornei Alma Manuela Tel: 0734.88.71.52

 Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov
Adresa: jud. Ilfov, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, et. 2, cam. 206
Tel direct/fax: 0372.218.830
Tel centrală: 021.312.23.43-interior 130/131
Şef serviciu - IULIANA BONEA
Consilieri de probaţiune: 

Boboc Cătălin Marian

Bouaru Ramona Ionela

Cioarec Jeanina Costina

Militaru Oana Elisabeta

Paiu Răzvan Adrian

                     

Biroul local de expertize tehnice si contabile Ilfov:


Email: tr-ilfov-blet@just.ro (Aceasta adresa de e-mail se foloseste in exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize) Telefon:        0734.882.626 Fax : 0372218869


Program de lucru


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
 
 
Arhiva si registratura civila : zilnic orele 09:00-13:00

 
Arhiva si registratura penala: zilnic orele 09:00-13:00

Harta