Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Tribunalului Ilfov este:  Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24

Centrala Telefonică: 021/312.23.43; 0372.21.88.16

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 34 din 15 mai 2017 – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – pag. 8-15-  prin care s-a admis sesizarea formulată şi a statuat că:

"În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă,

actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică, în ultima zi a termenului care 

se socoteşte pe zile,după ora la care activitatea încetează la instanţă,

nu este socotit a fi depus în termen”.

Datele de contact ale Tribunalului Ilfov sunt:
-  Prim Grefier : 0372/21.88.16 ; Fax Cabinet: 021/312.23.51

- Secţia Civilă -Registratură-Tel: 0372/21.88.58, Fax: 021/312.23.59, e-mail: trif-reg-civ@just.ro

- Secţia Civilă - Arhivă civilă-Tel: 0372/21.88.59, 0372/21.88.71; Tel: 021/312.23.43 - int. 159, 171

- Secţia Civilă - Arhivă insolvenţă-comercial-Tel: 0372/21.88.24, 0372/21.88.71; Tel: 021/312.23.43 - int. 124, 172

- Secţia Penală - Registratură/Arhivă-Tel: 0372/21.88.23, 0372/21.88.34; Tel: 021/312.23.43 int 123; 134,
    Fax: 021/312.23.60, e-mail: trif-reg-pen@just.ro
- Secţia Penală - Executări Penale-Tel: 0372/21.88.44; Tel: 021/312.23.43 int 144, Fax: 0372/21.88.25
 
 
- Biroul local de expertiza de pe lângă Tribunalul Ilfov Tel:  021/312.23.43 - interior 143
 
 
PROGRAM NORMAL DE LUCRU CU PUBLICUL
 
(PROGRAMUL NU SE APLICĂ ÎN PERIOADA 1 IULIE- 31 AUGUST-PERIOADA VACANEŢI JUDECĂTOREŞTI)
 
 

ARHIVA SECŢIEI CIVILE – luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00;
REGISTRATURA SECŢIEI CIVILE - luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00;
BIROU APOSTILĂ - marţi şi vineri, între orele 9:00 – 13:00;
ARHIVA SECŢIEI PENALE – luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00;
REGISTRATURA SECŢIEI PENALE – luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00;
BIROU EXECUTĂRI PENALE  – luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00;
 
BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE

luni, marţi, miercuri şi vineri, între orele 08:00 -16:00 
joi între orele 08:00 – 19:00

- Coordonator Birou Informare şi Relaţii Publice: Judecător 
ROXANA ADRIANA AXINTE -
Purtător de cuvânt: ROXANA ADRIANA AXINTE 0733.77.67.43/0372218807
L
ocţiitor : Judecător ANDRADA -ROXANA PENCIUC
e-mail : tr-ilfov-brp@just.ro
- Această adresă de e-mail se foloseşte, în exclusivitate,
pentru activitatea​ Biroului de Informare şi Relaţii Publice,
respectiv pentru petiţii şi cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001​
    Pentru transmiterea cererilor şi a documentelor ce au legătură cu dosarele aflate în curs de soluţionare, vă rugăm să folosiţi 
adresa  de e-mail alocată serviciului registratură -  trif-reg-civ@just.ro /trif-reg-pen@just.ro

În cazul în care veţi înainta astfel de documente pe adresele de e-mail ale Biroului de Informare şi Relaţii Publice, primului grefier sau purtătorului de cuvânt, există riscul ca documentele să ajungă la dosar cu întârziere, 

ţinând cont de faptul ca acestea urmează un alt circuit în instanţă.


 TELEFON: 021/312.23.51
               0372/218.838
Fax : 0372.21.88.16 ; 021/312.23.51
tip cerere legea 544-2001.doctip cerere legea 544-2001.doc
model reclamaţie Legea 544-2001.docmodel reclamaţie Legea 544-2001.doc

 Biroul local de expertize tehnice si contabile Ilfov:

Email: tr-ilfov-blet@just.ro (Aceasta adresa de e-mail se foloseste in exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize) Telefon: 0734.882.626 Fax : 0372218869

Tel:  021/312.23.43 - interior 143


Camere de lucru cu publicul


Program de funcţionare

 
 
 
 
 
În conformitate cu art. 5 al Hotărârii Colegiului de conducere nr. 10/2019 programul de lucru cu publicul în intervalul 01 iulie – 31 august 2019 este următorul :
 
Registratură – Civilă şi Penală  - marti şi joi, între orele 9:00 – 14:00;
Arhivă – Civilă, Involvenţă şi Penală -  marti şi joi, între orele 9:00 – 14:00;
Biroul Apostilă -   marti şi joi, între orele 9:00 – 14:00;
Biroul executări penale -   marti şi joi, între orele 9:00 – 14:00;
 
 
 

Program de audienţe

La nivelul Tribunalului Ilfov  - potrivit Regulamentului de Ordine Interioară, nu se ţin audienţe.


Petiţii

...

Relaţia cu presa

...BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE

luni, marţi, miercuri şi vineri, între orele 08:00 -16:00 
joi între orele 08:00 – 19:00
Coordonator Birou Informare şi Relaţii Publice: Judecător ROXANA ADRIANA AXINTE - 0733.77.67.43
    - locţiitor : Judecător ANDRADA-ROXANA PENCIUC
TELEFON: 021/312.23.51
               0372/218.838
Fax : 0372.21.88.16 ; 021/312.23.51
e-mail : tr-ilfov-brp@just.ro - Această adresă de e-mail se foloseşte, în exclusivitate,
pentru activitatea​ Biroului de Informare şi Relaţii Publice,
respectiv pentru petiţii şi cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001​Harta