Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Tribunalului ILFOV este: Jud. Ilfov, Or. Buftea, Str. Ştirbei Vodă nr. 24

Centrala Telefonică: 021/312.23.43; 0372.21.88.16

Datele de contact ale Tribunalului Ilfov sunt:
- Fax Cabinet: 0372.21.88.16 ; 021/312.23.51
- Secţia Civilă -Registratură :Tel 0372/21.88.58, Fax: 021/312.23.59
e-mail: trif-reg-civ@just.ro
- Secţia Civilă - Arhivă civilă :Tel:  0372/21.88.59 - direct; Tel:  021/312.23.43 - interior 159, 171
- Secţia Civilă - Arhivă insolvenţă-comercial:Tel:  021/312.23.43 - interior 124, 172
- Secţia Penală (Registratură şi Arhivă): Tel: 021/312.23.60 int 123; 134
Fax: 021/312.23.60
e-mail: trif-reg-pen@just.ro
- Executări Penale: interior 144

- Birou Informare şi Relatii Publice:

Program de lucru: luni, marţi si vineri, între orele 08:00 -16:00 
ziua de joi, între orele 08:00 – 19:00
Coordonator Birou Informare şi Relatii Publice: ENE MARIANA
: locţiitor Grecu Cristina
TELEFON: 0372218876
0213122343
0372218816
e-mail : tr-ilfov-brp@just.ro - Aceasta adresa de e-mail se foloseste, in exclusivitate,
pentru activitatea​ Biroului de Informare şi Relaţii Publice
Purtător de cuvânt: ENE MARIANA
TELEFON: 0733776743

 Serviciul de Probaţiune Ilfov
 
Începând cu 29.12.2014 activitatea Serviciului de Probatiune Ilfov se derulează la sediul din Bucuresti, sect. 1,
Piata Walter Maracineanu 1-3, mezanin, intrarea 5 (in vecinatatea hotelului Opera) şi poate fi contactat la urmatoarele 
nr de telefon: 0372948181
0372948282
0372948383  

Biroul local de expertize tehnice si contabile Ilfov:


Email: tr-ilfov-blet@just.ro (Aceasta adresa de e-mail se foloseste in exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize) Telefon:        0734.882.626 Fax : 0372218869


Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare

PROGRAM NORMAL DE LUCRU CU PUBLICUL
(PROGRAMUL NU SE APLICĂ ÎN PERIOADA 1 IULIE- 31 AUGUST)
 
Arhiva si registratura civila : zilnic orele 09:00-13:00
Arhiva si registratura penala: zilnic orele 09:00-13:00
 
 
 
 ANUNŢ
PROGRAMUL CU PUBLICUL PE
PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI
potrivit HCC NR. 9/30 mai 2016
1 iulie - 31 august se modifică astfel:
      
        La compartimentele Registratură şi Arhiva Secţiei Civile, Registratura şi
 Arhiva Secţiei Penale, Biroul Apostilă, Biroul Executări Penale şi Biroul Persoane Juridice, programul de lucru cu publicul este  următorul:
  
                                         Marţi -     orele  9 :00 - 14:00
 
                                         Joi   -       orele  9:00 - 14:00


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta