Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Tribunalului Ilfov este:  Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24

Centrala Telefonică: 021/312.23.43; 0372.21.88.16
Datele de contact ale Tribunalului Ilfov sunt:
-  Prim Grefier : 0372/21.88.16 ; Fax Cabinet: 021/312.23.51

- Secţia Civilă -Registratură-Tel: 0372/21.88.58, Fax: 021/312.23.59, e-mail: trif-reg-civ@just.ro

- Secţia Civilă - Arhivă civilă-Tel: 0372/21.88.59, 0372/21.88.71; Tel: 021/312.23.43 - int. 159, 171

- Secţia Civilă - Arhivă insolvenţă-comercial-Tel: 0372/21.88.24, 0372/21.88.71; Tel: 021/312.23.43 - int. 124, 172

- Secţia Penală - Registratură/Arhivă-Tel: 0372/21.88.23, 0372/21.88.34; Tel: 021/312.23.43 int 123; 134,
    Fax: 021/312.23.60, e-mail: trif-reg-pen@just.ro
- Secţia Penală - Executări Penale-Tel: 0372/21.88.44; Tel: 021/312.23.43 int 144, Fax: 0372/21.88.25
 
 
- Biroul local de expertiza de pe lângă Tribunalul Ilfov Tel:  021/312.23.43 - interior 143

Pentru soluţionarea cu celeritate a cererilor formulate de justiţiabili, aceştia  se vor adresa:

- primului-grefier, Mincă Valentina –valentina.minca@just.ro; telefon: 021.312.23.48

- grefier şef Secţie civilă: Dumitrache Carmen carmen.dumitrache@just.ro, telefon: 0372.218.816

- grefier şef Secţie penală Florescu Cecilia , cecilia.florescu@just.ro, telefon: 0372.218.876;


DATE DE CONTACT COMUNICARE CERERE ACCES DOSAR ELECTRONIC:

Documentele se vor transmite pe următoarele adrese de e-mail:

         Secţia civilă       - trif-reg-civ@just.ro/ fax: 021.312.23.59

         Secţia penală    - trif-reg-pen@just.ro/ fax: 021.312.23.60


 
PROGRAM NORMAL DE LUCRU CU PUBLICUL 
 (PROGRAMUL NU SE APLICĂ ÎN PERIOADA 1 august- 31 AUGUST-PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI)
 
 
ARHIVA SECŢIEI CIVILE – luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00;
REGISTRATURA SECŢIEI CIVILE - luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00;
BIROU APOSTILĂ - marţi şi vineri, între orele 9:00 – 13:00;
ARHIVA SECŢIEI PENALE – luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00;
REGISTRATURA SECŢIEI PENALE – luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00;
BIROU EXECUTĂRI PENALE  – luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00;
 
BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE

luni, marţi, miercuri şi vineri, între orele 08:00 -16:00 
joi între orele 08:00 – 19:00

- Coordonator Birou Informare şi Relaţii Publice: Judecător 
ROXANA ADRIANA AXINTE -
Purtător de cuvânt: MARIA VIRGINIA BĂRĂSCU 0733.77.67.43/0372218807
L
ocţiitor : Judecător ANDRADA -ROXANA PENCIUC
 
- Această adresă de e-mail se foloseşte, în exclusivitate,  
pentru activitatea​ Biroului de Informare şi Relaţii Publice,
respectiv pentru petiţii şi cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001​
    Pentru transmiterea cererilor şi a documentelor ce au legătură cu dosarele aflate în curs de soluţionare,
 vă rugăm să folosiţi 
adresa  de e-mail alocată serviciului registratură -  trif-reg-civ@just.ro /trif-reg-pen@just.ro

În cazul în care veţi înainta astfel de documente pe adresele de e-mail ale Biroului de Informare şi Relaţii Publice, primului grefier sau purtătorului de cuvânt, există riscul ca documentele să ajungă la dosar cu întârziere,

sau parțial,ţinând cont de faptul ca acestea urmează un alt circuit în instanţă.


 TELEFON: 021/312.23.51
               0372/218.838
Fax : 0372.21.88.16 ; 021/312.23.51
tip cerere legea 544-2001.doctip cerere legea 544-2001.doc
model reclamaţie Legea 544-2001.docmodel reclamaţie Legea 544-2001.doc

 Biroul local de expertize tehnice si contabile Ilfov:

Email: tr-ilfov-blet@just.ro (Aceasta adresa de e-mail se foloseste in exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize) Telefon: 0372218843 Fax : 0372218869

Tel:  021/312.23.43 - interior 143


Camere de lucru cu publicul


Program de funcţionare

 
 
 
 
 

În timpul vacanţei judecătoreşti – august 2020, programul de lucru cu publicul este următorul:

Registratură – Civilă/Penală:  marţi şi joi, între orele 9:00 – 14:00;

Arhivă – Civilă/Insolvenţă/Penală:  marţi şi joi, între orele 9:00 – 14:00;

Biroul Apostilă -   marţi şi joi, între orele 9:00 – 14:00;

Biroul executări penale: marţi şi joi între orele 9:00 – 14:00.

 
 
 

Program de audienţe

La nivelul Tribunalului Ilfov  - potrivit Regulamentului de Ordine Interioară, nu se ţin audienţe.


Petiţii

...

Relaţia cu presa

...BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE

luni, marţi, miercuri şi vineri, între orele 08:00 -16:00 
joi între orele 08:00 – 19:00
Coordonator Birou Informare şi Relaţii Publice: Judecător MARIA VIRGINIA BĂRĂSCU - 0733.77.67.43
    - locţiitor : Judecător ANDRADA-ROXANA PENCIUC
TELEFON: 021/312.23.51
               0372/218.838
Fax : 0372.21.88.16 ; 021/312.23.51
e-mail : tr-ilfov-brp@just.ro - Această adresă de e-mail se foloseşte, în exclusivitate,
pentru activitatea​ Biroului de Informare şi Relaţii Publice,
respectiv pentru petiţii şi cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001​Harta