Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 

 Editor de conținut

 
              


ROMÂNIA

TRIBUNALUL ILFOV

 Buftea str. Ştirbei Vodă nr. 24, Judeţul Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 21905

            Telefon: 021.312.23.43                         Fax: 021.312.23.51

        E-mail: valentina.minca@just.ro            Web: http://noulportal.just.ro/


Data: 25 mai 2021

 

A N U N Ţ

 

 

            Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 555 din 19 mai 2021, pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale pentru data de 27 iunie 2021, Hotărârea Guvernului nr. 554/19 mai 2021 privind stabilirea datei alegerilor legale parţiale pentru primari şi un consiliul local în unele circumscripţii electorale, precum şi dispoziţiile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă că în data da 31 mai 2021, ora 1000 , la sediul TRIBUNALULUI ILFOV, respectiv Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov, va avea loc, în şedinţă publică, tragerea la soţi pentru desemnarea preşedintelui Biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului, pentru Biroul electoral de circumscripţie orăşenească Bragadiru şi Biroul electoral de circumscripţie comunală Găneasa.

 

JUDECĂTOR LOREDANA-GEANINA ANTONESCU  

PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI ILFOV

 

 

 1.Anunt alegeri parţiale 27.06.2021.pdfAnunt alegeri parţiale 27.06.2021.pdf

A N U N Ţ


    Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 555 din 19 mai 2021, pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale pentru data de 27 iunie 2021, Hotărârea Guvernului nr. 554/19 mai 2021 privind stabilirea datei alegerilor legale parţiale pentru primari şi un consiliul local în unele circumscripţii electorale, precum şi dispoziţiile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă faptul că, în data da 25 mai 2021, ora 1300 va avea loc la sediul TRIBUNALULUI ILFOV, respectiv Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov, în şedinţă publică tragerea la soţi pentru desemnarea preşedintelui/locţiitorului Biroul Electoral Judeţean Ilfov.

JUDECĂTOR LOREDANA-GEANINA ANTONESCU 
PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI ILFOV2.TRIBUNALUL ILFOV

 

 

 

A N U N Ţ

 

 

 

 

Având în vedere activitatea de arhivare a dosarelor din Arhiva pasivă a Tribunalului Ilfov, ce implică operaţiuni  de inventariere şi depozitare a dosarelor, în perioada 26 MAI – 18 IUNIE 2021 compartimentele ARHIVĂ nu vor desfăşura activităţi cu publicul.

În acest sens, recomandăm părţilor şi reprezentanţilor legali ai acestora să transmită cererile de eliberare a copiilor de pe înscrisuri/sentinţe prin fax, poştă sau email, urmând a se transmite documentele solicitate prin poştă, email sau alt mijloc de comunicare indicat în cererea de eliberare a documentului.  

În ce priveşte consultarea dosarelor acestea pot fi studiate înaintea şedinţelor de judecată, grefierii de şedinţă intrând în sala cu 30 de minute înainte de începerea şedinţei.

Conducerea administrativ – judiciar a Tribunalului Ilfov vă mulţumeşte pentru înţelegere.

 
 
 
 
 
 
TRIBUNALUL ILFOV 


A N U N Ţ

 
 

                Având în vedere situaţia epidemiologică de la nivelul judeţului Ilfov, precum şi

 

carantinarea unor localităţi din acest judeţ, conducerea Tribunalului Ilfov recomandă

 

părţilor/participanţilor care au domiciliul/reşedinţa în aceste localităţi:

 

- să evite deplasarea la Tribunalul Ilfov, cu excepţia cauzelor în care prezenţa

 

acestora este obligatorie. Imposibilitatea de prezentare va fi adusă la cunoştinţa

 

preşedintelui de complet printr-o cerere transmisă în format electronic, la adresa

 

de email trif-reg-civ@just.ro – pentru dosarele aflate pe rolul Secţiei civile,

 

respectiv la adresa de email trif-reg-pen@just.ro, pentru cererile formulate în

 

cauzele penale.

 

- în situaţia în care au apărători aleşi în cauză, să comunice acestora că sunt din

 

localităţi carantinate, urmând a se prezenta apărătorul ales la termenul stabilit;

 

- să transmită cererile, documentele solicitate de instanţă sau de care înţeleg să se

 

folosească în dovedirea cererii/în apărare prin poştă, fax sau email.

 


 

Cu deosebită consideraţie,

 
 

CONDUCEREA TRIBUNALULUI ILFOV

 


 


 


 


 

 

 

ROMÂNIA

 

TRIBUNALUL ILFOV

 

COLEGIUL DE CONDUCERE

 
 
 

EXTRAS al HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE  AL TRIBUNALULUI ILFOV NR. 29

 

din data de  19 noiembrie 2020, ora  13:30

 

 

 

Art. 5 În unanimitate, Colegiul de conducere menţine, în totalitate, măsurile adoptate prin hot. 14 -2020 - extras.dochot. 14 -2020 - extras.doc şi, în plus, stabileşte termen de recomandare de  30 de zile, în toate materiile şi stadiile procesuale, indiferent de termenul de recomandare stabilit de aplicaţia ECRIS, cu excepţia cauzelor urgente.

 

În aplicarea acestei dispoziţii, dosarele se vor prezenta de către serviciul Registratură, cel mai târziu a doua zi, judecătorului învestit cu soluţionarea cauzei (celuilalt membru al completului, judecătorului de permanenţă, după caz), care va stabili dacă dosarul este urgent, situaţie în care va demara procedura de regularizare, respectiv, va aplica viza de lăsare a dosarului la termenul de 30 de zile, stabilit prin prezenta hotărâre şi va preda dosarul grefierul desemnat pe complet, care va prezenta dosarul la termenul stabilit de judecător.

 

De asemenea, Colegiul de conducere reiterează magistraţilor Tribunalului Ilfov necesitarea implementării măsurilor adoptate prin Hotărârea nr. 14/2020, cu solicitarea de a se acorda o atenţie sporită celor referitoare la:

 

- numărul cauzelor stabilit pentru o şedinţă de judecată, în jur de 50 de dosare, indiferent de stadiul procesual, număr care poate fi mai mare sau mai mic, funcţie de obiect, particularitate, apreciate ca atare de judecătorul învestit cu soluţionarea cauzelor (cereri repetitive, cauze ce se judecă fără citarea părţilor sau cauze la care părţile nu se prezintă, de regulă);

 

- stabilirea orelor distincte pentru dezbaterea fiecărei cauze sau intervale orare distincte pentru un număr limitat de cauze, în funcţie de numărul şi particularităţile cauzelor aflate pe rol la termenul de judecată respectiv şi respectarea, pe cât posibil a acestor intervale orare;

 

- menţinerea măsurii cu privire la prelungirea duratei de acordare a primului termen de judecată după finalizarea procedurii prealabile de la 60 de zile la maxim 120 de zile, funcţie de încărcătura fiecărui complet de judecată.


 

 


 

 


 
           LISTE SEDINTE

 


Lista sedinte 03.03.2021-sectie civila

Lista F8,F8-CC - 03.03.2021 Ore.docLista F8,F8-CC - 03.03.2021 Ore.doc

Lista sedinte 04.03.2021-sectie civila

lista sedinta 4 martie.doclista sedinta 4 martie.doc

Lista sedinte 11.03.2021-sectie civila

lista 11.03 complet f7.pdflista 11.03 complet f7.pdf

Lista sedinte 18.03.2021-sectie civila

lista sedinta 18.03.2021.doclista sedinta 18.03.2021.doc

Lista sedinte 23.03.2021-sectie civila

Lista F8 - 23.03.2021 Ore.docLista F8 - 23.03.2021 Ore.doc

Lista sedinte 25.03.2021-sectie civila

lista 25.03.2021.docxlista 25.03.2021.docx

Lista sedinte 07.04.2021-sectie civila

Lista F8,F8-CC - 07.04.2021 Ore.docLista F8,F8-CC - 07.04.2021 Ore.doc

Lista sedinte 08.04.2021-sectie civila 

lista 8 aprilie.doclista 8 aprilie.doc

Lista sedinte 15.04.2021-sectie civila

15.04.2021.docx15.04.2021.docx

Lista sedinte 22.04.2021-sectie civila

lista sedinta  22 aprilie 2021.doclista sedinta 22 aprilie 2021.doc

Lista sedinte 27.04.2021-sectie civila

Lista F8,F8-CC - 27.04.2021 Ore.docLista F8,F8-CC - 27.04.2021 Ore.doc

Lista sedinte 29.04.2021-sectie civila

lista 29.04.docxlista 29.04.docx

Lista sedinte 05.05.2021-sectie civila

Lista F8,F8-CC - 05.05.2021 ore.docLista F8,F8-CC - 05.05.2021 ore.doc

Lista sedinte 06.05.2021-sectie civila

lista 6 mai 2021.doclista 6 mai 2021.doc

Lista sedinte 13.05.2021-sectie civila

13.05.2021 f7.docx13.05.2021 f7.docx

Lista sedinte 20.05.2021

lista sedinta 20 mai 2021.doclista sedinta 20 mai 2021.doc

Lista de sedinte 25.05.2021

Lista F8 - 25.05.2021 ore.docLista F8 - 25.05.2021 ore.doc

Lista de sedinte 27.05.2021

27.05.2021 f7 insolventa.docx27.05.2021 f7 insolventa.docx

Lista de sedinte 02.06.2021

Lista F8,F8-CC - 02.06.2021 ore.docLista F8,F8-CC - 02.06.2021 ore.doc

Lista de sedinte 03.06.2021

lista 3.6.doclista 3.6.doc

Lista de sedinte 10.06.2021

10.06.2021 - complet F7.docx10.06.2021 - complet F7.docx

Lista de sedinte 17.06.2021

lista 17 iunie.doclista 17 iunie.doc

Lista de sedinte 22.06.2021

Lista F8,F8-CC - 22.06.2021 ore.docLista F8,F8-CC - 22.06.2021 ore.doc

Lista de sedinte 24.06.2021

24.06.2021 f7.docx24.06.2021 f7.docx

Lista de sedinte 15.07.2021

sedinta 15.07.2021.docxsedinta 15.07.2021.docx

Lista de sedinte 18.08.2021

Lista F8,F8-CC - 18.08.2021 ore.docLista F8,F8-CC - 18.08.2021 ore.doc


Lista F8,F8-CC - 08.09.2021 ore.docLista F8,F8-CC - 08.09.2021 ore.doc

lista 9 sept.2021.docxlista 9 sept.2021.docx

Lista de sedinte 16.09.2021

lista sedinta 16.09.2021.docxlista sedinta 16.09.2021.docx
  
 
 
Dosar Electronic

 
procedura acces dosar.docprocedura acces dosar.doc
PRECIZARI PRIVIND ACCESUL CREDITORILOR LA DOSARUL ELECTRONIC.docPRECIZARI PRIVIND ACCESUL CREDITORILOR LA DOSARUL ELECTRONIC.doc  
cerere acces dosar electronic.docxcerere acces dosar electronic.docx
Hot. 24-2019.docHot. 24-2019.doc 
Anunţ - dosar electronic.docAnunţ - dosar electronic.doc
 
 


 

 

 

 


 

 Informaţii de interes public

 

 

 

 Anunţ - 19.10.2016

 

 

 

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 114/2015 şi ale Hotărârii Colegiului de Conducere al Tribunalului Ilfov nr. 9/2016, vă facem cunoscut că cererile de comunicare a încheierilor şi hotărârilor în format electronic se efectuează doar pentru încheierile şi hotărârile pronunţate în dosarele Secţiei Civile începând cu data de 10.02.2015.

 
 

JUDECĂTOR ALMA MANUELA CIORNEI

VICEPREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI ILFOV

 


Contact

...La nivelul Tribunalului Ilfov  - potrivit Regulamentului de Ordine Interioară, nu se ţin audienţe.​