Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1244/93/2017
Data inregistrarii02.05.2017
Data ultimei modificari:13.12.2018
Sectie:Secţia Civilă
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC TEN PLUS PRODUCTION SRLCreditor
SC BUCHAREST FILM STUDIOS SADebitor
BRAND BUZZERS S.R.L.Creditor
ALPIN 2003 SRLCreditor
DRĂGHICI IOAN IRINELCreditor
DIMOFTE EMILCreditor
UNGUREANU MIHAI RĂZVANCreditor
RADU PETRECreditor
CIUHULESCU CARMENCreditor
DUMITRAŞCU CRISTIANCreditor
ENGIE ROMÂNIA SACreditor
SC TEAM COMMUNICATIONS SRLCreditor
ENGIE ROMÂNIA SACreditor
MACROMEX SRLCreditor
STAR SISTEMS SECURITY SRLCreditor
DAC AIR SACreditor
INDOORS CONSULT SRLCreditor

Şedinţe

28.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

15.11.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 406 Cod procedură civilă, ia act de renunţarea creditorilor SC TEN PLUS PRODUCTION SRL, BRAND BUZZERS SRL şi ALPIN 2003 SRL, la judecata cererii de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoarea BUCHAREST FILM STUDIOS SA. În temeiul art. 406 Cod procedură civilă, ia act de renunţarea la judecata cererii de intervenţie formulată de WELD MANUFACTURING SRL. În temeiul art. 406 Cod procedură civilă, ia act de renunţarea la judecata cererii de intervenţie şi de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA SA. Respinge cererea de intervenţie accesorie formulată de ASOCIAŢIA FORUMUL PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR OMULUI, ca inadmisibilă. Respinge cererile de intervenţie formulate de societăţile DYNAMIC TARGET LIMITED şi SKY GIANT LIMITED, ca inadmisibile. Respinge cererile reconvenţionale formulate de societăţile DYNAMIC TARGET LIMITED şi SKY GIANT LIMITED, ca inadmisibile. Califică cererile de intervenţie formulate de INDOORS CONSULT SRL şi BUCURESCU FLORIN LAURENTIU ca fiind cereri de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitorul BUCHAREST FILM STUDIOS SA. Admite cererea creditorului SC TEAM COMMUNICATIONS SRL formulată în dosarul conex nr.4124/93/2017. Admite cererea creditorului MACROMEX SRL formulată în dosarul nr. 1244/93/2017. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei BUCHAREST FILM STUDIOS SA. Pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu depune, în 10 zile de la pronunţare prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin să îşi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administrat bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar. Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă DINU URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3000 lei din averea debitoarei. Fixează următoarele termene limită: - termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei –31.12.2018; - termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe –21.01.2019; - termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 18.02.2019; - data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 28.01.2019. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitoare în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitoarei şi oficiului Registrului comerţului sau, după caz, Registrului societăţilor agricole ori Registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, califică cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii DRAGHICI IOAN IRINEL, DIMOFTE EMIL, UNGUREANU MIHAI RĂZVAN, RADU PETRE, CIUHULESCU CARMEN şi DUMITRASCU CRISTIAN, ENGIE ROMANIA SA, STAR SISTEMS SECURITY SRL, DAC AIR SA, INDOORS CONSULT SRL şi BUCURESCU FLORIN LAURENTIU, înregistrate în dosar ca fiind declaraţii de creanţă ce urmează să fie analizată de către administratorul judiciar. Fixează termen de control în şedinţă publică, pentru analiza stadiului continuării procedurii, la data de 28.02.2019. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Ilfov. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 15.11.2018.
Document: Hotărâre intermediară  3145/2018  15.11.2018

08.11.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dispune amânarea pronunţării la data de 15.11.2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 08.11.2018.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    08.11.2018

01.11.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dispune amânarea pronunţării la data de 08.11.2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 01.11.2018.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    01.11.2018

25.10.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dispune amânarea pronunţării la data de 01.11.2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 25.10.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    25.10.2018

27.09.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru comunicarea înscrisurilor depuse la acest termen.
Document: Încheiere de şedinţă    27.09.2018

13.09.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru citarea creditorilor care au depus cerere de deschidere a procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    13.09.2018

28.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru citarea creditorului care a introdus cererea de deschidere a procedurii şi a titularului cererii de intervenţie.
Document: Încheiere de şedinţă    28.06.2018

12.04.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a da părţilor posibilitatea să ajungă la o înţelegere amiabilă.
Document: Încheiere de şedinţă    12.04.2018

29.03.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru ca la termenul următor să se pună în discuţie conexarea.
Document: Încheiere de şedinţă    29.03.2018

25.01.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru ca partile să ia la cunoştinţă de cererile depuse la acest termen de judecată.
Document: Încheiere de şedinţă    25.01.2018

28.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru ca părţile să ajungă la o înţelegere amiabilă.
Document: Încheiere de şedinţă    28.11.2017

12.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru ca părţile să ajungă la o înţelegere amiabilă.
Document: Încheiere de şedinţă    12.10.2017

13.07.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru solutionarea litigiului cu creditoarea ALPIN 2003 SRL.
Document: Încheiere de şedinţă    13.07.2017


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
05/12/2018MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA SA,Apel
05/12/2018DYNAMIC TARGET LIMITED,Apel
05/12/2018SKY GIANT LIMITED,Apel
10/12/2018 SC BUCHAREST FILM STUDIOS SA, Apel
10/12/2018Apel
12/12/2018 ENGIE ROMÂNIA SA, Apel
13/12/2018DYNAMIC TARGET LIMITED,Apel
13/12/2018SKY GIANT LIMITED,Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.