Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul VRANCEA  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

  
 
                                            
Tribunalul Vrancea îşi desfăşoară activitatea în Focşani, Str. Republicii Nr. 96 (Sectia I civilă, Sectia penală).
 

Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal îşi desfăşoară activitatea în Focşani,B-dul Independenţei nr. 19 - 21.
Instanţa noastră funcţionează în circumscripţia Curţii de Apel Galaţi.

În circumscripţia Tribunalului Vrancea se găsesc următoarele trei judecătorii:                         

      - Judecătoria Focşani cu sediul în Focşani, str. Republicii nr. 96

      - Judecătoria Panciu cu sediul în Panciu B-dul Independenţei Bl.36, sc. 1A,  cod.625400

     - Judecătoria Adjud cu sediul în Adjud str. Copăceşti nr.2-4,cod. 625100 .

 

 Jud. Vrancea.jpg


Istoric

Până în 1830, în întreaga Moldovă şi, implicit, în Focşani, vornicului, ca reprezentant al domniei, îi revenea, pe lângă alte atribuţii administrative, şi sarcina de a judeca în prezenţa “oamenilor buni şi bătrâni” sau de a urmări pe hoţi ori răufăcători. Legea aplicabilă în acea perioadă era “legea pământului”, legea din bătrâni, iar vornicul era asistat, când aducea la îndeplinire atribuţiile sale de ordin judecătoresc, de trei juraţi. O mărturie grăitoare a pedepselor care se aplicau atunci o constituie şi existenţa pe la porţile bisericilor a butuculuiunde se aplica bătaia în public celor care aveau de ispăşit pedepse mai mici.   

        După apariţia Regulamentului Organic, care a desfiinţat, între altele, tortura, au fost înfiinţate instituţii de judecată la nivelul fiecărei reşedinţe de ţinut. Astfel, la 1832, în Focşani ia naştere Judecătoria Ţinutului Putna care l-a avut ca prim preşedinte pe spătarul Săndulache Stamatin (01 ianuarie 1832 - 13 aprilie 1833), fiind urmat în această funcţie de către Asanache Dan (21 aprilie 1833 - 25 februarie 1837). 

        La 24 ianuarie 1861, în localitatea noastră se înfiinţează Curtea de Casaţie şi Justiţie care va deservi pentru început ambele principate (Moldova şi Muntenia). 

        La 21 ianuarie 1863 se adoptă legea pentru unificarea taxelor judecătoreşti pentru Principatele Unite, iar la 4 decembrie 1864 apare legea pentru constituirea corpului avocaţilor. Între 1865 – 1887, Curtea de Apel care îşi avea sediul în Focşani, va edita publicaţia “Gazeta de Focşani”, ulterior, respectiva instanţă mutându-şi sediul la Galaţi , unde funcţionează şi astăzi. 

       În 1865 apare Legea pensiilor şi Legea organizării judecătoreşti care împarte judecătoriile pe clase. Potrivit prevederilor acestui din urmă act normativ, Judecătoria Focşani făcea parte din clasa I. În iulie 1866 se va promulga Constituţia, care avea ca inspiraţie modelul belgian. 

        Începând cu 15 mai 1908, în Focşani era publicată revista de drept „Justiţia”, care avea o apariţie bilunară. 

       În 1909, pe locul numit “chetrele de moară”, a început construcţia actualei clădiri a Tribunalului Vrancea, care va fi inaugurată la 02 aprilie 1912. Construcţia este din zid masiv, clădirea fiind acoperită cu ţiglă şi susţinută pe un soclu de piatră. Ea are 38 de încăperi, structurate la subsol, parter şi etaj, iar însărcinat cu buna întreţinere a acestei clădiri a fost intendentul Palatului Justiţiei. 

        În acest spaţiu, până în luna iulie 2012, s-a aflat sediul Tribunalului Vrancea şi al Judecătoriei Focşani, două dintre instituţiile vrâncene însărcinate cu înfăptuirea justiţiei, în numele legii, în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese legitime deduse judecăţii, fără privilegii şi fără discriminări. 

        Începând cu data de 9 iulie 2012, cele două instanţe focşănene îşi au sediul în str. Republicii nr. 96.

                                                          Datele de ordin istoric au fost preluate din monografia 

                                                    „450 ani – Focsani, 1546 - 1996” a d-lui Dr. Virgil Paragina 

                                                                    (lucrare in regia autorului, anul aparitiei 1997)

 

Tribunalul Vrancea a fost condus de-a lungul timpului de următorii judecători:

- Matache Daniela

- Diță Costică

- Neacșu Adrian Toni

- Constantin Ioan

- Chitroceanu Gheorghiță

- Felea Anton

- Salanți Maria

- Zaharia Florentina