Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

  Sentinţa civilă nr. 1219 din 11.10.2019

 
RELATII CU PUBLICUL
   Persoana de contact: Vasilică STOINEA
   LUNI, MARTI, MIERCURI, VINERI: 08:00 - 15:00, JOI: 15:00 - 18:00
   MAIL BIROU INFORMATII SI RELATII PUBLICE: ​vasilica.stoinea@just.ro, tribunalul-valcea@just.ro
 
   LEGEA 544/2001
   H.G. 123/2002


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

   LEGEA Nr. 677 din 21 noiembrie 2001
   pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prevede, printre     altele, urmatoarele:

    CAP. 4
    Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

    ART. 12
    Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

 


Buget

 

DREPTURI SALARIALE

2018 - Drepturi salariale martie 2018.pdf2018 - Drepturi salariale martie 2018.pdf

2017 - Drepturi salariale noiembrie 2017.pdf2017 - Drepturi salariale noiembrie 2017.pdf

2016 - Drepturi salariale septembrie, noiembrie 2016.xls2016 - Drepturi salariale noiembrie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale septembrie, octombrie 2016.xls2016 - Drepturi salariale septembrie, octombrie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale august 2016.xls2016 - Drepturi salariale august 2016.xls

2016 - Drepturi salariale iulie 2016.xls2016 - Drepturi salariale iulie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale iunie 2016.xls2016 - Drepturi salariale iunie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale mai 2016.xlsx2016 - Drepturi salariale mai 2016.xlsx

2016 - Drepturi salariale aprilie 2016.xls2016 - Drepturi salariale aprilie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale martie 2016.xls2016 - Drepturi salariale martie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale ianuarie, februarie pentru 2016, Tr. Valcea.xls2016 - Drepturi salariale ianuarie, februarie pentru 2016, Tr. Valcea.xls

 

EXECUTIE BUGETARA

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară noiembrie, decembrie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară noiembrie, decembrie 2016.xls

2016 - Anexa 6 - Execuție bugetară septembrie, octombrie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară septembrie, octombrie 2016.xls

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară august 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară august 2016.xls

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară iulie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară iulie 2016.xls

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară iunie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară iunie 2016.xls

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară, mai 2016.xlsx2016 - Anexa 6 - execuție bugetară mai 2016.xlsx

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară aprilie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară aprilie 2016.xls

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară martie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară martie 2016.xls

2016 - Exceutie bugetara ian, feb 2016, Tr. Valcea.xls2016 - Anexa 6 - exceutie bugetara ian, feb 2016.xls

 

BUGET

2018 - Bugetul de stat pe anul 2018.pdf2018 - Bugetul de stat pe anul 2018.pdf​

2017 - Bugetul de stat pe anul 2017, Tr. Valcea.pdf.pdf2017 - Bugetul de stat pe anul 2017, Tr. Valcea.pdf

2016 - Buget Tribunalul Valcea final 2015.xls2016 - Buget Tribunalul Valcea final 2015.xls

2016 - Buget Tribunalul Valcea initial 2016.xls2016 - Buget Tribunalul Valcea initial 2016.xls

2016 - Buget venituri proprii Tribunalul Valcea initial 2015.xls2016 - Buget venituri proprii Tribunalul Valcea initial 2015.xls

2016 - Buget venituri proprii Tribunalul Valcea initial 2016.xls2016 - Buget venituri proprii Tribunalul Valcea initial 2016.xls

2016 - Bugetul de stat pe anul 2016, Tr. Valcea.pdf2016 - Bugetul de stat pe anul 2016, Tr. Valcea.pdf

 

 ALTELE

2017 - Bilant 31.12.2016, Tr. Valcea.pdf.pdf2017 - Bilant 31.12.2016, Tr. Valcea.pdf.pdf

2016 - Contracte 2016 (2).xls2016 - Contracte 2016 (2).xls

2016 - Contracte 2016.xls2016 - Contracte 2016.xls

2016 - Alte drepturi.doc2016 - Alte drepturi.doc

2016 - Bilant 31.12.2015, Tr. Valcea.pdf2016 - Bilant 31.12.2015, Tr. Valcea.pdf

2016 - Programul anual achizitii publice pentru anul 2016, Tr. Valcea.pdf2016 - Programul anual achizitii publice pentru anul 2016, Tr. Valcea.pdf

 

 


Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese